• Lozan Konferansı, Kürt kurtuluş hareketine ciddi bir darbe indirdi. Bu Konferansı'nın sonuçları, Kürt ulusal hareketiyle ilgili
  devletler hukuku statüsü açısından Sevr Antlaşması'na kıyasla geriye doğru atılan bir adımdı. Lozan Konferansı, Batı'nın emperyalist devletlerinin Kürt sorununu, Musul vilayeti için Türkiye'yle rekabetinde geçer akçe olarak ele aldığını gösterdi. Emperyalist devletler
  amaçlarına ulaşınca, bağımsız Kürtlerin ulusal özlemlerini küçümseme ve ulusal bağımsızlık hareketini bastırma "hakkı" sağladılar.
 • _Çok defa hem kendimden, hem de her şeyden bıkmış bir haldeyim.
  _Farkında mısınız ayağımızın altındaki zemin her gün biraz daha kayıyor. Tutunmak için sarıldıklarımız bir bir elimizde kalıyor.
  _Ahlak bir şahsiyet meselesidir. Kişinin kusurlu olduğunu fark edebilmesi için ahlaklı olması şarttır.
  _Dürüstlük en mükemmel politikadır.
  _Espri, ince zekalıları ve avanakları ortaya çıkarır.
  _Doğada özgürlük yoktur. Akıl, iradeyi kontrol ettiği için yasaya bağlılık özgürlüktür. Ödev yasaya uymaktır.
  _Aşık olan körleşir ve evlendikten 8 gün sonra gözleri açılıp gerçekle yüzleşir.
  _Böcek olmayı kabul edenler ayaklar altında ezilmekten yakınmamalı.
  _Bir insanın vicdanını, kişiliğini ve ruhunu, hayvanlara gösterdiği ilgi ve sevgi ile ölçebilirsiniz.
  _Nasıl oluyor da kurguda kategorilerin duyu üstü kullanımına özgü nesnel gerçeklik yadsınabiliyor; öte yandan salt pratik usun nesneleri bakımından bu gerçeklik onaylanabiliyor?
  _İki şey var ki, ruhumu artan bir hayranlık ve müthiş bir saygıyla dolduruyor: Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası.
  _Bizler sırlarla dolu bir evrende bir rüyanın rüyasını görmekteyiz. Gerçekte bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Bildiğimizi sandığımız şey sadece olaylardır. O olaylar ki, bilmediğimiz bir objeyle asla bilemeyeceğimiz bir süjenin birbirlerine olan ilgisinden doğmuştur.

  _Her kuruntu metafiziğin nesnel sayılmasından ortaya çıkmıştır. Tanrı, evren, ruh deneyimde olmayan saf aklın ideleridir. İnsan aklı çözemeyeceği sorunlarla doludur. Bunlar safa aklın yapısının gereğidir. İnsan bilgisini genişletmek istemiş ve saf aklın idelerini pratik akla yükleyerek metafizik denen boş inançlar doğurmuştur.
  _Kendinde şeyleri açıklamaya ve kanıtlamaya yönelik tüm yargılar, aklın doğal sınırlarını aştığı için antinomi(çelişki)dir. Çünkü bu yargılar eşit ölçüde geçerli ya da karşıt önermeler üretir. Aklın ideleri, görüngüleri ve anlama yetisini aşmak ister, koşulsuz birliği arar. Düşünen öznenin mutlak birliği yönelişi olarak ruh, görüngüler dünyasının mutlak birliği olan evren, varlıkların mutlak birliği olan tanrı idesi salt akıldadır.
  _Her şeyin nedeni vardır. Yalnızca özgürlüğün nedeni yoktur. Özgürlüğün temeli akıldır. Özgürlük ahlak yasasının koşuludur. Özgürlük, olanaklı saf bilgi olabilecek tek ideadır. Kendisini mümkün kılan ahlak yasası olduğu gibi, ahlak yasasını da mümkün kılan da bizzat özgürlüğün deneysel olmayan nedenselliğidir.
  _Kurnazlık zeka değildir.
  _Kategoriler evreni anlamamızı sağlar.
  _Neden sonuç ilişkisi aklımızın eseridir. Zihnimizin sınırlarını aklımızla belirleyebiliriz.
  _Anlamanın en iyi yolu yapmaktır.
  _Ruhu bilemeyiz ruhtan çıkan davranışla anlayabiliriz. Bu nedenle ruh bilimi değil davranış bilimidir.
  _Disiplinden yoksun insanlar her hevesi takip etmeye yatkındırlar. Bu soylu bir özgürlük duygusu değil, fakat bir tür barbarlık, deyiş yerinde ise hayvanlık, henüz geliş¬memiş insani tabiattır.
  _Bilim olarak metafizik, saf sentetik akıl ile olanaklıdır der. Metafizik güvenilir olmak istiyorsa sentetik priori olmalı. Hem akılla hem deneyle kanıtlanabilmeli.
  _Acı çekiyor olabilirim ve çaresizlik içinde diğerlerinin bana davrandığı gibi, haksızca davranmayı isteyebilirim. Eğer böyle yaparsam, yaralı hislerimin neden olduğu eğilimler tarafından yenilgiye uğratılmış olacağım. Fakat acı çekiyor olmama rağmen, ödev duygusuyla adilce hareket ediyorsam, o zaman ahlaklı bir şekilde hareket ediyorum demektir.
  _Eğer bir çocuk kötü davranışlarından ötürü cezalandırılır, iyiliğinden ötürü ödüllendirilirse bu durumda o sadece ödül için doğru davranacaktır ve hayata atılıp da iyiliğin her zaman ödüllendirilmediğini, kötülüğün de cezalandırılmadığını gördüğünde sadece hayatta nasıl muvaffak olabileceğini düşünen ve hangisini kendi yararına görürse buna göre doğru ya da yanlış davranan bir insan olacaktır.
  _Bütün dünya için güven içinde bir yasa olabilecek bir hareket ilkesine göre davran.
  _İyilik bir görevdir.
  _Beden bir tapınaktır.
  _İnsanın hareketleri ahlaksal olmadığı sürece başka türlü Tanrı’ya hizmet etmeleri de olanaksızdır.
  _Eğitim toplumun şimdiki aşaması için değil, o toplumun daha iyi geleceği için olmalıdır
  _İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.
  _Zaman, sessiz bir testeredir
  _Bir eylemin ahlaki olabilmesi için hiçbir çıkar taşımaması gerekir.
  _Hukuk açısından başkasının hakkını ihlal eden suçludur, ahlaki açıdan suçlu olduğunu düşünen suçludur.
  _Kavramlar duyusuz boştur, duyular kavramsız kördür
  _Savaş ulusların hayvanca var oluş durumudur; barış ise insanca var oluş durumu
  _Bir kişiden ümit ve uyku'yu alın; dünyanın en bahtsız ve en perişan insanı haline gelir.
  _Bizi zengin kılan sahip olduklarımız değil, sahip olduklarımız olmadan ne yaptığımızdır
  _Umut mutluluğun tomurcuğudur.
  _Çocuklar açık yürekli ve bakışlarıyla güneş gibi neşeli olmalıdır. Sadece neşeli bir yürek mutluluğunu iyilikte bulabilir.
  _Eğer uyanıksak ortak bir dünyamız vardır;ancak rüya görüyorsak herkesin dünyası kendine özgüdür.
  _Deneyim, bize, yalnızca görünüşler dünyasına bağlı olduğumuzu gösterir, bilginin olanaklılık koşulları da bu dünyaya bağlıdır; oysa Özgürlük, ya da Tanrı ve Ölümsüzlük gibi kavramları bu deneyim anlanında bilgi konuları olarak belirleyemeyiz.
  _Olanaklılılığı a priori bilinebilecek tek ideadır özgürlük, kendisini mümkün kılan ahlak yasası olduğu gibi, ahlak yasasını mümkün kılan da bizzat özgürlüğün deneysel olmayan nedenselliğidir. Özgürlük , ahlak yasasının koşuludur. Tanrı ve ölümsüzlük ideleri ise ahlak yasasının koşulları değil, yalnız bu yasayla belirlenmiş bir istencin zorunlu nesnesinin, daha açığı salt usumuzun pratik kullanımının koşullarıdır.
  _Metafizik, insan aklını aşan, doğa yasalarıyla açıklanamayan bilgidir.
  _Metafizik için, sentetik yargılar a piori olarak nasıl olanaklıdır? Hakikat olmadan, deneyim ortaya çıkamaz. Çünkü sentetik bilgi, deneyimi yansıtırken, ortaya çıkmasına neden olan şey a piori saf bilgi zeminidir.
  _Deney konusu her şey fenomendir.
  _İnsanın daha atılgan, daha cüretkar olması değil, tersine önce kendisini sonra etrafını durup dinlemesi, temkinle hareket etmesidi.
  _Eğer gerçekten özgürleşmiş olsaydı insan, özü gür olması gerekirdi, şimdiki gibi cılız, mecalsiz, takatsiz, hakikatsiz değil. Bu bağın bu kadar açık görünebilmesinden ötürü Türkçe ile ne kadar övünsek azdır.
  _Eğer farklı olmasalardı bir ve aynı olurlardı.
  _İnsanın akıllı varlık olması onu hayvanlardan üst bir seviyeye çıkarmaz.
  _Anlayış eğitime, eğitim de anlayışa bağlıdır.
  _Cömertliğin üç belirtisi vardır: Sözünün eri olmak, övünmemek ve sorgusuz sualsiz bağışlamaktır.
  _Her tez bir anti tez üretir. Evrenin sınırları yoktur. Evrenin sınırları vardır.
  _Kantın dünyası matematik, yolu fizik, ulaşmak istediği yer metafiziktir.
  _Kritik üçlemesi ile idealist felsefeyi temellendirir. Newton fiziğini yöntem olarak felsefesine taşır.
  _Boğa yılanı gibi yaşamışsın! O da bir kerede karnını doyurur ve bir ay boyunca ağır yüküyle ölü bir kütük gibi yatar.
  _Bir yara durduğu yerde neden kangrenleşir? Hekim adıyla ortada dolaşan kendini bilmezlerin destursuz müdahaleleriyle.
  _Suçlama, sığ kafaların en kolay bulunur aracıdır. Sorunun özüne inecek gücü olmayanlar için, en kolay yol, suçlamalardır. _Savaş öldürdüklerinden daha fazla neden olduğu şeytanilikler yüzünden kötüdür.
  _Plan yapmak, insana yaratıcı deha havasını vermesinin yanında, lüks, farfaralı bir tinsel uğraştır. Bu uğraşıda insan kendi yapamadığını talep eder, kendisinin daha iyi yapamayacağı şeyde kusur bulur ve nerede bulunabileceğini bilmediği şeyi önerir. "
  _Hiçbir çıkar gözetmeksizin hoşlanma beğeni yargısıdır. Hoşlanmanın nesnesine güzel denir. Beğeni öznel bir yargıdır. Yüce zihinde ortaya çıkar.
  _________________________


  *
  _PROLEGOMENA_
  _Gomenayı okuyan kişi metafizik biliminden şüpheye düşmekle kalmayacak, ayrıca böyle bir bilimin hiç var olmayacağından emin olacaktır. Gelecekte kendisini bilim olarak sunabilecek her metafiziğe Prolegomena. Newton’un fiziği yasalaştırması gibi felsefeyi sağlam temellere oturtmaya çalışır.
  _Şimdiye kadar transendental Felsefe hiç olmamıştır. Bu ismi taşıyan, aslında Metafiziğin bir bölümüdür; oysa bu bilim her şeyden önce Metafiziğin olanağını oluşturmak zorundadır.
  _Metafizik, deneyin ötesinde kalan saf akıl bilgisidir. Metafizik kendinden değil akıldan ortaya çıkar yoksa dogma olur. Hem analitik(hacimsel) hem sentetiktir(ağır). Analitik yargılar çelişmezlik ilkesine dayanır. Sintetikler hem çelişmezlik hem de deney ilkesine dayanır. Asıl matematik yargılar deneysel değil, her zaman a priori yargılardır. Hakiki metafizik yargıların hepsi sintetiktir. Metafiziğe ait olan yargılar, hakikî metafizik yargılardan farklıdır. Örn töz sonucu şudur: Metafiziğin asıl işi sintetik a priori önermelerdir ve yalnızca bu, onun amacını oluşturur. Saf bilginin kavramlara göre meydana getirilmesi metafiziğin amacını oluşturur. Bunları sadece hayal meyal görmüş olanlardan kolayca öğrenilmez. İnsan önce kendisi kafa yorarak bunlara varmalıdır;
  _Prolegomenanın temel sorunu: Metafizik hiç olanaklı mıdır? Öklid kitabı gösterir gibi bir tek kitap göstererek denemez ki: Bu Metafiziktir; Burada bu bilimin en soylu amacını, en yüce bir varlığın ve öte dünyanın bilgisini saf aklın ilkeleriyle kanıtlanmış olarak bulacaksınız.
  _Metafizik, köpük gibi suyun üstüne çıktı ama öyle bir şekilde çıktı ki, biri tüketilip köpük erir erimez bir başkası su yüzünde göründü. Onu da hep bazıları hemen toplayıverdi; buna karşılık başkaları bu görüntünün nedenini derinlerde aramak yerine, ötekilerin boşuna zahmetleriyle…
  _Sintetik a piori bilgilerimiz vardır. Bu bilgilerin olanaklılıklarını sorulamamız gerekmez çünkü bu bilgiler gerçektir. Yapmamız gereken nasıl olanaklı olduklarını sormak.
  _Saf akıldan gelen bilgi nasıl olanaklıdır?_Çelişme ilkesinden başka ilkelere dayanmak zorundadır. Olanaklı olup olmadıklarını sormamız gerekmez. Çünkü onlardan yeteri kadar vardır. Analitik adı, Mantığın bir ana bölümünü oluşturur ve orada o, hakikatin mantığıdır ve dialektiğin karşısına konur.
  _Kurgucu filozoflar yaptıkları işi bilim olarak değil de, iyileştirici ve genel sağduyuya uygun düşen inandırmalar sanatı olarak yürütmek istiyorlarsa, bu zanaatla uğraşmaları adalet adına engellenemez. İtiraf edeceklerdir ki, tüm olanaklı deneyin sınırlarının ötesinde bulunanı bİlmek şöyle dursun, hakkında tahminde bulunmaya bile kendilerine izin verilmemiştir

  _Hume_ Hiç kimse hume kadar metafiziğe saldırmadı. Hume öyle bir kıvılcım sıçrattı ki kor büyüseydi bir ışık yakılabilirdi. Hume, aklı, kendisine hesap vermeye çağırdı: Akıl hangi hakla bir şeyin öyle bir yapıda olabileceğini düşünebiliyor ki? Metafizik hayal gücünün gayri meşru çocuğundan başka bir şey değildir. Aklın metafiziği düşünebilecek yetisi yoktur çünkü o takdirde kavramları sırf uydurmalar olurdu. Metafizik hiç yoktur. Olamaz da"anlamına gelirdi. Kanta göre: Hume'un vardığı sonuç, vakitsiz ve yanlıştır. Keskin görüşlü selefim HUME'un korktuğu gibi deneyden türetilmeyip, saf anlama yetisinden kaynaklandıklarına artık emin olduğum bu kavramların türetimine geçtim. HUME'un sorununu saf akıl yetisinin tümü açısından çözmeyi başardm._Humenin yanılgısı : Bir şeyin doğru olduğunu bulunca öznel zorunluluğu nesnel sanma alışkanlığından başka birşey değildir.
  _Eğer insan başka birinin bize bıraktığı, bir temele oturtulmuş ama sonuna kadar geliştirilmemiş bir düşünceden işe başlar ve bu düşünce üzerine düşünmeye devam ederse, kendisine bu ışığın ilk kıvılcımını borçlu olduğu o keskin görüşlü adamın ulaştığı yerden daha ileriye gitmeyi umabilir.
  _Sayduyu: Mantıklı yargılar vermek: Sayduyu ile en yavan gevezenin bile en sağlam kafa ile boy ölçüşmesi olağandır. Einstein ise, “Sağduyunun önyargılardan başka bir şey olmadığını” söyler.
  _Parçayı anlamak için bütünün tam kavramınını bilmek gerekli.
  _Eleştiri tam olmadıkça güvenilir değildir. Ya her şey belirlenmeli ya hiçbir şey.
  _Matematik ve doğa bilimleri biz her gerçekliğie gösterebilirler. Temelin temelinin gerçekliği için 4 soru karşımıza çıkar. Matematik, doğa bilimleri, metafizik ve bilim olarak metafizik nasıl olanaklıdır.
  _1. Matematik nasıl olanaklıdır? Deneye dayanmayan, kesin gerçekliğe dayanan, ufku gittikçe genişleten, saf ve sentetik bir bilgi nasıl olanaklıdır? Matematik görüseldir ve bir adım daha atlayarak onun temelindeki görüyi bulabilirsek matematik olanaklı hale gelir. Sintetik a priori bilgi olarak Saf Matematik, ancak ve ancak sırf duyuların nesneleriyle ilişki kurmakla olanaklıdır.
  ________________________

  *
  __EBEDİ BARIŞ ÜZERİNE FELSEFİ BİR TASARI__
  İnsanları sevmek kişisel, insan haklarına saygı duymak mecburi birer ödevdir.
  _Vatandaşlık; herhangi bir yerde işlenmiş haksızlığı her tarafta hissedilmesi durumudur.
  _Birbiriyle uyumsuz insanları bir arada yaşatan şey hukukun üstünlüğüdür. _Hukuk önünde herkes eşittir. Bir gruba şefkat diğer gruba nefret beslenirse adalet yara alır ve adaletin olmaması düzensizliğin ve kaosun başlangıcıdır.
  _Cumhuriyette harbe vatandaşların oyu karar verir. Savaşacaksın, harap olacaksın, para ödeyeceksin, yıkıntıları onaracaksın, gelmeyen barış yüzünden sürekli borçlanacaksın. Krallıklarda ise harp ilanı eğlence ilanı kadar kolaydır.
  _Tabiat ebedi barışı teminat altına alan büyük sanatçıdır. Her iklimde yaşayabilme imkanı, savaş aracılığı ile hukuki münasebetleri girişmeye zorlama. Kutuplardaki yağlı ayılar, çöldeki develerle evrimsellikten uyumdan bahsediyor. Altaylar, fin, Macarların kardeşliğinden ve tabiatın bu halkları harp despotluğuyla ayırıp yaymasından kaynaklanır.
  _Ahlak politika zıtlığı. Politika yılanlar kadar ihtiyatlı olun der ve ahlak ise kumrular kadar saf olun der. Ahlak tanrısı kudret tanrısının önünde boyun eğmez. Dürüstlük en mükemmel politikadır. Ahlaken doğru politik olarak yanlıştır. Ahlakı menfaatlerine göre kullanan politikacılar hukuksuzluğu meşru göstermek için bahaneler bulur ve ellerinden geldiği kadar hukukun ihlalini ebedileştirirler. Buna bütün milleti hatta dünyayı feda ederler. _İnsan hakları politikacılardan uzak tutulmalıdır. Politika ahlakın önünde eğilirse ışıkla parıldayacağı bir mertebeye yükselmeyi umabilir.
  _Bir Bulgar prensi, yunan imparatora: Anlaşmazlıklarımızı kan dökmeden teke tek bir düelloyla çözelim der. Yunan imp ise: Kıskaçı olan bir demirci kızgın demiri ateşten elleriyle mi çeker?
  _Mukadderat, azmedenleri yürütür, ayak diretenleri sürükler Seneca
  _Felaketlere boyun eğme, cesaretle karşı koy. Virgil
  _Devletin ağaç kökü gibi kendine has kökleri vardır. Devlet sadece bir toprak parçası değil, bağımsız insan topluluğudur. İnsan toplulukları birleşerek cemiyetleri oluşturur ve cemiyet birlikte yaşamak için hukuk kurallarına ve bu kuralları uygulayan devlet mekanizmasına ihtiyaç vardır._Devlet borç almamalı
  _Devletlerin gelirlerini aşan bir borç yükü diğer devletin savaş hazinesidir. Başka devletlerin iç işlerine karışmamalı.
  _Zehirleyici taktikler: Beyin yıkamak, kendi devletine düşmanlaştırmak, katiller kullanmak, kışkırtmak…
  _Harpte bile düşman hakkında az olsa bilr bir parça güven kalması gerekir yoksa barış and yapılamaz ve harp soysuzlaşır. _Harpte hukuk olmadığından kuvvet kullanarak hak savunmak zaruridir ve ebedi barış mezarlıkta gerçekleşecektir.
  _İlkel kabilelerde suçsuzluğu anlamak için: Kafalarını suya sokarlar, ateşte yürütürler ve çiğnemeden lokma yuttururlardı.
  _Liyakat mı önemlidir yoksa makam mı? Bir memur makamından ayrılıldığı zaman halkın arasına söner….
  _Demokrasi de bir istibdattır. Oy vermeyenlere karşı da kararlar alınabilecek bir kuvvettir.
  _Yönetimlerin devamlılığı için bazı sofizmalar: 1_Önce yap sonra özür dile. Bu hareketleri mazur gösterir. Önce şiddet sonra özür iknadan daha zahmetsizdir ve hareketi meşrulaştırır. Başarı en mükemmel tanrısal bir avukattır..2_İnkar et, suçu başkalarına at, söz oyunu yap..3_Halkı ayrıştır ve daima vatansever görünerek güçsüz halkı güzel bir gelecek umudu ile oyala.
  _Ebedi barışın nihai maddeleri: 1 -Cumhuriyet olmalıdır. Bir arada yaşayanların arasındaki hal barış hali değil her an patlayabilecek bir harp halidir. Bunu engelleyecek şey yasadır. 2 - Devletler hukuku :Hür devletlerden kurulu bir federasyona dayanmalı. Hukuktan yoksun bir devlet komşuları için de tehlikelidir. Vahşiler hukuku tanımayıp sorumsuz bir bağımsızlık içinde dövüşerek üstün gelmeye çalışıyor ve bu da medeni alemde hor görülüyor. 3- Dünya vatandaşlığı hukuku: Evrensel bir misafirlik şartları ile sınırlandırılmalıdır. Şehirde saygısız korkunç bir çılgın kalabalık kanlı bir ağızla uluyor. Vatandaşlık; herhangi bir yerde işlenmiş haksızlığı her tarafta hissedilmesi durumudur.
  _Tüm ahlaki kanunların yüce mahkemesi olan akıl, milletlerarası and olmadan barış kurulamayacağı için harbi telkin eder ve barış halini de mükellefiyet olarak tanır.
  _Filozofların kral olması beklenmemeli çünkü iktidarda olmak aklın muhakeme kabiliyetini yok eder. Fakat krallar filozofları konuşturmalı ve aydınlatıcı düşüncelerden ilham almalıdırlar.
  _İnsanla tanışmak başka tanımak başkadır.
  _Kötü düşüncelerin birbiriyle çarpışacak ve yerini ahlaki bir iyiliğe bırakır.
  _Ahlakın güzel tarafı kötülüklere karşı koymasından daha çok bizi aldatıcı düşüncelere inandırmaya yeltenen kötülüğe saldırması ve onu yenmesidir.
  _İhtilal_Bir diktatöre karşı halk ve askerler ayaklanır ve ihtilal yaparsa bu meşru bir hak mıdır? Haksızlıktır’! ve ihtilal başarısız olursa diktanın şiddetli cezalarına da şikayette bulunamazlar. Korkunç derecede güçlenen bir devletin komşuları kendi istikballeri için ittifak yapıp ona saldırma hakkına sahip midirler? Haksızdırlar. Güçlü saldırır zayıf savunur.
  _Önsöz: Kant büyük bir alçakgönüllülükle deneme dediği bu eserde devrinin politik olayları karşısında çözüm arayan derin bir zekanın ışıklarını ve milletler arası barış için düşünürün fikirlerini…Fransız ihtilali ve Amerikan bğm. savaşı dönemleri yazılmıştır. Birleşmiş milletlerin işbirliğinden ilk kez bahsetmiş.
  ______________________

