• Eh! Gençleri kendi kitapları ile eğittikleri için önemli bir yere sahipler. Bütün çocuk maymunları atalarının yaptıkları hataları tekrarlamak için zorluyorlar. Bu da ilerlememizin neden bu kadar yavaş olduğunu açıklıyor. On bin yıldır kendi kendimizi tekrarlıyoruz.
  Pierre Boulle
  Sayfa 155 - İTHAKİ
 • 304 syf.
  ·Beğendi·10/10 puan
  Dune II

  Yaklaşık bir hafta önce bitirdiğim Dune serisinin ikinci kitabı "Dune Mesihi" ...

  Artık Dune gezegeninin hâkimiyetini eline alan Paul Muad'dib ve ona sâdık olan Fremenler, yaşadıkları gezegeni yaşanabilir bir gezegen hâline getirerek su ve yeşillik problemini çözmüşlerdir lâkin geçmişte ki Bene Gesseritlerden biri olan ve daha önce Paul'u gomcebbarla sınayan Yaşlı Rahibe Gaius Helen Mohiam, Lonca Dümencisi Edric, suret değiştiren Scytale ve Paul'un karısı Prenses Irulan'ın'da işin içinde olduğu bir komployla Paul'u tahtan indirmeleri ve diğer karısı olan Chani'den çocuk yapmasına engel olmaları gerekmektedir.

  Müthiş bir psikolojik savaş ve akılalmaz stratejilerin, kitabın tâbiriyle "komplo içindeki komplonun içindeki komplolar" silsilesi ikinci kitapta hız kesmeden devâm ediyor. Zaten iki gün gibi kısa bir sürede bitirdim kitabı tavsiye ederim
 • 104 syf.
  ·4 günde·Beğendi·10/10 puan
  Bir çocuk kitabı olmasına ve içeriği basit bir hikayeden oluşuyor olmasına rağmen, içerdiği derin anlamı nedeniyle okuyucuların beğenisini kazanarak dünya klasikleri arasına giren harika bir eser. Eserin teması insanın anlam arayışı olup,  sürekli günümüz dünyasının yalnızlaşan ve dünya hırsıyla gözleri körelmiş yetişkinlerine atıf yapılıyor. Küçük prens adındaki dünya dışında küçük bir gezegenden gelen ve tek varlığı bir çiçek olan gezgin, yedi farklı gezegeni gezdikten ve bu gezegenlerde insanın egosuna işaret eden bir kral, şöhret merakına işaret eden bir adam, para hırsına işaret eden ciddi ve bütün işi hesap yapmak olan bir başka adam, felsefe yapmayı unuttuğuna işaret eden sürekli bilgi topladığı halde düşünmeye zamanı olmayan bir bilgin, uygun adım yürüyen işçi kesiminin robotik ve monoton hayat anlayışına işaret eden fenerci, çağın kişiyi yalnızlaştıran ve bunaltan toplumsal yaşamına işaret eden bir ayyaşla karşılaşmaktadır. Sonunda dünya gezegenine gelir ve şaşkınlığı daha da artar. Burası çok farklı bir gezegendir.
  Bir arayış içerisinde olan küçük prens dünyada da biraz zaman geçirip yıldızlara bakmaktan ve kendisine çiçeğini hatırlatan şeiylerde onun özlemini hissedip gülümsemekten başka hiç bir şeyin mutluluk vermediğini anlayınca gezegenine dönmeye karar verir.
 • acaba çocuk, gece korku içinde kalbi atarak yastığını dinledi mi hiç?
 • 103 syf.
  ·1 günde·Beğendi·10/10 puan
  Herkesin bildiği, birçok kişide çocuk kitabı ön yargısı olsa da 7'den 70'e herkesin okuması gereken. Elinize almanızla bitirmenizin bir olacağı çok sevilen ve okunan bir eser Küçük Prens. Kısaca özetlersek küçücük bir gezegende yaşayan Küçük Prens bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Kendi gezegeni gibi küçücük olan altı gezegeni ziyaret eder ve nihayetinde de dünyaya gelir. Bu gezegenlerde yaşadıklarını, gördüğü insanları anlatır bize ve her seferinde de şunu söyler:
  "Büyükler çok garip insanlar." Haklısın Küçük Prens büyükler gerçekten çok garipler.
