1000Kitap Logosu

17 Nisan

YAŞAMAK Biliyorum, kolay değil yaşamak, Gönül verip türkü söylemek yâr üstüne; Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, Gündüzleri gün ışığında ısınmak; Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, Yan gelebilmek Çamlıca tepesine... - Bin türlü mavi akar Boğaz'dan - Her şeyi unutabilmek maviler içinde. II Ama işte Bir ölünün hâlâ yatağı sıcak, Biliyorum, kolay değil yaşamak; Birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, Ölmek de değil; Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. (Aile, (17), Nisan 1951)
2
Çok partili düzen halka oyundu, Ağalar çobandı, köylü koyundu. Demir kıratlılar durdu soyundu, Parlayan güneşi hepten kararttı, “Komünist” adında öcü yarattı... İsmet Paşa dedik sustu da kaldı, Devrimi sevenler saçını yoldu... “Köylü” unutuldu çok yazık oldu... İnanmış liderler böyle döner mi? Devrim ışıkları birden söner mi? Bugün de dert bize kara cahiller, Kente göç etmişler hepsi sefiller. Toprak ana çorak açmıyor güller. Türbanı, çarşafı çağdaş olur mu? Devrim çiçekleri böyle kurur mu? 17 Nisan 2001 / İbrahim Şimşek
İbrahim Şimşek
Sayfa 116 - Polat Kitapçılık birinci basım: Nisan 2010
1
Yılmaz Özdil, Son Cüret, Sia Kitap, Ekim 2020
NOTLARIM: Milli mücadelenin ilk direniş bildirisi Mekteb-i Sultani’ de yapıldı. Alsancak X Punta / Bahribaba Parkı X Maşatlık olmuştu. Yunan halkında Megali İdea anlayışı Geldikleri gibi giderler... Dr. Rasim Ferid (kuvvacı)  18 Kasım 1919, Soma depremi oldu. Sultan Vahdettin ve Sait Molla İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi  İzmir’in işgaline ses çıkaramayan Osmanlı Devleti ve Vahdettin Rumlardan haber alma teşkilatının oluşturulması. İran’da ki geniş petrol sahalarına hakimiyet İnsani yardım adı altında silah sevkiyatlarının yapılması. Atina’da 1912 yılında propaganda teşkilatı kurulmuştur. İngilizlerin kontrol ettiği pek çok cemiyet kurulmaktaydı. İstanbul, ruhen ve madden esir şehire dönüştü. Basın ahlakı sterlinle çalışıyordu. 1919 yılında, Mustafa Kemal hakkında İngiltere yanlısı gazetelerde yalan haberler yazılmaya başladı. Yurtseverler asılırken, vatan hainleri affediliyordu. İzmir’de ki Rum ve Ermeni mahkumlar İngilizlerin Saray’a verdiği talimat sonrası serbest bırakıldı. Mustafa Kemal, İspanyol nezlesine yakalanmıştı. İspanyol nezlesi 1918’de ABD’de görülmüştü. Her 100 insandan 15’i hayatını kaybetmişti. Toplamda 100 milyon kadar insan ölmüştü. Sultan Reşad, İspanyol nezlesine yakalanarak vefat etti. VI.Mehmet Vahdettin tahta çıktı. Salih Fansa, Mevhibe Celalettin, Luigi Tergiman, Ali Fuat Cebesoy, İsmet İnönü, Rauf Orbay ( kuvvacı )  19 Mayıs 1919, sabah saat 7’de Samsun’a çıkıldı. Mantika Palas’a yerleşti. M.Kemal, Havza’da Mesudiye oteline yerleşti. Bu feci sonuca teşkilatsızlık ve gaflet sebep oluyor. Birlikte