• Leonidas kahramanca çarpışmış ve düşmüştü; onunla beraber, Spartalılar arasında adı duyulmuş olan daha başkaları da beraber düşmüşlerdi; yiğit kimseler olarak adlarını topladım; hatta o üç yüzün tümünün adını topladım. Perslerden de önemli çok kişi öldü.
  Herodotos
  Sayfa 608
 • 68 syf.
  ·Beğendi·10/10
  LAKEDEMONİALILAR (SPARTALILAR) LYKURGOS’UN HAYATI


  Montaigne’nin, Denemeler adlı kitabını okurken, Spartalıların yaşamalarına dair verdiği örnekler çok ilgimi çekmişti.

  Bu konuda özel bir araştırma yapmamıştım ama Spartalıların çok özel bir yönetim tarzları olduğunu ,özellikle çocuklarını çok farklı yöntemlerle yetiştirdiklerini biliyordum.

  Bunun yanı sıra “300 Spartalı” adlı filmin bu kadar abartılı olması da bende biraz merak uyandırmıştı.

  Sabahattin Eyüpoğlu’nun çevirisini yaptığı ve Plutarkhos ‘un yazdığı “Lykurgos’un Hayatı” adlı kitabı alırken aklımda tüm bu sorularımın cevabını alacağım fikri yoktu.

  Tesadüfen aldığım bu kitap , 500 yıl süresince dünyanın en önemli medeniyeti olarak kabul edilen Sparta’yı kuran adamın hikayesi .

  Kitap Lykurgos’un hikayesi ile başlıyor. Bu hikayeyi içeren bölümü aşağıda okuyabilirsiniz.

  Hikayenin sonunda Lykurgos ülkesini terk ediyor ve diğer medeniyetleri incelemeye başlıyor.

  Önce, sade yaşamın beşiği Girit ,sonra lüks yaşamın beşiği İyonya ( Anadolu ) .

  Bu incelemelerden sonra ülkesine dönerek oldukça farklı kuralları ülkesine yerleştiriyor.

  ( Burada özellikle belirtmek gerekli ki )

  “Sparta bir şehir gibi değil , erdem içinde yetişmiş bir insan evi gibi yönetilmiş.”
  Hiç bir zorlama olmadan , “ nasıl ki arılar kovanlarda kraliçeyi görür görmez hep birden üzerine üşüşüp çevresinde dizim dizim oluverirler.
  “ Sparta, yasalarının üstünlüğü ve doğruluğuyla böylesine bir saygınlık kazanmıştı. “

  “Yabancılar onlardan ne gemi istiyorlardı ne para ; tek istedikleri başlarına gelecek ve kendilerine buyruk verecek bir Spartalıydı . Böyle bir Spartalı elde ettiklerinde , ona büyük saygı gösterir başları üzerinde tutarlardı.”

  Plutarkhos bu kitabı yazarken çok ciddi bir araştırma yapmış.
  Çeşitli olaylarla ilgili geçmişten gelen ve birbirinden farklı bilgilerin arasından doğru olabilecekleri titizlikle seçmiş ve mantık çerçevesinde kurgulamış .

  HER ŞEY BÖYLE BAŞLAMIŞ.

  Ploydekstes ölünce , herkes onun kral olmasını istiyor. O da kral oluyor. Ama yengesinin gebe olduğunu öğrenince , doğacak çocuk erkek olursa , krallığın ona geçeceğini ilan ediyor ve o günden sonra krallığın naip olarak yönetiyor.
  Yetim kralların naipleri Lakedemonia’da prodikos (hakları savunan) adını taşıyorlardı.

  Bu arada yengesi gizlice bir haber ulaştırıyor kendisine : Lykurgos kendisiyle evlenmeyi kabul ederse , kral olabilmesi için karnındaki çocuğu öldüreceğini söylüyor.

