• 332 syf.
  ·3 günde·Beğendi·10/10
  Cemal Süreya'nın şiirlerini okuduğumda hissettiğim duygu onun şiirleri yoluyla anlatamadıklarını haykırarak anlatmak isteğini, bu haykırışı yazarak anlatması oluyor. Bunu yaparken imgelerden yararlanıyor sanki "Beni herkes anlamasın anlayan da beni tam olarak anlasın." istiyor. Bu yüzden şiir kitapları okumaya başlayan kişilere Cemal Süreya ile başlamasını önermiyorum. Şiirlerdeki imgeleri anlamak için zorlanabilirsiniz. Ama şiir okumayı seven biriyseniz Cemal Süreya'nın şiirlerinde kendinizden bir parça bulacağınıza eminim.

  Ben bir yazarın veya şairin (özellikle de şairin çünkü her şairin yaşadıkları etkilendikleri akımlar birbirinden farklıdır.) hayatlarını okuduktan sonra eserlerini okumaya başlıyorum. Cemal Süreya'da bana göre ilk önce hayatının daha sonra da eserlerinin okunması gereken şairlerden biridir.

  Gelelim Sevda Sözleri kitabına: Bu kitapta onun yazdığı her şiir bulunuyor. Bu yüzden Cemal Süreya'ya başlamak isterseniz bu kitabı alabilirsiniz.

  Yaşadıkları olayları şiirlerine harmanlayan Cemal Süreya; örnekler vererek daha anlaşılır kılmaya çalışacağım.

  1938 yılında yaşanan Dersim Olayından sonra Erzincan'dan Bilecik'e göç etmek zorunda kalmıştır Cemal süreya ve ailesi. Bu göç onun için bir Sürgündür ve şiirlerinin yapı taşı olmuştur. aitlik duygusu olmadığı için "Ben hangi şehirdeysem yalnızlığın başkenti orasıdır demiştir." Göçebe şiiri


  "KARS

  Öyle güzel ki ölürüm artık
  Beyaz uykusuz uzakta
  Kars çocukların da Kars’ı
  Ölüleri yağan karda
  Donmuş gözlerimin arası
  Sen küçüğüm sımsıcak
  Ne derler ona – bu kızakta
  Boyuna türküler yakıyorsun ya
  Sanki her türküden sonra
  Hohlasan gök buğulanacak
  Anla ki her durakta
  Yok sınırları aşkın
  O iyi yüzlü Tanrı
  Beklesin dursun bizi
  Kurduğumuz rahat tuzakta
  Nasıl olsa yine bir gün
  Döneriz bu yollardan geri
  Senin bir elinde bir mendil
  Öbüründe kuş sesleri"

  Özellikle son dört dizede hissedilen özlem ve geri dönme isteği ile yaşadı Cemal Süreya. Yaşaken hep düşündü Erzincan'ı ve Kars'ı. Düşünürken yazdı içindekilerin. Kendini anlatmak istedi. Onu anlayan birileri olsun istedi.

  Cemal Süreya o sürgünü şu dizeler ile anlatmıştır:

  "Bizi kamyona doldurdular,
  Tüfekli iki erin nezaretinde,
  Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular,
  Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar,
  Tarih öncesi köpekler havlıyordu.
  Aklımdan hiç çıkmaz o yolculuk, o havlamalar, polisler
  Duyarlığım biraz da o çocukluk izlenimleriyle besleniyor belki.
  Annem sürgünde öldü, babam sürgünde öldü.“

  Belki de onun yaşamında bu olayın etkisini en iyi anlatan dizelerden biri de:

  "Kürtler yalan söylemek zorunda / Arnavutlar doğru dizelerini, şöyle söylemek de olanaklı: "Arnavutlar doğru söylemek zorunda / Kürtler yalan."