çare oluşturmaya mecburuz. Ümitsizliğe kapılacak zaman değildir. Memleketi muazzam bir teşkilat altına almak zorundayız. Dağ başını duman almış, Gümüş dere durmaz akar, Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar. ( Ali Ulvi Elöve )  Asri Kadınlar Cemiyeti, 20 Mayıs 1919 (Bu topraklarda kurulan ilk kadın cemiyetidir. Münevver Siame, Hayriye Melek, Zeliha Osman, Şükufe Nihal, Sabahat Filmer )  29 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul’un fethi kutlanmadı. 1453‘den beri süre gelen kin hala devam etmektedir.  Akhisar’da Karaosmanoğlu Halit Paşa’yı katlettiler. ( kuvvacı )  Aydın Kızılcaköy’de insanları camiye topladılar ve ateşe verdiler. 106 kişi diri diri yanarak can verdi.  Türkler kendi vatanlarında mülteci olmuştur.  Yunan ordusu tarafından katliamlarla göçe zorlanan Türkler kuru ekmeğe muhtaç hale geldi.  Asker gibi savaşamayanlar... Kuvayi Milliye’nin en kritik üç albayı: Mehmet Şefik Aker, Kazım Özalp, Bekir Sami Günsav  Kuvayi Milliye’nin ilk yumruğu Malkoç baskınıydı.  2006 yılında National Bank of Grece, Türk bankasını satın aldı. Telgraf memuru Manastırlı Hamdi Efendi. İngiliz casus Gertrude Bell, İngiliz gizli servisinin Arap bürosuna katıldı. Thomas Edward Lawrance, Arabistanlı Lawrance Türklerin zorla boşalttığı yerlere Rumlar yerleştiriliyordu; Ege, Türk kimliğinden arındırılıyordu.  İlk direniş müfrezesi Ödemiş’te kuruldu.  Celal Bayar, Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü Saraçoğlu düşünmeden Kuvayi Milliye’ye katıldı.  Amasya Genelgesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli atılmış oldu. Vatan haini Ali Kemal, 2000 yılında, basın şehidi ilan edildi.  II.Meşrutiyet’in ilanı ile Sultan Abdulhamid anayasaya uymaya mecbur hale gelmiştir. Hangi Kürt aşiretleri devletten yanadır.  Elsa Brandström ( Sibirya Meleği )  İzmir, 15 Mayıs 1919’da, işgal edildi.  Eğer o günlerde bir tayyareden memlekete bakarsanız, yer yer yanan ateşler görürsünüz, bunlar ışıldayan çoban ateşleriydi, hepsini birleştirecek alev lazımdı, işte o da Mustafa Kemal’in meşalesiydi. ( Fevzi Çakmak )  Yaşadığı dönemi bile kavrayamayan taraflı basının yarınlar için sağlıklı öngörülerde bulunması imkansızdır.  Halide Edip neden M.K.Atatürk ile fikir ayrılığına düştü; 1926‘dan sonra 14 yıl yurtdışında yaşadı.  Ölmeyecek kadar yiyerek yaşıyorduk. (Mazhar Müfit)  Yarbay Deli Halit, (Kara)Fatma Seher (kuvvacı) Ermeni tehcirini anlatan Mary Louise Graffam mektupları Anzavur Ahmet, Saray ve İngilizler tarafından Kuvayi Milliye’ye karşı oluşturuldu. Ahmet Sunusi, Libyalı mücahit (kuvvacı) Çakmakçı Sait ve Sütçü İmam ( Maraş Evlatları ) Fransa’nın askerleri Ermenilerden ve Cezayirli sömürgelerden oluşmaktadır.  