  Lykurgos bu alçaklıktan iğreniyorsa da , teklife hayır demiyor , onu beğenmiş ve kabul etmiş görünüyor ama çocuğu düşürmemesi ve ilaç alarak sağlığını ve hayatını tehlikeye sokmaması gerektiğini ve doğar doğmaz çocuğun hakkından gelme işini kendi üzerine alacağını söylüyor.

  Böylece kadını doğuma kadar ustalıkla oyalıyor ve kadının doğum sancıları başladığını öğrenince , adamlarını yollayıp doğuma göz kulak olmalarını , her şeyin yolunda gitmesini sağlıyor. Çocuk kız olursa , onu kadınlara bırakmalarını , erkek olursa kendisine getirmelerini istiyor . Kendisi devlet adamlarıyla akşam sofrasında iken, kadın bir erkek çocuk doğuruyor. Oradaki hizmetçiler çocuğu Lykurgos’a getiriyorlar . Çocuğu kucağın alınca , sofradakilere : “Spartalılar ! size bir kral doğdu,” diyor , çocuğu tahtın üstüne yatırıyor ve adını Kharilaos ( halkın sevinci ) koyuyor . Çünkü bütün sofradakiler , onun ruh
  Büyüklüğüne ve doğruluğuna hayran kalarak büyük sevinç gösteriyorlar.

  Lykurgos topu topu sekiz ay krallık etmiş , ama değerleriyle bütün yurttaşlarının büyük saygısını kazanmıştı. Buyruklarını çoğu kimsenin canla başla yerine getirmesi , kral vasisi olduğu ya da kral tahtında oturduğu için değil, erdemine inandıkları içindi.

  Ama onu kıskananlarda vardı : Bu kadar genç bir adamın böyle birden yükselmesine karşı koyuyorlardı . Bunlar özellikle kendilerini aldatılmış sayan kraliçenin kardeşi ve dostlarıydı.

  Kraliçenin kardeşi bir gün küçük kralın başına bir şey gelirse onun yüzünden geleceğini çekinmeden söylüyor.

  Bu söylentilerden üzülen ve gelecek için kaygı duyan Lykurgos , kuşkuları dağıtmak üzere memleketi bırakarak , yeğeni büyüyüp yerine geçecek bir oğul sahibi oluncaya kadar , yabancı ülkelerde dolaşmaya karar veriyor.

  Bu bölümden sonra, sizi hayrete düşürecek Sparta’daki yaşam ve kurallarI içeren bölümler geliyor.

  Kitabın sonu, yani Lykurgos’un ölümü ise ;
  ( Birçok farklı bilgi varken Plutarkhos’un tercihi..)

  Lykurgos en önemli yasalarının töreleştiğini , kurduğu düzenin kendi kendisini koruyup yürütecek kadar güçlendiğini görünce ,
  Platon’un dediği gibi , tanrı dünyayı kurup ona ilk hızını verdikten sonra nasıl büyük bir sevinç duymuşsa , o da yürürlükte gördüğü devlet düzeninin güzelliği ve büyüklüğü karşısında kıvanç ve övünç duyarak ,
  bu düzenin ölümsüzlüğü ve değişmezliği için insanoğlunun elinde olan her şeyi yapmak istedi.

  Bütün yurttaşlarını bir arya topladı ve kurduğu düzenin genel olarak iyi olduğunu ve yurdun mutluluğunu ve üstünlüğünü sağlayacağını , ama onlara söyleyecek önemli bir sözü kaldığını , bunuysa ancak tanrıya danıştıktan sonra açıklayacağını onlara bildirdi.

  Bunun için Delphoi’ya gidecek ve oradan dönmediği sürece yurttaşları yasalarda hiçbir değişiklik yapmayacaklardı.

  Tanrı , yasaların iyi olduğunu ve lykurgos’un kurduğu düzene bağlı kaldıkça Sparta’nın en büyük şana, şerefe ereceğini bildirince , Lykurgos bunu yazıya döktürüp Sparta’ya yolladı .

  Artık yaşamı sürdürmek mi, bitirmek mi gerektiğine karar verecek yaştaydı ve dünyada yetirince mutluluğa erdiğini düşünüyordu.

