• Verici yoluyla döllenmenin Afrika daki muadili, Burkina Fa-so'da yaşayan Samo'larda görülür. Bu konuyu College de France' da halefim olan Françoise Heritier-Auge incelemiştir. Bu toplumda genç kızlar çok erken yaşta evlendirilir, ama kocasıyla birlikte yaşamaya başlamadan önce, en çok üç sene boyunca, meşru olarak tanınan kendi seçtiği bir sevgilisi olması gerekir. Bu sevgiliden olan çocuğu kocasına ilk çocuk olarak getirir ve bu çocuk meşru birliktelikte ilk doğan çocuk olarak kabul edilir. Erkek ise pek çok meşru eşe sahip olabilir; bu eşler erkeği terk etse bile erkek bu kadınların sonradan dünyaya getireceği bütün çocukların meşru babası olacaktır. Afrika'daki başka topluluklarda da erkek, ilerde doğacak çocuklar üzerinde hak sahibidir, yeter ki bu hakkı, her doğumun ardından, doğumdan sonraki ilk cinsel ilişkiyle yeniden kazansın. Doğacak çocuğun meşru babasının kim olacağını bu ilişki belirler. Bu çerçevede eşi kısır olan bir koca, kendisini seçsin diye doğurgan bir kadınla belli bir bedel karşılığında anlaşabilir. Bu durumda, meşru koca dölü verir ve kadın da rahmini bir başka erkeğe ya da çocuksuz bir çifte ödünç verir. Dolayısıyla Fransa'da hararetle tartışılan, ute-rusunu veren kişinin bu işi bedava mı yoksa para karşılığı mı yapması gerektiği sorusu sorulmaz.
 • 195 syf.
  Mahmut Makal, Aksaray'ın Demirci köyünden dünyaya gelmiş. İvriz Köy Enstitüsü'nde okumuş. Buradaki eğitimi onun kendi Rönesansı olacaktır. Dünya klasikleriyle ve pek çok eserle tanışarak okumayı sevecek, edebiyata ilgi duymasını sağlayacaktır. Aynı zamanda Enstitü eğitiminin kendi doğası da üzerinden kalıcı etki yapacak ve buradan mezun olunca Atatürk devrimlerinin savunucusu bir öğretmen olacaktır. İlk görev yeri de kendi köyü Demirci olacaktır. Dönemin saygın yayınlarından olan Varlık dergisinin başındaki isim olan Yaşar Nabi, daha önce de dergiye şiir ve yazılar yollayan bu genç öğretmenden köydeki öğretmenlik deneyimlerini yazıp yollamasını ister. Makal da böyle yapar. Gerçekçi ve sade bir anlatımla kaleme aldığı deneyimleri, Varlık'ta "Bir Köy Öğretmeninin Notları" adında yayınlanmaya başlar. Oldukça ilgi çeken bu yazılar, şehirdeki aydın sınıfını da ikiye böler. Bir kısmı, halen hayallerindeki "gitmesek de görmesek de orada bir köy var" o köy de bir cennet şeklindeki romantik imgelerinde ısrar ederler ve Makal'ı da yererler. Diğer kısmı ise şok olmuş ama bu yazıların üzerine eğilmişlerdir. Bu yazılar 1950'de Yaşar Nabi'nin bulduğu "Bizim Köy" adıyla kitaplaştırılır. Bir sene içinde dört kez basılarak büyük ilgi görür. Ancak bu ilginin karşılığı, dönemin CHP hükümeti tarafından Makal'ın tutuklanmasıyla sonuçlanır. İşin ilginç tarafı ve ilk başta beni şaşırtansa CHP'nin hışmına uğrayan Makal'ı DP'nin savunmuş olmasıdır. Orhan Kemal bu durumu şu şekilde ifade etmiş: "Osmanlı saltanatından devrolan köye, Halk Partisi şu kadar yıllık iktidarında hiçbir şey vermedi tezi vardı DP'de. Bir köylü kendi kitabını resmen ortaya attı. Piyasaya atınca, o zaman DP'nin iddialarını -ki hakikatti- tevsik etmiş oldu bu kitap... DP tuttu bunu." Yani, Atatürk'ün partisi CHP, Atatürk'ün devrimlerinin savunucusu bir öğretmeni köylünün durumunu kötü gösterdi, ya da resmi ifadeyle "zararlı fikirler yaydığı iddiasıyla" tutuklatacak, bu öğretmeniyse karşı devrimci DP savunacak. Cidden nereden bakacak olursak olalım şaka gibi ülkeyiz ama içinde yaşayınca insan ancak acı acı gülebiliyor. Neyse ki Makal kısa süre sonra serbest bırakılmış. Yeri gelmişken ifade etmeliyim, Türkiye'de yıllar geçiyor. Bazı eylemler aynı kalırken, bu eylemin tarafları değişiyor sadece.