  O sürgün olduğunu hep saklamak ister. O kendisine sürgün denilmesini değil göçmen denilmesini istemektedir. Çünkü ikisi de aynı kapıya çıkar. Yurdundan başka bir yerde olmak. Muzaffer İlhan Erdost'tan okuduğum "Üç Şair" kitabından alıntı yaparak Cemal Süreya'nın düşüncelerini aktarmak istiyorum.

  "Belli ki Arnavutluğunu her yerde çığlıklamış olan (Cemal 'in deyişiyle "edebiyatımızın mareşalı") Buyrukçu 'ya (Muzaffer) karşı kendi haklı nedenlerini bu iki dizede dile getiriyor. Cemal 'in, Buyrukçu 'ya şöyle dediğini duyar gibiyim: Ben sürgün olduğumu saklamak zorundaydım, Kürt olmak nedir bilincine varmadan daha. Sen ise Arnavut olduğunu saklayamazdın da. Arnavut olduğunu çığlıklamaman için bir neden de yoktu. Çünkü Arnavutlar bu ülkede "göçebe" dir, ama Kürtler değil. Ya da bu ülkede "sürgün" olan Kürtlerdir, Arnavutlar göçebe.

  Hemen burada söylemek bir paradoks gibi algılanabilir. Cemal, kendini "göçebe" olarak algılar. Öyle gezgin anlamında, yani coğrafya göçgünü göçebe değil. Bu, kendini bir yere oturtamamış olmaktan kaynaklanan göçebeliktir: "... ben hangi şehirdeysem / yalnızlığın başkenti orası".

  Cemal için "Gurbet garba düşmektir" aynı zamanda ve kendisi her zaman bu "gurbet" dediği Garpta olacaktır. Bilecik 'te, İstanbul 'da, Ankara 'da, Paris 'te. Hepsi onun Doğusuna (Şark 'ına) göre, gurbettir."

  Bu yüzden onun ülkesi Türkçe. Başkenti de şiir oldu.

  Annesini erken yaşta kaybetmesi, İkinci Yeni akımının özellikleri, Ankara'da okuması onun şiirlerinde harmanlanarak karşımıza çıkar.

  Üzgün adam sesi şiirlerinde yansır. Şiirlerini yazarken ve söylerken içindekilerini haykırmak ister ama bunu yaparken sesi çatallanmaya başlıyor. Bana cemal Süreya'nın şiirleri bu hissi hissettirmiştir.

  Eğer şiir kitapları okumayı seviyorsanız size bu kitabı seve seve öneririm.
 • 96 syf.
  ·3 günde·Beğendi·10/10
  "Üç şair,
  Üçü de yaşamda değil.
  Birini görmedim (Nazım Hikmet).
  Biriyle fakülte yıllarında arkadaş oldum.
  Biri, gece Ulus'a gelmiş, "Ben Ahmed Arif, kurban!" demişti."

  Ben şiir kitapları okumadan önce şairlerin hayatlarını, hangi akımdan veya şiirlerini yazarken neyden etkilendiklerini araştırdıktan sonra şiirlerini okumaya başlarım.

  Nazım Hikmet'ten üç kitap, Cemal Süreya'dan iki kitap okumuştum. Fakat Ahmet Arif ile tanışmam bu kitap sayesinde oldu.

  Bana göre bu kitabı diğerlerinden ayıran şey, Muzaffer İlhan Erdost'un Ahmet Arif'i ve Cemal Süreya'yı tanıması diyebilirim. Yazılarda onlarla yaşadığı anıları okuduğumda kendimi sofralarında onları dinlerken buldum. Okurken onları yaşadım. Bu yüzden bu kitabın benim için anlamı büyük oldu.

  "Nazım için yazmayı zaman zaman düşündüm. ama bir edebiyat tarihçisi, ya da eleştirmen/meleştirmen gibi değil. Olursa kendime özgü bir yazı olsun istedim. Gün olur yazarım belki derdim. Edebiyatçılar Derneği "Nazım Hikmet'in Şiirinde Devrim Kavrayışı"nı "bildiri" olarak hazırlamamı isteyince, konuyla çerçevelendim. Doğal ki yöntemim de, ancak genel bir yöntem olabilirdi."

