• 272 syf.
  ·1 günde·Beğendi·9/10 puan
  Dikkat spoiler içerir.
  Erin'in Evlatlarının başına Frank Barry'den sonra geçen yeğeni Jack Barry, binbaşı Peter Lang'ı işkence ederek öldürmüştür. Leydi Helen Lang bunu 3 yıl sonra tesadüf eseri öğrenir ve intikam almak için Amerika'daki Erin'in Evlatları kulübünün üyelerini öldürmeye başlar. Ancak Barry ve ekibine bilgi veren bir Beyaz Saray Bağlantısı vardır. İngiltere'nin IRA ile olan mücadelesini zayıflattığı için Tuğgeneral Ferguson, Hannah Bernstein, Sean Dillon, ve Amerika tarafında Başkan Cazalet, genelkurmay başkanı Thornton ile Bodrum'un müdürü Blake Johnson işe dahil olur. Sadece yardımcısı Hedley ile senatör Cohan dahil 5 kişiyi öldüren kadını bulmak için uzun süre uğraşırlar. Ancak Bağlantı peşlerindedir ve hiç beklenmedik bir isimdir. En sonunda sadece Jack Barry kalır ve Lang'ın görülecek bir hesabı vardır. Acaba Sean Dillon onu Barry'den koruyabilecek midir? Bu iş nasıl sonuçlanacaktır. Soluksuz okunan bir roman.
 • SOSYOLOJİ’YE GİRİŞ
  Bu Ülke- Cemil Meriç
  Devlet - Platon
  Eric Voegelin İnsanlık draması - Bengül Güngörmez
  Siyaset Bilimi- Atilla Yayla
  Gorgias- Platon
  Sosyoloji- Anthony Giddens
  Öküzün A'sı-Barry Sanders
  Sosyolojik Düşünmek-Zygmunt Baumann
  Yasakoyucular ve Yorumcular-Zygmunt Baumann
  Akışkan Aşk- Zygmunt Bauman
  Minervanın Baykuşu-Jeffrey Abramson
  Prof.Caritat ın Şaşırtıcı Aydınlanması-Steven Lukes
  Ezeli Mağlup- Cioran
  Aşk Üzerine-Alain De Botton
  Ölümcül Kimlikler-Amin Maalouf
  Sözün Düşüşü-Jacques Ellul
  Sözlü ve Yazılı Kültür- Walter J. Ong
  Karakter Aşınması - Richard Senett
  Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Bes Şehir - Tanpınar
  Rüzgarlı Pazar- Mustafa Kutlu

  ANTROPOLOJİ
  Almuric-Robert Howard
  Göğü Delen Adam-Erich Scheurmann
  Irk. Tarih, Kültür- Claude Levi-Strauss
  Mit ve Anlam-Claude Levi-Strauss
  Sosyal ve Kültürel Antropoloji-John Monaghan
  Antropoloji Tarihi-Hylland Eriksen
  Nilüfer-Ella Cara Deloria
  Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji-Claude Levi-Strauss
  Irk Kavramını Kim İcat Etti-Robert Bernasconi
  Karanlığın Sol Eli- Ursula Le Guin
  Dilin Aynasından- Guy Deutscher
  Parçalanma- Chinua Achebe
  Hepimiz Yamyamız- Claude Levi-Strauss

  SOSYOLOJİ TARİHİ VE KLASİKLERİ
  Sosyoloji Yazıları- Max Weber
  Sosyoloji Dersleri- Emile Durkheim
  Modernite ve Kıyamet - Bengül Güngörmez
  Kaplan Sırtında Felsefe - Senail Özkan
  Modern Kültürde Çatışma- Simmel
  1844 Elyazmaları-Karl Marx
  Kölelik Yolu - Hayek
  Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi- R. Nisbet
  Sosyolojik Düşünce Geleneği Nisbet
  Soyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi- Alan Swingewood
  Sosyolojik Yöntemin Kuralları-Emile Durkheim
  Metot Üzerine Konuşma- Descartes
  Hakikatin Araştırılması ve Dünya ya da Işık Üzerine Deneme- Descartes
  Köylüler- Eric R. Wolf
  Örgüt Sosyolojisi - Memet Zencikıran
  Waldo Sen Neden Burada Değilsin?- İsmet Özel
  Ailenin Serencami- Ahmet Murat Aytaç
  Zanaatkar- Senett
  Palto- Nikolay Gogol
  Faust - Goethe
  Yeraltından Notlar- Dostoyevski

