Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri

8,3/10  (9 Oy) · 
26 okunma  · 
9 beğeni  · 
815 gösterim
İhraç malı olarak sadece "Dualar ve Emirler"i olan bir devletin, dünyanın en kalabalık topluluğunu yönetip dünyanın en zengin devletlerinden biri olabilmesi "Vatikan Mucizesi"nden başka hangi kelimelerle tanımlanabilir ki? 2000 yıldır ayakta kalan Hıristiyanlık ve onun en güçlü temsilcisi Vatikan'ın gücünün kaynağı nedir?

Tarihte nice hanedanlar gelip geçmiş, nice devletler kurulup yıkılmışlar, nice barış antlaşmaları en çok 40-50 yıl dayanabilmişken, Papalık bütün bu altüst oluşlardan kendini koruyup ayakta kalmayı başarmıştır. Üstel.K bunu, tüm bu olayları kenarda durup seyrederek değil, tam tersine bütün çalkantıların ve sorunların tam ortasında yer alarak başarmış ve kaybedenler daima başkaları olmuştur.

Vatikan ve Tapmak Şövalyeleri'nde Aytunç Altındal dünyanın siyasal, eko-nomik ve askeri güçler dengesinde önemli bir yere sahip olan Vatikan'ı, yüzyıllar boyunca Papalara hizmet eden ve Malta Şövalyeleri aracılığıyla bugün de varlığını sürdüren "Tapınak Şövalyeleri"ni anlatıyor. 1453'te tarih sayfalarından silinen Bizans'ın günümüzdeki devletsiz imparatoru Paleolog Hanedanı, bağlı oldukları Şövalye tarikatları ve Tapınak Şövalyeleri'nin inisiyatifinde yürüttükleri gizli faaliyetleri Türkiye'de ilk kez bu kitapla açıklanıyor.
(Tanıtım Bülteninden)
Murat ÇALIK 
13 Eyl 2015, Kitabı okudu, 4 günde, Beğendi, 9/10 puan

Kitabı üç bölümde değerlendirmek mümkün. Vatikan, Tapınak Şövalyeleri ve güncel değerlendirmeler. Ancak ağırlık Vatikan bölümünde.

Kitapta konular kendi içinde de başlıklara ayrılmış, bu sayede kaldığınız yerden okumaya devam edebiliyorsunuz.

Kitabın içeriğine gelince, kitap vatikan, ekümenizm, dinler arası diyalog oyunları, bazı gizli örgütlerin vatikanla iş birliğinden bahsediyor.

Okunası kitaplardan.

Serdar Poirot 
02 Ara 2014, Kitabı okudu, Beğendi, 8/10 puan

Güzel bir araştırma eseri. Yazar, Vatikan devletinin yapısını, Papalık makamının geçmişini ve bugününü, Kiliselerin ülkemiz hakkındaki emellerini, sahte Bizans İmparatoru ve Tapınak Şövalyeleri ve Malta'yı detaylı bir şekilde anlatan güzel bir eser. Konuyla ilgilenenlerin mutlaka okuması gerekenlerden.

Kitaptan 21 Alıntı

Jazz 
 25 Haz 16:05, Kitabı okudu, Beğendi, Puan vermedi

Vatikan
İtalya'da "devlet içinde devlet" statüsündeki Vatikan yaklaşık 80 dönümlük bir alan kaplamakta, istanbul'daki Fener Patrikhanesi ise 744 dönümlük bir alandadır ve o da tıpkı Vatikan gibi, Türkiye'de "devlet içinde devlet" olmak istemektedir.

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal (Alfa  Yayıncılık)Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal (Alfa Yayıncılık)
Jazz 
25 Haz 16:29, Kitabı okudu, Beğendi, Puan vermedi

Cizvitler
Vatikan'daki iktidar kavgasında önemli yer tutan Cizvitler en hızlı misyoner örgütüdür.
Engizisyon Mahkemeleri'ni kurarak milyonlarca insanı yaktıran Dominikenler kadar acımasız olan Cizvitler, Türkiye'de ilk misyoner okulunu açan gruptur. 18 Kasım 1583'te Cizvitler tarafından açılmış o/an bu okul Karaköy'deki Saint-Benoit Lisesi olup bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal (Alfa  Yayıncılık)Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal (Alfa Yayıncılık)
Jazz 
29 Haz 23:03, Kitabı okudu, Beğendi, Puan vermedi

Aforoz
Protestanlığın kurucusu Papaz Martin Luther, Papa tarafından aforoz edilmişti, Aradan yaklaşık 430 yıl geçmiş olmasına rağmen hala af edilmemiştir. Luther ve Vatikan için 2000 yılında bile resmi literatürde Martin Luther'in adı yoktur. Çünkü Aforoz edilmiş birinin adını anmak Papanın dinsel otoritesine karşı çıkmakla eş değerli sayılmıştır.