  Nazım Hikmet ile ilgili yazısını şairin devrim ruhuna uygun olarak yazmayı seçmiş. İlk başta onun devrimini anlatmış. Neye karşı olduğunu, neden Türkiye'de sosyalizmin oluşmadığını anlatmak istemiş.

  "Yalnızca üç bilgin ve yalnızca üç devrimci değil,aynı zamanda çok büyük üç sanatkar olarak niteleyeceği Marx, Engels ve Lenin, ilk şiirlerinde daha çok "inkilap" ile özdeştirilen "ihtilal"ci özellkileriyle kucaklanır. Anti-Dühring, Kapital, Materyalizm ve Ampiryokritisizm de öyle. Çünkü, biri felsefe ve sosyalizm, biri kapitalist üretim sürecini tahlil, biri de idealist felsefenin eleştirisi açısından bu üç yapıt, bilimsel sosyalizmin bilgi teorisi en yüksek yapıtlarındandır."

  19 yaşım
  Benim ilk çocuğum, ilk hocam, ilk yoldaşım
  19 yaşım
  Sana anam gibi hürmet ediyorum
  edeceğim
  Senin ilk arşınladığın yoldan gidiyorum
  gideceğim
  Benim ilk çocuğum, ilk hocam, ilk yoldaşım
  19 yaşım
  *
  Çok uzaklarda yuvarlanıyor başım
  Oturuyor 19 yaşım
  yatağımın başucunda
  ellerimin avucunda
  bana diyor ki;
  -- kafamızda getirelim geri
  o delikanlı günleri cancazım,
  o dehşetli güzel günleri...
  *
  Köpüklü şahlanışların dönüm yeri..
  Dünyanın altıda biri;
  kan içinde doğuran ana..
  İstasyondan istasyona
  yalınayak
  tankları kovalayarak
  açlıkla yarış...
  Şarkıların boyu kilometre
  ölümün boyu bir karış...
  *
  Kafkas;
  güneş
  Sibirya;
  kar
  Seslenebildiğiniz kadar ses-
  -lenin
  24 saatte 24 saat Lenin
  24 saat Marks
  24 saat Engels
  Yüz dirhem kara ekmek,
  20 ton kitap
  ve 20 dakika şey! ..
  *
  Ne günlerdi heheheeey
  onlar ne günlerdi ahbap! ! ..
  Çok uzaklarda yuvarlanıyor başım
  Duruyor karanlıkta 19 yaşım
  Lambayı yakıyorum
  ona hayretle
  muhabbetle
  hürmetle
  ve daha bilmem neyle bakıyorum
  bakışıyoruz
  *
  Yılların arkasında çırptı kanadını
  'Strasroy Ploşaat' ın saat kulesi
  Yaşıyor herhangi bir 24 saatini
  Vatandaş kavgasının darülfünun talebesi;
  Balık çorbası, tüfek talimi, tiyatro, balet
  KİTAP..
  Patetes kamyonu başında süngü tak bekle nöbet
  KİTAP... KİTAP...
  Madde, şuur, istismar, fazla kıymet
  KİTAP... KİTAP... KİTAP...
  Manikür;
  hayır,
  Diş fırçası;
  evet.
  KİTAP... KİTAP... KİTAP...
  Bu ne 24 saat
  bu ne 24 saattir ahbap! !
  *
  Aşk;
  yoldaş,
  Profesör;
  yoldaş,
  Zenci;
  coni,
  Alman;
  Telman,
  Çinli;
  Li
  Ve 19 yaşım
  yoldaş da yoldaş, yoldaş da yoldaş,
  yoldaşım...
  Yılların arkasında yuvarlanıyor başım
  başım yuvarlanıyor
  Uzun saçlarından tutuştu yıllar
  yıllar yanıyor
  yanıyor da yanıyor...
  *
  Oku
  Yaz
  Boz
  Bağır
  Çağır!
  Bütün kuvvetinle nefes al...
  KaFanda, kalbinde
  etinde
  iskeletinde ihtilal...
  İhtilal;
  gündüz-gece
  Gece ormanda çam dalları yakarak,
  bembeyaz
  yusyuvarlak aya bakarak,
  hep bir ağızdan şarkılar söyleniyor..
  Ve bu anda
  kuvvetli dinç
  bir ağrıdan gelen deli bir sevinç
  sıçrar atlar köpüklenir çatlar
  kafanda...
  *
  Haaayydaa,
  beyaz orduları dumanlı ufuklar gibi önüne katan
  bir kızıl süvarisin,
  bir kızıl süvariyim,
  bir kızıl süvariyiz,
  bir kızıl, , , , ,
  Geçti üç yıl
  Ey benim 19 yaşım,
  Ormanda çam dalları yaktığımız
  hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek aya baktığımız
  gecelerin üstünden........
  Ben yine söylüyorum aynı şarkıları
  Döndürmedi rüzgar beni havada yaprağa,
  ben kattım önüme rüzgarı...
  Ve sen ki en yıkılmazları yıkabilirsin,
  gözüme bakabilir
  elimi sıkabilirsin...
  Ve sen ki...
  Sen,
  BENİM İLK ÇOCUĞUM, İLK HOCAM, İLK YOLDAŞIM
  19 YAŞIM