 • 592 syf.
  ·231 günde·9/10 puan
  Gör Beni
  Akilah Azra Kohen
  • Yaşamı etkilemek, bu gezegeni her bir can için daha yaşanır kılmak ister misin ? O zaman BİZİ hatırla.
  • Sadece bir zerre olduğunu unutmadan, hayatla savaşmayı bırak ve yaşama sahip çık.
  • Kimin yaşamı olduğunu ölçmeden, bedenlenmiş her canın Allah’a ait olduğunu anlayarak, cana değer biçmenin bu gezegendeki en şeytani şey olduğunu fark ederek ve sonucu ne olursa olsun elinden geleni yapmaktan vazgeçmeden, sakince, anlayarak yaşama sahip çık.
  • Ve asla unutma, Biz zaferden değil seferden sorumluyuz.
  • Sonucu ne olursa olsun sen sadece yaşamı korumak için gösterdiğin çaba kadar insansın ve işte, insanlığının ölçümü için buradasın.
  • Yaşamın askeri olmak, ağaca, hayvana, çocuğa ve özellikle de senden çok farklı olanlara sahip çıkmak için tasarlandın.
  • “Acizler için imkansız, korkaklar için inanılmaz gözüken şeyler kahramanlar için idealdir”. M.Kemal
  • İsa bir Yahudi’ydi. Hem de safkan bir Yahudi. Ve İsa’nın ilk takipçileri, onun bir peygamber olduğuna ilk inananların hepsi de Yahudi’ydi.
  • Kudüs yakınlarında Nazharet bölgesinde yaşayan Nazarane tarikatının içinde doğmuş bir çocuktu İsa. Yahudilikçe yasaklanmış Roma geleneklerine uyum sağlamalarına karşıydılar, bunu bir yozlaşma olarak görüyorlardı. Nazareneler, Yahudiliğin içindeki kast sistemine benzeyen sınıflaşmayı, ayrışmayı kaldırmaya çalışıyorlardı. Bunu dinlerine aykırı görüyorlardı. Eşitlik istiyorlardı, sınırsız, koşulsuz bir eşitlik.
  • Mesih kelimesi İbranice’de, mashiach kelimesinden türemiştir. Mashiach, meshetmek yani yağlamak, yağ ile işaretlemek anlamına gelir. Eskiden Yahudiler krallarını, rahiplerini, peygamberlerini yani topluma hizmet etmekle görevlendirilmiş büyük otoriteleri başlarından aşağıya bir tas yağ dökerek, yağ ile işaretlerlerdi ve buna mashiach denirdi.
  • Pagan: doğanın güçlerini Tanrılaştıran, çok Tanrılı bir inanış.
  • Yahudilerin peygamberi olduğunu ilan ederek ortaya çıktı. Yahudiliği güncelleyip gereksiz inançlardan sıyırmak için konuşmalar yapmaya başladığında ve son olarak da Yaradan için canın öldürülmesine karşı gelip müridleriyle adak pazarını basınca, o bölgenin Roma valisi, İsa’yı tutuklattı. Çünkü adağa karşı propaganda yapmak Roma kanunlarına göre suçtu ve kurbana karşı gelerek yasaları çiğnemişti İsa.
  • Kimileri İsa’nın o bölgeden müridleriyle sürüldüğü, çoluğunu çocuğunu alıp Avrupa’ya göçtüğünü ve Tapınak Şövalyeleriyle yaşadığını düşünür, kimileri çarmıha gerildiğine inanır, kimileri de İsa’nın hiç var olmadığına.
  • İstenmek kadınların zaafıydı.
  • Geleneği dinleştirmek İslam’a ihanettir.
  • Hiçbir İncil’i İsa yazmadı.
  • Dünyada var olan üç büyük dinin kitaplarının hiçbirini o dinleri dünyaya indiren peygamberler yazmamıştır.