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç AltındalVatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal
Jazz 
29 Haz 23:01, Kitabı okudu, Beğendi, Puan vermedi

Hristiyanlık
Hıristiyanlıkta Aforoz, Papaların elindeki en güçlü silahtır, Aforoz edilmek sanıldığı kadar
basit bir olay değildir. Aforoz edilen kişi doğrudan doğruya Hıristiyanlıktan atılır, "Atılırsa ne olmuş", demeyin, Aforoz edilen şahıs ilkin vaftiz hakkını, doğum kayıtlarını, dolayısıyla ölüm kayıtlarını ve en önemlisi ona verilmiş olan Hıristiyan adını ve evliliğini yitirir, Aforoz edilen şahıs en kısa deyişle insan sayılmak hakkını yitirir, Adı kilise kayıtlarından bir kez silindi mi bir daha böyle bir insanın yaşamış olduğunu bile kanıtlayabilmek olası değildir. Çünkü 18.
yüzyıla kadar ve günümüzde bile doğum, evlilik ve ölüm kayıtlarıyla tüm tapu ve eğitim
kayıtları Kilisede tutulmaktaydı.

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç AltındalVatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal
Jazz 
 25 Haz 16:00, Kitabı okudu, Beğendi, Puan vermedi

Vatikan
"Vatikan'da öğrenilen sırlar öbür dünyada bile açıklanmaz," Vatikan'ın sırlarını
açıklayanların ve nesiller boyunca ailelerinin canları ve malları güvenlikte olmaz. Çünkü
Vatikan gerçekten de inanılması güç sırları barındıran, gizli geçitleri, şifreleri ve yeraltı
yollarıyla tam anlamıyla "esrarengiz" sayılan bir yerdir ve bu şöhretini de yüzlerce yıldır
sadece kendisine sakladığı sırların başkalarınca öğrenilebilmesini önleyerek edinmiştir

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal (Alfa  Yayıncılık)Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal (Alfa Yayıncılık)
Jazz 
25 Haz 19:22, Kitabı okudu, Beğendi, Puan vermedi

Malta Şövalyeleri
Malta Şövalyeleri öncekinden çok daha eski ve köklü, aristokratik bir örgüttür. Bu da önceki gibi kapalı devre işleyen bir örgüttür ve ününü Türklere karşı Katolik inancını
savunarak edinmiştir, ilkin Rodos'ta kurulmuş, burası Osmanlı'nın eline geçince Malta'ya sürülmüşlerdir. Türklüğe ve Islamiyet'e kökten karşı bir örgüttür. Ilginçtir ki bu sofu Katolik örgütü, ölümünden bir yıl önce Turgut Özal'a özel statü sağlayarak onursal üyelik beratı vermişti!

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal (Alfa  Yayıncılık)Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal (Alfa Yayıncılık)
Jazz 
29 Haz 22:47, Kitabı okudu, Beğendi, Puan vermedi

Siyahi Kardinal Arinze, Vatikan'daki tahta oturan ikinci siyahi Papa olabilir: ABD'deki zencilerin hızla Islamiyet'e yönelmiş olmalarıyla Afrika'da Hıristiyanlığın gerileyerek Islamiyet'in güçleniyor olması, Vatikan'a siyahi bir Papa seçerek geri püskürtülmek istenebilir. Böylelikle
Katolik dininin ne kadar eşitlikçi, ne kadar ilerici, ne kadar insancıl vs. vs. vs. olduğu da
dünyaya gösterilmiş olur. Bir siyah taşla on milyonlarca siyah kuş avlanmış olur...

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç AltındalVatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal
Jazz 
29 Haz 22:54, Kitabı okudu, Beğendi, Puan vermedi

Katolik kilisesi
Papadan izin almadan boşanmış olan Kennedy Ailesi, Anne Kennedy ölünce dini tören yapılmasını istemiş ama Vatikan buna
şiddetle karşı çıkmıştı.

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç AltındalVatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal
Jazz 
30 Haz 20:08, Kitabı okudu, Beğendi, Puan vermedi

Vatikan
Kiliseler Apo'yu gerçekten de yalnız bırakmadılar. Papalığın Doğu Kiliseleri Birliği
Komisyonu'nun başı Achille Silvestrini, Apo'nun mektubundan iki gün sonra bir açıklama yaparak Vatikan'ın PKK'yı ve onun başını desteklediğini açıkladı. Rusya'da ise Ortodoks Kilisesinin en hareketli savunucularından biri olan bir milletvekili Apo'yu Rusya'ya getirmek ve ona sığınma hakkı tanıtmak için var gücüyle çalıştı

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç AltındalVatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal
Jazz 
25 Haz 16:34, Kitabı okudu, Beğendi, Puan vermedi

Vatikan
Vatikan şu anda dünyanın en zengin devletlerinden biridir. Ünlü Vatikan uzmanı Peter Hebblethwaite'nin dediğine göre de bu devlet hiçbir özel girişimcinin ya da kapitalistin başedemeyeceği kadar katı "Sosyalistçe" kurallarla yönetilmektedir. Aynı uzmana göre bu nedenle Vatikan yeryüzündeki tek Sosyalist Tanrı-Devleti sayılmalıdır. Gerçekten de Vatikan'da hiçbir devletin yapamayacağı bir "sistem" ve yönetim anlayışı yürürlüktedir. Gördükleri işe göre dünyada en az maaş ve ücret alan insanlar buradadır

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal (Alfa  Yayıncılık)Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal (Alfa Yayıncılık)
3 /