  Makal'dan önce köye dair kitaplar yazanlar vardır. Ancak bu yazarlar, köye dışarıdan bakan isimlerdir. Makal'la birlikte köye "içten" bir bakışla bir kitap yazılmış olur. İlerleyen süreçte onu takip edecek pek çok isim olacak, toplumcu gerçekçiliğin içindeki bu türe "Bizim Köy Edebiyatı" da denilecektir. Siyasal ve sosyolojik tartışma konusu olmanın dışında yazınsal tartışma konusu da olmuş Bizim Köy. Memet Fuat'ın "Şive Taklidi" başlığıyla yayınladığı yazı üzerine pek çok edebiyatçı ve eleştirmen, edebiyattaki şive kullanımının faydaları ve zararlarını konuşmuşlar. Orhan Kemal, Kemal Bilbeşer, Samim Kocagöz ve Fahir Onger gibi isimler, şive taklidini eserin gerçekçiliği içi önemli bulup desteklemişlerdir. Ayrıca dile zenginlik kattığını da eklemişlerdir. Nurullah Ataç, Tarık Buğra, Memet Fuat, M. Cevdet Anday gibi isimler ise tam tersini savunarak şive taklidinin dile zarar vereceğini ve eserin okunabilirliğinde zorluk çıkaracağını savunmuşlardır. Bu tartışmanın uzun yıllar devam ettiği ifade edilmiş. Benim görüşüm şu: Evet, ilk gruba gerçekçiliği sağlama argümanında haklı buluyorum lakin eserin okunabilirliğini güçleştirmesi noktasında ise ikinci gruba hak veriyorum. Yaşar Kemal'in eserlerindeki şiveler genel olarak hoşuma gitmiş, beni rahatsız etmemişti. Lakin Bizim Köy'deki şive açıkçası beni rahatsız edip okumamı güçleştirdi. Bundan dolayı şiveli konuşmaları geçmek istemedim değil, yine de kendimi zorlayarak okudum.

  Bizim Köy'ün içeriğine gelecek olursak, genç öğretmenin gözünden köyün Ortaçağ'da kalmış olduğunu görüyoruz. Bir enginizisyonu eksik diyeceğim ama aslında o da var. Köyde çok sayıda bulunan şeyh bir nevi köyün enginizisyonudur. Köylünün zihnine örümcek ağları örerek onları çağların gerisinde bırakıyorlar. Ahaliyi, kendilerinde keramet olduğuna, meleklerle konuştuklarına, uçtuklarına kaçtıklarına, üfürüklerinin ve nefeslerinin şifa olduğuna, kendilerine inanan ve mutlak itaat edenlerin gelmiş geçmiş günahlarının af olacağına inandırıyorlar. Yani gariban ahaliyi koyun haline getirip, kendilerini de onların çobanları olarak konumlandırıyorlar. Devrimlere de onun öğretmenlerine de okullarına da karşı tutum takınıp genç öğretmene yeri geliyor hakaret ediyor, onun hakkında kötü sözler çıkarıyorlar. Öyle ki Makal, çok çaresiz ve yalnız hissediyor kendisini. Bir yandan da devrimlerin bir neferi olarak mücadeleye devam etmek için sönmeyen bir ateş taşıyor içinde. Ancak asırlardan beri süren din sömürüsü altındaki cehalet karşısında insan içindeki bu ateşi nasıl taze tutabilir?

  Kadınların durumu fena her zamanki gibi. On beşine varmadan imam nikahıyla evlendirilen kızlar, daha kendilerini tanıyamamışken art arda çocuk doğuran, erkeğin hizmetinde bir otomata çevriliyor. Kocasına zinhar karşı gelemeyen kadını, kocası dilerse döver dilerse sever. Sokakta da rahat değildir kadın: sokakta bir erkek görünce duvara dönmeli ve erkeği sakın geçmemeli, bu erkek kocası bile olsa arkasında yürümeli. Yüzü ve sesi mahrem kabul edilen kadın, öğretmene veya doktora bile derdini el kol hareketleriyle anlatmaya mahkumdur. Ya da onun yerine kocası anlatır. Onu erkek gezdirir, erkek kollar, erkek elbise alır, erkek ne isterse onu yapar. Yani kadının kaderi erkeğin iki dudağının arasında sıkışmış kalmıştır. Buna ek olarak köle pazarları kalkmış olsa da, kadın başlık parası adı altında yine alınıp satılan bir meta olan konumunu sürdürüyor. İyi ki cennet ayaklarının altında da oradan kurtarıyor, tabi çocuğu varsa. Erkekler ise evlenmek için bu başlık paralarını denkleştirmek zorundalar yoksa bekar kalıyorlar. Bu tarz durumlar cinsel açlık, karşı cinse yabancı kalma gibi etmenler nedeniyle istenmeyen olaylara da yol açabilir. Sonuçta, kadın ve erkeğin bu şekilde konumlandırıldığı bir toplumsal yapının gelişebilmesi mümkün değildir. Gelişim kapitalizmin getirisi olan ürünlerin yayılımından pay almak değildir. Yarın kapitalizmin tersi bir anlayış hakim olsa bu tarz bir toplum, Ortaçağ'a benzer bir hale döner hızlı bir şekilde.