  *
  _GÜZELLİK VE YÜCELİK DUYGUSU ÜZERİNE GÖZLEMLER_
  _Her şey algıdır. Başkalarında tiksinmeye neden olan şeylerden bazı insanların keyif almasının nedeni budur.
  _Yüce öznitelikler saygı uyandırırken, güzel öznitelikler sevgi. Gece yücedir; gündüz güzeldir. Dostluk yüce, sevgi güzeldir. Anlayış yücedir, nükte güzeldir. Cesaret yüce, maharet güzeldir. Dürüstlük yücedir; sevimlice gönül okşama zarif ve güzeldir. Bencil olmayan hizmet etme gayreti soyludur; incelik (kibarlık) ve teveccüh güzeldir.Dehşet duygusu uyandırcak derin yalnızlık yücedir. Yüce büyük ve yalın olmalıdır. Trajedi yüce komedi güzel. İleri yaş yüce, gençlik güzel. İri esmerler yüce, küçük mavişler güzel.
  _Kadın güzel, erkek yücedir. Bir kadın, bazı yüksek içgörülere sahip olmamasına, ürkek olmasına, ciddi işlere uygun olmamasına ve benzeri şeylere fazla içerlemez; güzeldir ve kendisine hayran bırakır, bu yeterlidir. Diğer yandan, bir erkekteki tüm nitelikleri talep eder ve ruhunun yüceliği, erkekte bulunduğu ölçüde bu soylu niteliklere değer vermeyi bilmesiyle kendini gösterir. Yoksa kaba saba suratlara sahip bu kadar çok erkeğin, hangi meziyetlere sahip olurlarsa olsunlar, bu kadar iyi yetişmiş ve güzel kadını eş olarak kazanması nasıl olanaklı olurdu!" yani çirkinliklerin güzellikle bütünleşmesi anlayışı, yüceliklerin güzellikle bütünleşmesine dönüşüyor. kadın kendinde olmayan "yüce" davranışları herhangi bir erkekte bulur ve eksik parçalarını çirkinliğine bakmaksızın ondan alır. Kant'a göre güzel olan büyüler, yüce ise harekete geçirir. Öyleyse bu durumda, çirkin, kaba saba olanlar, yücenin harekete geçirmesiyle bütünlüğü bulmuştur. Yani ki, yukarıda bahsettiğim bütünleşmeyi daha çok kadınlar istemiştir. Erkekler sadece büyülenmiş ve hayran kalmıştır. Kadın her ne kadar yüce olmaya ve erkek her ne kadar güzel olmaya çalışırsa çalışsın doğa buna müsaade etmeyecektir. Böyle bir durumda kadın erkeksileşmeye, erkek ise kadınsılaşmaya yönelecektir. Hiçbir şey tiksinti kadar güzele aykırı değildir; ve hiçbir şey gülünçlük kadar yücelikten aşağı değildir. Bu yüzden, hiçbir hakaret, bir erkeğe budala denilmekten, bir kadına da tiksindirici denilmekten daha fazla acı vermez. Bir erkek, yüce gönüllülükten kaynaklanan gözyaşları dışında asla ağlamamalıdır. Acıdan ötürü döktüğü gözyaşları, erkeği rezil eder.
  _Kadının felsefesi duyumsamaktır, muhakeme değil. Kadının tüm çekiciliğinin temelinde cinsellik vardır.
  _Sevilemeyecek kadar yüksek saygı duyulan kişiler vardır. Hayranlık uyandırırlar ama kendilerine sevginin teklifsizliğiyle yaklaşmaya cesaret edemeyeceğimiz kadar bizden yukarıdadırlar.
  _Yücelik, güzellikten daha güçlüdür ama güzellik heyeceanıyla yer değiştirmezse yücelik heyecanı yorucu olur. Uzun süre tadı çıkarılamz. Seçkin bir topluluktaki sohbetin ulaştığı canlı duygular neşeli şakalarla hemen dağılmalıdır ve gülme duygusu her iki duygunun birbiribi izlemesine fırsat vererek coşkun karşıtlık oluşturmalıdır. Yumuşaklık ve derin saygı güzelliğe yücelik katar.
  _Gözlem, diyalektiktir. Kant‟ın felsefesi hayatında, eleştirel-dönüş- transandantal-dönüş, öncelikle onun öze/töze dair bilgiye ulaşılıp ulaşılamayacağına, özün/tözün bilinip bilinemeyeceğine dair sergilemiş olduğu tutumla ilgilidir.
  _Metafizik gerçeği kavratma bilimidir. Asıl öz kavranamadığı sürece adına layık bir doğa bilimi de kurulamaz.
  _Trajedide başka birinin iyiliği için büyük fedakârlıklar, tehlike anında cesur kararlılık ve kanıtlanmış sadakat tasvir edilir. Orada sevgi acıklı, abartılı ve saygıyla doludur; ötekilerin talihsizliği izleyicinin göğsünde sempati duygularını harekete geçirir ve cömert kalbinin ötekilerin sıkıntısı için çarpmasına neden olur. İzleyici usulca duygulandırılır ve kendi doğasının asaletini hisseder. Kant, sempati duygusunun sadece başkalarının karşılaştıkları talihsizlik ve duydukları acı karşısında duyulduğunu ima eder gibidir. Smith de benzer düşünmektedir Fakat Smith‟e göre, aynı düşünce başkalarının yaşadığı sevinç duygularına ve yaşadıkları mutluluğa da uygulanabilir. Bu durumlarda yaşanan sevinç ve mutluluk ikiye katlanır. Yaşanan talihsizlik ve acı karşısında duyulan sempati (talihsizlik ve acıyı paylaşmak) ise onların şiddetini azaltır. Kant kendinden 5 yıl önce çıkan smithin Ahlaksal Duygular Kuramından etkilenmiştir. Kantın öznel duygulanışı her konuda rehber edinir ama yalnızca güzellik ve yücelik duyguları için geçerli değildir. Acıyanın acısını, sevinçlikini sevincini hissetmek nesneldir. Çirkin ve korkutucu yüce ve güzel olabilir.
  _ Kant, günlük dilde birbirine karıştırılan fakat çok farklı felsefe dallarının araştırma konusu olan bu anlamlar arasında ayrım yapmıyor. Tersine bu çok anlamlılığı üstleniyor. Bu doğal olarak estetiği moralize ve ahlakı estetize etmesine yol açıyor. Mesela güzel ama tatsız yemek, yakışıklı ama kötü insana güzel diyor. Ve güzel kadın yüce erkek derken biyolojik bir yaklaşım sergiliyor. __“İçinde her iki duygu birleşen kişiler, yücelik heyecanının güzellik heyecanından daha güçlü olduğunu görür; ama güzellik heyecanıyla yer değiştirmez ya da ona güzellik heyecanı eşlik etmezse, yorar ve uzun süre tadı çıkarılamaz. _Yüce daha büyük olduğundan erkek daha mı üstündür.
  ________________

  *
  _Din nedir? _Din tanrıdan gelen ahlaktır. İnsan ise kötü bir varlıktır ve din insana ahlaki buyruklar verir. Fakat doğasındaki kötücül irade karşısında insanın aşkın iradeye yönelmesi, onu kötülük eylemlerinden uzakşaltırmaz ve din yetersiz kalır. İnsan saf özgürlük idesine yönelmedikçe, kesin ahlaki buyrukların sorumluluğunu almadıka kötülük kendini yeniden üretecektir. Eğer din ahlak ile birleştirilmezse, bir teveccüh kazanma çabasından ibaret kalır. İlahi söyleme, dua etme, kiliseye gidip gelme ilerleme yönünde insanlara sadece taze güç, taze cesaret kazandırmalı; yahut bunlar vazife fikriyle esinli bir yüreğin dile gelmesi olmalıdır. Bunlar iyi işler için hazırlıktan başka bir şey değildir ve işlerin kendileri olarak görülmemelidir ve Tanrıyı hoşnut edebilmemizin yegane gerçek yolu daha iyi bir insan olmaktan geçer.
  _İnsanları kasvetli yapan bir din sahtedir; çünkü biz Tanrı'ya zoraki değil, neşeli bir yürekle hizmet etmeliyiz.
  _Tanrıyla konuşmayı dilemek saçmadır. Kavrayamadığımızla konuşamayız ve Tanrı’yı kavrayamayız; O’na sadece inanabiliriz. İşte bu yüzden duacının davranışları özneldir.
  _Diyelim ki Tanrının varlığının bilimsel bilgisine ulaştık. Tüm ahlakiliğimiz çökerdi. İnsan her eyleminde Tanrıyı kendisine karşı ya ödüllendirici ya da öç alıcı olarak görürdü. Bu imge kendisini onun ruhuna dayatırdı ve onun ödül umudu ve ceza korkusu ahlaki güdülerinin yerini aldı.
  _Dogmalar, insanın doğal yetilerinin kötüye kullanılmasının araçları, olgunlaşma için sürekli bir ayak bağı olurlar.
  _Kant'ta bir bilme meselesi değildir Tanrı. Varlığı ya da yokluğu problem değildir. Ama ihtiyaç duyulan, arzulanması gerekendir. Marx da o yüzden "Utangaç tanrıtanımaz," diyor Kant için. Kant'a göre Tanrı, ancak aklın var ettiği, onun aracılığıyla düşünülebilen bir şey. Akıl bunu arzulama yetisinde temel alır. Aynı şekilde özgürlüğü de. Özgür değilsen, ahlak yoktur
  _Bir çocuk kendinden daha yoksul bir çocukla karşılaşmış ve onu kendisinden kaba bir şekilde uzaklaştırmış olsa, yahut ona vursa vb., saldırgana, " Böyle yapma, onu inciteceksin; ona acımalısın, o fakir bir çocuk" vb. dememeliyiz. Bilakis davranışı insan haklarına aykırı olduğu için ona aynı aşağılayıcı ve kibirli tavırla muamele etmeliyiz.
  _Sert bir yatak, yumuşak bir yataktan çok daha sağlıklıdır ve genel olarak ifade etmek gerekirse, katı bir eğitim bedenin güçlenmesine çok yardımcıdır. Katı bir eğitimden sadece kişiyi rahata alışmaktan, gevşeklikten alıkoyacak şeyi anlamalıyız
  Henüz ödev hakkında hiçbir şey bilmeyen genç Tanrıya karşı doğrudan bir vazifeyi kavrayacak durumda mıdır? Şurası kesin ki çocuklar Tanrıya tek bir saygı ve ihtiram ifadesine asla tanık olmayıp, hiçbir zaman Tanrının isminin anıldığını işitmeselerdi, eğer böyle bir şey mümkün olabilseydi, onlara önce insanlığın hedefini, amaçlarını ve insanlığı ilgilendiren şeyi öğretmek; yargılarını kesinleştirmek; tabiatın işlerinin düzenini ve güzelliğini göstermek; müteakiben bunlara evrenin yapısına dair, daha geniş bir bilgiyi eklemek ve ancak bundan sonra ilk defa Yüce Bir Varlık, bir kanun - koyucu fikrini açmak- bu çocuklara öğretilecek şeylerin doğru bir sırası olabilirdi. Tanrı hakkında ancak büyüyüp olgunlaştıklarında bir şeyler öğretmiş olsaydık sonuç ya kayıtsızlık ya da yanlış fikirler, sözgelimi Tanrının kudretinden dehşet olacak ve bu tür fikirlerin çocukların düşgücünde kalıcı bir yer edineceğinden korkulacaktı; şu halde böyle bir şeye meydan verilmeyecekse eğer, çocuklara erken yaşta dini telkinlerde bulunmaya çalışmalıyız
  ________________

