• 🌷5 şey gelmeden önce, beş şeyin değerini bil:
  *
  1. Ölümünden önce hayatının
  2. Hastalığından önce sağlığının
  3. Meşguliyetinden önce boş zamanının
  *
  4. İhtiyarlığından önce gençliğinin
  5. Fakirliğinden önce zenginliğinin
  *
  🌷Hz. Muhammed (S.A.V)
  Hakim, Müstedrek, IV, 341)
 • Beş şey gelmeden önce (diğer) beş şeyin değerini bil:
  1. Ölümünden önce hayatının,
  2. Hastalığından önce sağlığının,
  3. Meşguliyetinden önce boş zamanının,
  4. İhtiyarlığından önce gençliğinin.
  5. Fakirliğinden önce zenginliğinin.

  (Hadis-i Şerif : Hakim, Müstedrek, IV, 341)
 • “Şehvetle bakmak zînâdır. Erkek olan meclise bir kadının kendini göstermek için süslenip gitmesi ve ihtirasla bakması da zînâdır.”

  Ramuzü’l-Ehâdis, 2: 341 (6). Karş: Buhârî, isti’zân 12, Kader 19; Müslim, Kader 20, (2657); Ebû Dâvûd, Nikâh 44, (2152).
 • Bu başlığı İslam liderinin bir sözüyle bitirelim: “Sizden biri cariye satın alırken, ‘Allah’ım bunu bana hayırlı kıl, bunun şerrinden sana sığınırım. Biriniz bir deve satın alırken de, Allah’ım bunu bana bereketli kıl!’ duasını etsin!” diyor, Hz. Muhammed. İbni Mace bu hadisi ticaret kısmında işlemiş. El­bette ki bu bölümde işlemeli. Çünkü daha önce de ifade edildiği gibi, cariye İslam’da ticaret malı gibi değerlendirilmiştir. O yüz­den Hz. Muhammed cariye ile deveyi birlikte zikretmiş ve ikisi için aynı duayı önermiştir. Bu hadis, en başta Buhari olmak üze­re diğer hadis kaynaklarında geçmektedir.[370]


  370: a) Buhari, Halk’u Ef’aliT İbad ve’l Redd’ü ale’l Cehmiyye, c. 2/109, no: 209-209.
  b) İbni Mace, Ticaret bölümünde, bab 47/2253.
  c) Ebu Davud, Nikâh, bab 45/2160, Nesai, AmeluT Yevm kısmında.
  d) Elbani, Sahih’ü Camiu Sağir ve Daifuhu, c. 1/1213, no: 341.
 • 232 syf.
  ·1 günde·Beğendi·8/10
  Yazarın okuduğum ilk kitabıydı. Kitabı gerçekten ilginç buldum. Çokta sevdim. Zaten sevdiğim için kitabı birkaç saat içinde bitirdim. İncelememe başlamadan önce okuyacaklar için bir uyarıda bulunmak istiyorum. İncelemeyi okurken dininizi, dilinizi, ırkınızı bir tarafa bırakıp okuyun. Sadece ilginç bir parça, bir hikâye okuduğunuzu varsayın. Üzerine düşünüp, düşünmemeniz size kalmış.

  Yazarın kitapta anlatmak istediği tam olarak şudur: Eski uygarlıkların, toplumların yaptığı bir takım tapınakların, inandıkları dinlerin, efsane olarak günümüze gelen destanların bir hayal gücü eserinden çok dayandırdığı benzer faktörler var. Nedir bunlar? Uzaylılar. Garip değil mi? Yazarın düşüncesine göre örneğin Mısır Piramitlerinin mükemmele yakın olan dizaynının, tonlarca ağırlıkta olan taş blokların yerleştirilmesinin, ölümden sonra yaşam fikrine inanıp eşyalarıyla ve hizmetkarlarıyla gömülen firavunların çıkış noktası, inanç fikri tamamen uzaydan gelmiş olan canlıların onlara öğretmiş olmasıdır. Peki yazar bu düşüncesini destekleyecek kanıtlar sunmuş mudur? Kitapta araştırılması gereken 82 tane kanıt tespit ettim. Kanıtların bir kısmını anlatmaya çalışacağım. Gerisini size araştırmanız için bırakacağım.
  1) Piri Reis ve onun çizdiği harita:
  Piri Reis’in bu haritası 1929 yılında Topkapı Sarayı’nda tesadüfen bulundu. Harita tam değildi. 1 parçası bulunmuştu. Piri Reis’in 1513 yılında çizdiği Afrika, Amerika ve Güney Kutbu’nu gösteren haritanın o dönemde çizilmiş olması yazara imkânsız gelmektedir. Bunun sebeplerinden bir tanesi Güney Kutbu’nun 1912 yılında Robert Falcon Scott tarafından ya da Scott’un başka bir rakibi olan Norveçli kâşif Roald Amundsen tarafından 14 Aralık 1911 yılında keşfedilmiş olmasından önce çizilebilir? Piri Reis’in haritası kıtanın buz altında kalmış sahil kesimlerini de gösteriyordur. Ancak kıta üzerindeki buzullar haritanın çizilmesinden tam 6 bin yıl önce erimiştir. Bilim adamlarının bu konu için 2 tane açıklaması var. Piri Reis ya bu haritayı gemi ile gezerek çizmiş ya da o dönem var olan haritalardan yararlanmıştır. Gezerek çizmiş mantıklı görünse o dönemde gemi ile tüm dünyayı gezmek var olan gemi teknolojisi ile imkansızdır. Piri Reis’in öteki haritalardan yararlanmış olması da zordur. Çünkü o haritaların çoğu yanlış çizilmiştir. Piri Reis’in o dönem çizdiği harita günümüz teknolojisi ile uydudan bakılıp gözlenmiş ve bire bir aynısı olduğu görülmüştür. Hatasız olarak bu haritanın çizilmiş olması ancak uzay çalışmalarıyla sağlanabilir. Hala Piri Reis’in bu haritayı nasıl çizdiği çözülememiştir.
  Yararlandığım kaynakları:
  https://www.sabah.com.tr/...eisin-harita-sirri/6
  https://www.dunyabulteni.net/...en-adam-h238850.html
  http://www.acikbilim.com/...rktika-macerasi.html
  https://www.youtube.com/watch?v=tUry2aMFUWw
  Piri Reis haritası:
  https://evrimagaci.org/...eis-ve-haritasi-1928
  2)Peru’nun Nazca şehrinde bulunan garip çizgiler
  Nazca’nın Ica Çölü‘nde 800 düz çizgi, 300 geometrik şekil, 70 hayvan ve bitki motifi var. Bazı düz çizgilerin uzunluğu neredeyse 50 km’ye yaklaşıyor. Hayvan ve bitki motiflerinin büyüklüğüyse 15 ve 365 metre arasında değişiyor. Peki bu çizgiler, motifler ne işe yarıyor? Yazara göre bu çizgiler hava alanı pistidir. O dönemde yaşayan insanların uzaydan gelen canlı varlıkların uzay araçlarının dünyaya inmesini sağlaması için yapılmıştır. Yazar haklı mıdır? Bilemeyiz. Bazı Amerikalı bilim adamları yöre halkının çölde su ve tarım için yaptığı ayinlerle ilgili olduğunu düşünüyor.

