• 248 syf.
  ·1 günde·Beğendi·8/10
  Dikkat spoiler içerir.
  Gazeteci yazarın kendi hayatı ile beraber Türk siyasi tarihinde yer alan önemli gelişmeleri anlattığı Açıklıyor serisinin ilk kitabı. Çetin Altan ile beraber gazete hayatına ilk atılışı, tıp fakültesini bırakması, annesinin CHP hayranlığı, Burunsuz Fikret adlı arkadaşı, o dönem yaşlı ve genç gazetecilerin davranışı, Emin Karakuş, Ahmet Emin Yalman, Falih Rıfkı Atay gibi yazarların birbiri ile mücadelesi, Ulus ve Vatan gazetelerinin karşıt görüşleri, el aldığı büyük abilerini anlatıyor. Aynı zamanda İnönü dönemi CHP anlayışı, demokrat Parti'nin kuruluşu, Nazım Hikmet ve diğerlerine af çıkmaması, milletvekili maaşları, Fevzi Çakmak cenazesi gibi olaylar yüzünden seçimi kaybetmesi, sonrasında İnönü'nün basın ile yakınlaşması, yazarı kendi irtibat muhabiri yapması, Ulus gazetesinde çalışmaya başlaması, 1952 yılındaki ara seçimler, Kore savaşı gibi olaylar anlatılıyor. Keyifle bir solukta okunan bir kitap.
 • Ulus egemenliği anlayışı, imparatorluktan cumhuriyete, ümmetten ulusa, tebaadan vatandaşa geçen süreçte bir tür manivela görevi görmüştür. Ancak Ahmet Yıldız’ın da ifade ettiği gibi, ferdin devlet karşısındaki konumlandırılması ve haklarının korunması bağlamında, halkın eğitilmesi gerekliliği üzerine kurulu, müdahaleye açık, etno-politik bir ulus inşasına gidilmiştir.(1) Mustafa Kemal, bizzat Türklerin Türk Cumhuriyeti’nin kurucuları ve sahipleri olduğunu ifade etmiştir.(2) Millî Mücadele döneminde Türklük ya da Türk milliyetçiliği söylemlerinden uzak durulmuş, Osmanlılık ve İslâm kardeşliği vurgulanmıştır.

  Ancak daha sonra ulus inşası sırasında, ana unsurun Türk ırkı olarak belirmesi ile İslâmiyet öncesi Türk kültürü, inançları ve karakteristik özellikleri öncelikli ele alınan konular olmuştur. Türklüğün, İslâm ve Osmanlı tarihi boyunca önemsizleştirildiği, kültürel ve karakteristik özelliklerinin törpülendiği iddiası ile Türk kültür ve tarihi üzerine yazılar kaleme alınmıştır. Nitekim Halil Nimetullah, Türklerin Müslüman olduktan sonra içtimaî hayatında gerilikler yaşandığını ve Türklerin muasır medeniyetlerden geri kaldıklarını ifade eder.(3)

  Bir ulus-devlet projesi olarak Türkiye Cumhuriyeti, ulusal bir kimlik, müşterek, bir geçmiş, kahramanlık destanları ve mitleri ile kutsallaştırılan bir toprak parçası, semboller ve ritüeller üzerine inşa edilmiştir. Bu süreçte, Osmanlı’daki milletler sisteminin yerini ulus olma süreci aldığında, millet kavramındaki dini ihtiva kaybolmuş, kavram milliyetçiliğe dayalı bir anlam kaymasına uğramıştır. Bunun sonucu olarak da ana unsurunu Türk ırkının oluşturduğu bir ulus inşası süreci başlamıştır.
  --------------------
  1.Ahmet Yıldız,Kemalizmin İki Yüzü, s. 88.

  2.Afet İnan, Vatandaş İçin Medenî Bilgiler, Istanbul: 1930, s. 70.

  3.Halil Nimetullah, a.g.e., s. 53.
 • Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması
  Âdem Apak
  Adnan Demircan
  Ahmet Keleş
  Cahit Külekçi
  Mehmet Azimli
  Mehmet Zeki Işcan
  Mustafa Köse
  Nadir Karakuş