  Aç kalarak ölmek yolunu seçti.

  Sparta Lykurgos’un yasalarına uyarak , beş yüz yıl Yunanistan’ın en şanlı ülkesi olarak yaşadı , bütün şanını da kuruluşunun sağlamlığına borçlu kaldı..
 • 397 syf.
  ·Beğendi·8/10
  Bir şeyin değerini, onun için feda edebildikleriniz belirler.
  Vataniniz için nelerinizi feda edebilirsiniz?
  Ateş Geçitleri, vatanları için canlarından bile vazgeçebilenlerin hikâyesidir.
  M.Ö. 480. Pers kralı Xerxes, Heredot’a göre 2,6 Milyonluk (1) ordusuyla Yunanistan’ı işgal etmek üzere gelmiştir. Karşısına, henüz savunmaya geçmemiş olan yunanlılari harekete geçirmek ve yunanlılardaki direniş ateşini kıvılcımlamak isteyen Sparta kralı Leonidas ve onun 300 kişilik özel bir birliği çıkar.
  Ateş geçitleri bu savaşsın, öncesinin ve Feda fikrinin hangi durum ve koşullarda olgunlaşabildiğinin hikâyesidir.
  “Yanıt ver Aleksandros, vatandaşlarımıza zafer kazandıran, düşmanı yenilgiye uğratan şey nedir?”
  Çocuk Sparta tarzına uygun kısa bir yanıt verdi. “Silahlarımız ve ustalığımız”.
  Dienekes “Bu doğru ama bir şey daha var” diye tatlılıkla ekledi ve “İşte bu,” diye Phobos’un yüksek tepedeki heykelini gösterdi. Korku
  İnsanlık tarihi biraz da ezen-ezilen arasında ki savaşın tarihidir. Ve bu savaşta “Korku”; zalimlerin, hükmetmek ve baskı altında tutabilmek için kullandıkları temel silahlardan birisi olagelmiştir. Ve aynı tarih; zalime direnenlerin, onun karşısında korkmadan dimdik ayakta durmalarıdır da.
  Etrafı yüzlerce katil tarafından sarılmışken ve biran sonra öleceğini biliyorken dahi “haydi cesaretiniz varsa gelin” yada “Asıl siz halkın savaşçılarına teslim olun” diyenlerdir zalimin korku silahını etkisiz kılan.
  Dienekes, “O geceyi hatırlarmısın, Kseo, hani Ariston ve Aleksandros’la oturup korku ve onun karşıt duygusunun ne olabileceğinden bahsetmiştik” diye sordu.
  Hatırladığımı söyledim.
  Sorumun yanıtını aldım. Yanıtı, tüccar ve Scythia’lı dostlarımız verdi.
  Dienekes; ”korkunun karşıtı” dedi, “aşktır”
  Bağlılıktır, inançtır, en yoğun ve en saf haliyle hissetmektir aşk. Sorumluluktur, kendini ve çevreni değiştirmek geliştirmektir aşk. Güzel olan şeye duyulan özlem, acı çekenin yanında olabilme arzusudur aşk. Devrimdir, devrimcidir aşk.
  Ve Dienekes’in de dediği gibi, eğer korkuysa karşındaki; halkına olan bağlılığın, yoldaşına olan inancın, vatanına karşı olan sevgin ve sorumluluğundur aşk.