  • İsa’nın öğretilerini takip eden o dönemin Yahudilerine, Christian, yani Christ’tan gelen denmeye başlandı. Christian kelimesinin Türkçesi Hristiyan’dır, peki bu kelimenin kökü olan Christ’ın anlamını biliyormusunuz ?
  • Christ, Yunanca Christos’tan kökünü alan bir kelime. Christos yağ ile işaretlenmiş, meshedilmiş, seçilmiş demek, yani Yahudilerin kullandığı mashiach kelimesinin mesih ile anlamı aynı. Yani Jesus Christ, seçilmiş İsa, mesih-işaretlenmiş İsa demek.
  • Jesus Christ, seçilmiş İsa demek.
  • Mikveh deniyor. Kutsanmış su ile doldurulmuş bir küvete girip başlarını suyun içine sokup çıkararak arınıyor Yahudiler, aynı Hristiyanların yaptığı gibi. Kişi temiz bir suya girip tamamen başını sokup çıkarıyor. Vaftizde böyle yapılır. Yahudilikte her cinsel ilişkiden ve kadınların adet kanamasından sonra mükveh yapmalrı şarttır.
  • Musei Musa’dan gelen Musa’nın takipçileri demek, yani Musa peygambere inanmış, onun kurallarına uymayı seçmiş kişiler Musevi’dir. Yahudiler ise henüz Musa peygamber doğmamışken var olmuş bir topluluğun adıdır, yani bir ırkdır. Yahudiler, Araplar gibi, Sami ırkına mensuptur. Aslında Yahudiler ve Araplar aynı soydan gelir, Arapların kuzenidirler desek yanlış olmaz. Çünkü, İbrahim ya da Abraham –ikisi aynı kişi- hem Musa’nın hem İsa’nın, hemde Muhammed’in, yani tüm peygamberlerin büyük büyük dedesidir kendisi. Yani üç büyük dinin peygamberleri aslında kuzendirler. Her bir peygamber İbrahim’in torunudur.
  • Hacer hamile kalır ve bir oğulları olur, adını İsmail koyarlar. İsmail, Hz.Muhammed ve Arapların atasıdır.
  • İbrahim’in bir de Sara’dan bir öğlu olur. Onun adını da İshak koyarlar ve İshak, Musa peygamber ve Yahudilerin atasıdır. Yani Yahudiler ve Araplar kardeşi çocuklarıdır. Aslında ve ilk Hristiyanlarsa, daha önce söylediğimiz gibi, Yahudilerdir. İshak’ın soyundan gelir.
  • İbrahim Peygamber, Bronz Çağ’da doğdu. M.Ö 2000-2500 yılları.
  • Hristiyanların İncil’i Tevrat’ı kabul etti. İncil’in bir bölümü, Yahudilerin Tevrat’ından oluşurken, buna “Eski Vasiyet” derler. İsa’dan sonraki dönemleri anlatan kısma “Yeni Vasiyet” derler.
  • İncil, Yahudilerin Tevrat’ı ile Hristiyanların tarihini iki ayrı bölüm olarak bir arada sunar. Bu ikinci kısmın İsa’dan 62 yıl sonra Saint Paul tarafından yazıldığı söylenir ama yazıldığı tarike dair bulunan ilk delil, İsa’dan 120 yıl sonrayı gösterir. Geçmişin tarihi olarak okutulan her şey, aslında birçok muammanın gerçek kabul edilmesi ile oluşturulmuştur. Hristiyanlık, İsa öldükten 325 yıl sonra, Roma İmparatoru ve pagan olan Konstantin tarafından din olarak kabul edildiğinde Yahudiliğin bir kolu olmaktan çıkmış, tek başına bir din olarak resmiyet kazanmıştır.
  • Vatandaşlarını bir sermaye kapısı gibi gören devletler, bilgiyi herkesten kısıtlar olmuştu, halkın cahilliği hammadde gibi kullanıldı.
  • Yahudiler, Tevrat’a Torah derler.
  • Torah ilk olarak sözlü indirildi. Yazılması yasaklandı. Her Cuma kulaktan kulağa aktarılması buyruldu. Musa’nın Tevrat’ı İsa doğmadan, yani milattan 1313 yıl önce indirdiği kabul edilir.