  Ahalinin gıdası bulgurdur; sabah bulgur, akşam bulgur. O da varsa. Öğrenciler kendilerine okuma öğretmek için söylenilen cümlelerde geçen balı hayatlarında görmemişler. Tuvaletler evin dışında virüs saçar halde, bu esnada ise evi biraz yukarıda olanlar çay eşliğinde bu manzarayı seyredebilirler. Gıda ve hijyenin yokluğunda haliyle sağlık sorunları oldukça fazladır. Öyle ki yaz gelince ishalden çocuklar kırılıyor. Gariban ahali de çocuğu ishal olunca artık öldü gözüyle bakıyor. Bizim yaşadığımız ve uzaylı gibi karşıladığımız salgın, o zamanlar ahalinin kanıksadığı bir gerçektir hatta onların ailesinin bir ferdidir. Onlarla birlikte sofraya oturur, tuvalete gider, tarlaya gider...

  Atatürk "Maarif eğitimimizin temeli önce cehaleti yok etmektir," demiştir. Bunu Bizim Köy'den görüyoruz ki 1940'larda Anadolu'da başaramamışız. Tabi, bir anda olacak kolay bir iş değildir. Lakin, şehirdeki aydınlar ve dönemin hükümetleri de Anadolu köylüsünü unutmuş, onları sanki Heidi'nin dağındaki romantik ve mutlu bir yerde yaşıyorlar yanılgısına düşmüşlerdir. Köy Enstitüleri ile kısmi aydınlanma yaşansa da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki iki kutuplu dünyada Türkiye'nin kendini konumlandırdığı yer nedeniyle önce CHP zamanında bu okullar işlevsiz hale getirilmiş, DP zamanında ise tamamen kapatılmıştır. Sağcı kesimin komünizm yuvası olduğu iddiasıyla karşı çıkmasına artık alıştım da dönemin solcularından birçok isim de, Köy Enstitülerinin köylüyü köyde tutarak şehirde işçi sınıfının oluşmamasına neden olduğu gerekçesiyle eleştirmişler ve bundan dolayı onlara karşı olmuşlar. Bu memleketin sağı da solu da bir acayip. Kendileri kapatılsa da buradan yetişen pek çok insan, toplumcu gerçekçilik türünde eserler vererek halkı aydınlatmak ve bilinçlendirmek için uğraş vermişlerdir. Bunun sonucunda 1950-70 arasında bu tür, ülkemizde önemini korumuş ancak daha sonra yavaş yavaş önemini yitirmiş.

  Eser hakkında araştırma yaparken Mahmut Makal'ın şu sözüne denk geldim: "Toplumsal konuları işlemeyen edebiyata 'kem küm edebiyatı' diyorum. Toplumcu sanat eseri yaşadığı çağın sosyal gerçeğini işlemeli. Tarih bilinci ise yaşama ilişkin her şeyin temelinde vardır. Gözden uzak tutulmaması da gerekir. Edebiyat adamının üretimi olan sanat yapıtı toplumun aynası olduğu noktada tarihsel de olur." Devamında da "İnsanlığın kurtuluşu, sosyalimin gelişmesine bağlıdır. Eşit paylaşım, adaletli dağıtım, barış, demokrasi, yurtseverlik eserlerimde işlemeye çalıştığım ana temalardır."

  Genel olarak güzel sözler, kurtuluş sosyalizmde mi, şu an bu izm'ler hakkında kesin bir yargıya varacak kadar kendimi donanımlı görmediğim için bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Edebiyat adamı bence büyük ölçüde az veya çok kendi dönemini eserlerine yansıtır. Tabi toplumcu gerçekçilikteki gibi birebir bir ayna olmasa da farklı şekillerde ele alır veya yansıtır. Makal'a kesinlikle katılmadığım nokta, toplumsal konuları işlemeyen edebiyata kem küm edebiyat demesidir. Böyle bir şey yok. Kendisini anlıyorum ama bu sözünü nahoş buluyor ve bir edebiyatçıya yakışmayan bir fikir olarak görüyorum.