  Nazca’da bulunan bazı çizgilerin ve şekillerin resimleri:
  https://i.hizliresim.com/M15Qva.jpg
  https://i.hizliresim.com/QPE57V.jpg
  https://i.hizliresim.com/Xb7GX6.jpg
  https://i.hizliresim.com/bvA1GV.jpg
  Yararlandığım kaynaklar:
  http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/...emli-nazca-cizgileri
  https://www.bizevdeyokuz.com/nazca-cizgileri-peru
  3) H.S Bellamy ve P.Allan ‘The Great Idol of Tiahuanaco’ (Thiahuanaco’nun Büyük Putu)
  Yazarın bu büyük put hakkındaki kitaptaki bazı ifadeleri aynen şöyledir:
  “Bir baska akıl almaz kalıntı da, Eski Tapınakta bulunan yedi buçuk metre boyundaki Büyük Put’tur. Tek parça kırmızı kum taşından yapılan put, yaklaşık olarak yirmi ton ağırlığındadır. Ancak asıl büyük şaşkınlık, putun üzerindeki yüzü aşkın sembolün kazılmasındaki ustalık ve düzgünlükle, saklandığı tapınağın ilkelliği arasındaki çelişkiden doğmaktadır. Aslında tapınağa ‘eski’ denmesinin nedeni, yapımında kullanılan ilkel tekniktir. H.S. Bellamy ve P. Allan, ‘The Great Idol of Tiahuanaco’ (Thiahuanaco’nun Büyük Putu) adlı kitaplarında putun üzerindeki sembollerin anlamlarını deliller göstererek açıklamışlardır. Varılan sonuçlar, temeli küre biçimli bir dünya olan çok büyük bir astronomi bilgisinin puta aktarıldığını göstermektedir. Sembollerin belirttiği olaylar, Hoerbiger’in 1927′de, yani putun bulunmasından beş yıl önce, yayınlandığı ‘Gezegenler Teorisi’nde sözü edilen olayların aynısıdır. Gezegenler Teorisi’nde, bir gezegenin dünyamızın çekim alanına girdiği ve aradaki uzaklık azaldıkça, dünyanın dönüş hızının da azaldığı ileri sürülür. Teoriye göre, gezegen sonunda parçalanmış ve ay oluşmuştur. Putun üzerindeki semboller, bir gezegenin 288 günlük bir yılda dünya çevresinde 425 tur yaptığını belirtir. Bu olağanüstü olay, Hoerbiger’in görüşünü doğrular görünmektedir. Beilamy ve Allan putta, uzayın 27.000 yıl önceki durumunun anlatıldığını belirtmekte ve «Puttaki yazılar ileriki kuşaklara olanları anlatacak bir kayıt izlenimini veriyor.» demektedirler. Yüksek değeri olan bu antik esere ‘eski bir tanrı heykeli’ deyip geçemeyiz…… “
  Thiahuanaco’nun Büyük Putu resmi:
  https://i.hizliresim.com/lQ2Xpr.jpg
  Yararlandığım kaynaklar:
  http://aasmaestefan.blogspot.com/...nler-teorisi-ve.html
  http://ilmarsivi.blogspot.com/...indeki-kalntlar.html
  https://www.aysetolga.com/...in-kapisi-tiahuanaco
  4) Thiahuanaco’nun Güneş Kapısı:
  Yazarın ifadeleri: “Güney Amerika’nın arkeolojik harikalarından biri de yine Tiahuanaco’daki Güneş Kapısıdır. Tek parça taştan yaratılan bu dev eser, yaklaşık olarak üç metre yükseklikte ve beş metre genişliktedir. Ağırlığı 10 ton kadar tahmin edilmektedir. Kapının üzerinde üç sıra olarak dizilmiş 48 kare biçimi şekil vardır. Şekillerde, uçan tanrıyı temsil eden bir varlık gösterilmektedir.”
  Güneş Kapısının resmi:
  https://i.hizliresim.com/bvA1am.jpg
  Yararlandığım bazı kaynaklar:
  https://www.aysetolga.com/...in-kapisi-tiahuanaco
  http://kosmosmacerasi.com/...6/tanrilarin-kapisi/  5) Thiahuanaco’ya bir gemiden gelen Dünyanın büyük anası olmak isteyen Oryana adlı kadın:
  Yazarın ifadeleri: “Esrarengiz Tiahuanaco şehrinden söz eden efsaneler, buraya yıldızlardan altın bir geminin geldiğini söylerler. Gemiden, dünyanın Büyük Anası olmak isteyen Oryana adlı bir kadın inmiştir. Oryana’nın yalnız dört perdeli parmağı vardır. Büyük Ana Oryana, 70 çocuk doğurduktan sonra yıldızlara dönmüştür. Gerçekten de Tiahuanaco dolaylarında dört parmaklı varlıkları gösteren çok çok eski resimler bulunmuştur. Kesin yanı bilinmeyen bu resimlerin ne olduğunu ya da efsanenin nereden doğduğunu bildirecek hiçbir kayıt yoktur.”
  Bu kadının yer aldığı İngilizce veya Türkçe kaynak bulamadım. Ancak İspanyolca olan birkaç kaynak bulabildim. O ifadeleri Türkçeye çevirip anlatmaya çalışacağım.
  O ifadeler:
  “İnsandan başka, yaratılan her şeyin en büyük düşmanı zamandır. Daha da kötüsü düşman, eğer uygunsa, bu şeylerin yaratıcıları, gerçeklerini ve bulgularını bir araç veya destek yoluyla kaydetmeyi başaramadıklarında, diğer zamanların bilge adamlarının, elbette insanlığa bir miras olarak bırakmak isteyecekleriydi. Bu kötülük tarih boyunca pek çok eski uygarlığın bilgisini tartıştı, örneğin İndus'un gizemli kültürüyle, Nazca'yla veya Tassili'yle olduğu gibi. Tiahuanaco da bu talihsiz listede sadece bir örnek. Oryana garip fiziksel bir görünüşü olan "yıldızlardan geliyor" diye düşünülen bir kadındı. Çünkü uzun bir kafaya, büyük sivri kulaklara, ellerinin sonunda dört parmağına sahipti. Oryana başka bir efsanedir ve hikayesi, herhangi bir dini inancın sahip olması gereken tüm malzemeleri yerine getirir: Kötülüğünün bir sonucu olarak korkunç bir "ilahi ceza" tarafından bozulan ve yok edilen sona eren yaratıcı bir tohum. Buna benzer örnekler, şu anki İncil geleneklerinden Sümer Ziusudra'ya ve Kolomb öncesi kültürler söz konusu olduğunda, Quiche Maya Popol Vuh'unda binlerce insanı buluruz.”
  Bulabildiğim Oryana’ya ait olduğu söylenen siyah beyaz örnek bir resim:
  https://i.hizliresim.com/OrnbG5.jpg
  Yararlandığım kaynak:
  http://arquehistoria.com/...a-detiahuanaco-15993

  İncelemeyi de çok uzatmak istemiyorum. Yazara katılıyor muyum? Uygarlıkların yaptığı tapınakların, bıraktığı eserlerin anlamlarını, neden yapıldıklarını anlamadığımızda genelde onların dinlere uygun olarak inşa ettiklerini düşünüyoruz. Kitapta bir çok yerde uçan gemilerin yer aldığı eski destanlardan, Tevrat ayetlerinden bahsedilmektedir. O ayetlerin geçtiği numaraları da sizinle paylaşacağım. Ben yazarın düşüncelerini cidden ilginç buldum. Sizinle paylaşacağım 82 kanıtın bulunduğu listeyi tek tek araştıracağım. Yazarın diğer kitaplarını da okumaya çalışacağım. Ben zaten uzaylıların olduğuna inanan biriyim. Koca evrenin sadece bizim için yaratılmış olamaz diye düşünüyorum. Sizinle Cansu Canan Özgen’in Öteki Gündem programında yaptığı Uzaylıların kaçırdığı insanların yer aldığı bir video paylaşacağım. Okumayanlar için kesinlikle bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Yanlış, eksik bildiğim bir şey varsa lütfen benimle paylaşın.

  Bahsettiğim video:
  https://www.youtube.com/watch?v=AXkWkM1PJMc

  82 maddelik listem:

  1. Piri Reis ve Dünya haritası +
  2.Peru- Nazca kültürü ve çizgileri
  3.H.S Bellamy ve P.Allan ‘The Great Idol of Tiahuanaco’ (Thiahuanaco’nun Büyük Putu)
  4.Thiahuanaco’nun Güneş Kapısı
  5.Thiahuanaco’ya bir gemiden gelen Dünyanın büyük anası olmak isteyen Oryana adlı kadın
  6.Cuzco şehrindeki görekemli savunma surları
  7.İnka kale ilerisindeki Sacsayhuaman
  8.Sodom ve Gobi çölü tarihi
  9.Gılgamış Destanı
  10.Sümerler ve kralların tahtta kalma süreleri ( 10 sümer kralı 456 bin yıl)
  11.Akad tabletleri
  12.Helwan’da dokunmuş kumaş
  13.Galvanik ilkelere göre çalışan kuru elektrik pilleri Bağdat Müzesinde
  14.Kohistan’ın dağlık asya bölümündeki bir mağarada takım yıldızların 10 bin yıl önceki resimleri
  15.Sodom ve Gomora’da patlamış olan atom bombası
  16.Kohistan, Fransa, Kuzey Amerika, Sahra, Güney Rodezya, Peru, Şili’de bulunan mğara resimleri (Gökten gelen tanrılar)
  17.Henri Lhote’un isim babalığıyla Büyük Merih tanrısı adını alan ve dalgıç elbisesine benzeyen elbiseler giyen bir yaratığın resmi bulunmuştu.
  18.Tassilli mağarasındaki ve Kaliforniya’nın Tulara Bölgesi Büyük Merih tanrısı benzer resimler (Madde 17 Kal)
  19.İran’da Siyalk bölgesinde bulunan bir çömleğin üstünde kocaman dik boynuzları olan bilinmeyen türden bir hayvan resmi vardır
  20.Güney Afrika’daki Brandbergli beyaz kadın resmi
  21.İsveç ve Norveç mağara resimlerinde görülen tanrıların hepsinin tek tip, tufak kafaları vardır.
  22.Kafası boynuzlu, güzel elbiseli insan resimleri Val Camonica’da da (Brescia İtalya) mağara duvarlarını süslemektedir.
  23.Tevrat (Yaratılış bölümü İ), 26 (Yaradılış bölümü İ,1-2), (Yaradılış bölümü vi,4), (Yaratılış bölümü xix,1-28),
  24.Tiahuanaco efsanelerinde, eskimo destanlarındaki devler
  25.Tevrat (Hezekeiel I-iv)
  26.(Exodus (Çıkış) xxv.10), (Exodus,xxv,40)
  27. (2.Samuel vi,2) Davukd, sandığı Uzza ile birlikte bir öküz arabasına bindirir. Ancak yolda tökezlenir ve sandık düşecek gibi olur ve Uzza atılarak sandığı tutar ve yıldırım çarpmış gibi birdenbire ölür. Sandık kuşkusuz elektrik yüklüydü. (Tanrı Musa’ya kendisiyle, sandığın üzerindeki kefaret örtüsü aracılığıyla konuşabileceğini söyler mevzusu )
  28. (Exodus xxxiii,20-23)
  29. Davud’un altı parmaklı ve altı tırnaklı bir delve savaştığı, (2 Samuel xxi, 18-22)’de uzun uzun anlatılır.
  30. Lut Gölü yakınında bulunan Kumran yazıları, Tevrattaki yaradılış bölümüne benzer
  31. Musa Apokalips’inde (33.bölüm) Havva’nın göğe baktığı ve dört parlak kartalın çektiği şıktan bir savaş arabası gördüğü anlatılır.
  32. Lamek Yazıtları
  33. Ezeon Geber’deki sikkeler
  34. Eskimo Mitoloji (pirinç kanatlı kabileler )
  35. Kızılderili efsaneleri ( ateş ve meyve getiren ateş kuşu)
  36. Maya Efsanesi Popul Vuh:tanrıların her şeyi, evreni, pusuladki dört yönü ve dünyanın küre biçiminde olduğunuu bildiklerini anlatıyor.
  37. Pleaiadas takım yılızından gelen tanrılar
  38. Mahabharata’nın yazarı, bir ülkeyi on iki yıllık kuraklıkla cezalandıracak silahın bilgisini nasıl biliyordu
  39. Ramayana’da Vimanalar’ın yani uçan makinelerin, cıva ve püsküren rüzga yardımıyla çok yükseklere uçtuğu yazar. Bhima, Vimanasıyla güneş kadar parlak bir ışının üzerinde uçuyor ve fırtınaların gök gürültüsü sesi çıkıyor
  40. Samsaptakabadha
  41. Tibet kitapları Tantyua ve Kantyua da, gökteki inciler adı verilen, tarih öncesi uçan makinelerden söz eder. Samarangana, Sutradhara’da, kuyruklarından ateş ve cıva püskürten hava gemilerine ayrılmış bir çok sayfa vardır
  42. Eski Sanskrit kitaplarını basit birer mit olarak reddetmek de imkansızdır
  43. Tutmosis yazı parçası
  44. (Hezekiel xii,2.)
  45. Ninurta, yani Sirus, evrenin yargıcıydı ve ölümle cezalandırırdı. Sümer tabletlerine bak.
  46. Meksika’daki Maya Tapınağındaki ele geçen mezar kapağı
  47. Perudaki 20 bin tonluk tek parça olan ters kayaya bak
  48. Meksika’da Chicken Itza’da El Kastillo
  49. Bolivya’da Santa Kruz yakınlarındaki beton yollar
  50. Rodezya’daki ortaya çıkan duvar resimleri
  51. Kuzey italya’daki uzaylı fikgürler
  52. Rusların yaptığı araştırmada orataya çıkan astronot duvar resimleri
  53. Mısır Tanrısı Ra ve gemisi
  54. Memfis’te Tanrı Ptah bak.
  55. Edfu’daki kapı ve tapınakların üzerinde kanatlı güneş ve sonsuzluk işareti taşıyan şahin resimleri hala vardır.
  56. Mısır’daki çok kanatlı tanrı resimleri
  57. Im-Hotep Sonsuzluk evi
  58. Şam’ın biraz kuzeyinde Baalbek Terası uzanır
  59. Charles Piazzzi smith 1884’te yayınladığı 600 sayfalık our inheritance in the great pyramid ( büyük piramit’teki mirasımız ) adlı kitabında, piramitle dünyamız arasında tüyler ürperten bağlantıları açıklamış
  60. Heredot’a 11.340 yıllık geçmişleri olduğunu söyleyen mısırlı rahipler. 341 heykelin 341 kuşağı temsil ettiğini söyleyen rahipler
  61. Jericho’daki 8 bin yıllık büstler
  62. Lussac’taki ( Poitou, Fransa) tarih öncesi taşlar da özellikle dikkat çeken kalıntılar arasındadır. Üstlerinde, şapkaları, ceketleri ve kısa pantolonlarıyla gösterilmiş modern insan resimleri çizilidir.
  63. Lascaux Mağaralarındaki taş çağı resimleri
  64. Şili kıyılarının 3050 kilometre açığındaki küçük kara parçasıın her yanına yüzlerce dev heykel saçılmış. Çelik kadar dayanıklı volkanik kayalar, terayağı keser gibi kesilmiş; 10 bin tonluk kaylar dağlardan koparılmış. Yükseklikleri 10 ila 20 metre arasında değişen 50 tonluk heykeller, hareket ettirilmeyi bekleyen robotlar gibi durmaktadır.
  65. Mitolojnini yaratıcı tanrısı, eski ve ilkel bir ilah olan Viracocha’dır.
  66. Kukulkan ( Tüylü Yılan ) maya dini
  67. 1935 yılında Palanque’de büyük bir ihtimalle Tanrı Kukumatz’I ( yucatan’da kukulkan ) gsöteren bir taş kabartma bulundu
  68. Tikal’deki 193.150 metre küp kapasiteli 13 su deposu
  69. Mayaların Chichken’deki gözlem evi
  70. Chicken Itza kutsal kuyusu
  71. Tanrı quetzlcoatl
  72. Antrikitera makinesi
  73. Marcahuasi çöl platosundaki kayalarda, 10 bin yıl önce güney amerika’da kesinlikle yaşamamaış olan aslan ve deve gibi hayvanların kaba çizgileri verilmiş resimleri bulunmuştu.
  74. Lübnan’daki Hacer el kıble
  75. Ur’daki bulunan altın plakalar
  76. Rusya’da arkeologlar, 2 yandan kalın kolonlarla desteklenen dik açılı bir çerçeve üzerine yan yana dizilmiş on toplan oluşan bir hava gemisi kabartmasına rastladılar.
  77. Birtish Museum’daki Babil tableti üzernde ay tutulmaları yazar
  78. Kumming’de göğe doğru tırmanan silindir biçimi, roket benzeri makinelerin oyma resimleri bulundu.
  79. Laputa astronomları
  80. Kentuckyli basit bir çiftçinin oğlu olan Edgar Cayce, beyinler arası iletişim
  81. Exobiyoloji nedir
  82. Huntsville roket yapılma alanı
 • 3.Dünya Savaşı Ne Zaman Başlayacak?

  5000 Yıllık yazılı insanlık tarihin de insan oğlunun savaşsız geçirdiği yıl sadece 257 senedir. Buda demek oluyor ki savaşlar çıkartmak, yok etmek insanların genlerinde var.

  Dünya savaş tarihine hızlıca bir göz attığımızda savaşların başlıca sebeplerinin, Din, toprak ve kaynak olduğu açık şekilde görülmektedir. Tarih sahnesine çıkmış pek çok büyük komutan, harp sanatını icra etmelerine rağmen savaşlar hakkında söyledikleri sözler oldukça ironiktir.

  Barışta oğullar babalarını, savaşta da babalar oğullarını gömerler. Lidya Kralı Krezüs
  Savaşı kazanacak kadar kuvvetli, savaştan kaçacak kadar akıllı olmalıyız. Çünkü savaş intihar etmekten bile daha delicedir. Eski Amerikan Başkanı Lyndon B. Johnson
  Savaşta ahlak olmaz. Napolyon Bonaparte
  Savaş insanları toplu katliamlara sürükleyen bir cinnet halidir. Gazi M.K. Atatürk
  Yurtta Sulh Cihanda Sulh! Gazi M.K. Atatürk
  Savaş, hiledir, hileden ibarettir. Hz Muhammed (S.A.V.)

