İşaratü-l İ'caz

8,8/10  (13 Oy) · 
55 okunma  · 
11 beğeni  · 
515 gösterim
Tenbih: İşaretü'l-İcaz Tefsiri; Eski Harb-i Umuminin birinci senesinde, cephe-i harpte, me'hazsiz ve kitap mevcut olmadığı halde te'lif edilmiştir. Harb zamanının zaruretinden başka, Dört Sebeb'i binaen gayet muhtasar ve icazlı bir tarzda yazılmış: Fatiha ve nısf-ı evvel, daha mücmel, daha muhtasar kalmıştır.Evvela: O zaman, izaha müsaade etmiyordu. Eski Said, icazlı ve kısa tabiratla ifade-i meram edjyordu.Saniyen: Gayet zeki olan kendi talebelerinin derece-i fehimlerini düşünüyordu, başkaların anlamalarını düşünmüyordu.
 • Baskı Tarihi:
  2005
 • Sayfa Sayısı:
  254
 • ISBN:
  9799756438816
 • Yayınevi:
  Rnk Neşriyat
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 1 Alıntı

Rojhilat Recep As 
18 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Hattâ kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kâinattan gelen manevî nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hattâ o nur-u iman sayesinde, rüzgârların terennümatını, bulutların na'ralarını, denizlerin dalgalarının nağamatını ve hâkeza yağmur, kuş ve saire gibi her nev'den Rabbanî kelâmları ve ulvî tesbihatı işitir. Sanki kâinat, İlahî bir musikî dairesidir. Türlü türlü âvâzlarla, çeşit çeşit terennümatla kalblere hüzünleri ve Rabbanî aşkları intıba' ettirmekle kalbleri, ruhları nuranî âlemlere götürür, pek garib misalî levhaları göstermekle, o ruhları ve kalbleri lezzetlere, zevklere garkeder. Fakat o kulak, küfür ile tıkandığı zaman, o leziz, manevî yüksek savtlardan mahrum kalır. Ve o lezzetleri îras eden âvâzlar, matem seslerine inkılab eder. Kalbde, o ulvî hüzünler yerine, ahbabın fıkdanıyla ebedî yetimlikler, mâlikin ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur. Bu sırra binaendir ki, şeriatça bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları îras eden sesler, helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik eden sesler, haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 81 - Zehra Yayıncılık)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 81 - Zehra Yayıncılık)