Emirdağ Lahikası

8,3/10  (12 Oy) · 
63 okunma  · 
7 beğeni  · 
568 gösterim
Bu lahika mektupları -ki Yirmiyedinci Mektup'tur. Risale-i Nur'un ilk te'lifi ile başlayıp devam edegelmiştir. Risaleler Barla'da te'lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarında kıymettar talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifaze ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hazret-i Üstad'a mektuplarla takdim etmişler. Bazı müşkülatlarının ve suallerinin halledilmesini rica etmişler; böylece hem Hazret-i Üstad'ın, hem talebelerin mektupları ile Barla, Kastamonu ve Emirdağ lahika mektupları vücuda gelmiştir.
 • Baskı Tarihi:
  2005
 • Sayfa Sayısı:
  255
 • ISBN:
  9786056151095
 • Yayınevi:
  Rnk Neşriyat
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 5 Alıntı

"Lüzumsuz, geçici ve günahlı zevklerin âkıbeti, elemler ve teessüfler olmasından istemiyorum."

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 264)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 264)

"Bu dünya fânidir. En büyük dava, bâki olan âlemi kazanmaktır. İnsanın itikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder. Hakikî dava budur. Bunun haricindeki davalara karışmak zararlıdır.
Emirdağ-1

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 15)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 15)

Emperyalizm ile ittifakı meşrulaştırma 3
Ehl-i iman Hıristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilaf mes’eleleri nazara almamak gerekir. Çünkü küfr-ü mutlak hucum ediyor.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 206)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 206)

Emperyalizm ile ittifakı meşrulaştırma 2
… Rehber risalelerindeki Leyle-i Kadir meselesi: şimdi hem Amerika hem Avrupa’da eseri görülüyor. Onun için şimdiki bu hükümetimizin hakiki kuvveti, hakiki Kur’an’iyeye dayanmak ve hizmet etmektir… Eskiden Hıristiyan devletleri bu İttihad-ı İslam’a taraftar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için hem Amerika hem Avrupa devletleri Kur’an’a ve İttihad-ı İslam’a taraftar olmağa mecburdurlar…

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 54)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 54)

Mustafa Kemal'e hareket
Ölmüş gitmiş dünyadan ve hükümetten alakası kesilmiş bir adam hakkında otuz sene evvel bir Hadis–i Şerif’in ihbariyle Kur’an’a zararlı bir adam çıkacak demiştim.Sonra Mustafa Kemal’in o adam olduğunu zaman gösterdi.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 278)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 278)