• •Hz. Ebû Bekir ; Peygamber'le arkadaş olamak..
  •Hz. Ömer ; Şeytanın Korktuğu Adam
  •Hz. Osman ; Sevgilinin Yanındaki Şehit
  •Hz. Ali ; İlmin Sırlı Kapısı
  •Hz. Fâtıma ; Peygamber'in Kızı
  •Hz. Hatice ; Allah'ın Selam Gönderdiği Kadın
  •Hz. Âişe ; Sevgili'nin Sevgilisi
  •Ummu Seleme ; "Biz İnsan Değil Miyiz!" Diye Koştu Çağrıya
  •Hz. Hasan ; Dünyanın Halifeliğiyle Cennetin Efendiliği Arasında Bir Kutlu Yolcu
  •Hz. Hüseyin ; Omuzlarımızın Üstündeki Baş
  •Abdurrahman b. Avf ; Zenginlikten Korkan Tacir
  •Ebû Ubeydeb. El-Cerrah ; Ümmetin Emini
  •Sa'd b. Ebî Vakkas ; Sadağı Boşalmayan Okçu
  •Said b. Zeyd ; Dokuzuncu Bahtiyar
  •Talha b. Ubeydullah ; Sadakatin Yansıdığı Ayna
  •Zubeyr b. Avvam ; Yüzüne Meleklerin İndiği Savaşçı
  •Abdullah b. Revâha ; Cenneti Özleyen Şair
  •Hassan b. Sâbît ; Peygamber'in Şairi
  •Kâ'b b. Mâlik ; Sessizlikle Cezalandırılan Şair
  •Hz. Hamza ; Şehitlerin Efendisi
  •Amr b. As ; Nil'in Esrarengiz Postacısı
  •Ebû Hureyre ; Güneşin Kulluğundan Rahmanın Kulluğuna
  •Hz. Bilal ; Sesiyle Sisleri Dağıtan Münadi
  •Nuayman b. Amr ; Sahabenin Güleç Yüzü
  •Ebû Eyyûb El-Ensârî ; O Peygamber'i İstanbul Onu Ağırladı
  •Mus'ab b. Umeyr ; Aynaların Önünden Ayna Olmaya
  •Ebû Zer El-Gıfârî ; Yağmacılıktan Yağmur Olmaya
  •Selman-ı Fârisî ; Ateşten Nura Mabih'ten Selmânu'l-Hayr'a
  •İbn Ummu Mektum ; Kayıp Gözde Dirilen Bakış
  •Huzeyfe b. Yeman ; Son Peygamber'in Sırdaşı
  •Ebu'd Derdâ ; Hesaptan Korkan Tacir
  •Abdullah b. Mes'ûd ; Kesintisiz Işık
  •Halid b. Velid ; Allah'ın Kılıcı

  #Peygamber'inAynaları
 • Tanrım duam şu ki herşey yeniden toprak olsun
  Şu toprak olsun
  İnsan toprak gibi duysun yeri
  Ay toprak olsun
  Topraktan kaçanı toprak tutsun
  Gün toprak olsun
  Kabirler saltanatı toprak olsun
  Yazı
  Kitap
  Ve söz toprak olsun
  Ekin ekilmeye mahsus
  Yeni tohum atılmaya ait
  Yeni insan doğsun için toprak olsun
  Ah yetiş çocukluğunda çobanlık eden
  Yetiş toprağın yeni mayalanmasına
  Yetiş mağaranın ışımasına
  Yetiş ayı ikiye bölen parmaklarıyla
  Yetiş büyük armağancım
  Yetiş uluların imamı
  Yetiş toprağın yeni doğuşuna
  insanın yeniden
  Dirilme süzülüşüne
  Yetiştir toprak saçan ellerini
  Tanrı gücünü görmeyen gözlere
  Saçtığın topraklardan yetiştir bize
  Ey gök yolcusu
  Yolculuğunda meleğin kanadı
  Mevsimi geçmiş bir gül yaprağı gibi kuruyan
  Yetiş bine kıyamet bildiricisi
  Kıyametteki sevinç muştucusu
  Yetiş kabaran yeni toprağa
  Kur'an tohumunu ekmek için
  Gül tohumlarını saç bize
  Gül bahçesi olan türbendenv Ve komşun Allah evinden
  Ve sevgilin olan ve sevgilisi olduğun
  Diri diriltici olanın
  Acımasından bize
  Yetiş ayağının tozu olduğumuz Peygamber
  Yetiş her zaman diri olan varlığınla
  Yetiş yak lâmbamızı
  Yetiş aydınlat karanlığımızı
  Yetiş yeşillendir çöllerimizi
  Yetiş dirilt insanımızı
  Seni sevenin ismiyle yetiş bize
  Yetiştir bize
  Günahlarımızı kül edecek ateş harmanın,
  Verim yağmuru insin ülkemize
  Mekkeye Medine'ye Şam'a
  Kudüse Bağdata İstanbul'a
  Semerkand'a Taşkent'e Diyarbekir'e
  Yetiş Peygamber imdada yetiş
  Yetiş Allah'ın izniyle
  Yetiştir erlerini
  Diriliş bayraklarını taşıyan
  Şehit gömleklerini peşin giymiş
  Ateşten, sudan geçer gibi geçen
  Allah önünde her varı yok gören
  Dağların üstünde erip
  Kentlere şafaklar gibi ağan
  Küçük askerlerini
  Gül diksinler diye yeni topraklarına
  İnsanın ta gönlüne
  Yetiştir erenlerini
  Allah'ım
  Amin...
  Sezai Karakoç
  Sayfa 110 - Diriliş Yayınları 11. Baskı 2016