  *
  _Kant ve Maria von Herbert - Mektuplar 1791-1794_
  _1. Kant’a, Maria Herbert’ten,
  Yüce Kant, Bir inananın Tanrısına seslendiği gibi, ben de ölüme hazırlanmama yardım etmeniz için, teselli için ya da tavsiye için size sesleniyorum. Yazılarınız, ölümden sonra hayatın olduğunu kanıtlıyor. Ama ben bu hayatta hiçbir şey bulamadım, kaybettiğimin yerini alabilecek hiçbir şey bulamadım çünkü ben bütün değerli şeyleri kendisinde barındıran birisini sevdim, bundan dolayı sadece onun için yaşadım, onun dışındaki her şey saçma, ucuz süs eşyasıydı. Benim kişiliğimle ilgili olumsuz bir şey olmamasına, hayatımda saklamamı gerektiren bir kusur olmamasına rağmen, uzun zaman önce söylenmiş bir yalanı ona söyleyerek onu rencide ettim. Yalan yeterince sertti ve onun aşkı yok oldu. Saygıdeğer kişiliğinden ötürü arkadaşlığını esirgemiyor. Ama o içten duygu, bir zamanlar kendiliğinden gelen, bizi birbirimize yaklaştıran, artık orada değil –kalbim binlerce parçaya ayrılıyor! Eğer sizin yazılarınızı bu kadar okumasaydım, kesinlikle hayatıma son verirdim. Ama sizin teorinizden çıkardığım sonuç beni durduruyor –acı çektiğim için hayatımı sonlandırmam yanlış, hâlbuki kendi varlığım için yaşamam gerekiyor. Şimdi kendinizi benim yerime koyun ve bana kızın ya da bana teselli verin. Ahlakın Metafiziğini ve Koşulsuz Buyruk’u okudum ama hiç yardımı olmadı. Aklım ona ihtiyacım olduğu anda beni terk ediyor. Yalvarıyorum cevap verin –yoksa kendi buyruğunuza uygun hareket etmemiş olacaksınız
  _2. Maria Herbert’e,
  Derinden hissedilen mektubun, erdem ve dürüstlük için yaratılmış olması gereken bir kalpten geliyor, çünkü o özelliklere yönelime oldukça açık. Sizin de istediğiniz gibi kendimi sizin yerinize koymalıyım ve sizin için ahlaki bir yatıştırıcı önermeliyim. ilişkiniz evlilik ilişkisi miydi yoksa arkadaşlık mı bilemiyorum ama bu bir şeyi değiştirmez. Çünkü aşk, ister eş için isterse arkadaş için olsun, karşılıklı saygıyı gerektirir ki karşılıklı saygı yoksa bu ilişki sonlu, tensel bir yanılgıdan başka bir şey değildir. Böyle bir aşk kendisini tamamıyla anlatmak ister ve karşısındakinden, şüpheli bir suskunlukla zayıflatılmamış, benzer bir kalbi paylaşımı bekler. Arkadaşlığın ülküsü bunu gerektirir. Ama bu dürüstlüğü engelleyen bir şey var bizde, bu karşılıklı kalpten taşanları engelleyen bariyerler ki bir insan ne kadar yakın olursa olsun, bu bariyerler bir kısım düşünceleri insanın kendi içinde hapsetmesine neden olur. Eski bilgeler bu gizli güvensizlikten şu şekilde şikâyet etmişlerdir –“Değerli arkadaşlarım, arkadaş diye bir şey yoktur!” insanlardan dürüstlük bekleyemeyiz çünkü herkes bir insanın kendisini anlatması sonucu diğerlerinin onu küçük göreceğinden korkar. Fakat bu dürüstlük yoksunluğu, bu suskunluk yine de sahtekârlıktan çok farklıdır. Dürüst ve suskun bir adamın söylediği doğrudur fakat söylediği, gerçeğin hepsi değildir. Sahtekâr birisinin söylediği ise yanlış olduğunu bildiği şeydir. Böyle bir iddiaya, erdem teorisinde, yalan denir. Zararsız olabilir ama bu tarife göre masum değildir. insanın kendisine olan yükümlülüğüne karşı ciddi bir ihlaldir; yalan kendi kişiliğimizde insanlığın saygınlığını yıkar ve düşüncemizin temellerine saldırır. Gördüğünüz gibi, siz dalkavuk olmayan bir hekimden tavsiye istediniz. Ben sizin sevdiğiniz ve şu anki adam için, size karşı olan sevgisinde tereddüde düşen kişiyi haklı çıkaran argümanlarla konuşuyorum. Kendinize, itiraf etmenin basiretsizliği yüzünden mi yoksa yalana içkin olan ahlaksızlıktan ötürü mü kızgın olduğunuzu sorun. Eğer birincisi ise o zaman üzerinize düşeni yaptığınız için pişmansınız. Ve neden? Çünkü arkadaşınızın size karşı olan güvenini kaybetmenizle sonuçlandı. Bu pişmanlık ahlaki olan hiçbir şeyle gerekçelendirilmiyor çünkü bu pişmanlık eyleminizin kendisinin farkındalığıyla değil fakat sonucun farkındalığıyla ortaya çıktı. Ama eğer kızgınlığınız eyleminizin ahlaki yargısından kaynaklanıyorsa size bunu aklınızdan çıkarmanızı tavsiye edecek olan zavallı bir ahlak doktoru olacaktır. Tavrınızdaki değişiklik sevdiğinize kendisini gösterdiğinde sadece zaman azar azar onun haklı kızgınlığının izlerini silecektir ve onun soğukluğunu daha sağlam temelli bir aşka dönüştürecektir. Eğer bu gerçekleşmezse demek ki önceki sevgisinin sıcaklığı ahlaki olmaktan çok fizikseldi ve her halükarda yok olacaktı –hayatta sürekli karşılaştığımız bir şanssızlık ve karşılaştığımızda soğukkanlı olmalıyız. Çünkü hayat diğer insanlardan elde ettiğimiz eğlenceden oluştuğu müddetçe, değeri büyük çapta abartılmıştır. Bundan sonra, sevgili dostum, bir vaazın geleneksel bölümlerini bulacaksın: eğitim, ceza ve huzur. Kendini ilk ikisine ada; etkilerini gösterdikleri zaman, huzur kendiliğinden gelecektir.
  _3. Kant’a, Maria von Herbert’ten
  Sevgili ve Saygıdeğer Efendim, Nezaketiniz ve insan kalbini kusursuz anlayışınız, ruhumun daha ileri gelişimini size çekinmeden anlatma noktasında bana cesaret verdi. Yalan bir kusura bahane değildi fakat o zamanlar var olan arkadaşlığımıza (hala aşkla örtülü) duyduğum saygıdan ötürü sakladığım bir günahtı. Bir çatışma vardı; arkadaşlığın gerektirdiği dürüstlüğün farkındaydım ve aynı zamanda aşırı derecede yaralayıcı sonuçları da görebiliyordum. En sonunda gücümü topladım ve gerçeği arkadaşıma açıkladım ama çok geçti –ve ona anlattığım zaman, kalbimdeki taş gitmişti ama karşılığında onun aşkı da silinip gitmişti. Tıpkı sizin de mektubunuzda dediğiniz gibi arkadaşım gittikçe soğuklaşmıştı. Ama ondan sonra bana karşı değişti ve bana en yakın arkadaşlığı teklif etti. Ben yeterince memnunum onun adına –ama ben yeterince hoşnut değilim, çünkü bu sadece eğlence, herhangi bir amacı yok. Bakışım yeterince açık şimdi. içimde ve çevremde çok büyük bir boşluğun büyüdüğünü hissediyorum –kendimi neredeyse fazladan, gereksiz buluyorum. Hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Hayatı çekilmez hale getiren bir bıkkınlıkla acı çekiyorum. Bunu söylediğim için kendini beğenmiş birisi olarak düşünmeyin beni ama ahlakın talepleri benim için çok kolay. Onların emrettiklerinin iki katını can atarak yapabilirim. Ahlaki taleplerin saygınlığı sadece günahın çekiciliğinden kaynaklanıyor ve ben günaha çok fazla çaba sarf etmeden karşı koyabiliyorum. Şu düşünceyle kendimi rahatlatıyorum; ahlakın pratiği bedensel zevklerle oldukça ilintili olduğu için, sadece bu dünya için önemlidir. Umuyorum ki ölümden sonraki hayat ahlakın bu birkaç tane, kolay talepleriyle yönetilen bir başka boş ve bitkisel hayat olmasın. Hayata karşı sahip olduğum kötü ruh halinden dolayı deneyim bana herkesin hayatının çok erken sonlandığını düşündüğünü ve herkesin yaşadığı için çok mutlu olduğunu göstererek beni almak istiyor. Kurala karşı istisna olmamak için normal olmayışımın soğuk nedenini size anlatabilirim, şöyle ki size ilk yazdığım zamandan beri devam eden kronik zayıf sağlığım. Artık doğa bilimleri ya da sanat çalışmıyorum, çünkü onları ilerletebilecek kadar zeki olduğumu hissetmiyorum ve kendim içinse onları bilmeme gerek yok. Koşulsuz buyruk ve aşkın bilinçle ilgili olmayan tüm şeylere karşı ilgisizim –gerçi onlarla da işim bitti artık. Belki artık neden sadece bir şey istediğimi, ne daha iyi ne de daha kötü olmayacağına ikna olduğum bu hayatı, bu anlamsız hayatı kısaltmak istediğimi anlamışsınızdır. Eğer benim genç olduğumu ve her günün beni daha fazla ölüme yaklaştırdığı için bir anlam ifade ettiğini düşünüyorsanız, bu sorumu çok yakından inceleyerek ne kadar büyük bir hayırsever olduğunuza kanaat getirebilirsiniz. Diğer bütün meselelerde çok kati konuşsa da, burada benim ahlak anlayışım sessizliğe büründüğü için size soruyorum. Eğer aradığım cevabı veremiyorsanız, katlanamadığım boşluğu ruhumdan atmak için yalvarıyorum başka bir şey önerin. O zaman belki doğanın işe yarayan bir parçası olabilirim ve sağlığım izin verirse birkaç yıl içinde Königsberg’e yolculuğa çıkabilirim. Sizi ziyaret etmek için önceden izin istiyorum. O zaman bana kendi hikâyenizi anlatmalısınız çünkü felsefenizin sizi nereye yönlendirdiğini bilmek isterim –evlenmek için ya da kalbinizi birisine açmanızın ya da size benzeyen çocuklarınızın olması için çekilen sıkıntıların size katlanmaya değmeyen şeyler gibi gelip gelmediğini. Bende Bause tarafından yapılmış kabartmanız var, Leipzig’den. Derin bir sakinlik görüyorum burada ve ahlaki derinlik –ama kurnazlık halini görmüyorum ki Aklın Kritiği buna kanıttır. Ve doğrudan yüzünüzü görememek beni rahatsız ediyor. Eğer çok rahatsız edici değilse lütfen isteğimi yerine getirin. Ve size hatırlatmalıyım: eğer bu büyük iyiliği bana yaparsanız ve cevaplama zahmetine katlanırsanız, lütfen özel ayrıntılara odaklanın, anlıyor olduğum ve arkadaşımın yanında kitaplarınıza çalıştığım zaman anladığım genel noktalara değil. Eminim kendisini severdiniz. Arkadaşım dürüst, iyi yürekli ve zekidir –bunun yanında bu dünyaya ayak uyduracak kadar şanslıdır. En derinden saygı ve doğrularla,
  _4. Kant’a, J.B. Erhard’dan
  Genç Hanımefendi Herbert hakkında çok az şey söyleyebilirim. Romantik aşkın resifinde alabora oldu. Đdeal aşkı yaşamak için, kendisini güvenini boşa çıkaran bir adama verdi. Ve ondan sonra, bir başkasıyla böylesi bir aşkı yaşamak için, yeni aşkına bir önceki aşkından bahsetti. Bu onun mektubunun anahtarıdır. Eğer arkadaşım Herbert biraz daha hassas olsaydı, hala kurtarılabileceğini düşünürdüm
  _5. Kant’tan, Elisabeth Motherby’a,
  Sevgili matmazel, size teslim etme şerefine eriştiğim mektupları1, aldığım tarihlere göre listeledim. Kendinden geçmiş küçük hanım onları tarihlemeyi düşünmedi. Üçüncü mektup, bir başka kaynaktan, hanımefendinin garip zihni düzensizliği hakkında bir açıklama sağlıyor. Bir takım ifadeler, okumuş olduğu yazılarıma atıfta bulunuyor ve tercümansız anlaşılmaları zor. Yetiştirilme konusunda çok şanslı olduğunuz için bu mektupları size bir uyarı olarak tavsiye etmeye, sizi yüceltilmiş fantezilerin avareliğine karşı korumağa ihtiyaç hissetmiyorum. Fakat mektuplar güzel talihinin farkına daha iyi varmanızı sağlayabilirler. Ben, en yüce saygımla, şerefli hanımefendimin en sadık hizmetçisi, I. Kant.
  _6. Kant’a, Maria von Herbert’ten
  Onurlu ve çok sevilen adam! Tekrar yazdığım için hakkımda kötü düşünmeyin. Erhard’ı görme zevkine ulaştım, beni sorduğunuzu ve mektubumu 1773’ün başlarında aldığınızı söyledi. Ben cevap almadım. Takipçilerinizin hayatlarına biraz ilgili olduğunuzu varsayıyorum, o yüzden kaydettiğim ilerlemeleri sizin için bir araya getirmeye çalışacağım. Uzun zaman önce hayattan tiksiniyordum ancak ruhum dinginleşti. Bir nevi anormal gözüken, beni içten içe yiyen, kendi yok oluşumun peşindeki şehvetli arzuyu, o ölüm arzusunu anlamaya çalıştım. En sonunda anladım ki her insan için ölüm en makbul olan şey –egoist bakış açısına göre. Yalnızca sıkı bir şekilde arkadaşlarımıza tutunarak, ahlaka tutunarak yaşamı seçebiliriz ve onu bütün koşullarda korumak isteriz. Zamanını çalmadığıma emin olsaydım size çok daha fazla şey anlatmak isterdim. Sizi ziyaret etmeyi hala düşünüyorum. Bu arada, sizi daima sıcak duygular eşliğinde hatırlıyorum. Bütün içten ve kalbi duygularımla, Maria Herbert.
  ___________________
 • 325 syf.
  ·Puan vermedi
  . YAHUDİLİK SIRRI

  1 - SİYON HAKİMLERİNİN PROTOKOLLERİ

  • a - Giriş

  Yahudi emellerinin iç yüzü, resmî ve alenî bir vesika ifadesiyle 1906 yılına kadar meçhul kaldı. 1906 Ağustosunda, Londra'da (Britiş Müzeum) kütüphanesinde birdenbire ele bir kitap geçti. Bu kitap (Küçük içinde büyük – İsâ aleyhtarlığının siyasî imkânları) ismini taşıyordu ve Rusça yazılmıştı.

  Bunu (Bir Ortodoks'un Notları - 1905) isimli Rusça bir eserin meydana çıkması takip etti. Bu kitap, 1919'da İngilizceye çevrilmiş ve (Sportiavud) matbaasında (Siyon Hakimlerinin Protokolleri) adiyle tabedilmiştir. Eser, Londra gazetelerine aksetti ve İngiliz basınında fırtınalar kopardı. İngiliz dilinde yayınlanmaya başlıyan eser, derhal Almancaya çevrildi ve her tarafı sirayete başladı. Hâdise büyüyüp (Time) gibi gazetelere düşünce, birdenbire ve usulen, son derece dikkate şayan bir iş oldu: Eserin tek nüshasını bile elde etmeye imkân kalmadı. Bundan sonra gerek Fransa ve gerek Amerikada bir takım akisler olduysa da aslında (Serj Nilus) adlı Rus profesörüne atfedilen eserin bütün izleri, harikulâde gizli teşekküller tarafından yokedilmeye çalışıldı ve bunda bir dereceye kadar muvaffak olundu.

  (Serj Nilus)un eserinin temeli, 1897'de (Bâl)de toplanan (Siyon Cemiyetleri)nin gizli kararları, programları ve maddî mânevî hedeflerinden ibarettir. Bunu, son olarak (Roje Lâmbelen) isimli bir Fransız ele geçirip tercüme etmiş, bundan da General Sami Sabit Karaman (Siyon Önderlerinin Protokolleri) ismiyle, 134 sahife Türkçe bir tercüme vücuda getirmiştir. Fakat 1943'de intişar eden bu Türkçe nüsha da beklenen aksi yapamadan ortadan silinmiştir.

  Netice şudur ki, bir millet ve memleket birlik ve bütünlüğünü güve gibi için için yiyen gizli kuvvetleri tanımak; onları ister isimlendirerek ister isimlendirmeyerek, fakat mutlaka kurmay sırlariyle teşhis etmek ve ruh vatanında nüfuz ve istilâ nahiyelerini farketmek bakımından bu Protokoller birinci derecede kıymet ve ehemmiyettedir.

  İleride, bütün esrariyle ve Tanzimat ricalinden İttihat ve Terakki büyüklerine kadar isim isim her türlü mensuplariyle ve meş’um tesiriyle ortaya dökeceğimiz masonluk ve büyük garp kapitalizmasına bağlı Yahudi tesirlerine başlangıç olmak üzere, işe bu (Protokol)lerden giriyoruz.

  Siz yalnız dikkat edin: Milletler nerelerinden vuruluyor, hangi sinir ve ruh merkezlerinden ele geçiriliyor ve nasıl canbazhane hayvanları haline getiriliyor. Şu ânda gördüğünüz ve göreceğiniz Protokoller, umumiyetle birlik ve bütünlük dâvasındaki her milletle ilgilidir; bundan Türk milletine ait hisseleri bizzat çıkarabilirsiniz ama bu hisseleri ileride teker teker ortaya dökülmüş bulacaksınız. Ve bir de bakacaksınız ki, Tanzimattan beri siyasî, idarî, içtimaî, iktisadî, edebî, harsî sahalarda birer inkilapçı diye tanıtılan kahramanlardan çoğu, hemen hepsi işte bu gizli kuvvetlerin haberli veya habersiz kuklalarından başka bir şey değilmiş...

  • b - (Roje Lâmbelen)den Birkaç Söz Ve Protokoller

  Protokol'lerin sayısı yirmidördü bulur. Bunlar bir zabitnâme olmaktan ziyade dersler ve düsturlar mahiyetindedir. Bunların müellifinin veya müelliflerinin başlıca kaygıları, kesin mücadele hazırlanmış göründüğü vakit, asırlardan beri takip edilen hedefleri ve cihan hâkimiyetini elde etmek için seferin son plânını yirmidört ders halinde takrir etmektir.  (Roje Lambelen)e göre:

  "Yahudiler için kuvvetten başka hak yoktur; hürriyet mezhebi hristiyanların dinini de hükümetini de sarsmıştır. Altın, İsrâiloğullarının elindedir, onlar bu altın sayesinde, demokratlaşmış devletlerde hükûmetlere kumanda eden basına ve bu yoldan efkâra hakim olmuşlardır.

  Mason locaları, gösteri ve propagandaları tertip eden Yahudiler tarafından idare edilmektedir.

  -- Hristiyan kavimler bir gün gelecek öyle sarsılacaklardır ki, bizim hâkimiyetimizde âlemşumul bir hükûmet isteyeceklerdir.

  İsrailoğullarının yolunu bulup kışkırtacağı hususî harpler ve cihan harbi bu hakimiyeti çabuklaştıracaktır. Yahudi otokrasisi hristiyan devletler liberalizminin yerini tutacak, ortada onların dininden başka din kalmayacaktır.

  Yahudi âlemi gücünü göstermek için, Avrupa kavimlerinden birini katl ve (terör)le korkutarak esirliği altına alacaktır. Sermaye üzerine artık vergi koymak, devlet istikrazları yapmak, (laik) tedrisatı ahlâksızlaştırmak, hristiyanları nihayet yıkacak ve bunca zamanlardan beri beklenen saat çalacaktır.

  Yahudilerin kralı, yani önsüz kaderin timsali, bütün âlem üzerinde hükümran olacaktır.”  Protokol'lerden çıkan mânanın özü budur. Bunların muhtelif fasıllarını süzmek, metinlerini İbranî olan öbür vesikalarla mukayese ve yirmi sene önce yazılmış olan kâğıtlarda adı geçen oluş ve olayların büyük harp içinde ve ondan beri ne raddeye kadar gerçekleşmiş olduğunu tetkik etmek faydalı olur.

  İşte (Siyon Hakimlerinin Protokolleri)nden en can alıcı noktalar:

  • Protokol 1'den...

  “Bizim nazariyemizin muvaffakiyeti şöyle olur: Gevşetilen iktidar dizgini, hayat kanunu gereğince, başka ellere geçer; çünkü halkın kör kuvveti bir gün bile dizginsiz kalamaz ve yeni iktidar, liberalizma ile zayıflamış olan eski iktidarın yerini alır.

  Zamanımızda altın kuvveti, liberal hükümetler iktidarının yerini almıştır. İşâ'nın hüküm sürdüğü zamanlar geçti. Hürriyet fikri gerçekleşemez; çünkü onu hiç kimse tam bir ölçüyle kullanamaz. Halkın bir müddetçik kendini idare etmesine müsaade etmek; bu muhtariyetin bir hercümerç haline gelmesine yeter. Hemen aykırılıklar başlar ve devletleri yıpratan ve kuvvetlerini kemiren içtimaî didişmelere dönmekte gecikmez.

  Devlet; ister kendi gerginlikleri içinde yıpransın, ister iç kavgaları yüzünden dış düşmanların keyfine boyun eğsin, o artık çaresiz yok olmuş demektir: O, bizim için çantada keklik demektir. Tamamiyle elimizde bulunan sermaye, ona, batmamak için ister istemez sarılacağı bir kurtuluş teknesi gibi görünür.
  ..............................

  Avam barbardır ve barbarlığını her fırsatta gösterir. Avam hürriyeti ele alır almaz onu, barbarlığın son kertesi olan anarşiye çevirmekte gecikmez.

  Hürriyetle beraber hudutsuz içki kullanmak hakkı da verilen, şu rakıyla sarhoş, şarapla sersem olmuş hayvanlara bakınız!.. Hristiyan kavimler; sert içkilerle ahmaklaşmışlardır. Gençlikleri klasik derslerde; ve zengin evlerinde casuslarımız (öğretmenler, hizmetçiler, mürebbiyeler) ve her tarafta adamlarımız, hristiyanlarin eğlence yerlerinde de karılarımız tarafından kamçılanan sefahetlerle aptallaştırılmışlardır. Bu münasebetle, hristiyanların, istiyerek taklit ettikleri, (salon kadınları) dediğimiz unsurlarımızı da bunlara eklemeliyim.
  ..............................

  Parolamız kuvvet ve riyadır. Politikada yalnız kuvvet, hele devlet adamlarına çok gereken hünerle gizlenmiş bir kuvvet muzaffer olabilir. Başlarındaki tacı yeni bir kuvvetin amillerine kaptırmak istemiyen hûkümetler için şiddet bir prensip, hile ve riya bir kaide olmalıdır. Bu fenalık, iyiliği doğuracak biricik vasıtadır. Ve işte bu sebebledir ki, bizi maksadımıza ulaştırabilecek hiç bir entrika, yalan, hiyanet önünde bocalamamalıyız; hele bu yoldan gitmekle onlara boyun eğdirmek ve kuvveti ele almak mümkün olacaksa...

  Bizim kuracağımız devlet, bu sessizce ele geçiriş sıralarında savaş faciaları yerine, halkı körükörüne itaate zorlayan (terörlü koymak için daha az göze çarpan ve fakat daha çok işe yarayan ölüm cezaları verebilir. Adaletle beraber sarsılmaz bir şiddet, bir devletin en büyük kuvvetidir. Bundan ötürü zafere kavuşmak için şiddet ve riya programına sadık kalmamız bizim yalnız menfaatimiz değil, vazifemizdir.
  ..............................

  Hürriyet, musavat, uhuvvet kelimelerini halkın önüne ilk atan biz olduk. O vakitten beri her taraftan bu oltaya takılmış şuursuz papağanların tekrar edegeldiği bu sözler yalnız ve yalnız dünyanın diriliğini ve önceleri avamın baskısından masun olan ferdin gerçek hürriyetini yıkmaya yaramıştır. Kendilerini zeki sanan adamlar bu kelimelerin gizli mânalarını farkedemediler; bu kelimelerin birbirine aykırı olduğunu, tabiatta eşitlik olmadığını, hürriyetin yer bulamadığını, tabiatın kanunlarına sıkıcı bağlı olan akıl, seciye ve zekâlardaki farkları bizzat tabiatın kendisi yarattığıni göremediler.

  • Protokol 2'den...

  Hizmete liyakatleri derecesine göre umum arasından seçeceğimiz idareciler, memleket idaresine hazırlanmış kimseler olmayacaktır. Bu efendiler, çocukluklarından beri bütün cihan işlerini idare noktasından yetiştirilmiş bilgin ve çok zeki müşavirlerimizin ve uzmanlarımızın ellerinde kolaylıkla birer oyuncak haline geleceklerdir. Hep bilirsiniz ki, bizim uzmanlarımız, idare bakımından gerekli bilgileri siyasi plânımızdan, tarihin tecrübelerinden, dikkate değer bütün olayların incelenmesinden çıkarmışlardır. Hristiyanlar tarihten alınmış bîtaraf mütalaaların amelî kısmını kılavuz edinmezler de, ciddi hiçbir neticeye ulaştırmayan nazarî bir teamüle uyar, giderler. İşte bundan dolayıdır ki, biz, onlara güvenmeyiz. Bırakalım bir müddet daha eğlensinler, oyalansınlar veya geçmişteki eğlencelerini anarak biraz daha yaşasınlar. Kendilerine ilham ettiğimiz ilim kanunlarına, nazariyelerine inansınlar. Biz bu maksatladır ki, basınımız vasıtasiyle, onların bu kanunlara inançlarını durmadan arttırıyoruz. Hristiyanların aydın sınıfı, bu bilgilerle gururlanacak ve ajanlarımızın onları istediği istikamete yöneltmek için yaydığı bu ilimleri tatbik edecektir.

  Bu sözlerimizi temelsiz sanmayınız. (Darvinizm), (Marksizm) ve (Niçeizm) ile sağladığımız başarılara bakınız!.. Bu temayülün öldürücü tesiri hiç değilse bize meçhul kalmamalıdır.

  • Protokol 3'den...

  Bugün size artık hedefe yaklaşmış olduğumuzu söyliyebilirim. Biraz daha yolumuz kaldı; kavmimizi temsil eden timsalî yılan, dairesini kapatmak üzeredir. Bu daire kapandı mı, bütün Avrupa devletleri bir mengene içine alınmış olacaktır.

  Meşrutiyet terazisinin altüst olması gecikmiyecektir; çünkü biz onun kolunu, yani iş başındakileri, durmadan bir sağa bir sola eğerek bozduk. Hristiyanlar, terazilerinin doğru olmadığını biliyor ve fakat kefelerin er geç denkleşeceğini umuyorlardı. Halbuki iş başındakiler, bir sürü budalalıklar yapan ve kendilerini onların kontrolsuz iktidarına kaptıran halk mümessilleri tarafından himaye edildiler. Bunlar, iktidarı saraylarda hâkim olan teröre medyundurlar ve artık halkla temasa gelmediklerinden; onunla uyuşup iktidar mevkiine gözdikenlere karşı kuvvetlenemiyorlar.

  İdare dizginlerini ellerinde tutanların uyanık kuvveti ile halkın kör kuvveti; bizim tesirimiz altında; birbirinden ayrılmış ve her iki kuvvet bütün ehemmiyetini kaybetmiştir.

  Bu ayrılış hristiyanları değneksiz bir kör kadar iktidarsız bir hâle getirmiştir.