  1900’lerin başlarına kadar çıkan savaşlar teknolojik ulaşım zorluklarının da etkisi ile yerel olarak kalmış ve verdiği zararlar göreceli olarak sınırlı olmuştur. 1900’lerin ilk çeyreğin de ise Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya’nın başını çektiği itilaf devletleri ile Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nu kapsayan ittifak devletleri arasında Dünyanın o güne kadar görmüş olduğu en yıkıcı çatışma olan 1. Dünya savaşı patlak verdi. 4. Yıl süren savaş 40 milyon kişinin canına mal oldu. Birkaç on yıl sonra 1 ekim 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle 2. Dünya savaşı patlak verdi. Almanya işgal ettiği her yerde Yahudileri toplayıp öldürüyordu. Bu aynı zamanda dünya tarihinde bir ırka karşı başlatılan en geniş kapsamlı kitle imha hareketiydi. İlk savaştan geçen kısa süreye rağmen teknoloji çok hızlı gelişerek çok daha korkunç savaş silahlarının üretilmesine olanak sağlamıştı. Öte yandan Almanlar’ın yeni ve daha yıkıcı silahlar üretmek için yaptıkları arge çalışmaları günümüz silikon tabanlı teknolojinin temellerini atmış, roket motorları uzaya çıkmamızı sağlamış, kamplarda Mengele gibi doktorların esirler üzerinde yaptıkları deneyler neticesinde pek çok hastalık detaylı olarak tespit edilmiş ve tıp savaştan günümüze kadar adeta bu sayede çağ atlamıştır. 9 Mayıs 1945’de Almanya’nın koşulsuz teslim oluşuyla 2. Dünya savaşı sona ermiştir. Bu savaş 65 Milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur. Okullarda bu iki büyük savaşın sebepleri Avrupa’da yükselen milliyetçi akım, silahlanma yarışı ve daha fazla kaynak arayışı olarak öğretilmekte tarihte de böyle yazmaktadır. Tarihi kayıtlarda savaşların başlangıç sebepleri o denli saçmadır ki günümüz tarihçileri dahi bunları açıklamakta imtiza eder. İlk savaş Avusturya-Macaristan veliahtı Arşidük Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi 2. Savaşsa Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi sebebiyle çıktığı tarihi vesikalara geçmiştir. Oysa gerçekler yazılmasa da gerçek olarak kalmayı sürdürür ve su götürmez delillere dayanır. Özellikle 2. Dünya savaşını incelersek bu şaibeli tarih adı altında yutturulan yalanların gerçek yüzünü kolayca anlarız. M.Ö. 586 senesinde kurulan Siyonizm Yahudileri vaat edilmiş topraklara yerleştirmeyi amaçlar. Tarihi pek çok dinden bile daha eski olan bu tarikan dünya üzerinde ki tüm paranın ve devletlerin kontrolünü ellerine tutmaktadır. Bunun anlamıysa savaşlara onların karar verdiğidir. Vaat edilmiş topraklara Yahudileri yerleştirmek adına harekete geçen siyonizm ilk olarak Osmanlı idaresinde ki Kudüs’ü satın almak istedi. Fakat Sultan Abdülhamid’in “Kanla alınmış topraklar parayla satılmaz.” Diyerek teklifi ret etmiş ve tüm diplomatik kanalları kapatmıştır.

  Elbete ki Siyonistler vaz geçmemiştir. 1. Dünya savaşı ile Osmanlı’yı lav ettiler. Akabinde İngiliz kuklası olarak kurulan Arap devletlerinden Kudüs ve civarında toprak satın aldılar. Ancak bir sorun vardı. Avrupa’da işleri yolunda olan Yahudiler Kudüs’e yerleşmek istemiyordu. İşte bu sebeple Yahudiler Rothschild ailesi önderliğinde Alman devletini ve önemli silah sanayi kuruluşlarını finanse etmiş hatta hibe krediler vermişlerdir Bunun üzerine Almanya tarihin gördüğü en büyük mekanize orduyu kurarak tüm Avrupa’da bir Yahudi avı başlatmışlardır. Kaçıp kurtulan Yahudilerse tahmin edebileceğiniz gibi bedava ev ve arazi verilen Kudüs’ün yolunu tutmuşlardır. Nihayet savaşın bitiminden 3 sene sonra 14 mayıs 1948’de İsrail resmen kurulmuştur. Yine de vaat edilmiş toprakların tamamına henüz halen sahip olunamamıştır. 2. Dünya savaşının ardından dünya belki de binlerce yılda yaşayacağı teknolojik gelişimi 50 sene içerisinde yaşamış ayrıca dünya nüfusu da hiç olmadığı kadar artmıştır. Hal böyle olunca da artık savaşların şekli ve yapısı değişmiştir. Yeni silahlar çok etkili ve hassas olmasına rağmen artık büyük devletler savaşları istihbarat ve ekonomik güçle sürdürmektedirler. Hedef ülkeye yapılan çeşitli ambargoların ardından sıkışan ekonomiyle bunalan halkın arasına uzman istihbarat elemanları salınarak halklar kutuplaştırılır ve çeşitli gruplar, örgütler adı altında iyice bölünme sağlanarak çatışma ortamı hazırlanır. Her taraf ülke bir grubu siyasi askeri ve ekonomik açıdan destekler ve çatışma başlar. Ancak hami olan büyük devletler asla direkt olarak karşı karşıya gelmezler. Bunun en güzel örneğini günümüz Suriye ve Irak’ında açık şekilde görmekteyiz. Ayrıca İsrail sınırları dışında kalan ancak Vaat edilmiş topraklar olarak görülen ve Türkiye’nin doğusunu da kapsayan bölgede çatışmaların asla durmadığı da büyük bir gerçektir. 3. Dünya savaşı şu ana kadar sıkça eşiğine gelinmiş olmasına rağmen başlamamıştır. Daha evvel komünizm ve kapitalizm adı altında Sovyet Rusya ve Amerika sıkça karşı karşıya gelmiş her defasında savaşın eşiğinden dönülmüştür. İki ülke arasında durum bugün de pek farklı değildir. Ara ara tansiyon ciddi şekilde artmakta ve iki ülkenin tarihten gelen dirsek teması stabil olmayan bir şekilde sürmektedir. Günümüz de sahne de Çin gibi büyük bir aktör daha vardır. 3. Dünya Savaşının tarafları aşağı yukarı bellidir.

  Amerika:
  Aktif Askeri Personel Sayısı: 1.281.900
  Toplam Askeri Personel Sayısı: 2.083.100
  Savunma Bütçesi: 647.000.000.000$
  Uçak Sayısı: 4.792
  Helikopteri Sayısı: 973
  Tank Sayısı: 5.884
  Zırhlı Savaş Aracı: 38.822
  Uçak Gemisi Sayısı: 20
  Denizaltı Sayısı: 66
  Diğer Savaş Gemileri: 1.139

  Fransa:
  Aktif Askeri Personel Sayısı: 210.000
  Toplam Askeri Personel Sayısı: 814.000
  Savunma Bütçesi: 35.750.000.000$
  Uçak Sayısı: 941
  Helikopteri Sayısı: 714
  Tank Sayısı: 740
  Zırhlı Savaş Aracı: 6.982
  Uçak Gemisi Sayısı: 4
  Denizaltı Sayısı: 11
  Diğer Savaş Gemileri: 424

  Almanya:
  Aktif Askeri Personel Sayısı: 185.000
  Toplam Askeri Personel Sayısı: 612.000
  Savunma Bütçesi: 36.700.000.000$
  Uçak Sayısı: 506
  Helikopteri Sayısı: 432
  Tank Sayısı: 722
  Zırhlı Savaş Aracı: 6.012
  Uçak Gemisi Sayısı: 0
  Denizaltı Sayısı: 7
  Diğer Savaş Gemileri: 241

  İngiltere:
  Aktif Askeri Personel Sayısı: 624.000
  Toplam Askeri Personel Sayısı: 1.511.000
  Savunma Bütçesi: 112.300.000.000$
  Uçak Sayısı: 1.741
  Helikopteri Sayısı: 962
  Tank Sayısı: 1.133
  Zırhlı Savaş Aracı: 5.139
  Uçak Gemisi Sayısı: 2
  Denizaltı Sayısı: 10
  Diğer Savaş Gemileri: 614

