Doğru Yolun Sapık Kolları

8,9/10  (12 Oy) · 
43 okunma  · 
8 beğeni  · 
1.401 gösterim
Kendisinden sonra ümmetinin 73 fırka olacağını, bu fırkalardan da sadece birinin nura yöneleceğini haber veren Allah Resulü'nün vefatlarından sonra ilk alâmetleri Hazret-i Osman zamanında görülmeye başlayan sapık itikad ve davranışlar, dallardaki bütün ihtilâflı manzarasına rağmen aynı illetli kökte birleşirler: Kuru akıl ve şeytanî hayal...

Ümmetin temel yapısı olan Sahabi diyor ki: "O'nu dinlerken öyle olurdu ki, âdetâ başımızın üstünde, kirpiğimizi kımıldatsak uçup gidecek ışıktan bir kuş varmış gibi mıhlanır kalırdık."

Sahabînin temsil ettiği vecd ve teslimiyetin zamanla kabuk tutmaya başlamasiyle, meydan yerini, gönül ateşi yerine tüten akıl dumanının kaplaması kaçınılmazdı; öyle de oldu ve ardından, ilk olarak siyasi bir ihtilâf halinde başgösteren ve daima yahudinin güttüğü ayrılık ve aykırılıklar itikadî sapıklıklara yol verdi. Kitapta, "Sünnet ve Cemaat Ehli" anlayışı dışında kalan batıl ve sapık kollar, ilk örneklerinden itibaren tarihî bir geliş halinde teşrih edilir ve günümüze bağlanırken, gaye şöylece ifadesini bulur: Dâva, İslâmı olduğu gibi bulmak, dinin ulvî ve mücerred hakikatini meydana çıkarmaktır; uydurmak ve kendi hakikat vehmine feda etmek değil...
(Tanıtım Yazısı'ndan)
 • Baskı Tarihi:
  Nisan 2000
 • Sayfa Sayısı:
  176
 • ISBN:
  9789758180226
 • Yayınevi:
  Büyük Doğu Yayınları
 • Kitabın Türü:
ihtiyar 
03 Ağu 12:31, Kitabı okudu, 5 günde, Beğendi, 8/10 puan

Derin konularda cahil birisi olunca ve birde farsça ve arapça kelimelerin çokça olduğu bir kitabı şaşırarak okudum. Aldığım notlarda araştırılacak çok şey var. Bu kitabı kapatınca kitap bitmez orası net. İslam dinine sokulan nifak tohumları ve ayrılan/ayrıştırılan bir sürü kol ki bunların bazılarında gerçekten sapıklık had safhada. İkinci asır sonuna kadar, orta zamanlar boyunca ve yeni zamanlarda olmak üzere üç evrede inceleme yapan kitapta yeni zamanlarla ilgili kısımları daha taze bilgilere sahip olduğum için bir farklı gözle okudum.
"19. YY'da yaşamış Mirza Ali Muhammed daha önceden peygamberimiz (Hz. Muhammed) in gönderilmiş olduğu gibi şimdi de ben gönderildim" diyerek peygamberliğini ortaya atmış ve eseri el-beyan'ın, Kur'an-ı Kerim'den daha üstün olduğunu iddia etmiştir. Sahabeler zamanından başlayarak günümüze kadar İslam üzerine yapılan ya da yapılmaya çalışılan deformasyonları bulabileceğiniz bir kitap. Benim anladığım kadarıyla öyle diye de ekleyeyim. Lawrance Broson demiş ki: "Asıl tehlike, İslam düzeninde, onun genişleme kabiliyetinde, tesir gücünde, canlılığında gizlidir. Avrupa emperyalizmi önünde yegâne duvar budur!" Tavsiye ederim.

Kivirciktosh 
18 Eyl 01:21, Kitabı okudu, 11 günde, Beğendi, 10/10 puan

Bu kitap sadece önemli değil, çok hatta çok çok önemli. Bu kitapla Necip Fazıl’a neden ‘’üstad’’ dendiğini ve bu övgüyü neden hak ettiğini anladım. Resmen ilim fışkırıyor… Bu sakin bir kafayla birkaç kez üst üste okunması gereken bir kitap. Bu kitap oynanan oyunları anlayabilmenize vesile. Bu kitapla birlikte Allah Resulü'nün (S.A.V) hadislerinde "Benim ümmetimse 73 fırka olacak;biri nura, 72'si ateşe yönelecek." diye bildirdiği doğru yolun sapık kollarından türeyen terör örgütlerini (Fetö, işid ve adı ne olursa olsun) , sahte mezhepleri ve sapıklıklarını görerek bunların aslında yeni olmadığını tarihin tekerrürden ibaret olmasının bir göstergesi olarak çağlar boyunca yaşandığını görebilirsiniz. Bu kitab çok çok önemli dedim çünkü bunu anlarsanız gelecekte oynanacak oyunları da anlayabileceksiniz inşaAllah. Sapık kolların çıkışının kronolojisini ve bunların kurucularının düşünce yapısındaki bozuklukları görünce şok geçirebilirsiniz. Unutmadan bunları destekleyen hocaların(!) hala var olduğunu göreceksiniz. Çok ilimler edinebileceğiniz bu kitabı okumanızı gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.