  Hırsı olanları, iktidar mevkiini fena kullanmıya sevketmek için, onların bütün liberallik temayüllerini istiklâle doğru inkişaf ettirerek bütün kuvvetleri birbirine karşı tuttuk.
  ..............................

  (Büyük) adını verdiğimiz Fransız İhtilâlini hatırlayınız. Onun hazırlanmasındaki sırlar bize meçhul değildir, çünkü o baştan aşağı bizim eserimizdir.

  O vakitten beri halkı, cihan için hazırlamakta olduğumuz --İsrail kanından-- müstebit kralın lehine olarak, bizden bile vazgeçmesi için hatadan hataya düşürüyoruz.

  Şimdiki halde milletler arası bir kuvvet olarak masûnuz; çünkü, bir devlet bize taarruz ederken öbür devletler müdafaa ederler.

  Bizim istiklâlimizi kolaylaştıran şey, hristiyan kavimlerinin, kuvvete boyun eğer, zaif ve hataları affetmez ve fakat cinayetlere gözyumar olmaları, hürriyete karşı söz söyletmemeleri, cüretli bir diktatörün şiddeti önünde bir din kurbanı kadar sabırlı olmalarıdır.

  Bugün başvekillerin yolsuzlukları önünde sabırlı ve tahammüllü olan bu adamlar, bu yolsuzluğun binde biri için yirmi kralın kellesini uçururlardı.

  Halk kitlelerinin bu tuhaflığı, bu aykırılığı, aynı oluşta görünen öbür olaylar karşısında nasıl izah edilebilir?

  Bu tuhaflık şöyle izah edilebilir ki, o diktatörler –başvekiller- ajanları vasıtasiyle halka alttan alta şunu dedirtirler: (Eğer onlar şimdi devlete zarar veriyorlarsa bu, halkın mutluluğunu, milletler arası kardeşliği, dayanışmayı ve herkes için eşit hukuku sağlamak içindir.)

  Şüphesiz bu birliğin ancak bizim hüküm ve irademiz altında gerçekleşeceği onlara söylenmez. Ve işte böylelikle suçsuzları mahkum, suçluları suçsuz gösteren halk, her hoşuna gideni yapabileceğine inanır; bu şartlar içinde halk her türlü devamlılığı yıkar ve her adımda bir düzensizlik yaratır.

  (Hürriyet) sözü, insan cemiyetlerini her kudrete, her kuvvete hâtta Allaha ve tabiata karşı mücadeleye kışkırtır. İşte bunun içindir ki, biz, iş başına gelince, avamı yabani hayvanlar haline getiren bu sözü lûgatlardan çıkarıp atacağız. Bu hayvanların, her kana doydukça uykuya vardıkları bir hakikattir... İşte o vakit onları zincire vurmak kolay olur; fakat kana doymadıkça da uyumaz ve durmadan döğüşürler.

  • Protokol 4'den...

  Her cumhuriyet türlü türlü devreler geçirir. İlk devre sağa sola yalpa eden bir körün sarsaklıkları içinde geçer. İkincisi anarşiyi doğuran (demagoji) devresidir; bunun peşinden istibdat gelir. Fakat kanunî, açık ve dolayısiyle mesûl bir istibdat değil. Bu istibdat gizli bir teşekkül tarafından yapılır.

  Bu teşekkül, ayrı ayrı ajanlar adresile çalıştığı nisbette endişe azalır. Ajan değiştirmek ise yalnız zararsız değil, sürekli hizmetleri mükafatlandırmak külfetinden kurtaracağı için kârlıdır.

  Görünmiyen bir kuvveti kim devirebilir? İşte bizim kuvvetimiz böyle bir kuvvettir. Dış masonluğun vazifesi maksatlarımızı gizlemekten başka bir şey değildir. Gizli kuvvetin hareket plânını, hatta konak yerini, halk hiç bir zaman öğrenemiyecektir.

  Hürriyet, kavimlerin dirliğini bozmaksızın; devlet içinde zararsızca bırakılabilirdi; eğer, mâfevkliği ve madunluğu tesis eden hilkat kanunlarının reddettiği musavat fikrini bir tarafa bırakarak, Allaha ve âdemoğullarının kardeşliğine inanmak esasına dayansaydı. Böyle bir inançla; halk kendisini ruhanî dairesinin vesayetine terkeder ve Allah ne kısmet ettiyse ona kanarak ruhanî çobanının emri altında kuzu gibi sessiz yaşar, giderdi.

  İşte bu sebepledir ki, imanı yıkmamız; hatta ulûhiyet ve ruh prensiplerini hristiyanların kafasından söküp çıkarmamız, bunların yerine hesap ve maddî menfaatleri koymamız gereklidir. Hristiyan fikir adamlarına düşünmeye ve incelemeye vakit bırakmamak için, onları sanayi ve ticaretle uğraştırmamız gerektir. Böylelikle bütün milletler kendi menfaatlerini aramaya koyulacaklar ve herbiri kendi menfaatının peşine düşerek, düşmanlarını farketmiyeceklerdir. Fakat hürriyetin hristiyan cemiyetlerini büsbütün dağıtıp yıkabilmesi için sanayiin topraktan çıkaracağı bütün servetler sanayicilerin elinde kalmıyarak hepsi (spekülasyon)a gidecek, yani kasalarımıza girecektir.

  • Protokol 5'den...

  Hristiyanların umumî bir ittifakı bizi bir zaman için yolumuzdan alıkoyabilirdi; fakat biz bu tehlike önünde açıkta değiliz; çünkü onların kalblerinin derinliklerine ekilmiş ayrılık tohumunu söküp atmaları mümkün olmayacaktır. Biz, hristiyanların ferdî ve millî hesaplarını yirmi asırdan beri işlediğimiz dinî ve ırkî kinlerle karşılaştırdık. Ve işte bu sebepledir ki, hiçbir hükûmet hiçbir taraftan medet umamayacaktır. Hiçbiri bizim aleyhimizde anlaşmayı kendi menfaatine uygun bulmayacaktır. Biz çok kuvvetliyiz. Bize ehemmiyet vermek lazımdır. Hükûmetler şimdi bizim iştirakimiz olmaksızın hiçbir anlaşma yapamazlar. (Per me reges regnant - Krallar vasıtasiyle hükûm sürerler) Peygamberlerimiz bize, hattâ bütün küreyi idare etmek üzere Allahın bizi seçmiş olduğunu söylediler. Allah bize bu meseleyi başarabilecek bir dehâ vermiştir; hasım tarafta bir dehâ olsaydı bizimle didişebilirdi. Fakat dağdan gelen bağdakini kovamazdı. İdare makinesinin bütün çarkları motora bağlıdır; o motor da altundur. Bilginlerimiz tarafından tedvin edilen iktisat ilmi bize altının şahâne değerini göstereli pek çok oldu.

  Sermayenin, serbest olabilmesi için, sanayii ve ticareti inhisar altına alması lazımdır; işte gizli bir elin, dünyanın her tarafında gerçekleştirmek üzere olduğu da budur. Bu serbestlik sanayicelere siyasî kuvveti verecek, halk da ona boyun eğecektir.

  Zamanımızda kavimleri harbe sürmekten ziyade silâhtan tecrit etmek değer kazanacaktır. Kızgın ihtirasları yatıştırmaktansa, kendi menfaatımıza göre idare etmek doğru olacaktır. Başkalarının fikirlerini alıp mânasını değiştirmek onları reddetmekten daha faidelidir. Hükümetimizin en büyük dâvası, efkârı tenkitle zayıflatmak, düşünme alışkanlığını kaybettirmek ve fikrin kuvvetini faydasız belâgat yarışlarına yöneltmektir.

  Kavimler, tıpkı fertler gibi, sözü iş zannederler; çünkü onlar eşyanın yalnız görünüşüne bakarlar ve içtimaî hayata temas eden vaidler gerçekleştiği takdirde, inceleme zahmetine nadiren katlanırlar.
  ..............................

  • Protokol 7'den...

  Her muhalefet karşısında, bize kafa tutmağa cesaret edecek memlekete, komşuları tarafından harp ilân ettirebilecek bir durumda bulunmamız lâzımdır. Eğer bu komşular da bize karşı muhalefete yeltenirlerse onları umumî bir harbe sürüklemek zorunda kalırız.

  Politikada muvaffakiyetin en emin yolu teşebbüslerin gizliliğindedir. Bir diplomatın sözü, özüne uymamalıdır.

  Doğrusunu isterseniz, ağıza alınmıya değmez bazı istisnalar bertaraf, basın bütüniyle bizle bağlıdır.

  • Protokol 8'den...

  Rejimimiz, muharrirler, tecrübeli kanunşinaslar, idareciler, diplomatlar, hülâsa hususî mekteplerde hususî ve yüksek terbiye ile hazırlanmış adamlarla kuşatılmış olacaktır . Bu adamlar sosyal hayatın bütün inceliklerini, siyasî harf ve kelimelerden mürekkep her dili öğrenecekler, insan tabiatının bütün gizliliklerini ve en ince tecelilerini tanıyacaklardır.

  • Protokol 9'den...

  Bizim hakimiyetimiz başlayınca, liberallerin (hürriyet, müsâvât, uhuvvet) nakaratını tekzip edecek değiliz; fakat aynı kelimeleri, fikrî hadlerine irca ederek: “hürriyet hakki, müsâvât vazifesi, uhuvvet ülküsü” diyeceğiz. Boğayı boynuzlarından yakalıyacağız.

  • Protokol 10'dan...

  Hükümet darbesini indirdiğimiz zaman halka şöyle diyeceğiz: “Herşey fena gidiyordu, herkes dayanabileceğinden fazla ıstırap çekti. Istıraplarınızın sebebini gideriyoruz. Milliyetleri, hudutları, para farklarını ortadan kaldırıyoruz!”

  • Protokol 11'den...

  Bütün bu politikayı niçin icad ve kavramak imkânı vermeksizin, niçin ilham etmiştik? Dağınık soydaşlarımızın doğrudan doğruya erişemiyeceği amaca gizlice varması için değil mi? Bu politika bizim gizli masonluk kurumlarımıza temel vazifesi görmüştür. Bu teşkilât gizlidir; onun gâyelerinden şüphe bile etmemişlerdir; onlar, kardeşlerinin gözlerini boyamak için, locaların adamlarını birinci sınıf millî kahraman diye göstermişlerdir.

  • Protokol 12'den...

  Basına karşı mesleğimiz, şu olacaktır: Dağıtmak, zehirlemek, parçalamak, iç tezatlarla çürütmek... Bugünkü basın faydasızdır, insafsızdır, yalancıdır ve pek çokları onun neye yaradığını da bilmez. Biz onun sırtına eğer vuracak, ağzına da kuvvetli bir gem takacağız. Basılmış öbür eserler hakkında da böyle davranacağız, çünkü eğer risale ve kitapların hücumlarına hedef olmakta devam edecek idiysek, basının dilinden kurtulmuş olmaktan ne anlamış olabilirdik? Gazeteler sansür yüzünden, bugün bize pahalıya mal olan yayını devletimiz için bir gelir kaynağı haline getireceğiz.

  Basın için vergi ihdas edeceğiz. Gazete veya matbaa kuracaklardan kefalet isteyeceğiz. Böylelikle hükûmetimiz basının hücumlarına karşı korunmuş olacaktır. Fırsat düştükçe ağır para cezaları tertip edeceğiz.

  Parti gazetelerinin para kaybından müteessir olmayacakları doğrudur; ama biz onları ikinci saldırışlarında kapatacağız. Para cezasına çarpılmaksızın hiç kimse hükûmetimizin lâyuhtilik ... toz kondurmıyacaktır. Böyle bir gazeteyi kapatmak için, efkârı sebebsiz ve delilsiz heyecana düşürmüş olmak, bahane olacaktır. Bize saldıracaklar içinde bizden olanların da bulunacağına dikkatinizi çekerim; fakat bunlar sadece bizim değiştirmek istediğimiz noktalara hücum edeceklerdir. Bizim uydurma muhalefet üçüncü plâna girecektir. Hiç değilse bir gazetemiz, bizim fikirlerimizle taban tabana zıt olacaktır.

  Hasımlarımız, bu düzme muhalefeti bir müttefik zannedeceklerdir. Her çeşit gazetemiz olacaktır. Aristokrat, cumhuriyetçi, ihtilâlci, hatta anarşist; fakat, şüphesiz, bu teşekküller var oldukça gazetelerimiz, Hint ilâhı gibi, yüzer elli olacaklardır. Bu eller cemiyetin değişimini temellendirecek ve efkârı, bize uygun istikâmete yönelteceklerdir. Çünkü fazla heyecanlı insanlar muhakkak kabiliyetlerini kaybederler ve telkine kolaylıkla kapılırlar.

  • Protokol 13'den...

  Yakın bir gelecekte, sanat ve her türlü spor yarışmaları teklif edeceğiz. Bu ilgiler, fikirleri, mücadele zorunda kalacağımız meselelerden uzaklaştıracaktır. İnsanlar bizzat kendi kafalariyle düşünmek alışkanlığını yavaş yavaş kaybederek sonunda hep bir ağızdan bizim fikirlerimizle konuşmaya başlıyacaklardır; çünkü fikre yeni istikametler verenler bizden başka kimseler olmıyacaktır.

  • Protokol 14'den...

  Bütün öbür inançları baltalıyacağız. Eğer bu tarzda hareketimiz çağdaş dinsizler doğurursa, bu bir geçiş devresi olacak ve bizim dileklerimize engel olmak şöyle dursun sebatlı ve iyi sistemli bütün kavimleri er-geç kazanacağından şüphe olmıyan Musa Dini hakkındaki vaızlarımızı dinleyenlere ibret olacaktır; böylelikle de o dinin, bütün terbiyevî kuvvetinin gizlendiği sembolik gerçeğini ifade etmiş olacağız. Her fırsatta, bizim sağlam rejimimizle geçmişin rejimlerini mukayese eden yazılar neşredeceğiz.

  • Protokol 17'den...

  Ajanlarımız, yüksek sosyetelerden olduğu kadar aşağı tabakalara mensup dirlikli idare memurları arasından; yayıcı, basıcı, kitapçı, işçi, arabacı, hizmetçi ve sâireden alınacaklardır.

  • Protokol 22'den...

  Zamanın en büyük kuvveti olan altın elimizdedir. İstediğimiz kadar altını iki gün içinde yatırdığımız yerlerden çekebiliriz.

  • Protokol 24'den...

  Yahudilerin kralı, hırsın ve hele şehvetin esiri olmamalıdır. Karakterinin hiçbir tarafı, hayvanî meyillerin zekâsına tahakküm etmesine meydan vermemelidir. Fikri, beşerî faaliyetin en pis ve en hayvanî cihetlerine yatıran şehvet, aklî melekeler ve görüşteki vuzuh üzerinde öldürücü bir tesir yapar.

  Davud’un tohumundan gelen ve beşeriyetin dayanağı olan kavmini özünde temsil eden cihangir hükûmdar, zevklerini feda etmeye mecburdur.

  Bizim hükümdarımız kusursuz bir “Nusha-il-kübra” olmalıdır.

  Üstad Necib Fazıl Kısakürek
  YAHUDİLİK - MASONLUK - DÖNMELİK
  BİRİNCİ BÖLÜM YAHUDİLİK
  Sayfa: 9-22
  Büyük Doğu Yayınları: 100
  4. Basım / Ağustos 2012
 • İSLAM / İSLÂMÎ İLİMLER

              1.1. KLASİK
  1 Zemahşerî, Keşşaf Tefsiri (YEK)
  2 Nevevî / R.Küçük&İ.L.Çakan&Y.Kandemir, Riyâzu’s-Salihin Tercüme ve Şerhi (Erkam)
  3 Yaşar Kandemir, Şifâ-i Şerîf Şerhi (Tahlil)
  4 Kuşeyrî Risalesi, (Dergah)
  5 Gazzâlî, Hakikat Arayışı: el-Munkız mine’d-Dalâl (Emin)
  6 Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr (Nur Metafiziği) (Büyüyenay)
  7 Gazzâlî, İhyau Ulumiddin (Yusuf Sıdkı Efendi tercümesi) (Yazma Eserler Kurumu)
  8 Gazzâlî, Müstasfa: İslam Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi 1-2 (Rey / Klasik)
  9 Muhyiddin Kâfiyeci, Kitabü’t-Teysir fi Kavaidi İlmi’t-Tefsir (Ankara İlahiyat Fakültesi)
  10 Bedrüddin İbn Cemâa, İslamî Gelenekte Eğitim Ahlakı (TDV)
  11 Zernûcî, Talimü’l-Müteallim (Sahhaflar Kitap Sarayı)
  12 Kudûrî: Metin ve İzahlı Tercüme 1-2 (Yasin)
  13 İbrahim Halebî&Mustafa Uysal, İzahlı Mülteka el-Ebhur Tercümesi 1-4 (Çelik)
  14 İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid 1-3 (Ensar)
  15 Sâbûnî, Maturidiyye Akaidi (İFAV)
  16 Beyâzîzâde, İmam Azam Ebu Hanife’nin İtikadî Görüşleri (İFAV)
  17 Tâcüddin İbnü’s-Sübkî&M.Saim Yeprem, Matüridî’nin Akide Risalesi ve Şerhi (TDV)
  18 Fahreddin Râzî, Allah’ın Aşkınlığı (İz)
  19 Teftâzânî, Kelam İlmi ve İslam Akaidi: Şerhü’l-Akaid (Dergah)
  20 Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf 1-3 (YEK)
  21 Beyzâvî, Tavâliu’l-Envâr (YEK)
  22 Abdülkadir Geylânî, Fütuhu’l-Gayb (Etkileşim)
  23 Abdülkadir Geylânî, el-Fethü’r-Rabbânî (Gelenek)
  24 Abdülkadir Geylânî, Cilâü’l-Hâtır (Gelenek)
  25 İbn Arabî, Marifet Kitabı (İz)
  26 A. Avni Konuk, Fususu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi 1-4 (İFAV)
  27 Necmeddin-i Dâye, Tasavvuf Yolu (İFAV)
  28 Mevlânâ Celaleddin, Mesnevi Tercümesi 1-3 (Şefik Can) (Ötüken)
  29 A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi 1-13 (Kitabevi)
  30 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât-ı Rabbânî 1-3 (Yasin)
  31 Abdülkâhir Cürcânî, Delâilü’l-İcâz (YEK)
  32 İzzeddin b. Abdüsselam, İslamî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri (İz)
  33 Şah Veliyyullah Dihlevî, Hüccetullahi’l-Baliğa 1-2 (İz)
  34 Şâtıbî, Muvafakât 1-4 (İz)
  35 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfus (İnsan)
  36 Katip Çelebi, Mizanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-Ehakk (Kabalcı)