  Sevdalıdır bu yürekler
  Halka,
  Vatana
  Özgürlüğe
  Yaşama sevdalı.
  Her çığlıkta
  Sevdalıların kanatlanıyor
  Yürekleri.
  Kanatlanıyor
  Onur, ahlak
  Ve
  İnsana dair
  Tüm güzellikler.
  “Halkım”
  Diyor
  “Vatanım”
  Diyor,
  Seviyoruz seni (2).
  Dienekes’in de anlatmak istediği; tamda Hüseyin Çukurluöz’ün yukarıdaki şiirinde çok çok güzel anlattığı işte bu sevdadır. Ve aynı sevda Hüseyin Çukurluöz de de öyle büyüktür ki; 249 gündür aç olan bedenini Vatanı için ateşin ortasına yatırmış ve korkmadan sloganlarla karşılamıştır ölümü.
  Korkunun karşıtı olan, Hüseyin’in yüreğinde ki işte bu sevdadır.
  Öğretmen yaşlı gözlerle “spartalılara ihtiyacımız vardı. Onlardan elli tanesi şehri kurtarabilirdi.” dedi.
  Bruksieus gitmemiz için bizi dürtükleyip duruyordu.
  Adam ”Ne kadar hissizleştiğimizi görüyor musunuz?” diye devam etti. “Bilinçsiz bir haldeyiz. Aklımız başımızda değil. Spartalılar hiçbir zaman bu hale düşmez.” Kararmış manzarayı göstererek, “Bu onların cevheridir. Bu dehşetin içinde gözleri açık ve bacakları titremeden ilerliyorlar.
  Bruksieus bizi geri çekmeye çalışıyordu. “Elli tanesi”! diye adam hala bağırıyordu, karısı onu ağaçların arkasına götürmeye çalışırken. “Beşi! Biri bile bizi kurtarabilirdi.”
  “Tek başına bir mum, devirir geceyi. Tek bir can, neleri neleri devirmez ki?”
  Tek başına olmak, tek başına direniyor olmak yenilgi yada eksiklik değildir. Mesele tek başına kalsan bile direnebilecek sevdaya sahip olabilmektir.
  Ateş Geçitlerinden bağıra bağıra bize seslenen öğretmen “biri bile bizi kurtarabilirdi” diyor. Ve o öğretmenin anlatmak istediğini Hamiyet Yıldız 2500 yıl sonrasından gösteriyor: Sen tek başına da olsan başla. Çoğalır sana omuz verenler.
  “Bir gece düşümde falanj’la*(bir çeşit yaya savaş taktiği) yürüdüğümü gördüm diye devam etti İntihar. Düşmanla karşılaşmak için bir düzlüğü geçiyordu. Bizden olan savaşçılar her yanımdaydı, önümde, arkamda, her iki yanımda. Bu savaşçıların hepsi kendimdim. Yaşlı halim. Genç halim. Daha sonra falanjı mükemmel yapanın aralarındaki tutkal olduğunu anladım. Onları bağlayan görünmez bir tutkal. Siz spartalıların birbirinizin beynine yerleştirmeye çalıştığınız tüm talim ve disiplinin aslında hüner ya da zanaatı arttırmak için değil, yalnızca bu tutkalı sağlamlaştırmak için olduğunu fark ettim”
  “Örgütüm al beni halkımla yeniden yarat”
  Hamiyet’i tek başına da olsa harekete geçiren, Hüseyin Çukurluöz’e “Vatanım, Seviyoruz seni” dedirten işte bu görünmeyen tutkaldır. Örgüttür. Ve yazılan onca yazı, söylenen onca söz ve verilen onca şehitler senin de yüreğinde vatan sevdasıyla yoğrulmuş bu tutkal biraz daha sağlam olsun diyedir.
  Romanda ki İntihar karakterinin fark ettiği “herkeste kendi yüzünü görmek” bugün büyük ailemizde somutlaşıyor. Kimi yaşlı, kimi genç, ileride ya da biraz daha geride. Ama büyük ailenin her bir ferdinde aynı vatan sevgisi ateşi, ayni mazluma olan düşkünlük, ayni düşmana olan öfke harlanır.
  Yürüyüş”te ki bir yazıda, ”Örgütlü insan; “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” demenin gücünü taşır” diyordu. Devamında da “İnsanın onuruyla yaşamasının tek yolu devrim; devrimi yapabilmenin tek yolu da halkı örgütlemektir”(3) yazan bu yazı tamda İntihar karakterinin vurguladığı o tutkalın, tüm halka yayılmasını istemek, halkların kurtuluşunun sadece kendi elinde olduğunu ve aynı sevdayla yoğrulmasından geçtiğini anlatmak değil midir?