I.Dünya Savaşın’da Türk esirleri ( 135.000 kişi İngiltere’de, 70.000 kişi de Rusya’da )  İngiltere esir kamplarının nerede olduğunu araştır. Türk esirleri Asinara adasına(İtalya), Knockloe kampına ve Man Adası’na ( İrlanda Denizi) götürüldü.  Karakol Cemiyeti ve Mim Mim Grubu ( Müdafa-i Milliye ) Topkapılı Cambaz Mehmet, Yahya Kaptan, Börekçizade Rıfat Efendi, Mustafa Ayrıközü, Urfa- Uceymi Sadun Paşa, Zenci Musa ( kuvvacı )  Osmanlı’nın Alevileri yok sayması ( Dedebaba Postu )  M.Kemal, Keçiören’de Ziraat Mektebinde 118 gün kaldı.  Vahdettin hükümetinin yargılama ayrıcalığı İngiliz, Fransız ve Amerikan şirketlerine petrol ruhsatı verildi. ( Aydın-Kuyacık, Muğla-Dalaman, Manisa-Alaşehir ) Hakimiyet-i Milliye ( Ulus ) yayın hayatına başladı. Milli Mücadelenin ilk yayın organı İrade-i Milliye gazetesidir. ( Sivas Kongresi sırasında )  Anadolu Ajansı kuruldu. ( Yunus Nadi-Halide Edip )  Din ve vatan kardeşlerimiz. Yumruğum, memleketim kadar büyük. Duyun’u Umumiye  Sivil halka kurşun sıkmak ( Fransa-Maraş Cephesi )  Urfa- Ali Saip Bey / Antep- Mehmet Sait / Maraş- Kılıç Ali Maraş, Kuvayi Milliye’nin ilk resmi zaferiydi. Kara Jumbo, İngiliz İstihbaratı casusluk ağı Ermeni Episkoposu Muşeg, Çeteci Şişmanyan ( s.190 ) 16 Mart 1920, İstanbul işgal edildi. İstanbul’a gelmek isteyen bir Türk, İngiltere’den vize almak zorundaydı.  Galata Kulesi’ne İngiliz bayrağı çekilmişti. Ahmet Yesevi öğretisinden gelen Özbekler Tekkesi, Tekke’nin şeyhi Ata Efendi / Alevi Bektaşi dergahı Şahkulu Sultan Tekkesi / Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi / Tayyar Rahmiye( Osmaniye ) / Hekim Zekai Muammer (kuvvacı) Teşkilat-ı Mahsusa lideri Kuşçubaşı Eşref  Dokurcum Değirmeni’ne saklanan 14 çocuk birbirlerine bağlanarak kurşuna dizildi. Alfred Rüstem Bilinski, M.K.Atatürk’ün Sivas Kongresi’nde dış politikalar danışmanıydı.( Ermeni tehciri belgeleri )  İngiltere güdümlü Saray ve Şeyhülislam Mustafa Sabri tarafından Kuvayi Milliye’ye karşı cihat ilan edilmişti. Saray’ın idam fetvasına karşı Anadolu fetvası hazırlandı. Türkiye’deki misyoner okulların son durumu nedir? Hacı Bayram Camisi, 1427’de inşa edildi. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi kuruldu. Türkiye 200.000 X İşgal ordusu ( İngiliz 45.000, Fransız 60.000, İtalyan 20.000, Yunan 125.000 )  Vahdettin özel fermanı ile Kuvayi İnzibatiye kuruldu. Amaçları Kuvayi Milliye’yi yok etmekti.  Muhafız Birliği Fransız üniformalı Ermeniler Adana’da gelişigüzel insan öldürüyordu. Bulundukları bölgeyi Türksüzleştirmeye çalışıyorlardı.  Mustafa Kemal 1,5 yıl kalacağı Direksiyon binasına taşındı.  Albay Behiç Bey, Anadolu Şİmendifer Kumpanyası müdürlüğüne getirildi. Lojistik dehasıydı. (s.247) İstiklal Madalyası verilen ilk ve tek yabancı Alman Hans Tröbst olmuştur.  