  İyi okumalar
 • 320 syf.
  ·4 günde·9/10 puan
  BU İNCELEME Oidipus kompleksi ekseninde roman karakterinin “cinsel” yaşamıyla ilgilidir. Okuyacak kişinin yaşına göre hareket etmesi önerilir.

  Tanım: Oidipus kompleksi ya da Oidipus karmaşası, Sigmund Freud'un kurucusu olduğu psikanalitik teoriye göre karşı cinsteki ebeveyni sahiplenme ve kendi cinsinden ebeveyni saf dışı etme konusunda çocuğun beslediği duygu, düşünce, dürtü ve fantezilerin toplamıdır. Kelime olarak Oidipus kompleksi Sophokles'in meşhur “Oedipus Tragedyası"ndaki, annesiyle evlenen Oidipus'un dramından gelmektedir.

  Mahfuz kitapları içinde beni en çok şaşırtan kitabı hiç kuşkusuz bu oldu. Otoriteler, yazarın bu kitabı 1948’de “Midak Sokağı” isimli kitabından önce bitirdiğini ancak yayımlamakta acele etmediğini söyler. Bunun nedenini Mahfuz’un “Midak Sokağı”na gelecek eleştirileri beklemesine yorarlar. Tepkiler olumlu gelince de yazar bu kitabı yayımlamaya cesaret eder. Yazarın romanları Kahire’deki sosyal yaşamla ilgili olsa da burada yazar Kamil Ru’ba’nın Oidipus kompleksi üzerinde durur.

  Yine otoritelere göre Kamil karakteri Hüseyin Bedreddin adında gerçek birine dayanır. Zamanında çok zengin olan Hüseyin Bedreddin parasını uyuşturucuya harcayarak çarçur eder, neticede evsiz kalınca kahvehanelerde yatıp kalkmaya başlar. Sonunda da uyuşturucu bağımlılığı yüzünden hapishaneye girer. Annesiyle olan ilişkisinden dolayı Hüseyin Bedreddin ciddi sorunlar yaşar. Pek çok kadınla iyi ilişki içerisinde olsa da onlarla cinsel bir birliktelik yaşayamaz. Mahfuz’un kendisini eleştirmesi ve romanında bir model olarak kullanmasından dolayı Hüseyin Bedreddin Mahfuz’u ölümle tehdit eder. Romanın arka planında yatan tarihi gerçekler bunlar.

  Konusu itibarıyla “Serap” tümüyle psikolojik bir roman olarak görülebilir. Olay örgüsü Kamil’in ekseninde dönse de Mahfuz, Mısır toplumunda farklı grupların davranışları üzerine odaklanır. Tutucu Müslüman bir ülkede kadın erkek ilişkilerini, aile bağlarını ve din olarak İslam’ın etkisini açıkça gösterir. Yazarın “Han El Halili” isimli kitabındaki Ahmet Akif’le Kamil arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekicidir. Her iki karakter de psikolojik sorunlar yaşar, bu durum onların topluma ayak uydurmalarını zorlaştır.

  Bazı yazarlar “Serap”ı Mahfuz’un sosyal romanlarının bir devamı olarak görürler. Ancak kullanılan teknik ve odak noktası burada oldukça farklılık gösterir. Roman sosyal gerçeklikten ziyade psikolojik gerçeklik üzerine kuruludur. Kamil’in kişiliği ve davranışları ön plandandır. Birinci tekil ağızdan anlatılan romanda (ki bu Mahfuz kitapları içinde sanırım bir ilk) yazar bu tekniği kullanarak araya başka bir aracı koymak istememekte, olayları karakterin ağzından okuyucuya direkt aktarma niyetinde olduğu anlaşıyor. Ancak burada unutmayalım ki yazarın tek amacı psikolojik bir roman yazmak ya da Oidipus kompleksi üzerine bir çalışma sunmak değil. Asıl amaç Mısır toplumunun bambaşka yönlerini ortaya koymak. Kitabın genel konusu olarak Oidipus kompleksinden muztarip bir Türk-Mısır ailesinden gelen bir adamın ve bu aile üyelerinin Mısır toplumdaki uyum sürecini gösterebiliriz.