  Kral ”Ölüm şimdi yanı başımızda duruyor” diye konuştu. ”Onu hissedebiliyor musunuz kardeşlerim? Ben hissediyorum. Ben insanım ve ondan korkuyorum. Gözlerim, o an geldiğinde beni yüreklendirecek bir şeyler arar.” … “Bu gücü nereden bulduğumu size söyleyeyim dostlarım! Önümüzde kızıllar içinde duran oğullarımızdan. Evet. Ve gelecek savaşlarda onların yerini alacak olanların yüzlerinden. Ama hepsinden fazla, yüreğim cesaretini; sessizce kuru gözlerle gidişimizi seyreden kadınlarımızdan alıyor.”
  ***************
  Savaş bittiğinde üçyüzler ölüme gittiğinde; o zaman tüm yunan onların buna nasıl dayandığını görmek için spartalılara bakacak.
  “Peki, ama leydi, spartalılar kime bakacak? Sana ve şehit düşenlerin eşlerine ve annelerine, kız kardeşlerine ve kızlarına. Eğer onlar sizin kalplerinizin ıstırapla parçalanmış ve kırılmış olduğunu görürlerse; onlarınki de kırılacaktır. Ve Yunan’ınki de onlarla birlikte kırılacaktır. Ama eğer dimdik, gözlerinde yaş olmadan dayanırsanız, yalnızca kaybınıza katlanarak değil bunun kibrini küçümseyerek karşılarsanız ve bunu gururla kucaklarsanız; Sparta dayanacaktır. Ve tüm Hellas da onun arkasında duracaktır.
  Sizi, Leydi ve üçyüzler de savaşçıları bulunan hemşireleri bu berbat dava uğruna dayanması için neden seçtiğime gelince, çünkü bunu sizler, ancak sizler başarabilirsiniz.
  ******************
  “Aleksandros devam etti; Çocukluğumuzda öyküsünü dinlediğimiz anne gibi: Aynı savaşta beş oğlunun da öldüğünü haber aldığında, yalnızca şunu sormuş: Ulusumuz kazandı mı? Kazandığını öğrenince kuru gözlerle evine doğru yürümeye başlamış ve şunu söylemiş: Öyleyse mutluyum. Kadınların fedakârlıklarının bizi böyle etkilemesi bu nedenden değil mi –bütünü parçadan üstün tutmak asaleti?”
  Ölüm orucu şehidi Gülsüman Dönmez oğlu Sinan’a yazdığı mektupta (4) “Seni canımdan çok seviyorum. Bunun için Ölüm Orucundayım ya… “ diyordu. Aleksandros’un söylediği bütünü parçadan üstün tutma asaletini kim Gülsüman Dönmezden daha yalın daha net bir şekilde gösterebilirdi ki. Canın, can parçan oğluna seni çok seviyorum ve ben senin için ve diğer bütün çocuklar için bütün insanlar için ölüm orucundayım diyen Gülsüman Ana, fedakâr ve devrimci kadına, bütünün mutluluğu adına kendi can parçasından vazgeçişe en net örnek değil midir?
  Hapishane görüşlerinde karşılaştıkları onca işkence ve hakarete rağmen kuru gözlerle ve mağrur duruşlarıyla kadınların başardığı, sadece “düşmanı sevindirmemek” değil; Leonidas’ın da dediği gibi onlara bakan herkese umut ve direnç de vermektir. Evladı işkence gören, hapsedilen, katledilen her bir ananın, eşin, kız kardeşin bu dik duruşları öncelikle mücadele içerisindeki devrimcilerin sonrasında da tüm bir halkın en önemli dayanak noktalarından birisidir.