Wilson Prensipleri ( Ermeni Tehciri )  Ankara’nın dışişleri bakanı Bekir Sami Bey, Lenin’le görüşerek yardım anlaşması imzaladı. (s.250) Kuvayi Milliye karşıtı Saray ve tebası ve işgal kuvvetleri M.Kemal hakkında doğruluğu olmayan haberler çıkarıyorlardı. ( s.256 ) İstihbarat çalışmaları her zaman önemliydi. Asıl üzücü olan böylesine zor zamanlarda çok sayıda vatan hainlerinin olmasıydı. Milli mücadele esnasında gazeteler sayesinde olup bitenler millete aktarılıyordu.  Hamza Grubu / Mücahit Grubu / Muharip Grubu / Felah Grubu  Vahdettin’in damadı, son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa’nın oğlu, İsmail Hakkı Bey Kuvayı Milliyeciydi. Saltanat mensupları arasında sürgün edilmeyen tek isimdi. Kızı Hümeyra Sultan 1926 yılında Türkiye’ye dönen ilk ve tek hanedan mensubuydu.  Ahmet Esat, İngiliz Kemal, Gavur Mümin ve Mümin Aksoy Ankara’nın casusları olmuştur İşgal stratejisinin parçası olan ne çok aşiret ve vatan haini varmış. Tiyatrocu Kamil Rıza ( Otello Kamil )  İlk İçişleri bakanımız Cami Bey’dir. Siyaset dengeler üzerine kuruludur. ( denge dehası olabilmek )  İşgal kuvvetleri arasındaki en zayıf halka İtalya ile Ankara hükümeti diplomatik temaslar kurmaya başladı. İtalya’dan silah ve mühimmat alındı. İnebolu, Anadolu’nun dışarıya açılabilen tek penceresiydi. İnebolu-Ankara arasındaki 340 km’lik kervan yolu, milli mücadelenin şah damarıydı, nefes borusuydu.  Ann Bride, The Dark Moment ( Milli Mücadele romanı) Yasal mecburiyet yoktu; yüce bir yurtseverlik duygusu vardı. İnebolu, İstiklal Madalyası verilen ilk ve tek ilçemizdir. Ankara Hükmeti, Ermenistan’a savaş ilan etti. Sarıkamış ve Kağızman alındı.(s.274) Koçgiri Ayaklanması, 16 farklı Kürt aşiretinin koalisyonuydu. Kürt Teali Cemiyeti’nin emriyle hareket ediyorlardı. Kovanbaşı Muharebesi, binden fazla Fransız askeri öldü.  Adana yönüne çekilmek zorunda kaldılar. Türkiye Komünist Fırkası kuruldu. Hem Sovyet yardımlarını garanti altına almayı, hem de yayılmaya başlayan Komünist akımları kontrol altına almayı amaçlıyordu. Gediz Harekatı, Ali Fuat Paşa-Çerkes Ethem kuvvetleri tarafından Gediz alındı; üç gün sonra Yunan ordusu tarafından tekrar işgal edildi. Bu hareket Kuvayi Milliye’nin lağvedilmesine, efelerden-zeybeklerden oluşan milis kuvvetlerinin tamamı düzenli orduya bağlandı. Kazım Karabekir raporu.(s.282-Ermeni işgali altındayken Kars’ta yaşananlar.)  İzmir, Karşıyaka, İplikçizade Köşkü Nemrut Mustafa Paşa (s.289-Sözde Ermeni Tehciri) Teşkilat-ı Esasiye, Türkiye’nin ilk anayasasıydı. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ birinci maddeydi. Ülkenin temelleri hukuka, anayasaya, milli iradeye oturtuldu. Antep kuşatması, 11 ay 8 gün kahramanca direnildi, Fransa 20 bin kişiyle şehri kuşatmıştı, 6317 şehit verildi.( Gaziantep) Madame Tadia oteli ( Eskişehir )  Fransız Bankaları, Mersin’de ve Adana’da şube açıyordu. Ermerilere (Rumlar gibi) ucuz kredi verilerek Türklerden boşalan mülkleri satın alabilmelerine imkan veriliyordu. Serdümen Kahya Recep, Milli Mücadele’nin ilk ve tek deniz şehidi.