Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
 03 Haz 2017

83 Yılda İkinci Anma Programı
Toplantımız 1932'den bu yana Şeyh Galib hakkında düzenlenen tek konferans oluyor galiba. Sadettin Nüzhet Ergun, bir kitabında 1911'deki konferanstan bahsederken Recaizade Ekrem, Fuat Köprülü ile Şahabettin Süleyman'ın orada tebliğ verdiklerini hatırlattı (1932, 30). O yıllarda, bir geçiş figürü olarak değerlen­dirilen Galib'in eskiye mi yeniye mi ait olduğu tartışılıyor.

Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 131 - Victoria Holbrook)Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 131 - Victoria Holbrook)