  1.2. MODERN
  37 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (Eser)
  38 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler (Klasik)
  39 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Meal-Tefsir (haz. Ertuğrul Özalp (İşaret)
  40 Mehmed Akif Ersoy, Kur’an Meali (Mahya)
  41 Kur’an Yolu: Türkçe Meal ve Tefsir 1-5 (DİB)
  42 Yaşar Kandemir&Ümit Şimşek&Halit Zevalsiz, Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meali 1-2 (İFAV)
  43 İlhami Güler&Ömer Özsoy, Konularına Göre Kur’an (Fecr)
  44 Babanzade Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarih Şerhi (Hadis usulüne dair telif Mukaddime kısmı ve Ahmed Naim’in şerh ettiği kısım) (DİB)
  45 Babanzade Ahmed Naim, İslam Ahlakının Esasları (TDV)
  46 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu 1. cilt (Bilmen)
  47 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin) 1-2 (Semerkand)
  48 Said Nursî, Mesnevî-i Nuriye (DİB)
  49 Said Nursî, Sözler (DİB)
  50 İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam (Ankara Okulu)
  51 Tahirü’l-Mevlevî, Müslümanlıkta İbadet Tarihi
  52 Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi 1-2 (İz)
  53 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi (Beyan)
  54 Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş (Beyan)
  55 Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları (Beyan)
  56 Muhammed Hamidullah, İslam’da Devlet İdaresi (Beyan)
  57 M. Âsım Köksal, İslam Tarihi (Erkam)
  58 M. Âsım Köksal, İman, İbadet, Sohbetler (DİB)
  59 M. Âsım Köksal, Kitab ve Sünnet (DİB)
  60 M. Âsım Köksal, Peygamberler Tarihi (DİB)
  61 M. Âsım Köksal, Caetani’ye Reddiye 1-2 (İz)
  62 Muhammed Emin Er, Allah Katında Din (Arı Sanat)
  63 Muhammed Emin Er, Fıkh-ı Bâtın (Arı Sanat)
  64 Muhammed Emin Er, Din Güzel Ahlaktır (Arı Sanat)
  65 Casim Avcı, Muhammedü’l-Emin (Hayykitap)
  66 Kasım Şulul, Hz. Peygamber Devri Kronolojisi (İnsan)
  67 İbrahim Kafi Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri, (İSAM)
  68 İbrahim Kafi Dönmez, Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri (İSAM)
  69 Yunus Apaydın, İslam Hukuk Usulü (Kimlik)
  70 Seyyid Bey, Medhal (Matbaa-i Amire)
  71 Seyyid Bey, Usul-i Fıkh Dersleri Mebasihinden İrade, Kaza ve Kader (Kader Matbaası)
  72 Seyyid Bey, Usul-i Fıkh Dersleri (Matbaa-i Hukukiye)
  73 Tuncay Başoğlu, Fıkıh Usulünde Fahreddin Razi Mektebi (İSAM)
  74 Wael Hallaq, İslam Hukukuna Giriş
  75 Ahmed Hasan, İslam hukukunun doğuşu ve gelişimi (Rağbet)
  76 Tahir b. Aşûr, İslam Hukuk Felsefesi (İz)
  77 Tahir b. Aşûr, İslam, İnsan ve Toplum Felsefesi (Rağbet)
  78 Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku (İz)
  79 Hayreddin Karaman, İş ve ticaret ilmihali (İz)
  80 Hayreddin Karaman, Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku (İz)
  81 Hayreddin Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri (İz)
  82 Bilal Aybakan, Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcma (İz)
  83 Bilal Aybakan, İmam Şafii ve Fıkıh Düşüncesinin Mezhepleşmesi (İz)
  84 İlmihal 1-2 (İSAM)
  85 Günümüz Fıkıh Problemleri (Anadolu Ü. Açıköğretim Fakültesi Yayınları)
  86 Osman Şahin, Nihat Dalgın ve Muhsin Koçak, İslam Hukuku (İslam Hukukuna Giriş, Aile, Miras ve Ceza Hukuku) (Ensar)
  87 Cengiz Kallek, Asr-ı Saadet’te yönetim piyasa ilişkisi; Sosyal Servet (Klasik)
  88 Fethi Gedikli, Osmanlı Şirket Kültürü (İz)
  89 Servet Bayındır, Fıkhi ve iktisadi açıdan İslami finans (para ve sermaye piyasaları) (Süleymaniye Vakfı)
  90 Macid Hadduri, İslam’da Adalet Kavramı (Yöneliş)
  91 Ahmet Özel, Yönetici Peygamber Hz. Muhammed (Küre)
  92 Ahmet Özel, Darülislam-Darülharb: İslam Hukukunda Ülke Kavramı (İz)
  93 Ahmet Özel, İslam ve Terör: Fıkhi Bir Yaklaşım (Küre)
  94 Ahmet Yaman, İslam Aile Hukuku (İFAV)
  95 Ahmet Yaman, İslam Devletler Hukukunda Savaş (Beyan)
  96 Ahmet Yaman (ed.), Makasıd ve İctihad: İslam Hukuk Felsefesi Araştırmaları (Rağbet)
  97 Saffet Köse, İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti (İz)
  98 Saffet Köse, İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması (İFAV)
  99 Talip Türcan, İslam Hukuk Biliminde Amaç-Norm İlişkisi (Ankara Okulu)
  100 Talip Türcan, Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri (Ankara Okulu)
  101 Mehmet Akif Aydın, Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet (Klasik)
  102 Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi (Beta)
  103 Murteza Bedir, Sünnet, İSAM
  104 Murteza Bedir, Buhara Hukuk Okulu (İSAM)
  105 Süleyman Uludağ, İslam Açısından Musiki ve Sema (Marifet)
  106 Refik Gür, Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle (Sebil)
  107 Refik Gür, Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadılık Müessesesi (İş Bankası)
  108 Necmettin Kızılkaya, İslam Hukukunda Külli Kaideler (İz)
  109 Nail Okuyucu, Şafii Mezhebinin Teşekkül Süreci (İFAV)
  110 Özgür Kavak, Modern İslam Hukuk Düşüncesi: Reşid Rıza Örneği (Klasik)
  111 Muhammed Mustafa el-A’zamî, Kur’an Tarihi (İz)
  112 Muhammed Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi (Beyan)
  113 Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş, İSAM
  114 Mehmet Paçacı, Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne Oldu? (Klasik)
  115 Dücane Cündioğlu, Kur’an’ı Anlamanın Anlamı (Kapı)
  116 Dücane Cündioğlu, Anlamın Buharlaşması ve Kur’an (Kapı)
  117 Dücane Cündioğlu, Söz’ün Özü (Kapı)
  118 Dücane Cündioğlu, Anlamın Tarihi: Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre (Kapı)
  119 Dücane Cündioğlu, Kur’an Çevirilerinin Dünyası (Kapı)
  120 Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar (Kitabevi)
  121 Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an Nedir? (Şule)
  122 Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an ve Bağlam (Şule)
  123 Mehmed Akif Ersoy, Düzyazılar: Makaleler, Tefsirler, Vaazlar (Beyan)
  124 Mustafa Öztürk, Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık (Ankara Okulu)
  125 Mustafa Öztürk, Kur’an ve Aşırı Yorum (Ankara Okulu)
  126 Mustafa Öztürk, Kur’an ve Yaratılış (Kuramer)
  127 Mustafa Öztürk, Kur’an, Tefsir ve Usul Üzerine (Ankara Okulu)
  128 Mustafa Öztürk, Tefsir Tarihi Araştırmaları (Ankara Okulu)
  129 Mustafa Öztürk, Meal Kültürümüz (Ankara Okulu)
  130 Mustafa Öztürk, Osmanlı Tefsir Mirası (Ankara Okulu)
  131 Esra Gözeler, Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesi (Kuramer)
  132 Davut İltaş, Klasik Nesih Teorisi ve Çağdaş Tefsirciler (Ankara Okulu)
  133 Muhsin Demirci, Tefsir Usulü (İFAV)
  134 Muhsin Demirci, Tefsir Terimleri Sözlüğü (İFAV)
  135 Muhsin Demirci, Tefsirde Metodolojik Sorunlar (İFAV)
  136 Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi (İFAV)
  137 Ömer Özsoy, Sünnetullah (Fecr)
  138 Rudi Paret, Kur’an Üzerine&İslam Sembolizmi (İz)
  139 Fethi Ahmet Polat, Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur’an’a Yaklaşımlar (İz)
  140 İlyas Çelebi, İslam’ın İnanç Esasları (İSAM)
  141 İlyas Çelebi, İslam İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcabbar (Rağbet)
  142 İlyas Çelebi, Dinî Düşüncede İtidal ve Hoşgörü (Çamlıca)
  143 İlyas Çelebi, İslam İnancında Gayb Alemi (Ensar)
  144 Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş (Ensar)
  145 Mehmet Kalaycı, Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi (Ankara Okulu)
  146 Mevlüt Özler, İslam Düşüncesinde Tevhid (Rağbet)
  147 Mevlüt Özler, İslam Düşüncesinde İnsan Hürriyeti (Rağbet)
  148 Ulrich Rudolph, Maturidî (Litera)
  149 Sönmez Kutlu (ed.), İmam Maturidî ve Maturidîlik (Otto)
  150 Sönmez Kutlu, Selefiliğin Fikri Arkaplanı (Otto)
  151 Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri (Otto)
  152 Muhammed Mustafa el-A’zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı (İz)
  153 Muhammed Mustafa el-A’zamî, Hadis Metodolojisi ve Edebiyatı (İz)
  154 Muhammed Mustafa el-A’zamî, İslam Fıkhı ve Sünnet: Oryantalist Schacht’a Reddiye, (İz)
  155 Subhi es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları (İFAV)
  156 Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü (İFAV)
  157 Ahmet Yücel, Hadis Tarihi (İFAV)
  158 Ahmet Yücel, Hadis Usulü (İFAV)
  159 Ahmet Yücel, Oryantalist Hadis Literatürü (İFAV)
  160 Ahmet Yücel, Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi (İFAV)
  161 Zekeriya Güler, Hadis Tetkikleri (İFAV)
  162 Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü (Hüner)
  163 Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu (Otto)
  164 Mehmet Görmez, Hadis İlminin Temel Meseleleri (OTTO)
  165 Harald Motzki, İsnad ve Metin Bağlamında Hadis Tarihlendirme Metotları (İz)
  166 Abdullah Taha İmamoğlu, Hadis ve Siyaset (Beka)
  167 İbrahim Hatiboğlu, İslam Dünyasının Çağdaşlaşma Serüveni, (İz)
  168 İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, (İz)
  169 Halit Özkan, Memlüklerin Son Asrında Hadis (Klasik)
  170 Cağfer Karadaş, Ana Hatlarıyla Kelam Tarihi (Ensar)
  171 Abdüllatif Harputi, Kelam Tarihi (Ankara Okulu)
  172 Sait Özervarlı, Kelam’da Yenilik Arayışları (İSAM)
  173 Rıdvan Özdinç, Akıl, İrade Hürriyet: Son Dönem Osmanlı Dinî Düşüncesinde İrade Meselesi (Dergah)
  174 Enis Doko&Mehmet Bulğen, Güncel Kelam Tartışmaları (İFAV)
  175 Mehmet Bulğen, Kelam Atomculuğu ve Modern Kozmoloji (TDV)
  176 Fatih Şeker, İslamlaşma Sürecinde Türklerin İslam Tasavvuru (TDV)
  177 Austryn Wolfson, Kelam Felsefeleri (Kitabevi)
  178 L. Gardet&G. Anawati, İslam Teolojisine Giriş (Ayrıntı)
  179 Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar (İFAV)
  180 Ataullah İskenderî, Hikem-i Ataiyye
  181 William Chittick&Sachiko Murata, İslam’ın Vizyonu (İnsan)
  182 William Chittick, Varolmanın Boyutları (İnsan)
  183 William Chittick, Sufi’nin Bilgi Yolu (Okuyan Us)
  184 William Chittick, Tasavvuf: Kısa Bir Giriş (İz)
  185 Michel Chodkiewicz, Sahilsiz Bir Umman (Nefes)
  186 Özkan Öztürk, Siyaset ve Tasavvuf (Dergah)
  187 Mahmud Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber: İbn Arabi Düşüncesine Giriş (Sufi)
  188 Mahmud Erol Kılıç, Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası (İnsan)
  189 M. Nusret Tura, Gönül ve Aşk (İnsan)
  190 M. Nusret Tura, Aşk Yolu (İnsan)
  191 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi (Dergah)
  192 Mustafa Kara, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar (Sır)
  193 Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (Dergah)
  194 Şaban Er, Melâmîlik ve Osmanlı Devri Melâmîleri (Kutupyıldızı)
  195 Annemarie Schimmel, Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri (Kabalcı)
  196 Annemarie Schimmel, Ve Muhammed O’nun Elçisidir (Kabalcı)
  197 Annemarie Schimmel, İslam’ın Mistik Boyutları (Kabalcı)
  198 Annemarie Schimmel, Halifenin Rüyaları: İslam’da Rüya ve Rüya Tabirleri (Kabalcı)
  199 T. Izutsu, Kur’an’da Allah ve İnsan
  200 T. Izutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar
  201 T. Izutsu, İslamda Varlık Düşüncesi (İnsan)
  202 Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu (Kitabevi)
  203 Câbirî, Arap-İslam Düşüncesinin Akıl Yapısı (Kitabevi)
  204 Câbirî, İslam’da Siyasal Akıl (Kitabevi)
  205 Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı (Mana)
  206 Fazlur Rahman, İslam (Ankara Okulu)
  207 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık (Ankara Okulu)
  208 İsmail Raci Faruki, Bilginin İslamileştirilmesi (Risale)
  209 Ebu’l-Hasen en-Nedvî, İslam’ın Siyasi Yorumu (Bedir)
  210 Seyyid Hüseyin Nasr – İslam: İdealler ve Gerçekler
  211 Seyyid Hüseyin Nasr – Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi
  212 Franz Rosenthal, Bilginin Zaferi: İslam Düşüncesinde Bilgi Kavramı
  213 Franz Rosenthal, İSlam’da Özgürlük Kavramı (Ayışığı)

  HATIRAT
  214 Aşçı Dede’nin Hatıraları 1-4 (Kitabevi)
  215 Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar 1-4
  216 Muhammed Emin Er, Hatıralarım (MGV)
  217 Ahmet Muhtar Büyükçınar, Hayatım İbret Aynası 1-4
  218 Nezir Demircan, Halil Günenç Hoca: Hayatı ve Hatıratı (Beyan)
  219 Hayreddin Karaman, Bir Varmış Bir Yokmuş 1-3 (İz)
  220 Tayyar Altıkulaç, Zorlukları Aşarken 1-3 (DİB)
  221 Mehmet Ali Sarı, Beyoğlu’nda Bir Hafız (Timaş)
  222 Sabahattin Zaim, Bir Ömrün Hikayesi (İşaret)
  223 Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol (İnsan)
  224 Mahir İz, Yılların İzi (Kitabevi)
  225 Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı (Pozitif)
  226 Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim (TTK)
  227 Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid (Timaş)
  228 Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları (İz)
  229 Samih Nafiz Tansu, İki Devrin Perde Arkası (Sebil)
  230 Tahirü’l-Mevlevî, İstiklal Mahkemesi Hatıraları&Matbuat Alemindeki Hatıralarım (Büyüyenay)
  231 Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıraları (İletişim)
  232 Necip Fazıl, Babıali (Büyükdoğu)
  233 Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı (Kubbealtı)
  234 Emin Akif Ersoy, Babam Mehmed Akif (Kurtuba)
  235 Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım (Klasik)
  236 İsmail Kara, Sözü Dilde Hayali Gözde (Dergah)
  237 Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam (Remzi)
  238 Cahit Zarifoğlu, Yaşamak (Beyan)
  239 Hüseyin Kazım Kadri, Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım (Dergah)
  240 Sadreddin Öztoprak, Şark Medreselerinde Bir Ömür (Beyan)
  241 Zeki Velidi Togan, Hatıralarım (Diyanet Vakfı)
  242 Ali Ekrem Bolayır’ın Hatıraları (Kurgan Edebiyat)
  243 Refik Halid Karay, Minel Bab ilel Mihrab (İnkılab)
  244 Refik Halid Karay, Bir Ömür Boyunca (TTK)
  245 Halide Edib Adıvar, Mor Salkımlı Ev (Can)
  246 Halide Edib Adıvar, Türk’ün Ateşle İmtihanı (Can)
  247 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (İletişim)
  248 Samet Ağaoğlu, Babamın Arkadaşları (İletişim)
  249 Çinuçen Tanrıkorur, Saz ü Söz Arasında (Dergah)
  250 Yusuf Mardin, Kocataş Yalısı: Anılarım (Boğaziçi)
  251 Saffet Tanman, Batmas Tepeleri’nde Zaman (YKY)
  252 Nezih H. Neyzi, Kızıltoprak Anıları (İş Bankası)
  253 Ernst A. Egli, Genç Türkiye İnşa Edilirken (İş Bankası)
  254 Kemal Karpat, Bir Ömrün İnsanları (Timaş)
  255 Kudsi Erguner, Ayrılık Çeşmesi (İletişim)
  256 Murat Belge, Başka Kentler, Başka Denizler 1-4 (İletişim)
  257 Eric Hobsbawm, Tuhaf Zamanlar (İletişim)
  258 Tarihçilerin Kutbu: Halil İnalcık Kitabı (İş Bankası)
  259 Dağı Delen Irmak: Kemal Karpat Kitabı (İmge)
  260 Bir Rönesans Adamı: Doğan Kuban Kitabı (İş Bankası)
  261 Ahmet Yaşar Ocak, Arı Kovanına Çomak Sokmak (Timaş)
  262 Sencer Divitçioğlu Anlatıyor (YKY)
  263 Niyazi Berkes, Unutulan Yıllar (İletişim)
  264 Serhan Tayşi, Ali Emiri’nin İzinde (Timaş)
  265 J. J. Rousseau, İtiraflar (Islık)
  266 J. W. Goethe, Yaşamımdan Şiir ve Hakikat (İş Bankası)
  267 Arnold Toynbee, Hatıralar 1-2 (Klasik)
  268 Jean Paul Sartre, Sözcükler (Can)
  269 Gabriel Garcia Marquez, Anlatmak İçin Yaşamak (Can)

  BİYOGRAFİ
  270 Şefik Can, Mevlânâ (Ötüken)
  271 Franklin Lewis, Mevlânâ: Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı (Kabalcı)
  272 Claude Addas, İbn Arabi: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde (Sufi)
  273 Huriye Martı, Birgivî Mehmed Efendi (TDV)
  274 Yaşar Sarıkaya, Ebu Said Hâdimî (Kitap)
  275 Şaban Er, Şeyh Bedreddin Hakkında Son Söz (Kutupyıldızı)
  276 Y. K. Beysülen&Cemaleddin Canlı, Zaman İçinde Bediüzzaman (İletişim)
  277 Mary F. Weld, Bediüzzaman Said Nursi: Entelektüel Biyografisi (Etkileşim)
  278 François Georgeon, Sultan Abdülhamid (İletişim)
  279 Midhat Cemal Kuntay, Mehmet Akif (Oğlak)
  280 Midhat Cemal Kuntay, Namık Kemal 1-3 (İş Bankası)
  281 Midhat Cemal Kuntay, Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (Oğlak)
  282 Ahmed Güner Sayar, Süheyl Ünver (Ötüken)
  283 Ahmed Güner Sayar, Sahhaf Raif Yelkenci (Ötüken)
  284 Ahmed Güner Sayar, Bir İktisatçının Entelektüel Portresi: Sabri Ülgener (Ötüken)
  285 Ahmed Güner Sayar, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Portre Denemeleri (Ötüken)
  286 Beşir Ayvazoğlu, Ömrüm Benim Bir Ateşti (Kapı)
  287 Beşir Ayvazoğlu, He’nin İki Gözü İki Çeşme: Bir Asaf Halet Çelebi Biyografisi (Kapı)
  288 Beşir Ayvazoğlu, Peyami (Kapı)
  289 Mesud Cemil, Tanburi Cemil’in Hayatı (Kubbealtı)
  290 Savaş Barkçin, Ahmed Avni Konuk: Görünmeyen Umman (Klasik)
  291 Âlim Kahraman, Büyük Göçmen Kuş: Yahya Kemal Beyatlı (Büyüyenay)
  292 Mehmet Birgül, İrade Hareket İsyan: Nurettin Topçu’nun Entelektüel Biyografisi 1 (Dergah)
  293 Dücane Cündioğlu, Bir Mabed İşçisi: Cemil Meriç (Kapı)
  294 Kayahan Özgül, Hersekli Arif Hikmet Bey (Kitabevi)
  295 Kayahan Özgül, Muallim Naci Efendi (Kitabevi)
  296 Kayahan Özgül, Osman Nevres Efendi (Kitabevi)
  297 Kayahan Özgül, Leskofçalı Galib Bey (Kitabevi)
  298 Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Âlî (Tarih Vakfı)
  299 Gottfried Hagen, Bir Osmanlı Coğrafyacısı İşbaşında: Katib Çelebi’nin Cihannüma’sı ve Düşünce Dünyası (Küre)
  300 Edward Hallett Carr, Dostoyevski (İletişim)
  301 Stefan Zweig, Balzac (Kabalcı)
  302 Stefan Zweig, Joseph Fouche: Bir Politikacının Portresi (DoğuBatı)
  303 Stefan Zweig, Roterdamlı Erasmus (Can)
  304 Stefan Zweig, Macellan: Bir İnsan, Bir Yaşam (Can)
  305 Stefan Zweig, Mary Stuart (Can)
  306 Stefan Zweig, Montaigne (Can)
  307 Maria Rosa Antognazza, Leibniz (İş Bankası)
  308 Desmond M. Clarke, Descartes (İş Bankası)
  309 Julian Young, Nietzsche (İş Bankası)
  310 Rüdiger Safranski, Heidegger: Bir Alman Usta (Kabalcı)
  311 Rüdiger Safranski, Schopenhauer: Felsefenin Yaban Yılları (Kabalcı)
  312 A. P. Martinich, Thomas Hobbes (İş Bankası)
  313 A. Desmond&J. Moore, Charles Darwin (İş Bankası)
  314 Cihad Baban, Politika Galerisi (Timaş)
  315 Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri (TDV)
  316 Hayreddin Karaman, İslami Hareket Öncüleri (İz)
  317 Cağfer Karadaş, Çağdaş İslam Düşünürleri (Ensar)

