İnsan

8,1/10  (7 Oy) · 
26 okunma  · 
7 beğeni  · 
559 gösterim
İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi ve onun akrabasıdır. Diğer bütür varlıkların kendi emrine verildiği, irade sahibi olan, Allah'ın seçtiği yegane varlıktır. Yani yeryüzünde mutlak irade sahibi olan istediği herşeyi yapan Allah, kendi ruhundan insana üflemiştir. İnsan, iradesiyle yeryüzünde Allah'a benzer şekilde O'nun gibi hareket edebilir. Ancak O'nun kadar değil.

Hepsinden önemlisi de insanın balçık ve Allah arasında bulunması ve irade sahibi olduğu için de ikisinden birine meyletme serbestinin elinde olmasıdır. Özgürlük ve seçme hakkı insanın sorumlu olma zorunluluğunu da beraberinde getirir. Bundan dolayıdır ki İslam' göre insan, kendi alın yazısından sorumlu olan tek varlıktır.
(Tanıtım Yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  Nisan 2008
 • Sayfa Sayısı:
  328
 • ISBN:
  9789756004449
 • Çeviri:
  Şamil Öcal
 • Yayınevi:
  Fecr Yayınları
 • Kitabın Türü:
Musab Hamza Özel 
16 Oca 2016 · Kitabı okudu · 8 günde · Beğendi · 8/10 puan

"İnsan"ın yaratılışı,yaşayışı,diğer varlıklardan farkı ve İslam'daki yeri kitapta ele alınan konulardan bazılarıdır.Ali Şeriati'nin bu kitapta çok önemli tespitlerinin olduğu kanaatindeyim.Kitapta etkilendiğim bazı yerler oldu.Ama ağır bir kitap olduğunun da altını çizerim..

Kitaptan 7 Alıntı

İnsan ile Allah arasındaki ilişkinin, karşılıklı bir ilişki olduğunu görüyoruz. Buna göre "kendini bilme" Allah'ı bilme ile eş anlamlıdır.

İnsan, Ali Şeriati (Sayfa 99)İnsan, Ali Şeriati (Sayfa 99)

Bugün ideolojilerin rengi yok tur Çağımız teknoloji çağıdır. Sağ ve sol göreceli yönelimlerdir.
bilim, inanç ve Zihniyet olarak tarafsızdır. Çağımız ilin bilin indir çağıdır.
Bu sebepledir ki Amerikalılar yüzlerce kese altınla gelerek Avrupa ve Asya üniversitelerinden dehalar satın alıyorlar. Beyinsiz Hitler bile korkunç insan kıyma makinalarını işletebilmek ve vahşî, cahiliye ilmini ispatlamak için elindeki parayı vererek istediği kadar parlak ilmî beyin satın alabiliyordu. Stalin de komünizm rejimini ekonomizm rejimine çevirebilmek için, bilimsel bir ideolojinin adının başına bir "E" harfi koymak kadar kolay bir şekilde "komunto' ya da K.G.B.' ye sipariş verip "Beriya vasıtasıyla materyalist tarih felsefecisi, biyoloji bilgini, fizikçi
Marksist Sosyolog ve antropolog yetiştirdi.

İnsan, Ali Şeriati (Sayfa 34 - Fecr)İnsan, Ali Şeriati (Sayfa 34 - Fecr)

Ekonomiye taparlığa ve üretim artışı taassubuna dayanan Stalinizm, bir çeşit “Marksist çizgiden sapma" olarak suçlanırken Lenin böyle bir suçlamadan muaf tutuluyordu. Hemen hemen herkes onu, Marksizm'in Sadık takipçisi ve uygulayıcısı sayıyordu. Marksist devrimin ilk yıllarında bütün devrimci güçleri “ağır sanayi” temeline oturtması, ekonomik bolluğu bu yolla ideal Marksist toplumun gerçekleşmesinin yani komünizmin nihaî ideallerini uygulamanın temel şartı olarak belirtmesi ve bu hedefe ulaşmak için şu üç ilkeye dayanması tesadüfi değildir.
1- Ağır sanayiye dayalı olarak hızla sanayileşmek.
2- Lenin’in “Kapitalizmi taklit etmeli” sözüne uygun olarak sıkı teknobürokrasi örgütü temelinde mümkün olduğu kadar çok toplum bireyini kapsayan bir proglamlama,
3- Üretim yarışını artırmak için maaş eşitsizliği yaratarak, teknik maharet ve idarî ehliyet sahiplerini teşvik edip Ödüllendirerek şahsî menfaat duygusunu kışkırtmak suretiyle rekabet oluşurmak ve bireysel ve grupsal çalışmaları motive etmek.

İnsan, Ali Şeriati (Sayfa 100 - Fecr)İnsan, Ali Şeriati (Sayfa 100 - Fecr)

Marks da Orta Çağın yeni yetme kelamcılarınca kullanılan metodu ve siyasî şantajları andırır biçimdeki aşağılık bir yöntemle, kendi rakip düşünce ekolünü yanlış ve sapkın anlayışlara dayandırmak suretiyle bazı dindarlara saldırmakta ve alay etmektedir.
Marks'ın dinin kökeniyle ilgili olarak kendi bakış açısından tek doğru analiz ve akıl yürütmesi şu meşhur sözüdür:
"Din insanın yaratıcısı değil, insan dinin yaratıcısıdır."
Burada Marks'ın yaptığı, sadece Feuerbach'ın cümlesini tekrar etmekten ibarettir! Feuerbach'ın cümlesini kendine aitmiş gibi göstermek için onun cümlesindeki Tanrı kelimesinin yerine “din” kelimesini koymuştur. Böylece kendi cümlesini anlamsız laştırmak ya da en azından kapalı hale getirmekten başka bir
sey yapmamiş. “Din insanın yaratıcısı değildir." de ne demek Yoksa “Din insanın yaratıcısıdır” diyen mi var?
Marks devam ediyor: Din, henüz kendisine hakim olamayan ya da kendisini tekrar kaybeden birinin kendisinden haberdar olmasıdır. Ancak bu, insan yazgısının hayret verici gerçekleşimidir. Çünkü insan yazgısının nesnel bir gerçekliği yoktur.” Sonuç olarak dine karşı savaş açmak, ruhsal özü din tarafından oluşturulan evrene karşı savaş açmaktır.”
Dinî bir felaket, gerçek felaketin ve bu felakete karşı koymanın açıklayıcısıdır. Din, çaresiz bir varlığın âhı, katı kalpli bir dünyanın kalbi, ruhsuz bir varlığın ruhu konumundadır. Din halkın afyonudur. Dinî eleştiri, dinin çevrelediği göz yaşı denizini eleştirmeyle sonuçlanır.
Hangi bağımsız düşünce, bu tabirlerde edebî gücün felsefî derinlikten daha fazla olduğunun farkına varamaz? Eğer Feuerbach teorisinin özünü bu ifadelerden çıkarıp alırsak geriye bir "kompozisyon numarası'ndan başka ne kalır ki?

İnsan, Ali Şeriati (Sayfa 84 - Fecr)İnsan, Ali Şeriati (Sayfa 84 - Fecr)