Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler

8,8/10  (25 Oy) · 
93 okunma  · 
18 beğeni  · 
1.192 gösterim
İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada "müslümanca düşünme"nin imkân ve yöntemi nedir? İslâm konusunda yeterli "malumat"a sahip olmak, "müslümanca düşünmek için yeter mi? İslâm özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan bilginin, düşünme etkinliğini oryantalist bakış açısına mahkûm etmesi kaçınılmaz olmayacak mı? Edebiyat ve özellikle öykü alanındaki başarılı ürünleriyle de tanınan Rasim Özdenören, bu önemli sorunları kuşatıcı bir perspektifle gündeme getirmekte ve sahip olduğu zengin birikimini başarıyla işleyerek, tartışmaktadır.

Kitap, bilgi, inanç ve değer alanlarına ilişkin olarak müslümanca düşünmenin nasıl başarılabileceği konusunda önemli yaklaşımlar içeriyor.
Baki Coşkun 
19 Eki 2015 · Kitabı okudu · 47 günde · Beğendi · 9/10 puan

Modern dediğimiz bu vahşi dünyaya hayat ve huzur için söyleyecek tek sözü olan medeniyetin İslam olduğunu bu kitabı okuduktan sonra dahada iyi anlıyor insan. İslam üzerine bu kadar kötü propaganda yapanlar ve kötü uygulamaları varken bile. Rasim Özenören bunu çeşitli veçhelerden bakarak, çok güzel bir şekilde açıklamış. İlgi alanına giren arkadaşlara kesinlikle tavsiye edilir.

KörKalem 
16 Eki 2016 · Kitabı okudu · 9 günde · 8/10 puan

Çok güzel tespitlerde bulunmuş Sevgili Özdenören. Doğru bildiğimiz bir çok yanlışı gözler önüne sermiş. Okuyunca, farklı bir bakış açısı ile bakıyorsunuz İslam'a. Bir başkasının düşüncesi ancak bu kadar ufuk verebilir bir insana. Ve şunu da belirtmek istiyorum, okuduğum ilk Özdenören kitabı bu. Okuduğumda sanki İsmet Özel tadı aldım okuduklarımdan. Yazım şekli, kullandığı kelimeler, kelimelerdeki akıcıklık Özel'e çok benziyor. Akran olmak, bunu gerektiriyor sanırım..

Müslümanlığı ne kadar iyi yaşadığımızı düşündüren tespitlerle dolu bir kitap. Farkına varmadığımız o kadar çok şey var ki, bu kitap farkındalık kazanmak için okunmalı bu yüzden.
İslamı entellektüelleştiren yazarlardan farklı bir bakış açısı arayanlara tavsiye edilir.

Menderes Urhan 
09 Eki 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Batı gözlüğü takmış, takıştırılmış Müslüman toplumların İslamiyet'e de bu gözlükle baktıkları ya da bakmaya çalıştıklarını ifade eden yazar, dolayısıyla oryantalist bir bakış açısı zuhur ettiğini, bunun yanında İslam'ı yaşadığını zannedenlerin de aslında yoğun bir taassubun içine saplandığını anlatıyor bu kitabında. Devrim niteliğinde yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç olduğuna vurgu yapıyor. Heyecanla okudum, dersler çıkardım.

Yakuphan Güleç 
14 Haz 2016 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Lise'den üniversiteye geçiş yılımda okuduğum önemli bir deneme kitabıdır.
Rasim Özdenören kendisini okutan bir yazar. Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler'de en önemli eserlerinden biridir.

