İngiliz Câsûsunun İtirâfları ve İngilizlerin İslam Düşmanlığı

7,4/10  (18 Oy) · 
52 okunma  · 
13 beğeni  · 
894 gösterim
Bu kitap üç kısımdan oluşuyor:

Birinci kısım, İngiliz casusunun itiraflarıdır. Bu kısımda, İngilizlerin İslâmiyyeti imh etmek için hazırladıklan ve yalanlar bildirilmekdedir. Bu kısımda yedi fasl vardır.

İkinci kısımda, İngilizlerin plânlarını, Müslümân memleketlerinde nasıl tatbîk ettikleri, devlet adamlarını aldattıkları, Müslümânlara neler yaptıkları ve Hind ve Osmânlı İslâm devletlerini yok ettikleri bildirilmekdedir. Kitâbımızın bu kısmı, Vehhâbîlerin tuzaklarına düşen zavallı Müslümânların, gafletten uyanmalarına sebep olacak ve Ehl-i Sünnet alimlerinin yazılarını kuvvetlendirecek vesikalar ile doludur.

Üçüncü kısım, (Hulâsat-ül-kelâm)dan tercüme olup, hak dînin İslâmiyyet olduğunu ispât etmektedir.

M. Sıddık Gümüş
 • Baskı Tarihi:
  2009
 • Sayfa Sayısı:
  128
 • ISBN:
  9789759211981
 • Yayınevi:
  Hakikat Kitabevi
 • Kitabın Türü:
Ülkü Ciner 
02 Nis 2015, Kitabı okudu, Beğendi, 10/10 puan

İngiliz casus Hempher'in gerçekleştirdiği eylemleri anlattığı ve İngilizlerin övünmek için yayınladığı kitaptaki alıntıların yer aldığı Sıddık Gümüş'ün kaleme aldığı kitapta İslam düşmanlarının faaliyetleri anlatılıyor. Ayrıca kitapta Vahhabiliğin çıkışı başta olmak üzere İngiliz casuslarının birer Müslüman alim gibi nasıl Hind ve Osmanlı topraklarındaki yoketme ve karmaşa çıkarma eylemleri yer alıyor.

kitapayraci 
28 May 2015, Kitabı okudu, Puan vermedi

herkesin mutlaka okuması gereken kitaplardan bir tanesi ama dilinin fazla ağır olması çoğumuzu kitaptan uzaklaştırıyor yayın evinin kendisini yenilemesi ve dilinin sadeleştirilmesi gerekiyor. :)

Hacer Demir 
02 Ara 22:06, Kitabı okuyor, Beğendi, 10/10 puan

Müslümanların içine sızarak çatışmalar çıkarmaya çalışan ingiliz casusunun itiraflarını barındıran ve ingilizlerin islam düşmanlıklarını anlatan, Alim kılığına girerek bizden biri gibi Şiiler ve Sünniler arasında çatışmalar çıkarmışlar ve bizi bölmek için Hind ve Osmanlı topraklarında çalışmalar ve eylemler yapmışlar ve bunlarıda kitapta anlatmış. Daha kitabın başlarında olmama rağmen oldukça şaşırdım ve herkese tavsiye ediyorum.

EMRE YAMAN 
09 Ağu 2015, Kitabı okudu, 7/10 puan

Kitaplığımda duruyordu okudum ve hoşuma gitti kitapçılarda satılıyor mu bilmiyorum ama bana bir cami çıkışı vermişlerdi okunabilir bir kitap diyebilirim...

Kitaptan 7 Alıntı

Ülkü Ciner 
05 Mar 2015, Kitabı okudu, İnceledi, Beğendi, 10/10 puan

Müslümanların arasındaki ihtilafı şiddetlendirebilirsen, İngiltere'ye en büyük hizmeti yapmış olacaksın.
Biz İngilizler, refah ve se'adet içinde yaşamamız için, bütün dünya devletlerinde ve müstemmelekelerimizde fitne ve tefrikalar çıkarmak zorundayız. Osmanlı Devleti ' ni de ancak böyle fitnelerle yıkabiliriz. Böyle olmazsa, sayıca az bir millete nasıl hükmü edebilir? Bütün gücünle, za'if noktaları ara bul ve oradan içeri gir. Bilmiş ol ki, Osmanlı Devleti ve İran, za'if devrelerini yaşıyorlar. Bunun için, senin vazifen, halkı, idare edenlere karşı isyana sevk etmektir!

İngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüş (Sayfa 19)İngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüş (Sayfa 19)
Ülkü Ciner 
06 Mar 2015, Kitabı okudu, İnceledi, Beğendi, 10/10 puan

Ehl-i sünnetin dört mezhebinin imanları, İ'tikatları, inandıkları şeyler, birbirlerinin aynıdır. Aralarında hiç fark yoktur. Ayrılıkları yalnız ibadetlerdedir. Bu da, müslümanlara bir kolaylıkdır.

İngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüş (Sayfa 23)İngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüş (Sayfa 23)
Ülkü Ciner 
06 Mar 2015, Kitabı okudu, İnceledi, Beğendi, 10/10 puan

Ben, Necdli Muhammed bin Abdülvehhab ile çok yakın bir arkadaşlık kurdum. Daima onu övüyordum. Bir gün ona: " Sen Ömer ve Ali' den daha büyüksün. Peygamber şimdi hayatta olsaydı, onları değil seni kendine halife tayin ederdi. Ben, İslamın senin elin üzerinde yenilenmesini ve yükselmesini umuyorum. İslamı cihana yayacak yegane ( biricik) alim sensin" dedim.
Abdülvehhab oğlu Muhammed ile Kur'anı,sahabenin, mezhep imamlarının ve müfessirlerin tefsirlerine muhalif bir şekilde, tamamen kendi fikrlerimize göre tefsir etmeyi kararlaştırdık. Kur'anı okuyor ve bazı ayetler üzerinde konuşuyorduk. Bundan maksadım, Muhammedi tuzağa düşürmek idi. Zaten o da, kendini inkılabcı olarak göstermek ve daha fazla i'timadımı kazanmak için, görüş ve fikrlerimi memnuniyet ile karşılardı.

İngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüş (Sayfa 27)İngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüş (Sayfa 27)
Ülkü Ciner 
07 Mar 2015, Kitabı okudu, İnceledi, Beğendi, 10/10 puan

Misyonerler gidecekleri memleketin dillerini, örf ve adetlerini gayet iyi öğrenirler. Her gittikleri devletin siyasi, askeri, coğrafi, iktisadi ve dini yapısını en ince teferruatına kadar mı öğrenerek, Hıristiyan devlete jurnal ederler. Her yerde, kendilerine dost olacak kimseleri bulur ve bunları satın alırlar. Bu kimseler, yerli ahalinin ismini taşır, fakat ya hıristiyanlaştırılmış bir cahil veya satın alınmış bir haindir.

İngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüş (Sayfa 105)İngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüş (Sayfa 105)

Hempher diyor ki; Büyük Britanyalı çok geniştir. Güneş, denizlerin üzerine doğduğu gibi, yine bu denizlerin üzerinde batar. Devletimiz, Hindistan, Çin ve Ortadoğudaki sömürgelerinde nispeten za'ifdir. Bu memleketler, tam manası ile idaremiz altında değildir. Fakat, buralarda çok faal ve başarılı bir politika tatbik ediyoruz. Hepsi elimize geçmek üzeredir. Burada iki şey mühimdir: 1. Elimize geçmiş yerleri elimizde tutmaya çalışmak. 2. Elimize geçmemiş yerleri ele geçirmeye çalışmak.

İngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüşİngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüş

İslam düşmanları, islamiyetti yok etmeğe ne kadar çok çalışsalar da, Allahu tealanın bu nurunu, asla söndüremezler. Çünkü, Allahu teala, Kur'anı Kerimde, Hicr süresinin dokuzuncu ayeti kelimesinde mealen, (Bu Kur'anı, sana ben indirdim. Onu elbette ben koruyacağım) buyurdu.

İngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüşİngiliz Câsûsunun İtirâfları, M. Sıddık Gümüş