  EKOLOJİ SOSYOLOJİSİ
  Nükleer Savaş ve Çevre Felaketi - Noam Chomsky
  Ekotopya - Ernest Callenbach
  Özgürlüğün Ekolojisi- Murray bookchin
  Ekolojik Bir Topluma Doğru- Murray Bookchin
  Ada- Aldous Huxley
  Küçük Güzeldir - E. F. Schumacher
  Sanayi Sonrası Ütopyalar - Boris Frankel

  EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ
  Edebiyat Kuramı- Eagleton
  Edebiyat Nasıl Okunur?- Terry Eagleton
  Edebiyat ve Bilim - Aldous Huxley
  Yorum ve Aşırı Yorum-Umberto Eco
  Dilin Belirsizliği-Gökhan Y.Demir
  Metaforlar-George Lakoff
  Batı Kanonu-Harold Bloom
  Modern Bireyciliğin Mitleri- Ian Watt
  Edebiyat’a Dair- Umberto Eco
  İkinci El Zaman- Svetlana Aleksiyevic
  Borges’in Dediği Gibi- gökhan Yavuz Demir
  Anlamak İçin Yaşamak- Gökhan Yavuz Demir

  HUKUK SOSYOLOJİSİ
  Savunma Saldırıyor-Jacques Verges
  Ceza ve Adalet-Özkan Agtaş
  Marxizm ve Hukuk
  Hukuk, Özgürlük ve Ahlak - Hart
  Hukuk ve Göstergebilim-Ertuğrul Uzun
  Hukukun Büyübozumu-Kasım Akbaş
  Şiddetin Eleştirisi Üzerine-Walter Benjamin
  Okuyucu-Bernard Schilink
  Propaganda ve Toplumsal Zihin-Naom Chomsky
  Kırmızı Pazartesi- Gabriel Garcia Marquez
  Suç ve Ceza- Dostoyevski
  Dava-Franz Kafka
  Hakkıyla - Lyotard, Thebaud

  SANAT SOSYOLOJİSİ
  Sanatın İcadı-Larry Shiner
  Bir Sanat Sosyolojisi Oluşturmak-Vera Zolberg
  Bilinmeyen Şahaser- Balzac
  Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum- Besim Dellaloğlu
  Görme Biçimleri - John Berger
  Sanatçı İmgesinin Oluşumu-Ernst Kris ve Otto Kurz


  İLERİ METİNLER
  Masallar ve Toplumsal cinsiyet - Melek Özlem Sezer
  Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma-Micheal E.Zimmerman
  Romantik Muamma-Besim Dellaloğlu
  Aşırlığın Peygamberleri-Allan Megill
  İnsan Bilimlerine Prolegomona- Hüsamettin Arslan
  Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü- Vilfredo Pareto
  Gün Ortasında Karanlık- Arthur Koestler
  Bir Tanpınar Fetişizmi- Besim Dellaloğlu
  Kötülüğün Sıradanlığı- Hannah Arendt
  Varolmak- Nurattin Topçu
  Mağaradakiler- Cemil Meriç
  Soyoloji Notları vve konferanslar- CEmil Meriç
  Işık Doğudan Gelir- Cemil Meriç
  Ben, Öteki ve Ötesi- İbrahim Kalın
  Sosyolojik Paradigmalar- Rudolf Ritcher
  Sivil Din- Kemal Ataman
  Din Sosyolojisine Giriş- Inger Fursath
  Elimizden Kaçıp Giden Dünya- Anthony Giddens
  Dünyayı Yaratmak ya da Küreselleşmek- Jean-luc Nancy
  Puslu Kıtalar Atlası- Ihsan Oktay Anar
  Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın- Fatmagül Berktay
  Queer Tahayyül- Sibel Yardımcı
  Harem ve Kuzenler - Germaine Tillon
  Cinselliğin Tarihi - Foucault
  Su Diyarı- Graham Swift
  İhtiyaçlar Mücadelesi - Nancy Fraser
  Kamusallığın Yapısal Dönüşümü - J. Habermas
  Ayrım - Pierre Bourdieu
  Siyasetin Dönüşümu - Chantel Mouffe