  • 1.Konstantin, Roma İmparatorluğu’nun Bizans şehrini, Roma başkenti yaptı. Bu yüzden şehrin adı “Konstantinapolis” veya “Konstantiniyye” denildi. Haristiyanlığı devlet dini yaptı. Bu dönemde Hristiyanlığın içine Pagan ve İran-Hint dini Mitraizm’den alıntılar yaptı.
  • Şabat, Cuma gün batımından Cumartesi gün batımına kadar. Yahudiler Şabatta iş yapmaz.
  • 66 yılında Yahudiler Roma’ya karşı ayaklandı. İmparator tapınağı yıkınca Yahudiler Torah’ı toplamaya başladı. Sözlü kitap yazılı olmaya başladı.
  • Allah’ın ve Hz.Muhammed’in adının altına pala koymak hangi Müslümanın aklına gelirdi.
  • 1946’dan itibaren ülkemizde Rockefeller Vakfının içeriğini hazırladığı ders kitapları hazırlandı.
  • Fark edince ışık olursun.
  • Yenilmez olmanın en büyük ilkesi ulaşılmaz olmaktır.
  • Yahudi ve Hristiyanların kutsal kitaplarında Sümer tabletlerinden esinlenme çok var.
  • Babil kulesi bahsi, Tevrat, İncil ve Kil tabletlerde geçer. Babil kulesi-ziggurattır.
  • Babil, Tanrının kapısı demek.
  • Nuh Tufanı, İsa’dan 2500 yıl önce Sümer tabletlerinde anlatılır. Sonra İncil ve Tevrat’ta da geçer.
  • Gılgamış destanında tufandan bahseder.
  • Nuh, zenci oğlu Ham tarafından iğdiş edildiği için zenciler köle yapılır.
  • 6.Papa Alexander, Leonardo Da Vinci’den oğlunu özellikle İsa gibi çizmesini istiyor. Dünyada ki tüm kiliselere bu resmi dağıttı. İsa’nın tüm tasfirlerinin gerek resimlerde gerek heykellerde Cesare gibi yapılmasını emretti. Kudüs’de doğmuş Ortadoğulu İsa’dan, Roma’nın Hristiyanlığı kabul etmesiyle birlikte, Batı Avrupalı bir İsa anlayışına geçildi. 1497’de öz erkek kardeşini öldüren, kız kardeşi ve babası Papa 6. Alexander ile sevgili olan Cesare Borgia’nın İsa görüntüsü için seçilmesi çok kötü.
  • Moors imparatorluğu, Endülüs Emeviler, Araplar.
  • Hristiyanlığın ilk rahipleri;
  1- Bir sürü Tanrıya tapan, yarı çıplak gezen, her yerde hemcinsleri ile çiftleşen Pagan Romalılar.
  2- Tanrılara bırakılan hediyelerle geçinen kalabalık bir ruhban sınıf, Apollo ve Artemis’e tapan ruhban sınıf ilk rahipler oldu bir anda.
  • Bereket tanrıçası için yapılmış Artemis Tapınağının Romalılardaki adı Diana.
  • Kutsal Tapınak Fahişeleri: Babil, Mısır, Roma, Pers, Yunan tapınaklarında bedenlerini tapınağa gelenlere hizmet için sunan kadınlar. Peçe takmak zorundaydılar. Peçeyi tapınak fahişeleri takıyordu. Erkek ve kadın vardı fahişeler içinde.
  • Amazon kadınları lideri- Diana veya Artemis.
  • Telaş, İstanbul sokaklarında akan hastalık. Telaşa kapılanlar, yağmalanan değerlerin, akıp giden hayatın mucizelerinin, önemini unutmuşça yaşar.
  • Hepimiz kendi zannımızda kendi yarattığımız bir Allah tanımı ile yaşıyoruz.
  • Enoch’un kitabı aslında ilk yazılan Tevrat’tır. Konstantin’in kurduğu bir komisyon bu kitabı yasakladı. Yahudi otoriteler tarafından kutsal kitapların arasından çıkarıldı ve yok edildi.