  Kral, bir yoldaşın ses tonuyla acelesiz, dostça bir tonda “Onlardan nefret ediyor musun, Dienekes? diye sordu. Dienekes tereddütsüz nefret etmediğini söyledi. “İncelikli ve soylu yüzler görüyorum. Düşünüyorum da, pek çoğu, dostların masasında bir gülümseyiş ve takdirle karşılanıyordur.
  Leonidas açıkça efendimin cevabını onayladı. Ancak gözleri hüzünle buğulanmıştı. ”Ben de onlar için üzülüyorum” diye itiraf etti. “Aralarında en soylu olanları şimdi burada, bizimle birlikte çarpışmak için neler vermezdi”
  Yürüyüş’ün her sayısında mutlaka bir tane ve hemen hemen her sayısında birden fazla olmak üzere, diğer yayınlarda ve kitaplarda da ısrarla ve sürekli vurgulandığı üzere siper yoldaşı diye düşündüğümüz kişilere, kurumlara, yapılara dair yazılar vardır. Dienekes’in de dediği gibi “Hayır onlardan nefret etmiyoruz, baktığımız yerden bakabilmeleri, bilerek yada bilmeyerek yapılan hataları düzeltebilmeleri için ve bizim durduğumuz yerde yani tamda düşmanın tam karşısında ve dimdik durabilmeleri için çabalıyoruz. Yürüyüşte ki bir yazıda “Dışımızda ki sol ile ideolojik mücadeleyi; Birlik-Eleştiri-Birlik temelinde ele alırız”(5) diyordu. Dienekes’in birlikte savaşılmasına dair duyduğu özlem ve istek bugünün istek ve beklentisinden hic de farklı değil.
  Birlik önerilecekse eğer, önce ona karşı birleşecegin düşmanın karşısına ilk sen geçmelisin. Dimdik ve tam karşısına üstelik. Tıpkı Leonidas ve Spartalılar’ın Düşmanın karşısına geçtiği gibi. “Halka ve sola “birleşelim, savaşalım” çağrısı yaparken kendisi pasif ve kendi kabuğuna çekilmiş değildir”(6) diyen büyük aile bunun sayısız örnekleriyle doludur.
  İşte bu kraldır, majesteleri. Bir Kral kudretini adamlarını köleleştirerek değil, onları hür kılarak gösterdiği davranışlarıyla gösterir.
  Ateş Geçitleri; Vatan, direniş, feda, liderlik gibi değerlerin zamandan bağımsız ve her dönem önemli olduğunu anlatma açısından değerli bir kitaptır. Kral olarak belirtilen karakter önder ve yöneticidir de aynı zamanda. Ve Kral’a addedilen vasıf temelde bir öndere, yöneticiye addedilmiştir.
  “Eğer bu geçitlerden bugün geri çekilirsek, kardeşlerim, şuana kadar kazandığımız tüm zaferler ne olursa olsun, bu savaş bir yenilgi olarak kabul edilecektir. Tüm Yunan dünyasını düşmanın onu en çok inandırmak istediği şeye inandıran bir yenilgi: Perslere ve onun milyonlarına karşı süregelen savunmanın anlamsızlığına. Eğer bugün burada kendi canımızı düşünürsek, şehirler de birer birer arkamızdan teslim olacaklardır; ta ki Hellas’ın tümü düşene kadar. Ama biz, burada üstesinden gelinmesi olanaksız yüzlerce olasılığa karşı dimdik durup, onurla ölerek yenilgiyi zafere dönüştüreceğiz. Hayatlarımızı feda ederek müttefiklerimizin ve geride bıraktığımız kardeşlerimizin kalplerine cesaret tohumları ekeceğiz. Tam anlamıyla zafer kazanacak olanlar onlardır, bizler değil. Bugün bizim rolümüz direnmek ve ölmektir”