  Rusya:
  Aktif Askeri Personel Sayısı: 1.013.628
  Toplam Askeri Personel Sayısı: 3.586.128
  Savunma Bütçesi: 147.000.000.000$
  Uçak Sayısı: 2.234
  Helikopteri Sayısı: 511
  Tank Sayısı: 2.300
  Zırhlı Savaş Aracı: 27.400
  Uçak Gemisi Sayısı: 1
  Denizaltı Sayısı: 62
  Diğer Savaş Gemileri: 741

  Çin:
  Aktif Askeri Personel Sayısı: 1.963.711
  Toplam Askeri Personel Sayısı: 6.341.547
  Savunma Bütçesi: 391.000.000.000$
  Uçak Sayısı: 2.487
  Helikopteri Sayısı: 1.103
  Tank Sayısı: 5.961
  Zırhlı Savaş Aracı: 33.500
  Uçak Gemisi Sayısı: 7
  Denizaltı Sayısı: 54
  Diğer Savaş Gemileri: 1.319

  İran:
  Aktif Askeri Personel Sayısı: 534.000
  Toplam Askeri Personel Sayısı: 984.000
  Savunma Bütçesi: 18.000.000.000$
  Uçak Sayısı: 477
  Helikopteri Sayısı: 318
  Tank Sayısı: 1.616
  Zırhlı Savaş Aracı: 3.975
  Uçak Gemisi Sayısı: –
  Denizaltı Sayısı: 8
  Diğer Savaş Gemileri: 390

  Kuzey Kore:
  Aktif Askeri Personel Sayısı: 1.100.000
  Toplam Askeri Personel Sayısı: 6.104.000
  Savunma Bütçesi: 9.000.000.000$
  Uçak Sayısı: 910
  Helikopteri Sayısı: 260
  Tank Sayısı: 4.200
  Zırhlı Savaş Aracı: 6.774
  Uçak Gemisi Sayısı: –
  Denizaltı Sayısı: 70
  Diğer Savaş Gemileri: 714

  İttifakların toplam güçleri ise şu şekilde olacaktır;
  Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere ittifakının

  Aktif Askeri Personel Sayısı: 2.300.900
  Toplam Askeri Personel Sayısı: 5.020.100
  Savunma Bütçesi: 1.461.360.000.000$
  Uçak Sayısı: 7.980
  Helikopteri Sayısı: 3.081
  Tank Sayısı: 8.479
  Zırhlı Savaş Aracı: 56.955
  Uçak Gemisi Sayısı: 26
  Denizaltı Sayısı: 94
  Diğer Savaş Gemileri: 2418

  Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore ittifakının;

  Aktif Askeri Personel Sayısı: 4.611.339
  Toplam Askeri Personel Sayısı: 17.015.675
  Savunma Bütçesi: 565.000.000.000$
  Uçak Sayısı: 6.108
  Helikopteri Sayısı: 2.192
  Tank Sayısı: 14.077
  Zırhlı Savaş Aracı: 71.649
  Uçak Gemisi Sayısı: 8
  Denizaltı Sayısı: 194
  Diğer Savaş Gemileri: 3.164

  Bir de ülkemizin durumuna göz atalım;

  Aktif Askeri Personel Sayısı: 612.900
  Toplam Askeri Personel Sayısı: 1.112.341
  Savunma Bütçesi: 48.000.000.000$
  Uçak Sayısı: 1.512
  Helikopteri Sayısı: 570
  Tank Sayısı: 4.460
  Zırhlı Savaş Aracı: 7.133
  Uçak Gemisi Sayısı: –
  Denizaltı Sayısı: 12
  Diğer Savaş Gemileri: 647

  Türkiye böyle bir savaşta elinden geldiğince tarafsızlığını koruyacaktır. Ancak her iki ittifakta Türkiye’yi kendi tarafında savaşa sokmak isteyecektir. Nitekim hem coğrafi konumu hem de askeri gücü hasebiyle savaşın sonuçlarında büyük etkisi olacak bir ülkedir. CIA Türkiye ofisinin hazırladığı rapora göre olası bir savaş durumunda Türkiye seferberlik ilanı ile 24 milyon kişilik bir ordu kurup donatacak kapasiteye sahiptir. Ayrıca raporda dikkat çeken bir başka hususta Türkiye’nin tarihi, milli, dini bağlarının bulunduğu Endonezya, Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi pek çok ülkeden ciddi şekilde askeri ve maddi destek göreceğine yer verilmiştir. Rakamlara bakıldığında böylesine bir savaşın etkileri daha önce görülmemiş kadar büyük olacağı aşikardır. Komple teorileri bilimsel dayanakları olduğu sürece saygındır. 3. Dünya savaşı hakkında yapılmış çoğu teoride delinin birini nükleer füze atar savaşı başlatır gibi şeyler duymak mümkündür ancak bunlar son derece asparagastır. Peki şimdiye değin 3. Dünya savaşı neden çıkmamıştır? Bu sorunun 3 cevabı var. 1. Sebebi ekonomiktir. Amerika dahil ülkelerin tamamı borç batağında cari açıkla mücadele etmektedir. Savaş sadece silahlarla değil onun arkasında üreten fabrikalar ve devamlı gelen bir mali kaynakla yapılmaktadır. Nitekim Amerika’nın kullandığı bazı uçakların fiyatı 3 milyar dolara kadar çıkmakta atılan bir tane akıllı bomba ise 2 – 3 milyon dolar civarındadır. Günümüzde Çin devasa nüfusunu doyurmak için ihtiyacı olan paranın büyük kısmını ihracattan elde etmektedir. İhracatınınsa %42 sini Amerika’ya %33 nüyse Nato ülkelerine yapmaktadır. Dolayısıyla ülkelerin böyle bir savaşı 3 aydan fazla finanse edebilmeleri mümkün görünmemektedir. 2. Sebebi ise gelişen silah teknolojisidir. Şaşırdığınızın farkındayım. 2. Dünya savaşına dönecek olursak ülkeler sadece hammaddeyi dışarıdan ihraç edip günümüze göre daha analog olan silah sistemlerini tek başlarını bir şekilde üretip savaş sahnesine sürebiliyorlardı. Günümüzde ise yerli olgusu bu karmaşık teknolojik gelişmeler karşısında yok olmuştur. Hele konu silah sistemleri olunca olay daha da karmaşık bir hale gelmektedir. Amerika dahil hiçbir ülke %100 yerli üretim yapamamaktadır. Alt yüklenici diye tabir edilen firmalar çoğu ürünü yurt dışında fason olarak yaptırmaktadır. Örneğin Amerikan Hava Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan F-22 Raptor Avcı uçaklarının kontrol ve pilot yongası gibi kritik öneme sahip parçaları Çin’de fason üretilip Amerikan menşei vurulmakta. İniş takımları Hindistan’da Fason üretilip Amerikan menşi vurulduktan sonra uçaklara monte edilmektedir. Aynı şekilde Çinlilerin Medarı iftiharı Chengdu J-10 avcı uçaklarının lazer ve güdüm sistemleri Amerika’da fason ürettirilip Çin menşei ile kullanılmaktadır. Rusların Efsanevi Mig ve Su tipi saldırı uçaklarının da pek çok parçası Avrupa’dan temin edilmektedir. Şu durumda bu ülkeler birbirleri ile savaşmaya başladıklarında bu kritik parçalar -ki pek çoğunu üretmek için milyarlarca dolar kaynak ve yıllarca süren ar-ge çalışmaları gerekmektedir. Temini mümkün olamayacağından teknik teçhizatlar kısa sürede devre dışı kalacaktır. 3. Ve en önemli sebepse böyle bir savaşın siyonizmin işine gelmemesidir. Siyonistler istemedikçe hiçbir ülke dünyada tek bir kurşun dahi atamazlar. Dünyanın genel konjonktürüne baktığımızda önümüzde ki 20 sene için böyle bir savaşın söz konusu olması mümkün görülmemektedir.
 • "Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
  Hasan Âli Yücel Klasikleri Sıralı Tam Listesi"

  Bu liste sürekli güncellenecek, yeni basılan her kitap yoruma ve konuya eklenecektir. Kitap ve yazar adları kolay ulaşım sağlanması adına yavaş yavaş link haline getirilecektir.