  • Bugün okuduğumuz İncil, Konskantin tarafından 325’de İznik’te toplanan konsey tarafından çıkarıldı. 2048 papaz iki ay çalıştı bunun için.
  • Tüm öğretiler, bizlerin insana dönüşmesi içindir.
  • Pagan inançlarda aracı rahipler yok.
  • Zihin çalışırken susar insan.
  • Öğretmenin yaşam enerjisi çocukların ilgisidir.
  • Rig Veda, Hinduizmim kitabı. En eski din kitabı. Hala aktif ve kullanılıyor. Bilinen ilk din Hinduizm. İngiliz sömürgesi bu dini basit bir felsefe gibi gösterdi. Böylece yağmayı kolay yaptı. Halkı kökünden kopardı.
  • Tarih doğru sanılan yanlışlarla dolu.
  • Müslüman olarak ilk görevimiz bilmektir. Yoksa lokomotif yerine vagon oluruz, istedikleri yere çekerler.
  • Sanki Allah insanları cezalandırmak için sürekli yukarıdan bizi izleyen biri gibi anlatılıyor.
  • Cevapları muammalı sorularla karşısındakinin sorgulamasını kısıtlamak bir cehalet yöntemi.
  • Soruların sorulmadığı, soru soranların şeytan sayıldığı bir gelenek nasıl İslam’ı yansıtsın.
  • Hayvanlar kendi sevgi açlıklarından değil, aslında kimin sevgiye ihtiyacı olduğunu hissettiklerinden takip ediyorlar peşlerine takıldıkları kişileri.
  • Kaybettiğin sevgiyi senden alana hissettiğin nefret en büyük zehirdi.
  • En büyük devrimin bir tebessümde, en büyük ihtilalin kalpte yapıldığını bilen, en büyük direnişin sabırda olduğunu anlamıştır yörük.
  • Kendimizden başka bir canın iyiliği için hayata yalvardığımızda doğuyordu insanlığımız.
  • Bir olaya bakış açısını değiştirip, sorunun etrafında 360 derece dönebilmek, hayatta ki tıkanıklıkları açmak için belki de tek çare.
  • Kişinin kendine yaptığı en büyük yardım, başkasının ihtiyacı olan bir şeyi karşılamasında aracı olabilmekti. Çünkü hayat farklı bedenlerde, farklı duygularla aksa da aslında tekti.
  • Başkaları tarafından biçilmiş bir değere ait olmakla başlayan, hep diğerlerinin gözünden kendini görüp neye layık olup olmadığını yine diğerlerinin gözünden tartmak bir hastalık.
  • Başkasının hürmet gösterdiğine otomatik olarak hürmet gösterme eğiliminde olan, birinin değerini başkasının gözünden biçen herkese bulaşmış bir zehirdir.
  • İnsanları sahip oldukları ile değerlendirmek sığlıktır.
  • Bir şeylere çare olabilmek gerçek güçtür.
  • Piyano çalmak beyin bölümleri arasında iletişimi hızklandırır. Beyni daha iyi çalıştırır.
  • Kendini anlattığın gibi değilsin. Başkasının anlattığı gibisin.
  • En verimli terapi acıyı paylaşmak.
  • Toplumları halk yapan ortak geçmiştir. Geçmişi istediğin gibi yazarsan toplumu istediğin gibi güdersin.
  • Doğu Hindistan Şirketi, 1600’de 1.Elizabeth tarafından kuruldu. Hindistan’ı köleleştirmenin kilidi idi.
  • Beyaz zambaklar ülkesi- Finlandiya
  • Türk-kürt birliğini bozmak için Türkçülük ve Kürtçülük çıkarıldı. Türk dünyası ile Türkiye’nin arasına Ermenistan kuruldu.
  • Her yıl ortalama 25 milyon şimşek yer küreye düşerek, sanki kalp masajı yaparak enerji veriyor dünyaya.
  • Kuluçka sistemi, ülke içinde esnaf gibi serbest meslek erbabı olarak yaşayan, ancak ülke bütünlüğü tehlikeye düştüğünde ülkeyi korumak için orduya bağlı olan, özel eğitim almış gizli ordu mensupları.