  Olaylar 1930’larda belirsiz bir tarihte yine Kahire’de 30 yıllık bir sürede geçer. İlk defa arka planda savaşın rol almadığı ya da kendini göstermediği bir kitap okuyoruz. Kamil annesi ve eşini yitirdikten sonra kendi hayat hikâyesini doğumundan itibaren anlatmaya ve psikolojik sorunlarının izlerini sürmeye başlar. Romanın daha hemen başında Kamil, çocukluğundan beri annesine olan hislerinin tümüyle farkında olduğunu belirtir. Ona çok bağlıdır ve hayatları ayrılmazdır. Annesine karşı cinsel merakı özellikle birlikte banyo yaptıkları sırada ortaya çıkar. Küvetin bir köşesine oturan annesinin vücuduna su serper, annesini sabunlayarak vücudunu tanır. 25 yaşına kadar aynı yatakta yatarlar, dedesi bir gün kendilerini azarladığında yatakları ayırsalar da aynı odada uyumaya devam ederler. Çocukluğu boyunca Kamil annesinden ayrılmaz, mutfakta çalışırken bile onu yalnız bırakmaz. Emzirildiği dönemi özlemle yâd eder, bütün hayatı annesidir.

  Eşinden boşanmış olarak yaşayan anne, iki kızını da babaya kaptırınca elinde bir tek oğlu kalır. Kamil annesi için aynı zamanda bir eş görevi de görür. Kamil’e sürekli baba nefretini aşılar. Annesi oğluna kız elbiseleri giydirir, kızlar gibi uzun saçlı olmasını ister. Kamil kesinlikle normal bir çocukluk geçirmez. Annesi onu sırf kendine ayırdığından Kamil’in oyun arkadaşı bile olmaz. Kamil utangaç, nörotik ve korku dolu bir çocukluk geçirir. Bununla birlikte, okul, karanlık, hayvanlardan korkma gibi pek çok fobi de geliştirir. Annesi kafasını hayalet, cin ve şeytan gibi mistik kavramlarla doldurur. Kamil toplum içine çıkmaktan korkmasının yanında en çok ölümden, annesinin ölümünden korkar. Yalnız kalmak demek Kamil için bir yıkım demektir. Annesinin bu sahiplenmeci ve korumacı yapısı Kamil’i duygusal olarak yok eder, zihinsel olarak onun gelişimini engeller. Kamil okuldan nefret eder, okulda tuvalete bile gitmeye korkar, bundan dolayı altına işer, öğretmenine bir keresinde yanlışlıkla “anne” diye seslenir. Okulda hiçbir şey öğrenemediğini iddia eder, arkadaşlarının maskarası ve alay konusu haline gelir. Ortaokulu 17, liseyi 25 yaşında bitirir. Kendisinde az da olsa zekâ geriliği olduğu iddia edilir. Üniversitenin hukuk fakültesine kaydolur ancak sınıf içinde konuşma yapamadığı için okulu bırakır. Dedesi nüfusunu kullanarak ona bir iş bulur. Ancak iş hayatında da arkadaşları tarafından alaya alınır. Kamil gerçek yaşamla baş edemez. Annesinden ilk defa bağlarını koparıp dış dünyayı keşfetmeye çalışan Kamil için her şey bir serap gibi görülür. Sanırım roman da adını buradan alır.

  Kamil ile annesi arasında ergenlik boyunca hep erotik bir yakınlık söz konusu olmuştur. Kamil’in zihninde annesine karşı ensest bir düşünce geçti mi orası kesin değil. Annesinin memelerine karşı çok güçlü bir istek duyduğunu dile getirir. Bu cinsel isteği, ergenlik yaşamını şekillendirir ve pek çok probleminin kaynağı olur. Zamanla şizofren bir yapıya bürünür, irade kaybından duygusal felce kadar türlü türlü kompleksler geliştirir.

  Eve alınan bir hizmetçi sayesinde Kamil’in cinsel arzuları uyanmaya başlar. Bu hizmetçi onun ilk seks partneri olur. Bu deneyim Kamil’in çok hoşuna gider. Annesi tarafından ikisi yakalanınca hizmetçi kovulur, annesi Kamil’i bu günahından dolayı Allah’ın kendisini cehennemde yakacağını söyler. Bu durum Kamil’in cinsel kırgınlığının başlangıcı olur ve Kamil hizmetçiyle yaşadığı bu tecrübelerden suçluluk duymaya başlar, utançtan benlik algısı zayıflar. Seksin verdiği keyif ile seksin kendisine yaptığı kötülük arasında sıkışır kalır. Annesine karşı cinsel bir ilgi duymasına rağmen içindeki cinsel dürtüyü dizginlemek adında 14 yaşında mastürbasyona başlar. Hizmetçiyle olan ilişkisinden sonra çirkin kadınlardan inanılmaz bir şekilde tahrik olmaya başlar, güzel kızlar onu zerre heyecanlandırmaz. Zamanla özgüvenini yitirir, kendine olan saygısını kaybeder ve hayatı değersiz görmeye başlar. Bir dönem çöküş ve bunalım içinde yaşar.