  EDEBİYAT
  318 Homeros, Odysseia (Can)
  319 Apuleius, Başkalaşımlar (Kabalcı)
  320 Binbir Gece Masalları (Alfa)
  321 Tûtînâme (çev. Behçet Necatigil) (Can)
  322 Dede Korkut Hikayeleri (Kabalcı)
  323 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı (İnsan)
  324 Sa’dî Şirazî, Gülistan (Gül Suyu) (Kurtuba)
  325 Dante, İlâhî Komedya (Oğlak)
  326 Cervantes, Don Quijote 1-2 (YKY)
  327 Montaigne, Denemeler (tam metin: Doruk; seçmeler: İş Bankası)
  328 François Rabelais, Gargantua (İş Bankası)
  329 François Rabelais, Pantagruel (Everest)
  330 Robert Burton, Melankolinin Anatomisi (Aylak Adam)
  331 Daniel Defoe, Robinson Crusoe, (YKY, Akşit Göktürk çevirisi)
  332 Jonathan Swift, Güliver’in Gezileri (İş Bankası)
  333 Tolstoy, Savaş ve Barış (İletişim)
  334 Tolstoy, İtiraflarım (Kaknüs)
  335 Tolstoy, İvan İlyiç’in Ölümü (Can)
  336 Tolstoy, Sanat Nedir? (Şule)
  337 Tolstoy, İçimizdeki Şeytan (Kaknüs)
  338 Dostoyevski, Kumarbaz (İletişim)
  339 Dostoyevski, Suç ve Ceza (İletişim)
  340 Dostoyevski, Karamazof Kardeşler (İş Bankası)
  341 Balzac, Goriot Baba (Can)
  342 Balzac, Altın Gözlü Kız (İletişim; Cemil Meriç çevirisi)
  343 Laurence Sterne, Tristram Shandy Beyefendi’nin Hayatı ve Görüşleri (YKY)
  344 Stendhal, Parma Manastırı (Can)
  345 Gustave Flaubert, Bilirbilmezler (Can)
  346 Victor Hugo, Sefiller 1-2 (Oğlak)
  347 İvan Gonçarov, Oblomov (İş Bankası)
  348 H. Sienkiewicz, Kovadis (MEB)
  349 Vasili Grossman, Yaşam ve Yazgı 1-3 (Can)
  350 Andrey Platonov, Can (Metis)
  351 Andrey Platonov, Dönüş (Metis)
  352 Andrey Platonov, Çevengur (Metis)
  353 Edgar Allan Poe, Bütün Hikayeleri (İthaki)
  354 H. P. Lovecraft, Toplu Eserleri 1-3 (Dost)
  355 Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes 1-2 (Everest)
  356 Herman Melville, Moby Dick (YKY)
  357 Herman Melville, Yazıcı Bartleby (İletişim)
  358 Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği (Can)
  359 R. L. Stevenson, Dr. Jekyll ve Bay Hyde’ın Tuhaf Hikayesi (İletişim)
  360 R. L. Stevenson, İntihar Kulübü (İthaki)
  361 Marcel Proust, Swann’ların Tarafı (Kayıp Zamanın İzinde 1. cilt) (YKY)
  362 Marcel Proust, Kayıp Zamanın İzinde (Toplu Basım) 1-2 (YKY)
  363 Thomas Mann, Büyülü Dağ 1-2 (Can)
  364 Thomas Mann, Venedik’te Ölüm (Can)
  365 Thomas Mann, Buddenbrook’lar: Bir Ailenin Çöküşü (Can)
  366 Thomas Mann, Doktor Faustus (Can)
  367 Franz Kafka, Dönüşüm (Can)
  368 Franz Kafka, Dava (Can)
  369 Franz Kafka, Bütün Öyküler (Cem)
  370 Franz Kafka, Günlükler (Cem)
  371 Franz Kafka, Babama Mektup (Cem)
  372 George Orwell, 1984 (Can)
  373 George Orwell, Hayvan Çiftliği (Can)
  374 G.K. Chesterton, Bay Perşembe (Labirent)
  375 G.K. Chesterton, Peder Brown Öyküleri (Labirent)
  376 Gustav Meyrink, Kardinal Napellus (Dost)
  377 Gustav Meyrink, Golem (YKY)
  378 Gustav Meyrink, Batı Penceresinin Meleği (Can)
  379 Fernando Pessoa, Huzursuzluğun Kitabı (Can)
  380 Louis-Ferdinand Celine, Gecenin Sonuna Yolculuk (YKY)
  381 Robert Musil, Niteliksiz Adam 1-2 (YKY)
  382 Giovanni Papini, Düşsel Konçerto (2 cilt) (Monokl)
  383 Giovanni Papini, Gog (İş Bankası)
  384 Giovanni Papini, Bitik Adam (Monokl)
  385 Elias Canetti, Körleşme (Sel)
  386 Jorge Luis Borges, Alef (İletişim)
  387 Jorge Luis Borges, Kum Kitabı (İletişim)
  388 Jorge Luis Borges, Brodie Raporu (İletişim)
  389 Jorge Luis Borges, Düşsel Varlıklar Kitabı (İletişim)
  390 Jorge Luis Borges, Atlas (İletişim)
  391 Jorge Luis Borges, Öteki Soruşturmalar (İletişim)
  392 Virginia Woolf, Kendine Ait Bir Oda (İletişim)
  393 Virginia Woolf, Orlando (İletişim)
  394 Virginia Woolf, Mrs. Dalloway (İletişim)
  395 Virginia Woolf, Bir Yazarın Güncesi (İletişim)
  396 Jack London, Martin Eden (İletişim)
  397 Umberto Eco, Gülün Adı (Can)
  398 Umberto Eco, Foucault Sarkacı (Can)
  399 Umberto Eco, Baudolino (Doğan)
  400 Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum (Can)
  401 Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti (Can)
  402 Umberto Eco, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik (Can)
  403 Italo Calvino, Atalarımız (YKY)
  404 Italo Calvino, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu (YKY)
  405 Italo Calvino, Bütün Kozmokomik Öyküler (YKY)
  406 Italo Calvino, Klasikleri Niçin Okumalı? (YKY)
  407 Italo Calvino, Amerika Dersleri (YKY)
  408 Knut Hamsun, Dünya Nimeti (Timaş)
  409 Knut Hamsun, Açlık (Varlık)
  410 Stefan Zweig, Dünün Dünyası (Can)
  411 Stefan Zweig, Vicdan Zorbalığa Karşı, (Can)
  412 Stefan Zweig, Satranç (İş Bankası)
  413 Stefan Zweig, Amok Koşucusu&Sahaf Mendel (DoğuBatı)
  414 Gabriel Garcia Marquez, Yüzyıllık Yalnızlık (Can)
  415 Gabriel Garcia Marquez, Kırmızı Pazartesi (Can)
  416 R.Monaldi&F.Sorti, Imprimatur (Literatür)
  417 Enes Kariç, Yaban Kuşların Şarkıları (Hece)
  418 Amin Maalouf, Afrikalı Leo (YKY)
  419 Amin Maalouf, Semerkant (YKY)
  420 İvo Andriç, Drina Köprüsü (İletişim)
  421 William Golding, Sineklerin Tanrısı (İş Bankası)
  422 Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, A’mâk-ı Hayal (Büyüyenay)
  423 Ömer Seyfettin, Bütün Hikayeleri (4 cilt) (Dergah)
  424 Yahya Kemal, Aziz İstanbul (İstanbul Fetih Cemiyeti)
  425 Yahya Kemal, Eğil Dağlar (İstanbul Fetih Cemiyeti)
  426 Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım (İstanbul Fetih Cemiyeti)
  427 Ahmet Haşim, Bütün Kitapları (Oğlak)
  428 Ahmed Hamdi Tanpınar, Beş Şehir (Dergah; Notlu basım)
  429 Ahmed Hamdi Tanpınar, Huzur (Dergah)
  430 Ahmed Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Dergah)
  431 Ahmed Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi (Dergah)
  432 Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Mehtapları (YKY)
  433 Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz (YKY)
  434 Abdülhak Şinasi Hisar, Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği (YKY)
  435 Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu (İnkılap)
  436 Refik Halid Karay, Memleket Hikayeleri (İnkılap)
  437 Refik Halid Karay, Üç Nesil Üç Hayat (İnkılap)
  438 Refik Halid Karay, Deli (İnkılap)
  439 Refik Halid Karay, Türkçe’nin Tadı ve Ahengi (İnkılap)
  440 Refik Halid Karay, Hep İstanbul (İnkılap)
  441 Refik Halid Karay, Kirpi’nin Dedikleri (İnkılap)
  442 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şıpsevdi (Everest)
  443 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Deli Filozof (Everest)
  444 Midhat Cemal Kuntay, Üç İstanbul (Oğlak)
  445 Peyami Safa, Fatih-Harbiye (Ötüken)
  446 Peyami Safa, Matmazel Noralya’nın Koltuğu (Ötüken)
  447 Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, (Ötüken)
  448 Oğuz Atay, Tutunamayanlar (İletişim)
  449 Tarık Buğra, Osmancık (Ötüken)
  450 Tarık Buğra, Küçük Ağa (Ötüken)
  451 Kemal Tahir, Devlet Ana (İthaki)
  452 Kemal Tahir, Esir Şehir Üçlemesi (İthaki)
  453 Kemal Tahir, Kurt Kanunu (İthaki)
  454 Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf (YKY)
  455 Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna (YKY)
  456 Bilge Karasu, Gece (Metis)
  457 Yusuf Atılgan, Aylak Adam (YKY)
  458 İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası (İletişim)
  459 İhsan Oktay Anar, Suskunlar (İletişim)
  460 İhsan Oktay Anar, Kitab-ül Hiyel (İletişim)
  461 İhsan Oktay Anar, Efrasiyab’ın Hikayeleri (İletişim)
  462 Orhan Pamuk, Beyaz Kale (YKY)
  463 Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı (YKY)
  464 Salah Birsel, Kahveler Kitabı (Sel)
  465 Salah Birsel, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu (Sel)
  466 Salah Birsel, Boğaziçi Şıngır Mıngır (Sel)
  467 Salah Birsel, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi (Sel)
  468 Salah Birsel, İstanbul Paris (Sel)
  469 Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler (İletişim)
  470 Ferid Edgü, Hakkari’de Bir Mevsim (Sel)
  471 Rafet Elçi, Ahrar (Litera)
  472 Gökdemir İhsan, Katakofti (Dergah)
  473 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (Alfa)
  474 Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı (İSAM)
  475 Günay Kut, Yazmalar Arasında: Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları 1 (Simurg)
  476 Günay Kut, Acâyibü’l-Mahlukat: Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları 2 (Simurg)
  477 Atilla Şentürk&Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Dergah)
  478 Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu (OSEDAM)
  479 Atilla Şentürk, Taşlıcalı Yahya Beğ’in Şehzade Mustafa Mersiyesi (Büyüyenay)
  480 Kayahan Özgül, Seke Seke Ben Geldim 1-2, (Hece)
  481 Kayahan Özgül, XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği Münif Paşa (Kitabevi)
  482 Kayahan Özgül, 19. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuara (Kurgan Edebiyat)
  483 Kayahan Özgül, Türk Edebiyatında Siyasi Rüyalar (Kurgan Edebiyat)
  484 Berat Açıl, Klasik Türk Edebiyatında Alegori (Küre)
  485 Şemsettin Şeker, Ders ile Sohbet Arasında: 19. Asır İstanbulunda İlim, Kültür ve Sanat Meclisleri (Zeytinburnu Belediyesi)
  486 Şemsettin Şeker, Tanzimat Fikri ve Edebiyat (Dergah)
  487 Alphan Akgül, Anlamın Sesi: Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiir Estetiği (Dergah)
  488 Taner Timur, Osmanlı Türk Romanında Tarih Toplum ve Kimlik (İmge)
  489 İskender Pala, Müstesnâ Güzeller (Kapı)
  490 İskender Pala, Şiirler, Şairler ve Meclisler (Kapı)
  491 İskender Pala, Kudemânın Kırk Atlısı (Kapı)
  492 Uğur Derman, Ömrümün Bereketi I (Kubbealtı)
  493 Nazan Bekiroğlu, Yusuf ile Züleyha (Timaş)
  494 Mustafa Kutlu, Ya Tahammül Ya Sefer (Dergah)
  495 Mustafa Kutlu, Uzun Hikaye (Dergah)
  496 Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren Adam (İz)
  497 Beşir Ayvazoğlu, Bozgunda Fetih Rüyası, (Kapı)
  498 Beşir Ayvazoğlu, Ney’in Sırrı (Kapı)
  499 Beşir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği (Kapı)
  500 Beşir Ayvazoğlu, Kuğunun Son Şarkısı (Kapı)
  501 Beşir Ayvazoğlu, 1924 (Kapı)
  502 Beşir Ayvazoğlu, Ateş Denizi (Kapı)
  503 Samiha Ayverdi, İbrahim Paşa Konağı (Kubbealtı)
  504 Samiha Ayverdi, Mesih Paşa İmamı (Kubbealtı)
  505 Jean Paul Sartre, Bulantı, (Can)
  506 Albert Camus, Yabancı (Can)
  507 Albert Camus, Başkaldıran İnsan (Can)
  508 Walter Benjamin, Pasajlar (YKY)
  509 Harold Bloom, Batı Kanonu (İthaki)
  510 Roland Barthes, Yazı Üzerine Çeşitlemeler&Metnin Hazzı (YKY)
  511 Roland Barthes, Yazı ve Yorum (Metis)
  512 Roland Barthes, Eleştiri ve Hakikat (İletişim)
  513 Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı (Ayrıntı)
  514 Vladimir Propp, Masalın Biçimbilimi (Om)
  515 Akşit Göktürk, Okuma Uğraşı (YKY)
  516 Akşit Göktürk, Sözün Ötesi (YKY)
  517 Ahmet Bozkurt, Unutma Zamanı (İnkılap)
  518 Nurdan Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe (Metis)
  519 Nurdan Gürbilek, Mağdurun Dili (Metis)
  520 Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Başkası (Metis)
  521 Nurdan Gürbilek, Sessizin Payı (Metis)
  522 Tahirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügati (Enderun)
  523 Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri (Salkımsöğüt)
  524 Kaya Bilgegil, Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında Türk Takdirkarlığı (Salkımsöğüt)
  525 George Steiner, Tolstoy mu Dostoyevski mi? (İş Bankası)
  526 Ahmet Nedim Serinsu, Okurluk Üstüne: Nitelikli Okumaya Giriş (Şule)
  527 Florian Illies, 1913: Fırtınadan Önce (Can)


  SANAT
  528 Erwin Panofsky, Perspektif: Simgesel Bir Biçim (Metis)
  529 Erwin Panofsky, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe (Kabalcı)
  530 Pavel Florenski, Tersten Perspektif (Metis)
  531 Hans Belting, Floransa ve Bağdat: Doğuda ve Batıda Bakışın Tarihi (KÜY)
  532 E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü (Remzi)
  533 E.H. Gombrich, Sanat ve Yanılsama (Remzi)
  534 E.H. Gombrich, İmge ve Göz (YKY)
  535 Germain Bazin, Sanat Tarihi (Kabalcı)
  536 Larry Shiner, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi (Ayrıntı)
  537 Mahmud Bedreddin Yazır, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli 1-3 (DİB)
  538 Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi (YKY)
  539 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı (Remzi)
  540 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari (Timaş)
  541 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak (Timaş)
  542 Turgut Cansever, Mimar Sinan (Klasik)
  543 Turgut Cansever, Osmanlı Şehri (Timaş)
  544 Selçuk Mülayim, İslam Sanatı (İSAM)
  545 Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi (YEM)
  546 Doğan Kuban, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları (YKY)
  547 Doğan Kuban, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler (Arkeoloji ve Sanat)
  548 Leland M. Roth, Mimarlığın Öyküsü (Kabalcı)

  ŞİİR
  549 Yunus Emre, Divan ve Risaletü’n-Nushiyye (Sahhaflar Kitap Sarayı)
  550 Fuzuli, Leylâ vü Mecnun (Dergah)
  551 Fuzuli, Divan (Akçağ)
  552 Aziz Mahmud Hüdâyî, Divan-ı İlahiyat (Sahhaflar Kitap Sarayı)
  553 Niyâzî-i Mısrî, Divan-ı İlahiyat (H)
  554 Sunullah Gaybî, Divan (DİB)
  555 Ahmed Kuddusi, Divan, (Akçağ)
  556 Neşâtî, Divan (Akademi Kitabevi)
  557 Alvarlı Muhammed Lütfi, Divan (DİB)
  558 Şeyh Galib, Divan (DİB)
  559 Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk (İş Bankası)
  560 İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi (Kapı)
  561 Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi (YKY)
  562 Mehmed Akif Ersoy, Safahat (Ertuğrul Düzdağ, Osmanlıca karşılıklı neşir)
  563 Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri (Dergah)
  564 Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz (İstanbul Fetih Cemiyeti)
  565 Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgarıyla (İstanbul Fetih Cemiyeti)
  566 Nazım Hikmet, Kuvayı Milliye (YKY)
  567 Nazım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları (YKY)
  568 Rıza Tevfik, Serâb-ı Ömrüm ve Diğer Şiirleri (Kitabevi)
  569 Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz Beş Yaş (Can)
  570 Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çocuk ve Allah (YKY)
  571 Turgut Uyar, Bütün Şiirleri (YKY)
  572 Necati Cumalı, Bütün Şiirleri
  573 Necip Fazıl Kısakürek, Çile (Büyükdoğu)
  574 Edip Cansever, Yerçekimli Karanfil (Adam)
  575 Cemal Süreya, Üvercinka (YKY)
  576 Attila İlhan, Böyle Bir Sevmek (İş Bankası)
  577 Sezai Karakoç, Gün Doğmadan (Diriliş)
  578 Özdemir Asaf, Güvercin Senfonisi: Toplu Şiirler (YKY)
  579 Cahit Zarifoğlu, Şiirler (Beyan)
  580 İlhan Berk, Kül (Adam)
  581 İsmet Özel, Erbaîn (TİYO)
  582 Ahmed Arif, Hasretinden Prangalar Eskittim (Metis)
  583 Melih Cevdet Anday, Rahatı Kaçan Ağaç (İş Bankası)
  584 Rabindranath Tagore, Gitanjali (Kapı)
  585 Rainer Maria Rilke, Duino Ağıtları (İş Bankası)
  586 Charles Baudelaire, Kötülük Çiçekleri (Çekirdek)

  İSTANBUL
  587 Evliya Çelebi, Seyahatname 1. Cild (YKY)
  588 Metin And, 16. Yüzyılda İstanbul (YKY)
  589 Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul: Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih Denemesi 1-2 (TTK)
  590 Eremya Çelebi Kömürciyan, 17. Asırda İstanbul (Eren)
  591 Edmondo de Amicis, İstanbul (1874) (TTK)
  592 Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı (Kitabevi)
  593 Semavi Eyice, Tarih Boyunca İstanbul (Etkileşim)
  594 Turgut Cansever, İstanbul’u Anlamak (Timaş)
  595 Önder Kaya, Konstantin’in Kutsanmış Şehri (Küre)
  596 Önder Kaya, Fatih’in Müjdelenen Şehri (Küre)
  597 Önder Kaya, Cumhuriyetin Vitrin Şehri (Küre)
  598 Beşir Ayvazoğlu, Üçüncü Tepede Hayat (Kubbealtı)
  599 Beşir Ayvazoğlu, Divanyolu, (Kapı)
  600 Philip Mansel, Konstantiniyye: Dünyanın Arzuladığı Şehir 1453-1924 (Everest)
  601 Zeynep Çelik, 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti: Değişen İstanbul (İş Bankası)
  602 Ümit Meriç, Seyyahların Aynasında İstanbul (Albaraka)
  603 Süheyl Ünver, İstanbul Risaleleri 1-5 (Kültür A.Ş.)
  604 Gülru Necipoğlu, 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı (YKY)
  605 Murat Belge, İstanbul Gezi Rehberi (İletişim)
  606 Haluk Dursun, İstanul’da Yaşama Sanatı (Timaş)

  KİTAP
  607 Necib Asım, Kitap (Büyüyenay)
  608 Johannes Pedersen, İslam Dünyasında Kitabın Tarihi (Klasik)
  609 İsmail Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik (Timaş)
  610 İsmail Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar (Timaş)
  611 İsmail Erünsal, Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler 1-2 (İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi)
  612 Berat Açıl (ed.), Osmanlı Kitap Kültürü (Nobel)
  613 Jonathan Bloom, Kağıda İşlenen Uygarlık (Kitap)
  614 Tarih Boyunca Sahhaflık ve İstanbul Sahhaflar Çarşısı (İstanbul Sahhaflar Derneği)
  615 Alberto Manguel, Okumanın Tarihi (YKY)
  616 Nuray Yıldız, Antikçağ Kütüphaneleri (Arkeoloji ve Sanat)
  617 Horst Blanck, Antikçağda Kitap (Dost)
  618 Başak Ocak, Bir Yayıncının Portresi: Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan (Müteferrika)
  619 Hans Peter Kraus, Bir Nadir Kitap Destanı (Müteferrika)
  620 Pierre Bayard, Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz? (Everest)

  MANTIK
  621 Farabî, Kitabu’l-Burhan (YEK)
  622 Gazzâlî, Mi’yarü’l-İlm (YEK)
  623 Mantık Risaleleri (YEK)
  624 Kutbüddin Râzî, Risale fi Tahkiki’l-Külliyyat (YEK)
  625 Şemseddin Semerkandî, Kıstasü’l-Efkâr (YEK)
  626 Ahmed Cevdet Paşa, Mi’yâr-ı Sedad
  627 Ali Sedad, Mizanü’l-Ukul (YEK)
  628 A. Kadir Çüçen, Klasik Mantık (Sentez)
  629 Talha Hakan Alp, Mantık: İsaguci Tercümesi (Yasin)
  630 Doğan Özlem, Mantık (Notos)
  631 Hilmi Ziya Ülken, Mantık Tarihi
  632 Teo Grünberg, Mantık Terimleri Sözlüğü (ODTÜ Geliştirme Vakfı)
  633 Teo Grünberg, Sembolik Mantık El Kitabı 1-3 (ODTÜ Geliştirme Vakfı)
  634 Nigel Warburton, A’dan Z’ye Düşünmek (Alfa)