  TÜRKİYE TARİHİ
  Modernleşen Türkiyenin Tarihi-Eric Zurcher
  Türk Mektupları-Busbecq
  Osmanlı ve Modern Türkiye-Halil İnalcık
  Modern Türkiye’nin Doğuşu-Bernard Lewis
  Jöntürkler,Jönkürtler ve Muhafazakarlar-Hüsamettin Arslan

  BİLGİ VE BİLİM SOSYOLOJİSİ
  Epistemik Cemaat-Hüsamettin Arslan
  Bilimsel İhtilaflar-Mihriban Şenses
  İdeoloji-Şerif Mardin
  İdeoloji-Terry Eagleton
  1984-George Orwell
  Bilim Dedikleri-Alan Chalmers
  Kozmopolis-Don Delilo
  Teknopoli Neil Portman
  Batı Düşüncesi’nde Dönüm Noktası- Fritjof Capra
  Özgür Bir Toplumda Bilim- Paul Feyerabend
  İdeoloji ve Ütopya- Karl Mannheim
  Güneş Ülkesi- Bacon
  Yeni Atlantis- Campanella
  Ütopya- Thomas More
  Cesur Yeni Dünya- Aldous Huxley
  Dönüşüm- Franz Kafka

  İKTİSAT VE ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ
  Neoliberalizmin Kısa Tarihi-David Harvey
  İktisat Sosyolojisine Karşılaştırmalı ve Tarihsel Yaklaşımlar-Frank Dobbin
  Ekonomi ve Toplum- Max Weber
  Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu- Max Weber
  Dördüncü Sanayi Devrimi- Klaus Shwab
  Toyota Kültürü
  Kapital- Karl Marx
  İşcinin Ölümü-Michael Glawogger
  20. yy Avrupa İktisat Tarihi - Berend
  Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon - Brenner
  Adam Smith Pekin’de-Arrighi
  Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü-Chang
  Prekarya -Standing
  Yeşil Paradoks - Hans Werner Sinn
  Karbon Demokrasi - Mitchell
  Türkiye’de Yeni Kapitalizm - Buğra ve Savaşkan
  Dogu Asya’nın Politik Ekonomisi - Akkemik ve Ünay
  Sıfır Noktası’nda Devrim- Silvia Federici
  Kadınların Sınıfı- Aksu Bora


  DEVRİM SOSYOLOJİSİ
  Eski rejim ve devrim - Tocqueville
  Amerika'da Demokrasi - Tocqueville
  Komünist Manifesto- Karl Marx
  Modern Dünya Sistemi - Wallerstein
  Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri- Barrington Moore
  Devletler ve Toplumsal Devrimler- Theodo Skocpol
  Devrimin Psikolojisi- Gustave Le Bon
  Devrimin Üç Yorumu- François Furet
  Yönetim Üzerine- John Locke
  Parçalanan Devrim Düşleri - Bedross Der Matossian

  FELSEFE VE PSİKOLOJİ ÜZERİNE
  İnsanın Anlam Arayışı-Viktor Emil Frankl
  Ben, Biz, Siz, Hepimiz - Nuran Hortaçsu
  Günumüzde İnsan ve İnsanlar - Çiğdem Kağitcıbaşı
  Büyük Kedi Katliamı - Robert Darnton
  Savaş Sanatı- Sun Zİ
  Avrupa Tarihinden Kesitler 1,2 - Stephen J. Lee
  Felsefe’nin Çağrısı- Nermi Uygur
  Mantık - Doğan Özlem
  Yaşam Boyu Gelişim
  Psikoloji’ye Giriş- Rod Plotnik
  Modern Psikoloji Tarihi- Duane P. Shultz
  Öğrenmenin Bilimsel Temelleri- Tevfik Alıcı
  Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı - Bilge Karasu
  Hakikatten Yoruma, İktidardan Diyaloga Felsefi Bir Serüven- Metin Becermen
  Felsefe’nin Kısa Tarihi - Ahmet Cevizci
  Bilgi Felsefesi- Ahmet Cevizci
  Felsefe’ye Giriş - Ahmet Cevizci
  Dostluk Üzerine - Fethi Gemuhluoğlu
  Varlık VE Hiçlik- Sartre