  Annesine duyduğu aşk onda anormal bir saplantıya yol açar. Mastürbasyonlardan dolayı benlik saygısı zedelenir. Ancak günün birinde Rabab isimli genç ve güzel bir kızı görünce ilk defa bulutların içinde mavi gökyüzünü görmüş gibi olur. İlk görüşte âşık olur ve onunla evlenmeye karar verir. Mutlu bir evliliğin ve hayatın anahtarı olarak onu görür. Ancak Rabab’ı daha çok sevmesi onu annesine karşı bir rakip olarak görmesine sebep olur. İçsel çatışmalar yine başlar. Konuyu annesine açınca, annesi onu evlilikten caydırmaya çalışır, kendisinden kurtulmak için evlenmek istediğini söyler Kamil’e. Uzun süredir aklında yer eden intihar fikrinden vazgeçmesi ve dinin de problemlerine çözüm olmadığını öğrenince Kamil teselliyi başka yerlerde aramaya yollarına girer. Barlara takılmaya başlar, içkinin tüm korku ve endişelerini dağıttığını çok geçmeden keşfeder. Bir orospuyla birlikte olmaya çalışır ama cinsel ilişkiye girmekte zorlanır, suçluluk hisseder. Evde annesine bu olayı açınca annesi kendisinden tövbe etmesini söyler ama o yolundan şaşmaz.

  Dedesinin ani ölümüyle aile büyük bir mali çöküntü içine girer. Annesi oğluna, evlenmesi halinde evi geçindiremeyeceğini söyleyerek onu evlilikten caydırmaya bir kez daha çalışır. Aile daha ucuz bir eve taşınır. Daha sonrasında Kamil, Rabab’ı babasından ister ama annesi hayatı oğluna zehir etmeye kararlıdır. Kamil’in problemleri evliliğin daha ilk gecelerinde baş gösterir. Cinsel anlamda evliliğin gerektirdiği şeyleri yapamaz. Ön sevişmeyi bir şekilde atlatsa da eşiyle fiziksel birleşmeyi bir türlü gerçekleştiremez. Onun huzurunda kendini tümüyle iktidarsız hisseder. Ruhunun onunkiyle eriyip birleştiğini hissetse de bedenleri ayrı iki dünya gibidir. Annesine olan duygusal bağlılığını ve mastürbasyonlarını eşiyle paylaşmak istese de buna cesaret edemez. Eşinin bedenini arzuladığı kadar ondan nefret de duyar. Eşini ne zaman çıplak görse içindeki cinsel itki aniden yok olur. Tüm bu sorunların kaynağı anne olsa da o bunun farkında değildir ve suçu mastürbasyonlarda arar.

  Aslında Kamil eşinde temiz ve namuslu bir anne imajı, onun mutluluğu için kendini feda eden bir kadın imajı görür. Ona göre Rabab onun için kutsal bir nesne, bir tapınak gibidir. Böyle bir durumda onunla nasıl yatağa girebilir ya da o tapınağı kirletebilir? Ne vakit yatağa girseler eşinin hemen annesiyle özdeşleştirir; onu dokunulması yasak/günah olan bir sembol olarak görür. Neticede cinsel yaşamı bir kez daha sekteye uğramış olur.

  Çok geçmeden 40’lı yaşlarda dul bir kadınla tanışan Kamil onunla ilişki yaşamaya başlar. Bastırılmış cinsel arzu ve istekleri o kadın sayesinde açığa çıkar. Bu kadın onun için endişelerini ve kaygılarını gideren, yıllardır geliştirdiği Oidipus kompleksine karşı bir savunma mekanizması haline gelir. Bu kadınla olan cinsel münasebetleri sonrasında okur artık Kamil’i tanıyamaz olur. Romanın başında tanıştığımız Kamil’den eser kalmamıştır. Kamil burada iki farklı kişilik geliştirmeye başlar: Utangaç ve iktidarsız bir koca, erkekliği tavan yapmış azgın bir âşık.
  Kamil eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığı düşünür. Daha sonradan öğreniyoruz ki eşi başka birinden hamile kalmıştır ve kürtaj sırasında yaşamını yitirir. Çok geçmeden annesi de vefat eder. Kamil ikisi için de yas tutar ve duygularını kontrol eder. Bundan sonra Kamil’in endişeleri, kaygıları ya da nörotik yaşamı hakkında hiçbir şey duymayız. Yıllardır devam eden psikolojik sorunları bir anda son bulur.