  • Türk-Kürt birliğini bozamadık. Kürtleri Ermenilerle birleştirip Türklere karşı kullanamadık. Ermeni sorununu Kürtlerin yardımı ile çözdü Türkler. Kürtleri Türklerden ayıramıyorsak Ermenilerden devşireceğimiz Kürtler öncülüğünde Türk-Kürt birliğini bozabiliriz. Türk ordusuna yerleştireceğimiz adamlar zamanı gelince Kürtlere eziyete başlayacak. Böylece aralarını açabileceğiz.
  • Asala Ermeni terör örgütü idi. Ama Kıbrıs konusunda başarılı Türk diplomatları öldürdü ve Türkler Kıbrıs konusunda zayıf kaldı.
  • Asala ve pkk kurucuları aynı.
  • Pkk ile Kürtlüğü eşleştirenler ülkeyi bölmüş oluyor.
  • Birlik duygusu olmayan insanlardan vatan olmaz.
  • Toplumun kıymet verdiği düşünceyi deforme edersen toplum çözülür.
  • Osmanlıyı etnik çatışma değil mezhep çatışması böldü.
  • İngiliz sömürgeciliğinin en büyük başarılarından biri, “Cihat” kavramının anlamını değiştirmek oldu. Cihat şimdi senle aynı olmayanı öldür oldu. Müslüman bile olsa farklı düşünüyorsa öldür.
  • Vahhabizm, İngiliz ajanı “Arabistanlı Thomas Lawrence”ın uydurduğu dindir.
  • Osmanlı sonrası Orta Doğu’da kurulan devletlerden Suriye, Irak, Ürdün ve Hicaz kralları Şerif Hüseyin’in oğulları oldu.
  • Cihat’ı İngilizler yarattı. Asker toplamak için. İslama göre cihat nefis terbiyesi idi, İngiliz onu savaş olarak değiştirdi.
  • Sadece bir kelimenin anlamını değiştirerek çölde bela arayan yabanileri savaş makinesine dönüştürdüler.
  • Şerif Hüseyin, vahhabizmi yaymadığı için İngilizler onu bırakıp Suud ailesi ile işbirliği yaptı.
  • Kürdistan ve Ermenistan ile, 1- Rusya’nın Anadolu ile bağı kesildi. 2- Türklerin bir biri ile bağı kesildi.
  • Anadolu’da tarımı bitirip, çocuk evililiklerini yasallaştırıp, oğlancılık ve sapıklığı yayarak ahlakı bozmak ve istediğimizi yapmak amaç.
  • Erkeği deforme et, kadını köleleştir, annesi köle olan çocuk köleleşir.
  • İstihbarat teşkilatları tetikçi olmak üzere seçilenlerin, çocukluk yıllarında uzun süre cinsel istismara uğrayan ve bunu sır olarak saklayan kişilerden seçer.
  • Kemalizm kelimesi ilk olarak 1926’da İngilizler tarafından kullanıldı.
  • Sümer tabletlerinde, Tevrat’ta ve Eski Ahit (İncil)’de yaratılış hikayesi: başka gezegenden gelen üstün varlık, madenlerde çalıştırmak için insanı varetti. Sayıları çoğalınca büyük bir tufan ile sayılarını azalttı. Sonra da bu dünyadan gittiler.
  • Koşullar ne olursa olsun, tapınıldığında şeytana dönüşür insan. İnsanlığını unutur. Ve tehlikeli bir hale gelir.
  • Dünya hasret, ölüm vuslattır der Mevlana
  • Işık hızı ilk defa 1676’da Danimarkalı bilgin O.Roeme tarafından ölçüldü.
  • İndus (Hint) bilinen en eski uygarlık.
 • ❞Eğer bir çocuk, eğitimsiz biri, cahil biri ya da bir deli bir soruna yol açarsa, bu, o sorunu önceden görmediği ve önlemediği için otoritenin hatasıdır..❞
  Frank Herbert
  Sarmal Yayınevi 2002 Deniz Vural, Arzu Taşçıoğlu (PDF)