8,1/10  (12 Oy) · 
65 okunma  · 
10 beğeni  · 
733 gösterim
İkinci Şua
"Eskişehir Hapishanesinin Son Meyvesi
Onaltı sene evvel, Eskişehir Hapishanesinde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte şu Şuâ, gayet acele, pek noksan kalemimle, sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda te'lif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber, bu günlerde tashih ederken îmân ve tevhid noktasından pek çok kıymetdar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm."
Said Nursi
 • Baskı Tarihi:
  2012
 • Sayfa Sayısı:
  992
 • ISBN:
  9786056151033
 • Yayınevi:
  Söz Basım Yayın
 • Kitabın Türü:
ALPEREN YEŞİLBAYRAK 
07 Ağu 2015, Kitabı okudu, Beğendi, 10/10 puan

Şualar genel anlamda Tevhid ve Vahdet konularına yoğunlaşan bir kitap olup, bu terimleri kainatta atomdan güneşlere kadar yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleriyle açıklayan okumaya değer gördüğüm bir kitaptır.

hipokrat 
15 Kas 2015, Kitabı okudu, 38 günde, Beğendi, 9/10 puan

Şuâ, ışın demektir. Kitapta kainattan yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleri yine o kişinin gözüyle anlatılır.

Kitaptan 3 Alıntı

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." Zâriyat Sûresi: 56

Bu âyet-i uzmânın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi: Hàlık-ı kâinatı tanımak ve O'na iman edip ibadet etmektir ve o insanın vazife-i fıtratı ve fariza-i zimmeti, marifetullah ve iman-ı billâhtır ve iz'an ve yakîn ile vücûdunu ve vahdetini tasdik etmektir.

Şualar, Bediüzzaman Said NursîŞualar, Bediüzzaman Said Nursî

Said Nursi
“Her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman-ı âhiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı, herbiri şefkat ve muhabbet ve alâkadarlığı derecesinde elîm endişeler ve azablar çeker. O cenneti, cehenneme döner.”

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (On Birinci Şuâ)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (On Birinci Şuâ)

“Herbir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı âhiret o büyük aile efradında hükmetmezse; güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-yı İlahî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahirî asayiş ve insaniyet altında, anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir.”

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (On Birinci Şuâ)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (On Birinci Şuâ)