  ***

  1. Gurur ve Önyargı - Jane Austen
  2. Geceye Övgüler - Novalis
  3. Mutlu Prens - Oscar Wilde
  4. Seçme Masallar - Hans Christian Andersen
  5. Kerem ile Aslı - İsa Öztürk
  6. Yürek Burgusu - Henry James
  7. Duino Ağıtları - R.M.Rilke
  8. Modeste Mignon - Honore de Balzac
  9. Kanlı Düğün - F.G.Lorca
  10. Hüsn-ü Aşk - Şeyh Galip
  11. Yarat Ey Sanatçı - Goethe
  12. Gorgias - Platon (Eflatun)
  13. Dedektif Auguste Dupin Öyküleri - Edgar Allan Poe
  14. Ermiş Antonius ve Şeytan - Gustave Flaubert
  15. Yerleşik Düşünceler Sözlüğü - Gustave Flaubert
  16. Paris Sıkıntısı - Charles Baudelaire
  17. Yergiler - Saturae- Decimus Iunius Iuvenalis
  18. Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri - Abdulbaki Gölpınarlı
  19. Seçme Şiirler- Emily Dickinson
  20. Kamelyalı Kadın - Alexandre Dumas Fils
  21. Dörtlükler Hayyam - Hayyam
  22. Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar - Arthur Schopenhauer
  23. Denemeler - Montaigne
  24. Devlet - Platon (Eflatun)
  25. Gargantua - François Rabelais
  26. Oblomov - İvan Gonçarov
  27. Utopia - Thomas More
  28. Tarih - Herodotos
  29. Kaygı Kavramı - Soren Kierkegaard
  30. Şölen - Dostluk - Platon (Eflatun)
  31. Yüzbaşının Kızı - Aleksandr Puşkin
  32. Seviyordum Sizi - Aleksandr Puşkin
  33. Madame Bovary - Gustave Flaubert
  34. Babalar ve Oğullar - İvan Turgenyev
  35. Köpeğiyle Dolaşan Kadın - Anton Çehov
  36. Büyük Oyunlar - Anton Çehov
  37. Cimri - Molière
  38. Macbeth - William Shakespeare
  39. Antonius ve Klopatra - William Shakespeare
  40. Akşam Toplantıları - Nikolay Gogol
  41. Hitopadeşa - Narayana
  42. Mantık Al-tayr - Feridüddin Attar
  43. Hagakure -Yamamato
  44. Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve Diğer Oyunlar - Aristophanes
  45. Suç ve Ceza - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  46. Sis - Miguel De Unamuno
  47. İki Oyun - Henric Ibsen
  48. Bir Delinin Anı Defteri - Nikolay Gogol
  49. Toplum Sözleşmesi - Jean Jacques Rousseau
  50. Milletlerin Zenginliği - Adam Smith
  51. Masallar - La Fontaine
  52. Guliver’in Gezileri - Jonathan Swift
  53. Ursule Mirouet - Honore de Balzac
  54. Rubailer - Mevlana Celaleddin Rumi
  55. Medea - Seneca
  56. Julius Caesar - William Shakespeare
  57. Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev - Jean Jacques Rousseau
  58. Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi - Mary Wollstonecraft
  59. Kısa Romanlar, Uzun Öyküler - Henry James
  60. Hophopname - Mirze Elekber Sabir
  61. Karamazov Kardeşler - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  62. Toprak Arabacık - Şudraka
  63. Dillerin Kökeni Üstüne Deneme - Jean Jacques Rousseau
  64. Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler - Diderot
  65. Yaşamının Son Yıllarında Goethe İle Konuşmalar - Johann Peter Eckermann|
  66. Phaedra - Seneca
  67. Abel Sanchez – Tula Teyze - Miguel de Unamuno
  68. Pericles - William Shakespeare
  69. Sanat Nedir - L.N Tolstoy
  70. III. Richard - William Shakespeare
  71. Divan-ı Kebir - Mevlana Celaleddin Rumi
  72. Bir İngiliz Afyon Tiryakisinin - Thomas De Quincey
  73. Atinalı Timon - William Shakespeare
  74. Akıl ve Tutku - Jane Austen
  75. Illuminations - Artur Rimbaud
  76. Yüce Sultan - Miguel de Cervantes
  77. Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri - David Ricardo
  78. Hamlet - William Shakespeare
  79. Ezilenler - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  80. Binbir Hayalet - Alexandre Dumas
  81. Evde Kalmış Kız - Honore de Balzac
  82. Seçme Masallar - E.T.A. Hoffmann
  83. Hükümdar Niccolo Machiavelli
  84. Seçme Öyküler - Mark Twain
  85. Hacı Murat - L.N Tolstoy
  86. İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog - Galileo Galilei
  87. Ölüler Evinden Anılar - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  88. Seçme Aforizmalar - Francis Bacon
  89. Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları - William Blake
  90. Yeraltından Notlar - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  91. Bizansın Gizli Tarihi - Prokopios
  92. Othello - William Shakespeare
  93. IV. Haçlı Seferi Kronikleri - Geoffroi De Villehardouin - Henri De Valenciennes
  94. Upanishadlar - Kolektif
  95. Galib Divanı - Mirza Esedullah Han Galib
  96. Alçakgönüllü Bir Öneri - Jonathan Swift
  97. Fragmanlar - Sappho
  98. Kuru Gürültü - William Shakespeare
  99. Mahşerin Dört Atlısı - Vicente Blasco Ibanez
  100. Güvercinin Kanatları - Henry James
  101. Gezgin Satıcı - Guy de Maupassant
  102. Troialı Kadınlar - Seneca
  103. Bir Havva Kızı - Honore De Balzac
  104. Kral Lear - William Shakespeare
  105. Murasaki Shikibu’nun Günlüğü - Murasaki Shikibu
  106. Emile - Jean-Jacques Rousseau
  107. Üç Silahşör - Alexandre Dumas
  108. Rudin İlk Aşk İlkbahar Selleri - İvan Sergeyeviç Turgenyev
  109. Sivastopol - L.N. Tolstoy
  110. Yaşamımdan Şiir ve Hakikat - Johann Wolfgang Von Goethe
  111. Diriliş - L.N. Tolstoy
  112. Suyu Bulandıran Kız - Honore de Balzac
  113. Pazartesi Hikâyeleri - Alphonso Daudet
  114. Soneler - William Shakespeare
  115. Katıksız Mutluluk - Katherine Mansfield
  116. Bütün Fragmanlar - Ephesoslu Hipponaks
  117. Ecce Homo - F. Niethzsche
  118. Müfettiş - Nikolay Gogol
  119. Siyasetname - Nizamü’l-Mülk
  120. Tılsımlı Deri - Honore de Balzac
  121. Stepançikovo Köyü - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  122. Therese ve Laurent - George Sand
  123. Romeo ve Juliet - William Shakespeare
  124. Tragedya’nın Doğuşu - Friedrich Nietzsche
  125. Aşk Sanatı - Ovidius
  126. Mülkiyet Nedir - Pierre Joseph Proudhon
  127. Pierrette - Honore de Balzac
  128. Kafkas Tutsağı - L.N.Tolstoy
  129. Göksel Kürelerin Devinimleri - Copernicus
  130. Taras Bulba - Nikolay Gogol
  131. On İkinci Gece - William Shakespeare
  132. Sapho - Alphonse Daudet
  133. Öteki - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  134. Putların Alacakaranlığı - Friedrich Nietzsche
  135. Germinal - Emile Zola
  136. Kitlelerin Ayaklanması - Jose Ortega Y Gasset
  137. Bakkhalar - Euripides
  138. Yeter ki Sonu İyi Bitsin - William Shakespeare
  139. Ölü Canlar - Nikolay Gogol
  140. Lykurgos’un Hayatı - Plutarkhos
  141. Yanlışlıklar Komedyası - William Shakespeare
  142. Düello - Heinrich Von Kleist
  143. Olmedo Şövalyesi - Lope De Vega
  144. Ev Sahibesi - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  145. Kral John’un Yaşamı ve Ölümü - William Shakespeare
  146. Louis Lambert - Honore de Balzac
  147. Gülşen-i Râz - Mâhmud-i Şebüsteri
  148. Kadınlar Mektebi - Molière
  149. Bütün Şiirleri - Catullus
  150. Masal Irmaklarının Okyanusu - Somadeva
  151. Hafız Dîvânı - Hafız-ı Şirazî
  152. Yakarıcılar - Euripides
  153. Cardenio - William Shakespeare ve John Fletcher
  154. George Dandin - Molière
  155. Genç Werther’in Acıları - Johann Wolfgang Von Goethe
  156. Böyle Söyledi Zerdüşt - Friedrich Nietzsche
  157. Kısasa Kısas - William Shakespeare
  158. Sistem Olarak Tarih - Jose Ortega Y Gasset
  159. Hayat Bir Rüyadır - Calderon De La Barca
  160. Dionysos Dithyrambosları - Friedrich Nietzsche
  161. Anna Karenina - Lev Tolstoy
  162. Güzel Dost - Guy de Maupassant
  163. Resos - Euripides
  164. Kral Oidipus - Sophokles
  165. Budala - Fyador Mihayloviç Dostoyevski
  166. Kral VIII Henry - William Shakespeare
  167. Körler Üzerine Mektup Sağır ve Dilsizler Üzerine Mektup - Denis Diderot
  168. Akıl Çağı - Thomas Paine
  169. Venedik Taciri - William Shakespeare
  170. Silas Marner - George Eliot
  171. Mutlak Peşinde - Honore de Balzac
  172. Bir Yaz Gecesi Rüyası - William Shakespeare
  173. Marianne’nin Kalbi - Alfred de Musset
  174. Ecinniler - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  175. Boris Godunov - Aleksandr Puşkin
  176. Hırçın Kız - William Shakespeare
  177. Duman - Ivan Sergeyviç Turgenyev
  178. Elektra - Sophokles
  179. Northanger Manastırı - Jane Austen
  180. Robınson Crusoe - Daniel Defoe