  Leonidas söz konusu vatansa yeri geldiğinde ölmek gerektiğini ve bu ölümün bir yenilgi değil tam aksine zafer olduğunu/olacağını o kadar güzel anlatmış ki. Teslim olmamanın ve direnmenin onuru 2500 yıldır onunla birlikte. Bugün onun anıt mezarında kendisinden silahlarını bırakmalarını isteyen elçiye verdiği o onur dolu ve muhteşem cevap yazılıdır: “Gel ve kendin al.”
  “Ölmemiz gerekiyor. Evet öleceğiz ki ardımızdan gelenler, bizden öğrenerek uğrunda ölünmeye değer bir dava olduğunu göreceklerdir. Ve bundan dolayıdır ki, biz ne kadar çok ölürsek, ideolojimiz, düşlerimiz, inançlarımız, değer ve geleneklerimiz o kadar yaşayacaktır”(8) diyen Osman Osmanağaoğlu Leonidas’la aynı düşündüğünü ondan 2500 yıl sonra bu sefer Ege’nin bu yakasından ilan etmiyor mu?
  Yürüyüş’te “Feda” üzerine yazılmış bir yazıda; “Feda”da “kayıp” yoktur, kazanan feda göze alındığı an belli olmuştur. Çünkü halklar için hem savunma kalkanı hem de düşmanı vuran bir silahtır. Feda bu ikisini birleştirir. Halkların direnme ve savaşma iradesinin önünde bir kalkandır, onu korur, düşmanı ise beyninden vurur”(9) diyordu. Leonidas’ın “biz burada ölüyoruz ki bütün Yunan dirensin” sözü ya da Osmanağaoğlu’nun “değerlerimiz ve düşlerimiz yaşasın diye öleceğiz” sözü bundan daha doğru daha net nasıl anlatılabilirdi ki!
  Aralarında nice zaman farkı olmasına rağmen aynı amaç ve aynı değerler için feda ettiler kendilerini ve geride kalanlara aynı sözlerle sesleniyorlar; “Ölümümüz inandığımız değerler yaşasın diyedir.”
  Her bir şehit, hele de feda savaşçıları halka, vatana ve değerlere olan bağlılığı ifade eden o “tutkal”ın en sağlam olduğu halkalardır. Onlardan öğrenecek o kadar çok şeyimiz var ki.
  Leonidas’ın ve onun ‘300 Spartalı’sının sesine 2500 yıl sonrasından haykırmalıyız: Uğruna ölecek kadar çok sevdiğimiz bu vatan bizim.
  Not: Bir kitap tanıtımında bugüne dair birçok örnek ve kaynak gösterilmesi ilk başta garip gelebilir ama kitabın bana göre zaten en güçlü tarafı da bu. Kitap geçmişe dair gerçek bir olayı kurgulanmış şekilde anlatıyor olmasına rağmen günümüzle sağlam bir şekilde bağ kurabiliyor. Birazda kitaba nereden ve hangi gözle baktığınızla ilgili olmakla birlikte, kitabı okuduğunuzda örnek verilen diğer olaylarla çok çabuk bağlantı kurabiliyorsunuz.

  Ateş Geçitleri
  Steven Pressfield


  Kaynakça:
  1- Heredot- Tarih Sayfa 592
  2- Hüseyin Çukurluöz- Efsanelerden Destanlara Sayfa 92
  3- Yürüyüş Sayı 446 Sayfa 23
  4- http://www.ozgurluk.info/...0Donmez-ozgecmis.htm
  5- Yürüyüş Sayı 485 Sayfa 27
  6- Zafer Yolunda 1 Sayfa 173
  7- Bir Devrimci Dursun Karataş Cilt2 Sayfa 436
  8- Canım Feda- Ahmet İbili Sayfa 152
  9- Yürüyüş Sayı 480 Sayfa 30
 • 397 syf.
  ·Beğendi·7/10
  300 Spartalılar adıyla filme alınan hikayenin geniş ve daha etkili hali bu kitapta.

  Korkunç savaştan sadece bir mızrak taşıyıcı kurtuluyor ve savaşın detayını anlatacak kadar yaşıyor. Böylelikle bu savaşı bütün herkes tüm detayı ile öğreniyor.

  bu tarz kitaplardan keyif alanlar için kaçırılmayacak bir kitap.