  Devrim tutkusu ile harmanlanmıştır şiirleri ve devrim tutkusu ile bağırmıştır şiirleri. O ruhunu ve kendini devrimine teslim etmiştir tıpkı şiirleri gibi.

  "Teokratik feodal devlet sisteminden yana lan ve dolayısıyla hilafetin ve padişahlığın kaldırılmasını istemeyen gericilik karşısında demokratik (ulusal) kurumlar oluşturulurken, emekçilerin ekonomik örgütlenme özgürlüğü istemleri de sosyalizmle özdeşleştirilir. Demokratik bir yönetim olan Cumhuriyet, gericiliğin saldırısından genel düzenlemelerle korunurken, emekçilerin demokratik istemlerinin yasal baskı altına alınması, demokratikleşmeyi bir yanıyla engelleyecek ve yönetici kadronun bürokratikleşmesine ve bürokratik egemenliğine neden olacaktır.
  Dolayısıyla, sosyalizm/komünizmin, bir sistem olarak özlenmesi/istenmesi kadar, demokratikleşme özlemi de, kendi söylemini, emekçiler açısından, sosyalizm/komünizmin ideoloji olarak özgürleşmesinde bulunacaktır.
  Bu nedenle de, Nazım'ın 28 yıl ağır hapis cezasıyla Bursa Cezaevinde yattığı yıllarda, ona, içten içe duyulan yakınlığın nedenini, yalnızca sosyalizm özlemiyle değil, kimileri açısından da özgürleşme özlemiyle açıklamak daha doğru olur sanırım."

  Sosyalizm
  Yani şu demek ki dayı kızı
  Sosyalizm
  Senin anlayacağın yani
  El kapısının yokluğu sende
  İmkansızlığı
  Ekmeğimizde tuz
  Kitabımızda söz
  Ocağımızda ateş oluşu hürriyetin
  yahut, başkası yelde
  sen yaprakmışsın gibi titrememek
  bunun tersi yahut
  sosyalizm
  devirmek dağları el birliğiyle
  ama elimizin öz biçimi
  öz sıcaklığı kaybetmeden
  yahut sevgilimizin bizden ne şan ne para
  vefadan başka bir şey beklemeyişi
  sosyalizm
  yani yurttaş ödevi sayılması ihtiyarlığın
  yahut mesela
  esefsiz
  güvenle
  emniyetle
  gölgeli bir bahçeye girer gibi
  girebilmek usulcacık ihtiyarlığa
  ve hepsinden önemlisi
  çocukların ama bütün çocukların
  kırmızı elmalar gibi gülüşü