  181. İki Soylu Akraba - William Shakespeare
  182. Sokrates in Savunması - Platon (Eflatun)
  183. İnsan Neyle Yaşar - L.N.Tolstoy
  184. Evlenme-Kumarbazlar - Nikolay Gogol
  185.
  1. İnsanca Pek İnsanca - 1 - Friedrich Nietzsche
  2. İnsanca Pek İnsanca-Karışık Kanılar ve Özdeyişler - Friedrich Nietzsche
  3. İnsanca Pek İnsanca-Gezgin ve Gölgesi - Friedrich Nietzsche
  186. Ayı - Anton Çehov
  187. Para Üzerine Bir İnceleme - John Maynard Keynes
  188. Joseph Andrews - Henry Fıeldıng
  189. Profesör - Charlotte Bronte
  190. Malavika ve Agnimitra - Kalidasa
  191. Nasıl Hoşunuza Giderse - William Shakespeare
  192. Zincire Vurulmuş Prometheus - Aiskhylos
  193. Cyrano de Bergerac - Edmond Rostand
  194. Yaşama Sevinci - Emile Zola
  195. Kumarbaz - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  196. Felsefe Parçaları Ya Da Bir Parça Felsefe - Soren Kierkegaard
  197. Yükümlülükler Üzerine - Cicero
  198. Rameau’nun Yeğeni - Denis Diderot
  199. Kral V. Henry - William Shakespeare
  200. Kreutzer Sonat - L. N. Tolstoy
  201. Baştan Çıkarıcının Günlüğü - Soren Kierkegaard
  202. Ezop Masallar - Aisopos
  203. Cymbeline - William Shakespeare
  204. Atinalıların Devleti - Aritoteles
  205. Bir İdam Mahkûmunun Son Günü - Victor Hugo
  206. Felsefe Konuşmaları - Denis Diderot
  207. Veronalı İki Soylu Delikanlı - William Shakespeare
  208. İnsandan Kaçan - Molière
  209. Üç Ölüm - L. N. Tolstoy
  210. Kırmızı ve Siyah - Stendhal
  211. İlâhiname - Feridüddin Attar
  212. Kaderci Jacques ve Efendisi - Denis Diderot
  213. Notre Dame’in Kamburu - Victor Hugo
  214. Coriolanus’un Tragedyası - William Shakespeare
  215. Medea - Euripides - Euripides
  216. Troilus ve Cressida - William Shakespeare
  217. Gülme - Henri Bergson
  218. Kış Masalı - William Shakespeare
  219. İlyada - Homeros
  220. Odysseia - Homeros
  221. Kral IV. Henry -I- - William Shakespeare
  222. Kral IV. Henry -II- - William Shakespeare
  223. İvan İlyiç’in Ölümü - L. N. Tolstoy
  224. Aşkın Emeği Boşuna - William Shakespeare
  225. Aşk ve Anlatı Şiirleri - William Shakespeare
  226. Sevgililer - Carlo Goldoni
  227. Beyaz Geceler - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  228. Antigone - Sophokles
  229. Titus Andronicus - William Shakespeare
  230. Çocukluk - Tolstoy
  231. Hançer - M. Y. Lermontov
  232. Trakhisli Kadınlar - Sophokles
  233. II. Richard - William Shakespeare
  234. Savaş Sanatı - Sun Zi (Sun Tzu)
  235. Kral VI. Henry - I - William Shakespeare
  236. Kral VI. Henry - II - William Shakespeare
  237. Kral VI. Henry - III - William Shakespeare
  238. Alman Göçmenlerin Sohbetleri - Johann Wolfgang Von Goethe
  239. Wındsor’un Şen Kadınları - William Shakespeare
  240. Gılgamış Destanı
  241. Özel Günceler Apaçık Yüreğim - Charles Baudelaıre
  242. Fırtına - William Shakespeare
  243. Şam Tarihinde Zeyl - Ibn Kalanisi
  244. Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib
  245. İlkgençlik - Tolstoy
  246. Philoktetes - Sophokles
  247. Seyir Defteri - Kristof Kolomb
  248. Lokantacı Kadın - Carlo GoldonIı
  249. Theseus-Romulus - Plutarkhos
  250. Sefiller - Victor Hugo
  251. İskender Sezar - Plutarkhos
  252. İran Mektupları - Montesquıeu
  253. Kötülük Çiçekleri - Charles Baudelaıre
  254. Ham Toprak - İvan Turgenyev
  255. Gençlik - L.N. Tolstoy
  256. Anabasis - Ksenophon
  257. Lorenzaccio - Alfred de Musset
  258. Nana - Emile Zola
  259. Aias - Sophokles
  260. Divan - Baki
  261. David Strauss,İtirafçı Yazar - Friedrich Nietzsche
  262. Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Sakıncası - Friedrich Nietzsche
  263. Eğiti Olarak Schopenhauer - Friedrich Nietzsche
  264. Richard Wagner Bayreuth’ta - Friedrich Nietzsche
  265. Şamdancı - Alfred de Musset
  266. Cennetin Anahtarları - Michelangelo
  267. Rahibe - Denis Diderot
  268. Atebetü-'l-Hakayık - Edib Ahmed Yükneki
  269. Başkanın Ziyafeti-Parasızlık-Bekar - Ivan Sergeyviç Turgenyev
  270. Poetika - Aristoteles
  271. Aforizmalar - Hippokrates
  272. Şarkılar - Giacomo Leopardi
  273. Mimoslar - Herodas
  274. Hastalık Hastası - Molière
  275. Tao Te Ching - Laozi
  276. Babil Yaratılış Destanı-Enuma Eliş -
  277. Frankenstein ya da Modern Prometheus - Mary Shelley
  278. Deliliğe Övgü - Erasmus
  279. Sainte-Hermine Şövalyesi - Alexandre Dumas
  280. Oidipus Kolonos’ta - Sophokles
  281. Siyah Lale - Alexandre Dumas
  282. Siyah İnci - AnnaSewel
  283. Paris’te Katliam - Christopher Marlowe
  284. İyinin ve Kötünün Ötesinde - Friedrich Nietzsche
  285. Kartaca Kraliçesi Dido - Christopher Marlowe
  286. Theogonia - İşler ve Günler - Hesiodos
  287. Ars Petica - Şiir Sanatı - Horatius
  288. Çifte İhanet ya da Dertli Âşıklar - William Shakespeare
  289. Kibarlık Budalası - Moliere
  290. Şiirler - Bütün Fragmanlar -
  291. Veba Yılı Günlüğü - Daniel Defoe
  292. Önemsiz Bir Kadın - Oscar Wilde
  293. Efendi ile Uşağı - L.N. Tolstoy
  294. Vadideki Zambak - Honoré De Balzac
  295. Maltalı Yahudi - Christopher Marlowe
  296. Kâtip Bartleby - Herman Melville
  297. Yasalar Üzerine -
  298. Matmazel De Scudery - E.T.A. Hoffmann
  299. Sümer Kral Destanları -
  300. Savaş ve Barış 2 Cilt - L. N. Tolstoy
  301. Paralel Hayatlar – Demosthenes – Cicero - Plutarkhos
  302. İdeal Devlet - Farabi
  303. II. Edward - Christopher Marlowe
  304. Kanunların Ruhu Üzerine - Montesquıeu
  305. Yaşlı Cato veya Yaşlılık Üzerine - Cicero
  306. Parma Manastırı - Stendhal
  307. Değirmenimden Mektuplar - Alphonse Daudet
  308. İphigenia Aulis’te - Euripides
  309. İphigenia Tauris’te - Euripides
  310. Düşünceler - Blaise Pascal
  311. Almanya Üzerine - Madame De Stael
  312. Bilgeliğin Sarsılmazlığı Üzerine - Seneca
  313. İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma - David Hume
  314. Denemeler - Güvenilir Öğütler ya da Meselelerin Özü - Sive Interiora Rerum
  315. Babil Hemeroloji Serisi -
  316. Otranto Şatosu - Horace Walpole
  317. Avcının Notları - Ivan Sergeyeviç Turgenyev
  318. Sarrasine - Honoré De Balzac
  319. Mutluluğun Kazanılması - Farabi
  320. Doksan Beş Tez - Martin Luther
  321. Pantagruel - François Rabelais
  322. Kritovulos Tarihi (1451-1467) - Kritovulos
  323. Büyük Timurlenk 1-2 - Christopher Marlowe
  324. İskendername - Ahmedi
  325. Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius
  326. Dostluk Üzerine (Latince-Türkçe) - Cicero
  327. Dede Korkut Hikayeleri - Kitab-ı Dedem Korkut - Anonim
  328. Ploutos (Servet) - Aristophanes
  329. Hayvanlaşan İnsan - Emile Zola
  330. Rigveda
  331. Yaşlı Denizcinin Ezgisi İngilizce Türkçe - S.T. Coleridge
  332. Monte Cristo Kontu - Alexandre Dumas
  333. Kazaklar - L.N. Tolstoy
  334. Dorian Grayin Portresi - Oscar Wilde
  335. Argonautika - Rodoslu Apollonios
  336. Carmilla - Sheridan Le Fanu
  337. Klara Miliç - Ivan Sergeyeviç Turgenyev
  338. Mutlu Yaşam Üzerine, Yaşamın Kısalığı Üzerine - Seneca
  339. Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni - Friedrich Engels
  340. Karabasan Manastırı - Thomas Love Peacock
  341. Amphitryon - Heinrich von Kleist
  342. Eugenie Grandet - Honoré De Balzac
  343. Çimen Yaprakları - Walt Whitman
  344. Romalıların Yücelik ve Çöküşünün Nedenleri Üzerine Düşünceler - Montesquieu
  345. Sevilla Berberi Veya Nafile Tedbir - Pierre Beaumarchais
  346. Pragmatizm Bazı Eski Düşünme Tarzları İçin Yeni Bir Ad - William James
  347. Danton’un Ölümü - Georg Büchne
  348. Andromakhe - Euripides
  349. İlimlerin Sayımı - Farabi
  350. Gılgamış Hikayeleri
  351. Kadın Mebuslar - Aristophanes
  352. Pyrrhonculuğun Esasları - Sextus Empiricus
  353. Goriot Baba - Honore de Balzac
  354. Düzyazı Fabllar - Gotthold Ephraim Lessing
  355. Enkheiridion - Epiktetos
  356. Dhammapada
  357. Sadık veya Kader Bir Doğu Masalı - Voltaire
  358. Phaidros - Platon
  359. Deniz İşçileri - Victor Hugo
  360. Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün - Pierre Beaumarchais
  361. Aşık Şeytan - Jacques Cazotte
  362. Sağduyu - Thomas Paine

