Puşkin Üzerine Konuşma - Batı Çıkmazı

8,5/10  (4 Oy) · 
19 okunma  · 
4 beğeni  · 
542 gösterim
"Puşkin üzerine konuşma" Dostoyevski'nin 6 Haziran 1880'de Moskova'da Puşkin'in bir heykelinin açılışı münasebeti ile yaptığı konuşma metnini kapsamaktadır.

Bu konuşmasında Puşkin'in çeşitli özellikleri üzerinde durarak onun Rus milleti için taşıdığı milli değeri ifade etmeye çalışan Dostoyevski, o yıllarda Rus aydınları arasında yaygın olan batıcılığa karşı milliyetçiliği destekler. Ona göre Rusya'nın kurtuluşu öncelikle kendi milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak yolunda olacaktır. Halkına yabancılaşmış Rus aydını bu yoldu en büyük engeldir.

Ünlü yazarın düşünceleri Türkiye ve benzeri ülkelerde de günümüze kadar süregelen batılılaşma hareketlerine açıklık getirmektedir.
(Arka Kapak)
Gürkan / M. K. A. 
21 Nis 12:11, Kitabı okudu, 1 günde

6 Haziran 1880 yılında Rusya - Moskova'da ünlü Rus şair ve yazarlardan Puşkin'in heykelinin açılış töreni yapılmıştır. Bu heykel aynı zamanda Rusya'da bir şair için dikilen ilk heykel olma özelliğini taşımaktadır. Puşkin'in şiirleri üç gün boyunca yapılan çeşitli törenlerde okunmuştur.

O dönemde Rusya'da iki tane güçlü siyasi parti bulunuyordu. Bu partilerden bir tanesi fikirlerini Avrupa'lı devletlerden alan 'Batıcılar' iken diğeri ise; Rusya'nın geleceğini kendi başına savunabileceğini savunan 'Milliyetçiler' idi. Konuşmaları 'Batıcılar' adına Turgenyev yapmakta iken, 'Milliyetçiler' adına 'Dostoyevski' yapmaktadır. Ama Dostoyevski şimdilik bunun farkında değildir.

Dostoyevski o günkü konuşmasında; Puşkin'den övgü ile söz etmiş, şu ana kadar Rusya'daki en iyi yazar olduğunu söylemiş, ayrıca çok yönlü bir yazar ve şair olduğunu ayrıca belirtmiştir. Puşkin'in 'Çingeneler' adlı şiirindeki karakterleri yorumlamış, karakterin özelliklerinden bahsetmiştir. Ayrıca Puşkin'in dört özelliğinden önsöz bölümünden bahsetmiştir. Yine 'Milliyetçi' ve 'Batıcı' partilerin ortak bir noktada buluşmalarını, sevgi ve barışı desteklediğini vurgulamıştır. Bu konuşması alkışlarda büyük bir coşku ile desteklenmiştir.

Dostoyevski bu konuşmasından dönemin gazetecilerinden M. Gradovski tarafından ağır bir şekilde eleştirilmiştir. Dostoyevski'e milliyetçi damgası vurulmuş, konuşmasında kullandığı bazı kelimeler olayları başka yöne çekmek için çarpıtılmıştır. Dostoyevski ise; kendine has üslubu ile bu eleştirilere din ve İsa üzerinden çıkarımlar yaparak kendini savunmuş, milliyetçilik ile ilgili konularda ise; görüşlerinin net olduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak bu kitap da Dostoyevski'nin siyaset ve din üzerine görüşlerine yer verilmiştir. Bu bakımdan yararlı olduğunu düşünüyorum. Rusya'da dönemin yapısını anlamak adına eşsiz bir eser.

Kitaptan 1 Alıntı

Şimdi ise baylar, şimdi bize Avrupa'yı örnek gösterip, orada yarın yıkılacak olan kurumları Rusya'ya getirmemiz için çağrıda bulunuyorsunuz. Bu kurumlar gününü doldurmuş, orada bile birçok akıllı kimsenin artık inanmadığı ve sadece uyuşukluktan dolayı varlıklarını sürdüren kurumlardır. Avrupa'da bugün gördüğünüz burjuvazi güldürüsünün dünyada insanların birleşmesinin tabii bir şekli olduğuna soyut nazariyecilerden başka kimse inanmaz. Bir de Avrupa'nın çelişkilerden çoktan kurtulduğu söylenir. Avrupa bir yüzyıldan daha kısa bir süre içinde yirmi değişik anayasa ve bir düzinenin çok üstünde devrim geçirmiştir. Demek bizim bir süre için Avrupa'dan kurtulup, Avrupa'nın hocalığı olmadan, kendi başımıza, kendi içtimai ülkülerimizin arkasından gidebilmemiz için - ki bu ülkeler kesinlikle İsa'dan ve kişinin şahsını mükemmelleştirme ilkesinden doğar - böyle tecrübelerden geçmemiz gerek, öyle mi M. Gradovski?

Puşkin Üzerine Konuşma - Batı Çıkmazı, Dostoyevski (Sayfa 85 - Dostoyevski'nin M. Gradovski'e giydirdiği bölüm.)Puşkin Üzerine Konuşma - Batı Çıkmazı, Dostoyevski (Sayfa 85 - Dostoyevski'nin M. Gradovski'e giydirdiği bölüm.)