Kitaptan 5 Alıntı

Muharrem Okumuş 
07 May 15:46, Kitabı okudu, Puan vermedi

Allah Resulünün kölesi olmayı en muhteşem sultanlık bilmek saadeti; ve suretâ bu köleliği kabul edip de emirlerin kabuğunda kalmak felaketi...

Doğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 167 - Büyük Doğu Yayınları)Doğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 167 - Büyük Doğu Yayınları)
Çakya- Muni 
21 Şub 2015, Kitabı okudu, Beğendi, 10/10 puan

Bundan başka daha neler!.. Bizzat aklın mahiyet ve key fiyeti üzerinde hiçbir tefekkür çilesi çekmeyen, son derece dar ve havasız bir akılcılık; ve üstelik bu akılla Allah ve Resulünü inkardan başka çare yokken, onları güya kabul edip, akıl mizanına vurma gayreti ve böylece tezatların en dipsizi ne düşme felaketi...

Doğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl KısakürekDoğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl Kısakürek
Çakya- Muni 
21 Şub 2015, Kitabı okudu, Beğendi, 10/10 puan

Büyük mütefekkirlerden (Cardetr): «-İslâm'da mevcut kuvvet... İşte Avrupa'nın korktuğu bu dur!» Ve hele (Lawrence Broson): «»Asıl tehlike, İslam düzeninde, onun genişleme kabiliye tinde, tesir gücünde, canlılığında gizlidir. Avrupa emperya lizmi önünde yegâne duvar budur!» Mütefekkir tarihçi (Toynbi): «-İstikbal İslâm'ındır. Tecrübe edilmemiş bir o var!» Ve (Göte), (Tomas Karlayl), (Bernar Şov) gibi büyükle rin bilinen İslam saygıları... Bütün sapık kollar bugüne dek İslâm'ı gücünden düşür mek yolunu tuttu; fakat o gücünden düşmedi ve en yanlış tat bikata rağmen, yer kabuğunun altındaki ateş gibi mücerret kuvvetini korudu... Bu toprağı sondalayacak ve deşecek olan kahramandır ki, işletici kuvvet olarak insanlığın ne bekledi ğini gösterecek ve Allah ile Resulünün mukaddes isimlerini güneşle ay arası mahyalaştıracaktır

Doğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 72)Doğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 72)
Çakya- Muni 
21 Şub 2015, Kitabı okudu, Beğendi, 10/10 puan

Reformcuların toplu olarak bütün iddialarını demetleyecek ve onları mücerret ilim ve hakikat gözüyle inceleyecek olursak, ereceğimiz gerçek şu olacaktır ki, bunlar, bir baştan öbür başa, Batı akliyeciliği karşısında afallamış, sonradan aynı Batının 20. Asırda aynı akliyeciliği iptale kadar giden fi kir çilesinden nem bile kapamamış, Doğunun özüne gire mezken Batının kabuğunu olsun görememiş idrak yüz karala rıdır. Biraz sonra göreceğiniz şekilde mezhep bağlılarına «eşek» sıfatını yakıştıran bu kırattaki insanlar, o masum hay vanın da yarın ahirette kendilerinden davacı olacağı bir de naet seviyesindedirler. Bu seviyeyi Kur'an tayin etmiştir: «Belhüm adal-Hayvandan aşağı...»

Doğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl KısakürekDoğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl Kısakürek
Çakya- Muni 
21 Şub 2015, Kitabı okudu, Beğendi, 10/10 puan

Bizde birçok mefhumlar kelime mânasında bile kestirilemediği gibi (reform) tabiri de bilinmez. (Reform) kelimesi (röfer) mefhumuna eş olarak «tekrar şekillendirme» demek tir. Tekrar şekillendirme ise, o biçimini kaybettiği sanılan uz viyeti, dışarıdan, takma kollar ve ayaklar misali, canlandır maya yeltenmektir ki, bu da onun gerçek doktorunu bekle yen hakikatine kıymak olur.

Doğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl KısakürekDoğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl Kısakürek