( Alemdar Römorkörü) Merzifon Amerikan Koleji (Anadolu Koleji), pontusçu örgütlenmenin merkeziydi. Anadolu Hristiyanlarının Korunması, Papa. (s.303) Ermeni Terörü - Talat Paşa, Berlin’de öldürüldü.(s.303) Ahmet Fethi, Milli Mücadele’nin ilk hava şehidi oldu. İnönü Meydan Muharebesi, Şehitler Metristepe’de yatıyor. Yunan ordusu hem ilerlerken hem de geri çekilirken yakmaya,yıkmaya, tahribata, sivillere zulmetmeye devam ediyordu. ( s.334-Yunan zulmü) Rusya ve Afganistan Ankara Hükümeti’ni tanıdı. Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, Samih Rıfat (kuvvacı) Berthe Gaulis, Fransız Gazeteci Yüreğim çarpıyor. Sert bir mavilik gördüm. Sonrası bir altın sarısı. (Nazım Hikmet) İşgalci Yunan askerinin hatıra defteri (s.317) Savaş kavramının ahlakı yok edildi.  Şehit çocuklarına sahip çıkmak için 1921 yılında Himaye-i Eftal Cemiyeti kuruldu. Kazım Karabekir Paşa, Gürbüz Çocuklar Ordusu, memlekette orman yangını vardı ama, insan fidanları dikiliyordu. Yunanistan ve Ermenistan her zaman piyon olmuşlardır.  İşgale kılıf uydurunca diplomasi oluyor.  Maarif Kongresi toplandı, Temmuz 1921 (s.342) İsmail Hakkı Tonguç, Köy Enstitülerinin kurucusu ve uygulayıcısıydı. Kütahya düştü, 4.Tümen şehit oldu, Komutan Yarbay Nazım. Karayolu ve demiryolu yoktu; kağnı yolu komutanlığı vardı. Müfide Ferit, Ahmet Ferit Tek (kuvvacı- s.351) Başkomutan M.Kemal, Tekalifi Milliye (Milli Yükümlülük) emirlerini yayınladı.  Kurtuluş Savaşı matematik mimaridir. ( M.Kemal )  Rusya’dan, İtalya’dan, Bulgaristan’dan silah satın alınıyordu. Malıköy’den havalanan Nafız-1 isimli uçağımız Beylikköprü’de yanarak düştü. Yüzbaşı Sırrı ve sivil pilot Behiç bey şehit oldu. Yunan işgal ordusu hiçbir zaman insanlık sınavını geçememiştir. (s.368) Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün 22 gece sürdü. Muharebe 100 km’lik cephe üzerinde gerçekleşti. Türbetepe, Mangaldağı, İlyastepe, Kartaltepe, Yıldıztepe, Duatepe, Zafertepe...Kurtuluş savaşının dönüm noktasıydı. 16 Eylül 1683’de Viyana’da başlayan kesintisiz geri çekilme bitmişti. Bundan böyle, hattı müdafaa yoktu, sathı müdafaa vardı. O satıh, bütün vatandı. (s.358) Kral Konstantin’in kardeşi Prens Andrea’nın vermiş olduğu emir doğrultusunda Sivrihisar’ın Karkın köyü Yunan askerleri tarafından yakılmıştı. Prens Andrea’nın oğlu Philip, Kraliçe Elizabeth ile evliydi. Adalet gazetesi sahibi, Ali Sami ( vatan haini )  İstiklal harbimizin ne çok isimsiz kahramanları varmış. Sakarya zaferini gören Fransızlar Ankara Hükümeti ile masaya oturdu. Hatay hariç, güney sınırımızı belirleyen anlaşmaya imza attılar.  