• Kuran’ı anlamak için;
  -Meal okuma; çok çok eksik bir okuma olacaktır çünkü muhtemel manalardan birini meali yazan kişinin anlayışı kadar bir aktarımdır ki bazen çevirilerde İslamın genel perspektifine tamamen zıt çevirlerde olduğunu görebiliyoruz.
  -Bir tane tefsirle anlamaya çalışma; her müfessir kendi ilgi alanına ve tefsir etme yöntemine göre bir açıklamada bulunacağı için aslında yine Kuranı değil müfessirin anladığını okumuş olacağız. Eğer müfessirin yorumunu istemiyorsak “dirayet” değil “rivayet” tefsiri tercih etmek ilk etapta daha iyi olacaktır çünkü seçtiğimiz dirayet tefsirinin ne kadar doğru açıklamalar içerdiğini anlayamayabiliriz eğer alt yapımız yoksa. Dirayet tefsirine öneri Taberi’nin CÂMİU’l-BEYÂN an TE’VÎLİ ÂYİ’l-KUR’ÂN, rivayet tefsirine öneri İmam Maturidi’nin TEVİLATUL KURAN ı ve Hamdi Yazır’ın HAK DİNİ KURAN DİLİ olabilir. (Maturidi’yi önermemin sebebi bir ayeti açıklarken üç ayrı anlam vermekte; 1-Nüzul Ortamı: Kuran’ın indiği dönemde bu ayet ne diyordu 2- Tecrübi Ortam: Benim yaşadığım dönemde bu ayet ne diyor 3-Bağımsız Rasyonel Yorum: Tüm bağlamlardan koparak baktığımda genel akli yorumla bu ayet ne diyor. Şeklinde açıklamalar da bulunmasından dolayı.)
  -Kuran-ı okumaya başlamadan önce nazil olduğu coğrafyanın önceki ve sonraki kültürel ve diğer tüm özelliklerini, Peygamber’in (sav) hayatını, tefsir ve kuran tarihi ve usulünü, Kuran’ın kullandığı üslubu edebi sanatları vs, felsefe psikoloji sosyoloji etimoloji antropoloji edebiyat tarih vb sosyal ilimleri, fizik kimya biyoloji astronomi coğrafya jeoloji vb beşeri bilimlerleri, Kuran kavramları hangi anlamda kullandığını -çünkü kuranın kavramlarının içeriğini bilmezsek kendimiz anlam yükleriz ve kendi dinimizi oluşturmuş oluruz!- öğrenmeliyiz, ama en önemlisi KURAN’A NE DİYOR DİYE BAKMALIYIZ BİZİM İSTEDİĞİMİZİ SÖYLETMEYE ÇALIŞMAMALIYIZ yani tarafsızca gerçekten ne dediğini anlamak için okumalı niyetimizi düzgün tutmalıyız.
  -Bir de biz hayatta ne kadar farklı tecrübeler edinirsek Kuran bize ol dar alamda hitap edecektir.
  -Şimdi bu kadar şeyden sonra Kuranı anlamamız çok zor diyebiliriz fakat önemli olan uğraşmamız anlamak istememiz Kurana karşı ayrı bir sevgi besleyip sürekli onunla hemhal olmaya çabalamamız önemli. Zaten Kuran-ın tüm manalarını anlayabilmemiz mümkün değil Kuran kendini benim anlayışıma bilgime ihlasıma niyetime ilgi alanlarıma göre açmakta benimle benim düzeyimde konuşmakta. Böyle olmasının sebebi ise; onun kıyamete kadar her zaman ve toplumdaki birbiriyle aynı olmayan onca insana birden hitap etmesidir. Ne kadar insan var o kadar Kuran yorumu var demektir.
  - Önemli olan mütemadiyen ilgiyi ve çabayı kesmemek.
  Not: Bunlar benim düşüncelerim içinde muhakkak yanlış ve eksikler vardır!