  Arkadaşı Cemal Süreya'yı ise kendi anıları ile birleştirerek onun sanatından bahsetmiştir. Sürgün ve Göçebe, Sosyalizm, Erotizm, İkinci Yeni alt başlıklarıyla anlatmış ve ölümünde ve ölümünden sonra yaşadıklarından bahsederek kendi için Cemal Süreya'nın önemine değinmiştir.

  "Okuyup irdelemeyi değil, daha çok konuşmayı sevmiş olamlı Cemal. Konuşmaya benzer bir ilişkidir kitaplarla kurduğu ilişki de. Birleştirmeyi değil, ayrıştırmayı; toplamayı değil, dağıtmayı; biriktirmeyi değil, harcamayı sever gibi. Kendisini bulmayı değil, kimi gülüşlerin ardına kendini serperek gizlemeyi sever gibidir de."

  1938 yılında yaşanan Dersim isyanından sonra Cemal Süreya ve ailesini Bilecik'e sürgün etmişlerdir. Fakat o sürgün olduğunu hep saklamak ister. O kendisine sürgün denilmesini değil göçmen denilmesini istemektedir. Çünkü ikisi de aynı kapıya çıkar. Yurdundan başka bir yerde olmak.

  "Cemal 'in (Süreya), Kürtler yalan söylemek zorunda / Arnavutlar doğru dizelerini, şöyle söylemek de olanaklı: "Arnavutlar doğru söylemek zorunda / Kürtler yalan."

  Belli ki Arnavutluğunu her yerde çığlıklamış olan (Cemal 'in deyişiyle "edebiyatımızın mareşalı") Buyrukçu 'ya (Muzaffer) karşı kendi haklı nedenlerini bu iki dizede dile getiriyor. Cemal 'in, Buyrukçu 'ya şöyle dediğini duyar gibiyim: Ben sürgün olduğumu saklamak zorundaydım, Kürt olmak nedir bilincine varmadan daha. Sen ise Arnavut olduğunu saklayamazdın da. Arnavut olduğunu çığlıklamaman için bir neden de yoktu. Çünkü Arnavutlar bu ülkede "göçebe" dir, ama Kürtler değil. Ya da bu ülkede "sürgün" olan Kürtlerdir, Arnavutlar göçebe.

  Hemen burada söylemek bir paradoks gibi algılanabilir. Cemal, kendini "göçebe" olarak algılar. Öyle gezgin anlamında, yani coğrafya göçgünü göçebe değil. Bu, kendini bir yere oturtamamış olmaktan kaynaklanan göçebeliktir: "... ben hangi şehirdeysem / yalnızlığın başkenti orası".

  Cemal için "Gurbet garba düğşmektir" aynı zamanda ve kendisi her zaman bu "gurbet" dediği Garpta olacaktır. Bilecik 'te, İstanbul 'da, Ankara 'da, Paris 'te. Hepsi onun Doğusuna (Şark 'ına) göre, gurbettir."

  Bu yüzden onun ülkesi Türkçe. Başkenti de şiir oldu.

  Ahmet Arif ise çocukluğu Diyarbakır'da gençliği ise Ankara'da geçmiş aşiret ile kentleşme arasında sıkışık kalmıştır. Kendi kendine çözüm bulmaya çalışır. İkilemde kalması belki de onun şiirlerinin de ikilemde kalmasına neden olmuştur. Devrimci düşünüşünü geleneksel söylemle birleştirmiştir. Kendini anlatmanın yolu olarak şiiri seçmiştir.