Kitaptan 30 Alıntı

Baki Coşkun 
19 Eki 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Batı kafa yapısı, dini felsefe haline getirmiştir. Dinin hayata müdahale edecek, hayatı sevk ve idare edecek özünü iptal etmiştir. Marx, din afyondur, derken asıl bunu anlatmak istiyordu.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 147)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 147)
Baki Coşkun 
19 Eki 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Asr-ı Saadette kötü bir dünyada yaşayan Müslümanlar, kendilerini o dünyanın kötülüklerini sineye çekmek zorunda hissetmemişlerdi. Tersine, kötü bir dünyada yaşadıklarının bilincinde olarak o kötülüklere müdahale etmişler, bu yüzden kötü bir dünyada yaşamış olmalarına rağmen iyi birer Müslüman olarak kalabilmişlerdir.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 91)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 91)
Baki Coşkun 
11 Eyl 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Ancak halen Müslümanların önünde duran handikaplardan biri, onların İslam'ı anlamak hususunda karşı karşıya bulundukları güçlüktür. Özellikle geçmişinde İslam'ı yaşamış olan ülkelerin insanları için durum böyledir. Çünkü bu ülkelerde herkes İslam'ı bildiği vehmindedir, fakat herkesin en az bildiği şeyde odur.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 26)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 26)

Halen beş milyara yakın insanın yaşadığı yeryüzünde, başka hiçbir ek faaliyete gerek duyulmaksızın mevcut nüfusun on mislini besleyebilecek seviyede bir üretim yapıldığı halde, milyonlarca insanın açlıkla pençeleştiği söylenirse ortada bir bozukluğun var olduğunu ileri sürmek için zeki olmak şart değildir.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 9)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 9)
Ekrem Özkara 
19 Eki 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İslam'da aklı aşan şeyler vardır; fakat akla aykırı bir şey yoktur.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 108)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 108)
Ekrem Özkara 
19 Eki 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Bir insanın amelleri şeriata (İslama) uygun değilse, onu - u ç a r k e n - bile görseniz inanmayınız.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 101)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 101)
KörKalem 
14 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Kapitalist mantığın verilerine göre düşünenler faizsiz bir iktisadi ve ticari hayatın nasıl sürdürüleceğine akıl sır erdiremezler. Çünkü kapitalist mantığa göre ortada mutlaka para alıp satan bir müessenin varlığı gereklidir. Para alıp satan (banka) müesseseyi kaldırdınız mı, kapitalist iktisadiyatın temelini dinamitlemiş olursunuz. Hem kapitalist olmayı kabul edeceksiniz, hem de faize hayır diyeceksiniz. Olmaz bu...

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 61 - İz Yayıncılık)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 61 - İz Yayıncılık)
KörKalem 
14 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Bugün islami konular tartışılırken veya ortaya konulurken, çoğu kez benim bu zihinsel tiyatro deneyimimi hatırlamak zorunda kalıyorum. Bize vazgeçilmez diye belletilen veya bizim kabullerimizin arasına vazgeçilmez diye koyduğumuz bazı meseleler bu tiyatro oyununa benzemektedir. Bizim doğru veya yanlış diye kabul ettiğimiz şeyleri çoğu kez, taşıdığımız zihniyetin dışa vuran yansımaları oluyor. Bir hususun doğru olduğunu da yanlış olduğunu da belirleyen faktör bizim zihniyetimizle, dahası, niyetimizle yakından ilgili bulunuyor.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 57 - İz Yayıncılık)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 57 - İz Yayıncılık)
Baki Coşkun 
19 Eki 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

İslam'ı kavramak derken, belki her şeyden önce onun yaşanabilir bir olay olduğunu, İslam'ın bir zihin fantezisi değil, hayat tarzı olduğunu anlamak gerekiyor. İslam'ı yaşama çabasının bulunmadığı bir yerde ona gerçekten layık olunamayacağı ve İslam'ın hep ütopya gibi görüneceği, söylenmeden de bilinebilecek bir gerçek olmalıdır.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 98)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 98)
KörKalem 
14 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Oysa müslüman çağın gözüyle İslam'a bakmaz, İslam'ın gözüyle çağa bakar.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 72 - İz Yayıncılık)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 72 - İz Yayıncılık)
3 /