Claude Forrere, Fransız gazeteci ( kuvvacı )  Arman Pandikyan ve 10 kadar Ermeni vatandaşımız İstiklal Madalyası aldı. İngiliz istihbaratının Çerkes planı suya düştü. (s.376) Fransız üniformalı işgalci Ermeniler, Avrupa’da terörist faaliyetler yürüten Ermeniler, sözde soykırım için kapı arayan Ermeniler İngiltere, Fransa, İtalya Paris’te toplandı. Barış önerisinde bulundular. İstanbul Hükümeti derhal kabul etti. Ankara Hükümeti ise ‘ Anadolu’yu derhal boşaltın’ yazdı. Akşehir’den havalanan keşif uçağımız Gazlıgöl, Afyon civarında düşürüldü. Pilot yüzbaşı Reşit Bahattin ve Pilot üsteğmen Cemalettin şehit oldu. Büyük İskender, Atilla, Hannibal gibi askeri dehaları incelemişti. (M.Kemal) İstanbul’daki üniversite öğrencileri milli hisleri rencide eden Rıza Tevfik, Ali Kemal, Hüseyin Daniş, Cenap Şahabettin, Marujan Barsamyan boykot etti. Büyük Taarruz, SAD- Türk ordusunun savaş sahasındaki diziliş şekli. 26 Ağustos 1922, saat 05:00  Süvari kolordumuz cephe gerisine sızarak Yunan ordusunu dilimlemeye devam ediyordu. Pilot yüzbaşı Fazıl bey, 26 Ağustos öğle saatlerinde Afyon üzerinde düşman uçağını düşürdü. Havacılık tarihimizde bir ilkti. İzmir hava şehitliğinde yatıyor.  Yıldırım Kemal, Küçükköy İstasyonu’nun bahçesine defnedildi. 30 Ağustos 1922, Başkomutanlık Meydan Muharebesi sabah saat 6:30 da başladı, akşam saat 17:30’da bitmişti. Sardes buluntuları Bayrak, her milletin istiklal alametidir, saygı lazımdır. ( M.Kemal ) Yunan başkomutanı Trikupis esir alındı. Kurtuluş savaşı boyunca 22.000 Türk esir alındı. Lusiya kampı, Atina, 4000 kadar Türk esir burada tutuluyordu.  Milos Adası esir kampı, 2000 civarında Türk esir vardı.  Korfur Adası, Lefkada Adası, Sakız Adası, Dedeağaç esir kampı( 1000 kişi vardı) Esir Kampları: Hanya, Kandiye(Girit Adası), Midilli Adası, Aegina Adası, Lefkoşa(Kıbrıs), Parapigmata Hapishanesi(Atina), Palamidi Hapishanesi(Atina), Patras, Larissa Yunan Tahrip Taburları’nın görevi savaşmak değildi; imha etmekti. Yunan askerleri Yunus Emre türbesini imha ettiler. Kocaş Köyü, Gecek Köyü, Mercan Köyü, Akviran Köyü, Karakaya Köyü, Okçu Köyü ve Bilecik haritadan silindi.  9 Eylül 1922, Türk ordusu İzmir’e girdi. Mehmetçik 10 günde yürüyerek 325 km yol katetti. 37.975 şehit verdik. 7 milyon 250 bin mermi sıktık. Karabasanla başlayan, üç yıl üç ay 22 gün süren, mücizeyle biten bir rüya ÇİÇEKLER AÇIYORDU İZMİR’İN DAĞLARINDA
İtilaf Devletlerinin Mali İstekleri
"Nisan ortalarında hükümetin karşılaştığı diğer bir güçlük de mütareke hükümlerinin uygulanmasını teftiş etmek üzere memleketin muhtelif yerlerine gitmek olan İtilaf devleti zabitlerinin oturdukları evlerin icar bedeli ile yakacak parasının ve kayık, araba, hamal vs. gibi nakil vasıtaları ücretlerinin hükümet tarafından ödenmesini istemeleri olmuştu. 17 Nisan’da toplanan Meclis-i Vükela, (…), karşılamaya halihazır mali vaziyetin müsaadesizliği göz önüne alarak münasip şekilde bundan vaz geçirilmeleri işini Hariciye Nezaretine havale etmişti."
1