  Kitabın sadece Oidipus kompleksi üzerine temellendirilmediğini yukarıda ifade etmiştim. Mahfuz burada Kamil’in ailesi üzerinden orta-üst sınıf bir Türk-Mısır ailesini ve bu ailenin üyelerinin sosyal davranışlarını da okura sergiliyor. Kamil’in ailesi tam bir bozuk aile düzenini temsil eder. Ailenin her üyesi, anne, baba, dede, kızlar farklı özellikler gösteriyor. Yazar ilk defa bu romanda toplumun bu kesimine odaklanıyor.

  Son söz olarak yazardan böyle farklı, Freudian izler taşıyan bir kitap okumak beni hem şaşırttı hem de mutlu etti. Mahfuz’un klasikleşmiş temalarından sonra böyle bir kitap okurda gerçekten bir farklılık yaratıyor. Oidipus kompleksini de yazar gerçekten Kamil karakterinde çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başarmış. Bu konuyla ilgili araştırma yapan öğrenciler için de bulunmaz bir referans kaynağı olarak gösterilebilir. Sabırla okuyan herkese teşekkür ederim.
 • - Şımartılmış olan birçok kız kadınlık rolüne katlanmayı çok zor bulurlar. Bizim kültürümüzde hep erkeklerin kadınlara üstün olduğu düşüncesi vardır; dolayısıyla kadın olma düşüncesi onları kızdırmaktır. Onlar benim “ eril protesto “ ile ifade ettiğim şeyi gösterirler. Eril protesto kendini birçok davranış şekliyle açığa vurur. Bazen sadece genç kızın erkeklerden açıkça hoşlanmadığını ve onlarla karşılaşınca yolunu değiştirdiğini görürüz. Başka durumlarda genç kızlar erkeklerden pekala hoşlanırlar ama onların yanında utanırlar ve onlarla konuşamazlar, erkeklerin katıldıkları toplumsal etkinliklere gitmek istemez ve kendilerini cinsel yaşamın sorunları nedeniyle huzursuz hissederler. Sıkça ileriki yaşlarında evlenmek istediklerini söylerler ama karşı cinse yaklaşmak için çaba göstermezler ve erkeklerle arkadaşlık kurmazlar. Kadın rolüne karşı oluş ergenlik çağında sıkça daha güçlü bir şekilde vurgulanır. Kızlar eskiden olduğundan daha çok erkek gibi davranırlar. Erkeklere özenirler ve onların kötü davranışlarını aynı şekilde taklit etmeyi kolay bulurlar; sigara ve içki içer, küfrederler, çetelere üye olur ve cinsel serbestliği açıkça yaşarlar. Genelde başka türlü davranırlarsa erkeklerin kendilerine bakmayacaklarını iddia ederler. Kadın rolüne karşı oluşun daha güçlü gelişmiş olduğu yerlerde eşcinsellik veya başka sapkınlıklar veya fahişeliklere rastlarız. Bütün fahişeler çocukluk dönemlerinden onları hiç kimsenin sevmediği inancını getirirler. Onlar kendilerinin düşük bir rol içim doğduklarına ve hiçbir zaman bir erkeğin dürüstçe ilgisini veya sevgisini kazanamayacaklarına inanırlar. Biz bu şartlar altında onların kendilerini ziyan etme, cinsel rollerini değersiz bulma ve cinselliği ancak para kazanma aracı olarak görme eğilimlerini çok iyi anlarız. Kadın rolüne karşı oluş ergenlik çağında oluşan bir olgu değildir. Daha dikkatli bir şekilde bakarsak kızların erken çocukluk yaşlarında bile kız olmaktan hoşlanmıyor olduklarını görebiliriz ama çocukken bu karşı oluşlarını ifade etmek için aynı gereksinim veya aynı olanağa sahip değillerdir.
 • BİR KAÇ İYİ FİLM :))
  Film önerisi isteyenlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum..