  Klasiklere buradan ulaşabilirsiniz:
  https://www.iskultur.com.tr/...-ali-yucel-klasikler

  İş Bankası kendi sitesinde indirim uyguluyor fakat; araştırma yaparak %40 indirimle farklı sitelerden satın alabilirsiniz. Yakınınızda Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitabevi var ise; her hafta bir kitabı %50 indirimli satıyor, bilginize sunayım.

  Faydalı olması ümidiyle, herkese iyi okumalar dilerim.
 • 242 syf.
  ·2 günde·Beğendi·9/10
  Şimdiden yeni yılda hepimize sağlık ve başarı (gerisi kendiliğinden gelecektir) diliyorum. Yeni yıla Atalarımızla birlikte Ata topraklarında girmenin gururu ve onuru içerisinde oldukça hoş bir kitapla ve tabiri caizse dedelerimizle başlayacağım.
  Kitabımıza şöyle bir göz attığımızda karşımıza oldukça araştırılmış örnekler çıkıyor. İşlenen konular bile bizleri doyuracak nitelikte. Buyurun, beraber bakalım.
  Her araştırma kitabında olduğu (olması gerektiği) gibi Önsöz, Kaynaklar, Araştırmalar, Giriş, Sonuç, Ekler, Kaynakça gibi kısımları bir kenara ayırırsak kitabımız 4 bölümden oluşuyor.
  Birinci bölüm İskit adını ve kaynaklarını incelediğimiz; yayıldığı coğrafyayı araştırdığımız kısım. İkinci bölümde ise İskitlerin kökeni üzerine görüşlere yer verildiğini görüyoruz. Özellikle Türklük meselesinin büyük bir kısma ve başlığa ayrılarak incelenmesi de hoş bir unsur. Üçüncü bölüm bizim İskitlerin Siyasi tarihini içeriyor. Nasıl ortaya çıktılar, Kavimler Göçü de burada işleniyor tabi, diğer kavimlerle ilişkileri nasıldı gibi sorulara cevap arıyoruz. Son bölümde ise onların Kültürlerini inceliyoruz. Bunu biraz açmakta fayda var. İdari yapısı ve Askeri teşkilatlanması nasıldı? Dili, Dini ve Yazısı ne türlüydü, Gelenek ve Görenekleri nelerdi, gibi sorulara cevaplar arıyoruz. En son da her milletin olduğu gibi İskitlerin de sanatı ve sanata bakış açılarını inceleyerek kitabımıza son veriyoruz.
  Ayrıca kitabımızda Codex Cumanicus’ta verilen bilgiler ile Hipokrates’in İskitlerin yaşayışı hakkında yazdıklarını konu edinen 2 farklı metinden bahsedildiği de gözüküyor. Özellikle bizim Tarih bölümü okuyan Ruh Hastası mevkidaşlarımızın dikkatine olduğunu da belirtmeyi bir borç bilirim.
  Milattan önce 8. yüzyıla dayandırılan İskitler için yaklaşık olarak 1000 yıl gibi bir zaman diliminde var olup yok oldukları görüşünü destekliyorum. Eski zamanlarla ilgili genel bir takıntı vardır? Bir anda tarihten nasıl silindikleriyle ilgili. Aslında bunu açıklamak oldukça mümkün. Günümüzde çıkacak bir dünya savaşında bir milleti tamamen yok etmek neredeyse imkansızdır. Sadece 1 milletin milyarları bulan akrabalarının dünyanın her yanına yayıldığını düşünürsek. Ancak çok uzağa gitmeden şöyle bir çıkarım da yapabiliyoruz. Hitler, uyguladığı soykırımı 2 yüzyıl daha erken yapma şansına erişseydi dünyada 1 tane dahi Yahudi kalmadı. Biz Milat yani İsa’nın doğumunun da öncesinden bahsediyoruz. Kavimler birlikte yaşıyor ve sürüden ayrılanı kurt kapıyor dediğimiz devire bakacak olursak da bunu daha net kavrayabiliyoruz. Herkes beraber yaşadığından bir milleti yok etmenin tek yolu var. O insanların hepsini öldürene kadar savaşmak yahut savaşırken ölmek. Bir taraf mutlaka yok olacak ve geriye bebekler bile kalmayacak. İşte bu da savaşın acı kısımlarından birisi. Tabii o dönemde bu kadın şu çocuk bunlara dokunulmasın diyen bir kavim yok. Türkler de buna dahil. Bindiği atı kesen, kadınını Çinlilere yani en büyük düşmanına veren ama 1 toprak parçasını bırakmayan bir Irktan bahsediyoruz. Savaşamıyorsa, sakatsa kendini öldüren bir ırka sırf güzel göstermek için yumuşatma da yapılamaz. Durum neyse onu söylemek gerekir. Biz Türkler en baştan beri savaşçı bir kavim olduğumuz ve birine boyun eğmektense yok olmayı tercih ettiğimiz için oldukça gururlu bir kavimiz. Bu gururu bize yaşatan Atalarımızın ruhları şad, mekanı Uçmag olsun.
  Böylece (öyle zannediyorum ki) yılın son kitabını okuduk. Değerlendirirsek bu yıl toplamda 341 kitap yapıyor. Bu da her güne 1 kitap düşürerek güzel bir istatistik sağlıyor. Tabi bunların dışında faydalı eserleri bulup bize ulaştıran güzel insanları da unutmayarak; yeni yılın hepinize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kitaplarla kalın yeni yıldan zevk alın. Allah’a emanet olun..