  DÜŞÜNCE / FELSEFE / MONOGRAFİ
  635 Rıza Tevfik, Kamus-ı Felsefe: Felsefe Sözlüğü (DoğuBatı)
  636 Shankara, Tefrik Etme Hazinesi (Dergah)
  637 Upanişadlar, (İş Bankası)
  638 Lao Tzu, Öğretiler (Kaknüs)
  639 Lao Tzu, Bilinmeyen Öğretiler (Kaknüs)
  640 Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 1-5 (Bilgi Üniversitesi)
  641 Pierre Hadot, İlkçağ Felsefesi Nedir? (Dost)
  642 Pierre Hadot, Ruhani Alıştırmalar ve Antik Felsefe (Pinhan)
  643 Pierre Hadot, Yaşam İçin Felsefe (Pinhan)
  644 Erman Gören, Antik Yunan’da Adlandırma ve Hakikat (Dergah)
  645 Peter Kingsley, Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi (Etkileşim)
  646 W. Kranz, Antik Felsefe: Metinler ve Açıklamalar (Sosyal)
  647 Herakleitos, Fragmanlar (Kabalcı)
  648 Parmenides, Doğa Hakkında (Pinhan)
  649 Platon – Sokrates’in Savunması
  650 Platon, Şölen (Kabalcı)
  651 Platon, Phaidon (Kabalcı)
  652 Platon, Alkibiades 1-2 (Say)
  653 Platon, Parmenides (İmge)
  654 Aristoteles, Ruh Üzerine (Alfa)
  655 Aristoteles, Metafizik (Pinhan)
  656 Aristoteles, Nikhomachos’a Etik (Bilgesu veya Say)
  657 Lucretius, Evrenin Yapısı (Norgunk)
  658 Boethius, Felsefenin Tesellisi (Kabalcı)
  659 Epiktetos, Söylevler (Divan)
  660 Seneca, Tanrısal Öngörü (Alfa)
  661 Seneca, Doğa Araştırmaları (Jaguar)
  662 Seneca, Hoşgörü Üzerine&Ruh Dinginliği Üzerine (DoğuBatı)
  663 Marcus Aurelius, Düşünceler (YKY)
  664 Augustinus, İtiraflar (Kabalcı)
  665 Cüneyt Kaya (ed.), İslam Felsefesi: Tarih ve Meseleler (İSAM)
  666 Ömer Türker&Osman Demir (ed.), İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî (İSAM)
  667 Kindî, Felsefî Risaleler (YEK)
  668 Farabî, İdeal Devlet (El-Medinetü’l-Fazıla) (Vadi)
  669 Farabî, İlimlerin Sayımı (Vadi)
  670 Farabî, Harfler Kitabı (YEK)
  671 İbn Hazm, Ahlak ve Davranış Tarzları (Diyanet Vakfı)
  672 İbn Miskeveyh, Tehzibü’l-Ahlak: Ahlak Eğitimi (Büyüyenay)
  673 İbn Sina&İbn Tufeyl, Hay Bin Yakzan (YKY)
  674 İbn Sina, İlâhiyat 1-2 (YEK)
  675 İbn Sina, el-İşârât ve’t-Tenbîhât (YEK)
  676 İhvân-ı Safâ Risaleleri 1-5 (Ayrıntı)
  677 Gazzâlî, Tehafütü’l-Felasife (YEK)
  678 İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri (Dergah)
  679 Şihabüddin Sühreverdî, Hikmetü’l-İşrak (YEK)
  680 Ebu Zeyd el-Belhî, Mesalihü’l-Ebdan ve’l-Enfüs (YEK)
  681 Şemsüddin Şehrezûrî, Nüzhetü’l-Ervah (YEK)
  682 Mübeşşir İbn Fâtik, Muhtâru’l-Hikem (YEK)
  683 Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlaki’l-Adudiyye (YEK)
  684 Kınalızade Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî (YEK)
  685 Ömer Mahir Alper, Osmanlı Felsefesi (Klasik)
  686 Ömer Mahir Alper, Varlık ve İnsan (Klasik)
  687 Ömer Türker, İbn Sina Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkanı Sorunu (İSAM)
  688 Hümeyra Özturan, Akıl ve Ahlak (Klasik)
  689 Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkan (Klasik)
  690 Frank Griffel, Gazali’nin Felsefi Kelamı (Klasik)
  691 Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür (Kitap)
  692 Dimitri Gutas, İbn Sina’nın Mirası (Klasik)
  693 Alev Alatlı, Batıya Yön Veren Metinler 1-4 (Alfa)
  694 Giordano Bruno, Küllerin Şöleni (Cem)
  695 Erasmus, Deliliğe Övgü (Alfa)
  696 Francis Bacon, Denemeler (YKY)
  697 Francis Bacon, Novum Organum (Say)
  698 Voltaire, Candide ya da İyimserlik (Adam)
  699 Voltaire, Zadig (Alfa)
  700 Voltaire, Micromegas (Alfa)
  701 Voltaire, Babil Prensesi (Alfa)
  702 J.J. Rousseau, Emile (İş Bankası)
  703 J. J. Rousseau, Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev (Say)
  704 Alfred Weber, Felsefe Tarihi (1938 baskısı)
  705 Bertrand Russell, Felsefe Sorunları (Kabalcı)
  706 Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş (Adres)
  707 Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik (İSAM)
  708 Werner Jeanrond, Teolojik Hermenötik (İz)
  709 Recep Alpyağıl, Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi: Paul Ricoeur Üzerinden Bir Soruşturma (İz)
  710 Recep Alpyağıl, Wittgenstein ve Kierkegaard’dan Hareketle Din Felsefesi Yapmak (İz)
  711 Recep Alpyağıl, Kimin Tarihi Hangi Hermenötik? (İz)
  712 Recep Alpyağıl, Fark ve Yorum (İz)
  713 M. Bruce&S. Barbone, Batı Felsefesinde 100 Temel Mesele (İletişim)
  714 David Ross, Aristoteles (Kabalcı)
  715 Moris Fransez, Spinoza’nın Tao’su (Kabalcı)
  716 Rüdiger Safranski, Romantik: Bir Alman Sorunsalı (Kabalcı)
  717 Heinz Heimsoeth, Kant’ın Felsefesi (DoğuBatı)
  718 Pascal, Düşünceler (Kaknüs)
  719 Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma (Kabalcı)
  720 Descartes, Metafizik Üzerine Düşünceler (Kabalcı)
  721 Spinoza, Ethica (Kabalcı)
  722 Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme (Dost)
  723 Leibniz, Monadoloji (MEB)
  724 Leibniz, Metafizik Üzerine Konuşma (MEB)
  725 Leibniz, Theodicee Denemeleri: İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma (MEB)
  726 John Locke, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme 1-4 (Öteki)
  727 David Hume, İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma (MEB)
  728 David Hume, Din Üstüne (İmge)
  729 Berkeley, Beşeri Bilginin Prensipleri Hakkında Bir Eser ve Hilas ile Filonos Arasında Üç Konuşma (Maarif Basımevi, 1935)
  730 Kant, Eğitim Üzerine (Say)
  731 Kant, Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine Gözlemler, (Hil)
  732 Kant, Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena (Türkiye Felsefe Kurumu)
  733 Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (Türkiye Felsefe Kurumu)
  734 Kant, Pratik Aklın Eleştirisi (Türkiye Felsefe Kurumu)
  735 Kant, Seçilmiş Yazılar (Remzi)
  736 Hegel, Tarihte Akıl (Kabalcı)
  737 Hegel, Seçilmiş Parçalar (Remzi)
  738 Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri (Sümer)
  739 Kierkegaard, Korku ve Titreme (Pinhan)
  740 Kierkegaard, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk (DoğuBatı)
  741 Marx-Engels, Komünist Manifesto (Can)
  742 Karl Marx, Kapital I-III (Yordam)
  743 Karl Marx, Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi (Sol)
  744 Karl Marx, Yahudi Sorunu (Sol)
  745 Karl Marx, Felsefenin Sefaleti (Sol)
  746 Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde (Say)
  747 Nietzsche, İşte Böyle Dedi Zerdüşt (Kabalcı)
  748 Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üzerine (Kabalcı)
  749 Nietzsche, Putların Alacakaranlığı (İş Bankası)
  750 Nietzsche, Güç İstenci (Say)
  751 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman (Bahçeşehir Üniversitesi)
  752 Martin Heidegger, Metafizik Nedir?, (Türkiye Felsefe Kurumu)
  753 Gadamer, Hakikat ve Yöntem I-II (Paradigma)
  754 Gottlob Frege, Aritmetiğin Temelleri (YKY)
  755 Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus (Metis)
  756 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar (Metis)
  757 Adorno& Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği (Kabalcı)
  758 Theodor Adorno, Minima Moralia (Metis)
  759 Theodor Adorno, Ahlak Felsefesinin Sorunları (Metis)
  760 Theodor Adorno, Negatif Diyalektik (Metis)
  761 Paul Ricoeur, Eleştiri ve İnanç (YKY)
  762 Paul Ricoeur, Başkası Olarak Kendisi (DoğuBatı)
  763 Jean Paul Sartre, Varlık ve Hiçlik (İthaki)
  764 Emmanuel Levinas, Sonsuza Tanıklık (Metis)
  765 Gazzâlî Konuşmaları (Küre)
  766 Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar (Küre)
  767 Türkiye’de/Türkçe’de Felsefe Üzerine Konuşmalar (Küre)
  768 Milay Köktürk, Kültürün Dünyası: Kültür Felsefesine Giriş (Hece)
  769 Arthur Schopenhauer, Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar (İş Bankası)
  770 A.J. Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, (Metis)
  771 John Langshaw Austin, Söylemek ve Yapmak (Metis)
  772 Saul A. Kripke, Adlandırma ve Zorunluluk (Litera)
  773 John R. Searle, Bilinç ve Dil (Litera)
  774 John R. Searle, Zihin, Dil ve Toplum (Litera)
  775 John R. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşası (Litera)
  776 Noam Chomsky, Bilgi Sorunları ve Dil: Managua Dersleri (BGST)
  777 Noam Chomsky, Dilin Mimarisi (Boğaziçi)
  778 Noam Chomsky, Dil ve Zihin (Bilgesu)
  779 Teo Grünberg, Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme (YKY)
  780 Henri Bergson, Madde ve Bellek (Dost)
  781 Henri Bergson, Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı (DoğuBatı)
  782 Edmund Husserl, Kesin Bilim Olarak Felsefe (Türkiye Felsefe Kurumu)
  783 Edmund Husserl, Fenomenoloji Üzerine Beş Ders (Bilim ve Sanat Yayınları)
  784 Max Scheler, Hınç (Alfa)
  785 Max Scheler, İnsanın Kozmostaki Yeri (Ayraç)
  786 Nicolai Hartmann, Ontolojinin Işığında Bilgi (Türkiye Felsefe Kurumu)
  787 Ernst Cassirer, Devlet Efsanesi&İnsan Üstüne Bir Deneme (Say)
  788 Ernst Cassirer, Sembol Kavramının Doğası (Hece)
  789 Ernst Cassirer, Kültür Bilimlerinin Mantığı Üzerine (Hece)
  790 Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi 1: Dil (Hece)
  791 Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi 2: Mitik Düşünme (Hece)
  792 Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi 3: Bilginin Fenomenolojisi (Hece)
  793 Gaston Bachelard, Uygulamalı Akılcılık (İthaki)
  794 Gaston Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu (İthaki)
  795 R.G. Collingwood, Speculum Mentis ya da Bilginin Haritası (DoğuBatı)
  796 Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi (Ayrıntı)
  797 Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler (İmge)
  798 Michel Foucault, Entelektüelin Siyasi İşlevi (Ayrıntı)
  799 Michel Foucault, Özne ve İktidar (Ayrıntı)
  800 Michel Foucault, Büyük Kapatılma (Ayrıntı)
  801 Michel Foucault, Felsefe Sahnesi (Ayrıntı)
  802 Michel Foucault, İktidarın Gözü (Ayrıntı)
  803 Michel Foucault, Sonsuza Giden Dil (Ayrıntı)
  804 Michel Foucault, Güvenlik, Toprak, Nüfus (Bilgi Üniversitesi)
  805 Michel Foucault, Ders Özetleri (YKY)
  806 Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir (YKY)
  807 Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi (Ayrıntı)
  808 Pierre Bourdieu, Akademik Aklın Eleştirisi (Metis)
  809 Pierre Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi (Heretik)
  810 Pierre Bourdieu, Devlet Üzerine (İletişim)
  811 Jacques Derrida, Gramotoloji (BilgeSu)
  812 Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon (DoğuBatı)
  813 Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu (Ayrıntı)
  814 Jean Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı (Ayrıntı)
  815 Jean Baudrillard, Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği (DoğuBatı)
  816 Jean Baudrillard, Simgesel Değiş-Tokuş ve Ölüm (Boğaziçi Üniversitesi)
  817 Alain Badiou, Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Çalışma (Metis)
  818 Alain Badiou, Sonsuz Düşünce (Metis)
  819 Alain Badiou, Platon’un Devleti (Metis)
  820 Alian Badiou, Felsefe İçin Manifesto (Monokl)
  821 Miguel de Unamuno, Hayatın Trajik Duygusu (Divan)
  822 Ortega y Gasset, Kitlelerin İsyanı (İş Bankası)
  823 Ortega y Gasset, İnsan ve Herkes (Metis)
  824 Emre Şan, Merleau-Ponty (Say)
  825 Nelson Goodman, Dünyalar Nasıl Yapılır? (Pan)
  826 E. M. Cioran, Ezeli Mağlup (Metis)
  827 E. M. Cioran, Çürümenin Kitabı (Metis)
  828 Richard Rorty, Olumsallık, İroni ve Dayanışma (Ayrıntı)
  829 Daniel C. Dennett, Aklın Türleri (Varlık)
  830 Jerome A.Shaffer, Zihin Felsefesi (İz)
  831 Douglas R. Hofstadter ve Daniel C. Dennett (ed.), Aklın G’özü: Benlik ve Ruh Üzerine Hayaller ve Düşünceler (Boğaziçi)
  832 Steven Pinker, Boş Sayfa (Boğaziçi)
  833 Paul M. Churchland, Madde ve Bilinç: Zihin Felsefesine Güncel Bir Bakış (Alfa)
  834 Ömer Mahir Alper, Felsefenin Doğası (Litera)
  835 Kaan Ökten, Muallakta Var Olmak: İnsanın Halleri Üzerine (Agora)
  836 Kaan Ökten, Ölüm Kitabı: Ölüm Düşüncesinin Temel Metinleri (Agora)
  837 Harun Tepe, Platon’dan Habermas’a Doğruluk ya da Hakikat (Ark)
  838 A. Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi (Asa)
  839 Dabney Townsend, Estetiğe Giriş (İmge)
  840 Oliver Leaman, İslam Estetiğine Giriş (Küre)
  841 Hakkı Hünler, Estetik’in Kısa Tarihi (Paradigma)
  842 Michael Peterson vd., Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş (Küre)
  843 Michael Peterson vd., Din Felsefesi: Seçme Metinler (Küre)
  844 Peter Watson, Fikirler Tarihi (YKY)
  845 Elmar Holenstein, Felsefe Atlası (Küre)
  846 Paul Hazard, Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme (Ötüken)
  847 Doğan Özlem, Hermeneutik Üzerine Yazılar (İnkılap)
  848 Doğan Özlem, Metinlerle Hermeneutik Dersleri 1-2 (Notos)
  849 Aliya İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım (Klasik)
  850 Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam (Klasik)
  851 Gai Eaton, Kalenin Kralı (İz)
  852 Gai Eaton, Tanrı’yı Hatırlamak (İnsan)
  853 Gai Eaton, İslam ve İnsanlığın Kaderi (İnsan)
  854 René Guénon, Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alâmetleri (İz)
  855 René Guénon, Modern Dünyanın Bunalımı, (İnsan)
  856 René Guénon, Alemin Hükümdarı: Dinlerde Merkez Sembolizmi (İnsan)
  857 René Guénon, İnsan ve Halleri: Vedanta’da Kamil İnsan (Nefes)
  858 René Guénon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II (Hece)
  859 Martin Lings, Yirminci Yüzyılda Bir Veli (Sufi)
  860 Martin Lings, Yakîn Risalesi (Vural)
  861 Martin Lings, Onbirinci Saat (İnsan)
  862 Martin Lings, Öze Dönüş (İnsan)
  863 Hilmi Ziya Ülken, Aşk Ahlakı (İş Bankası)
  864 Hilmi Ziya Ülken, Tarihî Maddeciliğe Reddiye (İstanbul)
  865 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (İş Bankası)
  866 Hilmi Ziya Ülken, Millet ve Tarih Şuuru (İş Bankası)
  867 Said Halim Paşa, Buhranlarımız (İz)
  868 Muhammed Nakib el-Attas, İslam Metafiziğine Prolegomena (Klasik)
  869 Tahsin Görgün, İlahi Sözün Gücü (Külliyat)
  870 Muhammed İkbal, Dinî Tefekkürün Yeniden Teşekkülü (Timaş)
  871 Taha Cabir Alvanî, İslam Düşüncesinin Bugünkü Meseleleri (İnkılab)
  872 Taha Cabir Alvanî, İhtilaf: Farkın Farkındalığı, (Mahya)
  873 Taha Cabir Alvanî, Yenilenme: İslam Düşüncesinde Modern Söylem (Mahya)
  874 Cemil Meriç, Bu Ülke (İletişim)
  875 Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa (İletişim)
  876 Cemil Meriç, Kültürden İrfana (İletişim)
  877 Cemil Meriç, Mağaradakiler (İletişim)
  878 Cemil Meriç, Kırk Ambar 1-2 (İletişim)
  879 Ümit Meriç, İçimdeki Cennete Yolculuk (Timaş)
  880 Robert B. Downs (Terc. Erol Güngör) – Dünyayı Değiştiren Kitaplar (Ötüken)
  881 Erol Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri (Ötüken)
  882 Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik (Ötüken)
  883 Nurettin Topçu, Var Olmak (Dergah)
  884 Nurettin Topçu, Büyük Fetih (Dergah)
  885 Nurettin Topçu, İsyan Ahlakı [Notlu Nurettin Topçu tercümesi] (Dergah)
  886 Nurettin Topçu, Ahlak Nizamı (Dergah)
  887 Süleyman Hayri Bolay, Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi (Nobel)
  888 Süleyman Hayri Bolay, Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe (Akçağ)
  889 Fritjof Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası (İnsan)
  890 Fethi Gemuhluoğlu, Dostluk Üzerine (Timaş)
  891 Teoman Duralı, Omurgasızlaştırılmış Türklük (Dergah)
  892 Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet (Dergah)
  893 Teoman Duralı, Felsefe-Bilim Nedir? (Dergah)
  894 Teoman Duralı, Kutadgubilig Türkçe’nin Felsefe-Bilim Sözlüğü (Dergah)
  895 Ayhan Bıçak, Türk Düşüncesi 1-2 (Dergah)
  896 İdris Küçükömer, Batılılaşma&Düzenin Yabancılaşması (Profil)
  897 İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi 1-2 (Dergah)
  898 İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam 1-2 (Dergah)
  899 İsmail Kara, Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye (Dergah)
  900 İsmail Kara, Amel Defteri (Dergah)
  901 İsmail Kara, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye Meselesine Dair (Dergah)
  902 İlhan Kutluer, Sarp Yokuşu Tırmanmak (İz)
  903 İlhan Kutluer, Erdemli Toplum ve Düşmanları (İz)
  904 İlhan Kutluer, İlim ve Hikmetin Aydınlığında (İz)
  905 İlhan Kutluer, İslamın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru (İz)
  906 İhsan Fazlıoğlu, Soruların Peşinde
  907 İhsan Fazlıoğlu, Sözün Eşiğinde (Papersense)
  908 İhsan Fazlıoğlu, Akıllı Türk Makul Tarih (Papersense)
  909 İhsan Fazlıoğlu, Kendini Aramak (Papersense)
  910 İhsan Fazlıoğlu, Kendini Bulmak (Papersense)
  911 İhsan Fazlıoğlu, Kayıp Halka (Papersense)
  912 İhsan Fazlıoğlu, Derin Yapı (Papersense)
  913 İhsan Fazlıoğlu, Işk İmiş Her Ne Var Alemde / Fuzuli Ne Demek İstedi (Papersense)
  914 Recep Şentürk, Modernleşme ve Toplumbilim (İz)
  915 Recep Şentürk, Açık Medeniyet (İz)
  916 Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri (İz)
  917 Recep Şentürk, İslam ve İnsan Hakları (İz)
  918 Kenan Gürsoy, Bir Evrensel Projemiz Var mı? (Aktif Düşünce)
  919 Kenan Gürsoy, Bir Felsefe Geleneğimiz Var mı? (Aktif Düşünce)
  920 T.J. Winter (Abdülhakim Murad), Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak (Timaş)
  921 T.J. Winter (Abdülhakim Murad), İslam ve Hıristiyanlık: Politik Teoloji Denemeleri (Etkileşim)
  922 Dücane Cündioğlu, Keşf-i Kadim: İmam Gazali’ye Dair (Kapı)
  923 Dücane Cündioğlu, Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi (Kitabevi)
  924 Dücane Cündioğlu, Cenab-ı Aşk (Kapı)
  925 Dücane Cündioğlu, Hakikat ve Hurafe (Kapı)
  926 Dücane Cündioğlu, Bir Kur’an Şairi (Kapı)
  927 Ali Şeriati, Kendisi Olmayan İnsan / İnsanın Dört Zindanı (Fecr)
  928 Ali Şeriati, Dine Karşı Din (Fecr)
  929 Şahin Uçar – Varlığın Mânâ ve Mazmûnu
  930 İsmet Özel, Üç Zor Mesele (TİYO)
  931 İsmet Özel, Waldo, Sen Neden Burada Değilsin? (TİYO)