  "Bu arada, kente indiği zaman, bir ayağı tarlada, bir ayağı maden kuyusunda olan yarı-köylünün, bir kolu pamuk tarlasında, bir kolu fabrikada olan yarı-proleterin, düzen içinde değerini, yerini bulamadığını belirten devrimci teoriye övgü, Ahmed Arif 'te vurgulanır: sevmenin kusursuz felsefesi, sisli bir dağın ardından ışır gibidir.

  Işır gibidir, çünkü kapitalistleşme yaygın bir biçimde uç vermiş, ve artık, "Çukurova / kundağımız, kefen bezimiz" dir ve Kastamonu 'nun ünlü Sepetçioğlu 'su bir kömür işçisidir, Urfa 'da Fransız 'a kurşun atan Urfalı Nazif mavzer değil, kürek tutmaktadır. Bu kürek, kendi avlusunda, kendi küçük tarlasındaki kürek değil, kör boğaz nafaka uğruna, halden düşmüş tebdil gezen can pazarındaki kürektir, yani ücretli işçidir artık. O geçmişin ayaklanan adamı, düşmana silah çeken adamı, ücretli işçi olmakla birlikte, henüz büyük sanayi işçisi değil, pamuk işçisidir, kömür işçisidir. Çünkü birkaç işletme dışında, işçi sınıfı, kendi sınıfının kurtuluşunun, kendi sınıfıyla insanlığın kurtuluşunun savaşımını başlatacak bir güçte değildir henüz. Ahmed Arif, teoriyi kendi toplumunun gerçeğiyle uzlaştırdığı içindir ki, onda, toplumun ilerici ve devrimci öğeleri, çeşitli kesimleriyle yansır, ama olduğu kadarıyla, o gün olduğu gibi."

  Ahmet Arif Anadolu şiirinde gurur ve nefretin tablosunu iç içe çizer.

  ANADOLU

  Beşikler vermişim Nuh'a
  Salıncaklar, hamaklar,
  Havva Ana'n dünkü çocuk sayılır,
  Anadoluyum ben,
  Tanıyor musun ?

  Utanırım,
  Utanırım fıkaralıktan,
  Ele, güne karşı çıplak...
  Üşür fidelerim,
  Harmanım kesat.
  Kardeşliğin, çalışmanın,
  Beraberliğin,
  Atom güllerinin katmer açtığı,
  Şairlerin, bilginlerin dünyalarında,
  Kalmışım bir başıma,
  Bir başıma ve uzak.
  Biliyor musun ?

  Binlerce yıl sağılmışım,
  Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
  Nazlı, seher-sabah uykularımı
  Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,
  Haraç salmışlar üstüme.
  Ne İskender takmışım,
  Ne şah ne sultan
  Göçüp gitmişler, gölgesiz!
  Selam etmişim dostuma
  Ve dayatmışım...
  Görüyor musun ?

  Nasıl severim bir bilsen.
  Köroğlu'yu,
  Karayılanı,
  Meçhul Askeri...
  Sonra Pir Sultanı ve Bedrettini.
  Sonra kalem yazmaz,
  Bir nice sevda...
  Bir bilsen,
  Onlar beni nasıl severdi.
  Bir bilsen, Urfa'da kurşun atanı
  Minareden, barikattan,
  Selvi dalından,
  Ölüme nasıl gülerdi.
  Bilmeni mutlak isterim,
  Duyuyor musun ?

  Öyle yıkma kendini,
  Öyle mahzun, öyle garip...
  Nerede olursan ol,
  İçerde, dışarda, derste, sırada,
  Yürü üstüne - üstüne,
  Tükür yüzüne celladın,
  Fırsatçının, fesatçının, hayının...
  Dayan kitap ile
  Dayan iş ile.
  Tırnak ile, diş ile,
  Umut ile, sevda ile, düş ile
  Dayan rüsva etme beni.

  Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
  Namuslu, genç ellerinle.
  Kızlarım,
  Oğullarım var gelecekte,
  Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.
  Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
  Gözlerinden,
  Gözlerinden öperim,
  Bir umudum sende,
  Anlıyor musun ?