  TARİH / MEDENİYET
  932 Edward Hallett Carr, Tarih Nedir? (İletişim)
  933 M. Stanford, Tarihin İncelenmesi İçin Bir Kılavuz (Tarih Vakfı YY)
  934 John Tosh, Tarihin Peşinde (Tarih Vakfı)
  935 Richard J. Evans, Tarihin Savunusu (İmge)
  936 Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine (Bilim ve Sanat)
  937 Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul (Enderun)
  938 Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar (Kabalcı)
  939 André Bonnard, Antik Yunan Uygarlığı (Evrensel)
  940 Egon Friedell, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi (Dost)
  941 Egon Friedell, Mısır ve Yakındoğu’nun Kültür Tarihi (Dost)
  942 Nimet Yıldırım, İran Kültürü (Pinhan)
  943 İbn Haldun, Mukaddime Tercümesi 1-3 (YEK)
  944 İbn Battuta Seyahatnamesi 1-2 (YKY)
  945 Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevârih-i Hulefâ (Bedir)
  946 Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir 1-4 (TTK)
  947 Gülgun Uyar, Ehl-i Beyt: İslam Tarihinde Ali-Fatıma Evladı (İFAV)
  948 Mehmet Ali Büyükkara, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet: Musa Kazım ile Ali Rıza Dönemi Şiiliği ve Abbasiler (İFAV)
  949 Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslâmî Akımlar (Klasik)
  950 Mehmet Ali Büyükkara, İhvan’dan Cüheyman’a: Suudi Arabistan ve Vehhabilik (Rağbet)
  951 Selda Güner, Vehhâbî-Suudîler (Tarih Vakfı)
  952 Alev Erkilet, Orta Doğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler (Büyüyenay)
  953 Nahide Bozkurt, Abbasiler (İSAM)
  954 Ramazan Şeşen, Eyyübiler (İSAM)
  955 Fatih Yahya Ayaz, Memlükler (İSAM)
  956 Mehmet Özdemir, Endülüs (İSAM)
  957 Levent Öztürk, İslam Toplumunda Hıristiyanlar (Ensar)
  958 Levent Öztürk, İslam Tıp Tarihi Üzerine İncelemeler (Ensar)
  959 Levent Öztürk, İlk Hicret Habeşistan (Siyer)
  960 Casim Avcı, İslam Bizans İlişkileri (Klasik)
  961 Kasım Şulul, İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü (İnsan)
  962 Stephen Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi (Litera)
  963 Nuh Arslantaş, Emeviler Döneminde Yahudiler (İz)
  964 Nuh Arslantaş, İslam Dünyasında Yahudiler (İFAV)
  965 Nuh Arslantaş, Mısır’da Türkler, Araplar ve Yahudiler (İz)
  966 S.D. Goitein, Yahudiler ve Araplar (İz)
  967 Lütfi Şeyban, Reconquista: Endülüs’te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri (İz)
  968 Lütfi Şeyban, Mudejares&Sefarades: Endülüslü Müslüman ve Yahudilerin Osmanlı’ya Göçleri (İz)
  969 Amin Maalouf, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri (YKY)
  970 Malcolm Barber, Tapınak Şövalyelerinin Tarihi (Kabalcı)
  971 Houari Touati, Ortaçağ’da İslam ve Seyahat (YKY)
  972 Hayrettin Yücesoy, Ortaçağ İslamında Mesihçi İnançlar ve İmparatorluk Siyaseti (Klasik)
  973 Andrew Scull, Uygarlık ve Delilik (YKY)
  974 Michael W. Dols, Mecnun: Ortaçağ İslam Toplumunda Deli (Pinhan)
  975 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi (Ötüken)
  976 Osman Turan, Selçuklular ve Türk-İslam Medeniyeti (Ötüken)
  977 Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet (Ötüken)
  978 Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu (Alfa)
  979 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu (Tarih Vakfı)
  980 Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye 1-3 (İş Bankası)
  981 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu / Klasik Çağ (YKY)
  982 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1-2 (Eren)
  983 Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet (Eren)
  984 Halil İnalcık&Günsel Renda (ed.), Osmanlı Uygarlığı (Kültür Bakanlığı)
  985 Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken (Metis)
  986 Cemal Kafadar, İki Cihan Aresinde: Osmanlı Devletinin Kuruluşu (Birleşik)
  987 Suraiya Faroqhi, Türkiye Tarihi: 1603-1839 (Kitap)
  988 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam (Tarih Vakfı)
  989 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak (YKY)
  990 Suraiya Faroqhi, Devletle Başa Çıkmak (Alfa)
  991 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? (Tarih Vakfı)
  992 Suraiya Faroqhi, Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya (Kitap)
  993 Leslie Peirce, Harem-i Hümayun (Tarih Vakfı)
  994 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi (YKY)
  995 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Sadrazamlar 1-4 (Dergah)
  996 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-3 (Eser)
  997 Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-i Belediyye (ilk üç cilt) (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
  998 Fatih Sultan Mehmed (haz. Abdülkadir Özcan), Kanunname-i Âl-i Osman (Kitabevi)
  999 Şevket Rado (haz.), Paris’te Bir Osmanlı Sefiri: Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi (İş Bankası)
  1000 İsmail Erünsal, Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri (Timaş)
  1001 Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası (Dergah)
  1002 Ali Birinci, Tarihin Hududunda (Dergah)
  1003 Ali Birinci, Tarih Uğrunda (Dergah)
  1004 Ali Birinci, Tarih Yolunda (Dergah)
  1005 Ali Birinci, Tarihin Gölgesinde: Meşahir-i Mechuleden Birkaç Zat 1-2 (Dergah)
  1006 Taner Timur, Osmanlı Kimliği (İmge)
  1007 Taner Timur, Osmanlı Toplumsal Düzeni (İmge)
  1008 Taner Timur, Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi (Yordam)
  1009 Sencer Divitçioğlu, Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu (Alfa)
  1010 Sencer Divitçioğlu, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu (Alfa)
  1011 Sencer Divitçioğlu, Oğuz’dan Selçuklu’ya (Alfa)
  1012 Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (Timaş)
  1013 Erol Özbilgen, Bütün Yönleriyle Osmanlı (İz)
  1014 Marc David Baer, IV. Mehmed Döneminde Osmanlı Avrupası’nda İhtida ve Fetih (Hil)
  1015 Tijana Krstic, Osmanlı Dünyasında İhtida Anlatıları (Kitap)
  1016 Tülün Değirmenci, İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar (Kitap)
  1017 Yavuz Selim Karakışla, Eski Zamanlar, Eski İnsanlar (Doğan)
  1018 Yavuz Selim Karakışla, Eski Hayatlar, Eski Hatıralar (Doğan)
  1019 Yusuf Alperen Aydın, Müteşebbis ve Devlet (Kitabevi)
  1020 Edhem Eldem, İstanbul’da Ölüm: Osmanlı-İslam Kültüründe Ölüm Ritüelleri (Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi)
  1021 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (Timaş)
  1022 Abdulhamit Kırmızı, Abdülhamid’in Valileri (Küre)
  1023 Marshall Hodgson,  İslamın Serüveni (3 cilt)
  1024 Marshall Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek (Yöneliş)
  1025 Clive Ponting, Dünya Tarihi (Alfa)
  1026 Merry E. Wiesner-Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa (İş Bankası)
  1027 Christopher Hill, İngiltere’de Devrim Çağı (İletişim)
  1028 Christopher Alan Bayly, Modern Dünyanın Doğuşu (Ayrıntı)
  1029 Felipe Fernandez-Armesto, Millennium: İnsanlık Tarihinin Son Bin Yılı (Nokta Kitap)
  1030 Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent (Ayrıntı)
  1031 Alfred Crosby, Dünya Benimdir: Avrupa Ekolojik Emperyalizmi 900-1900 (Kitap)
  1032 Jacques le Goff, Ortaçağ’da Entelektüeller (Ayrıntı)
  1033 Jacques le Goff, Ortaçağ Batı Uygarlığı (DoğuBatı)
  1034 Umberto Eco (ed.), Ortaçağ 1-4 (Alfa)
  1035 Erik Orsenna, Kağıt Yolunda (Metis)
  1036 Erik Orsenna, Pamuk Ülkelerine Yolculuk (Metis)
  1037 George Makdisi, Ortaçağ’da Yükseköğretim (Klasik)
  1038 George Makdisi, İslam’ın Klasik Çağında ve Batı’da Beşeri Bilimler (Klasik)
  1039 George Makdisi, İslam’ın Klasik Çağında Din, Hukuk, Eğitim (Klasik)
  1040 Jonathan Berkey, Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali (Klasik)
  1041 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı (TTK)
  1042 Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim 1-2 (İz)
  1043 Esra Yakut, Şeyhülislamlık: Yenileşme Döneminde Devlet ve Din (Kitap)
  1044 İlhami Yurdakul, Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı’nda Reform (İletişim)
  1045 Halil Çiçek, Şark Medreselerinin Serencamı (Beyan)
  1046 Brinkley Messick, Yazı Devleti:Müslüman Bir Toplumda Metinsel Tahakküm ve Tarih (Açılım)
  1047 David Powers, Hukuk, Toplum ve Kültür: Kuzey Afrika 1300-1500 (Klasik)
  1048 İsmail Kara&Ali Birinci, Mahalle-Sıbyan Mektepleri (Dergah)
  1049 Maria Rosa Menocal, Dünyanın İncisi: Endülüs Modeli (Etkileşim)
  1050 İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi (5 cilt) (Beyan)
  1051 Ira Lapidus, İslam Toplumları Tarihi 1-2 (İletişim)
  1052 Adem Apak, Anahatlarıyla İslâm Tarihi 1-4, (Ensar)
  1053 William Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, (Agora)
  1054 Kemal Karpat, İslam’ın Siyasallaşması (Timaş)
  1055 Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme (Doğu-Batı)
  1056 İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi (İnsan)
  1057 İbrahim Kalın, Akıl ve Erdem (Küre)
  1058 Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi (İletişim)
  1059 İbrahim M. Ebu Rabi, Çağdaş Arap Düşüncesi (Anka)
  1060 Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkarlar (Büyüyenay)
  1061 Peter Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi 1-2 (Tarih Vakfı YY)
  1062 Jack Goody, Tarih Hırsızlığı (İş Bankası)
  1063 Jack Goody, Rönesanslar (İş Bankası)
  1064 Jack Goody, Kapitalizm ve Modernlik (Küre)
  1065 Anthony Grafton, Yeni Dünyalar, Eski Metinler (Kitap)
  1066 Anthony Grafton, Dipnotlar (TTK)
  1067 Ahmet Davutoğlu, Medeniyetler ve Şehirler (Klasik)
  1068 Niall Ferguson, İmparatorluk (YKY)
  1069 Niall Ferguson, Paranın Yükselişi (YKY)
  1070 John Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri (YKY)
  1071 Roy Mottahedeh, Peygamberin Hırkası (Bilgi Üniversitesi)
  1072 Murat Bardakçı, Şahbaba (Everest)
  1073 Murat Bardakçı, Enver (İş Bankası)
  1074 Ahmet Kabaklı, Temellerin Duruşması (Türk Edebiyatı Vakfı)
  1075 Will ve Ariel Durant, Tarihten Alınacak Dersler (Bedir)
  1076 Will Durant, Medeniyetin Temelleri (Erguvan)
  1077 Edward Reynolds, Fırtınaya Karşı Ayakta Kalmak: Atlantik Köle Ticareti Tarihi (İmge)
  1078 Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına: İslam Ortadoğusunda Kölelik Bağları (Bilgi Üniversitesi)
  1079 Hakan Erdem, Osmanlıda Köleliğin Sonu (Kitap)
  1080 Hakan Erdem, Tarih-Lenk (Doğan)
  1081 Bernard Lewis, Haşhaşiler, (Arkadaş)
  1082 Bernard Lewis, Çatışan Kültürler (Tarih Vakfı)
  1083 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu (Arkadaş)
  1084 Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri (Tarih Vakfı)
  1085 Samet Ağaoğlu, Kuvayı Milliye Ruhu, (YKY)
  1086 Serge Gruzinski, Orada Saat Kaç? (Doğu-Batı)
  1087 Selim Deringil, İktidarın Sembolleri (Doğan)
  1088 Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (Tarif Vakfı)
  1089 Zafer Toprak, Türkiye’de Popülizm (1908-1923) (Doğan)
  1090 Zafer Toprak, Cumhuriyet ve Antropoloji (Doğan)
  1091 Özlem Kumrular, Türk Korkusu (Doğan)
  1092 Özlem Kumrular, İslam Korkusu (Doğan)
  1093 Victor I. Stoichita, Gölgenin Kısa Tarihi (Dost)
  1094 Sabine Melchior-Bonnet, Aynanın Tarihi (Dost)
  1095 Kristof Kolomb, Seyir Defteri

  SOSYAL BİLİMLER
  1096 Scott Gordon, Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi (Küre)
  1097 Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bil
 • Nerde Selahattin?


  “Camilerimiz yakılıyor, ümmetin şerefi çiğneniyor... Nerede Selahattin? Nerede Selahattin?”…

  Önceki gün Kudüs’te bir caminin minaresinden göz yaşları, hıçkırıklar ve feryatlarla böyle dua etti cami imamı… Onu dinleyen sokaktaki herkes ağlayarak eşlik etti ona.

  Kudüs fatihi Selahattin Eyyubi’yi bekliyor Kudüs halkı. Başka çareleri kalmadı…

  Bir mabedin postallarla kirletildiği, gençlerin sokaklarda vurulduğu, kadınların yerlerde sürüklendiği, insanların evlerine zorla el konulduğu bir ortamda bu feryat beni çok etkiledi.

  Ancak gelin görün ki, öfkemi dışarıya değil de içeriye doğrulttu.

  Selahattin’i arayan İslam dünyası ne yapıyor?

  Kudüs işgal altındayken Müslümanlar ne yapıyor?

  Selahattin doğuracak analar…

  Selahattin yetiştirecek babalar…

  Selahattin gibi liderler eğitecek okullar…

  Selahattin’in ordusuna katılacak devletler, emirlikler, milletler…

  Ne yapıyor?

  Göğsünü parçalarcasına minareden “Eyne Selahattin” diye bağıran Filistinlinin olduğu bir yerde bunlar sorulmaz belki.

  Ama 18-19 yaşımdan beri İsrail’in zulmünü protesto ederim, gösterilere katılırım, dayak yerim, feryat ederim, lakin durum hiç değişmedi…

  İsrail tüm insan haklarını, BM kararlarını, uluslararası hukuku hiçe sayarak zulmeder, Filistinlileri öldürür ama durum değişmez. Bir yerde yanlış yapıyoruz demektir.


  “Bize bir Selahattin gönder Allah’ım” diye çok dua edilmiştir.

  Ancak ilk kez Kudüs’te bir caminin minaresinden ağlayarak birinin böyle dua ettiğini duydum.

  Allah geçmişte Selahattin’i gökten zembille göndermedi.

  Selahattin imanlı bir anadan doğdu, iyi bir baba tarafından büyütüldü, devrin ilim adamlarından eğitim aldı, Nurettin Zengi diye bilge bir komutanın, hikmetli bir melikin yanında yetişti…

  Birbiriyle uğraşan, yozlaşmış tüm Müslüman emirlere, krallara, sultanlara meydan okudu.

  Kudüs’ün fethinden başka bir şeyi koymadı kalbine ve aklına…

  Selahattin, böyle Selahattin oldu.

  Allah onu, çok çalıştığı, çok uğraştığı, çok emek sarf ettiği için Kudüs fatihi olarak şereflendirdi.

  Allah bize zembille bir Selahattin daha göndermeyecek.

  Ancak Allah bize nasıl Selahattinler yetiştireceğimizi gösterdi.

  Selahattin Eyyubi de Kudüs’ü nasıl fethettiğini şu kilit cümleyle öğretti:

  “Dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarını yenemez.”

  Görüyoruz ki, Müslüman devletler Kudüs için yine birleşmeyecek.

  O zaman Müslüman milletleri birleştirecek bir formül bulmalıyız.

  Bu yüzden bir fikre, büyük bir ideale, büyük projelere ve çok çalışmaya ihtiyacımız var.

  Artık enerjimizi buna harcamalıyız…

  Kemal ÖZTÜRK Habertürk 11.05.2021 tarihli makalesi
 • • Protokol 3'den...

  Bugün size artık hedefe yaklaşmış olduğumuzu söyliyebilirim. Biraz daha yolumuz kaldı; kavmimizi temsil eden timsalî yılan, dairesini kapatmak üzeredir. Bu daire kapandı mı, bütün Avrupa devletleri bir mengene içine alınmış olacaktır.

  Meşrutiyet terazisinin altüst olması gecikmiyecektir; çünkü biz onun kolunu, yani iş başındakileri, durmadan bir sağa bir sola eğerek bozduk. Hristiyanlar, terazilerinin doğru olmadığını biliyor ve fakat kefelerin er geç denkleşeceğini umuyorlardı. Halbuki iş başındakiler, bir sürü budalalıklar yapan ve kendilerini onların kontrolsuz iktidarına kaptıran halk mümessilleri tarafından himaye edildiler. Bunlar, iktidarı saraylarda hâkim olan teröre medyundurlar ve artık halkla temasa gelmediklerinden; onunla uyuşup iktidar mevkiine gözdikenlere karşı kuvvetlenemiyorlar.

  İdare dizginlerini ellerinde tutanların uyanık kuvveti ile halkın kör kuvveti; bizim tesirimiz altında; birbirinden ayrılmış ve her iki kuvvet bütün ehemmiyetini kaybetmiştir.

  Bu ayrılış hristiyanları değneksiz bir kör kadar iktidarsız bir hâle getirmiştir.

  Hırsı olanları, iktidar mevkiini fena kullanmıya sevketmek için, onların bütün liberallik temayüllerini istiklâle doğru inkişaf ettirerek bütün kuvvetleri birbirine karşı tuttuk.
  ..............................

  (Büyük) adını verdiğimiz Fransız İhtilâlini hatırlayınız. Onun hazırlanmasındaki sırlar bize meçhul değildir. çünkü o bastan aşağı bizim eserimizdir.

  O vakitten beri halkı, cihan için hazırlamakta olduğumuz --İsrail kanından-- müstebit kralın lehine olarak, bizden bile vazgeçmesi için hatadan hataya düşürüyoruz.

  Şimdiki halde milletler arası bir kuvvet olarak masûnuz; çünkü, bir devlet bize taarruz ederken öbür devletler müdafaa ederler.

  Bizim istiklâlimizi kolaylaştıran şey, hristiyan kavimlerinin, kuvvete boyun eğer, zaif ve hataları affetmez ve fakat cinayetlere gözyumar olmaları, hürriyete karşı söz söyletmemeleri, cüretli bir diktatörün şiddeti önünde bir din kurbanı kadar sabırlı olmalarıdır.

  Bugün başvekillerin yolsuzlukları önünde sabırlı ve tahammüllü olan bu adamlar, bu yolsuzluğun binde biri için yirmi kralın kellesini uçururlardı.

  Halk kitlelerinin bu tuhaflığı, bu aykırılığı, aynı oluşta görünen öbür olaylar karşısında nasıl izah edilebilir?

  Bu tuhaflık şöyle izah edilebilir ki, o diktatörler –başvekiller- ajanları vasıtasiyle halka alttan alta şunu dedirtirler: (Eğer onlar şimdi devlete zarar veriyorlarsa bu, halkın mutluluğunu, milletler arası kardeşliği, dayanışmayı ve herkes için eşit hukuku sağlamak içindir.)

  Şüphesiz bu birliğin ancak bizim hüküm ve irademiz altında gerçekleşeceği onlara söylenmez. Ve işte böylelikle suçsuzları mahkum, suçluları suçsuz gösteren halk, her hoşuna gideni yapabileceğine inanır; bu şartlar içinde halk her türlü devamlılığı yıkar ve her adımda bir düzensizlik yaratır.

  (Hürriyet) sözü, insan cemiyetlerini her kudrete, her kuvvete hâtta Allaha ve tabiata karşı mücadeleye kışkırtır. İşte bunun içindir ki, biz, iş başına gelince, avamı yabani hayvanlar haline getiren bu sözü lûgatlardan çıkarıp atacağız. Bu hayvanların, her kana doydukça uykuya vardıkları bir hakikattir... İşte o vakit onları zincire vurmak kolay olur; fakat kana doymadıkça da uyumaz ve durmadan döğüşürler.
  Necip Fazıl Kısakürek
  Sayfa 15 - Birinci Bölüm YAHUDİLİK/ YAHUDİLİK SIRRI