  1- Yağmur Adam (Otizm)
  2- Benim Adım Sam (Zeka geriliği olan bir baba ve kızı)
  3- Sol ayağım (Fiziksel engeli olan bir adam)
  4- Guguk Kuşu (Psikiyatri kliniğinde geçen olaylar)
  5- Aklım Karıştı (Psikiyatri kliniğinde geçen olaylar)
  6- Akıl Oyunları (Şizofreni)
  7- Wilber Ölmek istiyor (İntihar ve Depresyon)
  8- İçimdeki Deniz (Ötenazi isteyen bir adam)
  9- Kimlik (Çoklu kişilik bozukluğu)
  10- Şanslı
  11- Atlı Karınca
  12- Zenne
  13- Siyah Kuğu (Mükemmliyetçilik psikolojik gerilim)
  14- Gözlerimi de Al (Karı koca ilişkisi)
  15- Karanlıktakiler (Sosyofobi- cinsel taciz)
  16- Otomatik Portakal (Vicdan deneyi- vicdan var mıdır? var edilebilir mi?)
  17- Sineklerin tanrısı (İnsanların medeniyetten uzaklaştıklarında “id” lerinin nasıl devreye giridğini anlatıyor)
  18- Babam Büfe (Fakir bir aile yapısı)
  19- Benny’nin Videosu (Psikolojik gerilim – Aile ilişkileri)
  20- Funny Games (Psikolojik gerilim – Aile ilişkileri)
  21- Hayat güzeldir (Nazi Almanyası, baba oğul ilişkisi)
  22-İnsomnia (Polisiye , gerilim uyuyamayan bir polisin maceraları)
  23- Akıl defteri (Hafıza Kaybı)
  24- Tehlikeli ilişki (Freud- jung)
  25- Dövüş kulübü (Saldırganlık)
  26- Ceket (Psikolojik gerilim)
  27- Truman şov (Kurgu bir yaşamda insan psikolojisi)
  28- Makinist (Uykusuzluk problemi- insomnia)
  29- Gizli pencere (Paranoya)
  30- Nietzsche Ağladığında
  31- Sen ne dilersen (İki kız kardeşin ilişkisi
  32- Dönüş (Aile içi ilişkiler)
  33- Yirmi Üç (Takıntılı kişilik)
  34- Sil Baştan (İki farklı kişiliğin beraberliği- bilinçte yolculuk)
  35- Piyano öğretmeni (Aşırı tutucu bir kişilik ve beraberinde getirdiği cinsel sapkınlığı anlatan bir film)
  36- Takva
  37- Büyük balık (Baba- oğul ilişkisi)
  38-Abim evin tek çocuğu (Aile ilişkileri- özellikle kardeş ilişkisi üzerinde durulmuş)
  39- Beyza’nın kadınları (Çoklu kişilik bozukluğu)
  40- Max ve Mary (Asperger sendromu)
  41- Babam ve Oğlum
  42- Benim Adım Khan / Konusu: Rizwan Khan Otizm türü rahatsızlığı olan sperger sendromu hastasıdır..
  43-Beşir'le Vals
  44- İnception
  45- 3 İdiot
  46- Her Çocuk Özeldir
  47- 28 Gün (Bağımlılık ve Alkol)
  48-Yukarıya Bak (Animasyon)
  49- Sybil
  50- Oğul Odası
  51) Ekim Düşü
  52) Muhteşem Üçlü
  53) Gökten İnen Melek
  54) Son Armağan
  55) Kırmızı Köpek
  56) Tavuklar Firarda
  57) Neşeli Günler
  58) Yumurcak (Yabancı Film)
  59) Altına Hücum
  60) Düşler Ülkesi
  61- Gen
  62- Ölü Ozanlar Derneği
  63- The Game
  64- Black (Kör bir kız çocuğunun hayatı)
  65- Billy Elliot
  66- Forrest Gump
  67- Atlıkarınca
  68- Tavşan Deliği
  69- Herkes Mi Aldatır?
  70- Mozart ve Balina
  71- Good Will Hunting (Can Dostum)
  72- American Psycho
  73- Rüzgar gibi geçti
  74- İn Treatment (Dizi Film, her bölüm bir danışma seansıdır)
  75- Lie To Me (Beden Dilini Anlatmaktadır)
  76- Sherlock Holmes (Psikolojik analizler ve vaka çözümlemeleri)
  77- Umudunu Kaybetme
  78- Zindan Adası
  79- Zoraki Kral
  80- Öğretmenim Mori
  81- Özgürlük Yazarları (Varoş bir okulda bir idealist öğretmenin verdiği mücadele)
  82) The Mentalist (Dizi)
  83- Uçurtmayı Vurmasınlar
  84- Kelebek Etkisi
  85-Çıldırış
  86- Ghajini
  87- Kuzuların Sessizliği
  88- Kır Zincirlerini
  89- Aile Babası
  90- Başkalarının Hayatları
  91) K Pax (Uzaydan geldiğini söyleyen bir adamın ilginç anlatıları)
  92) Shine (Pırıltı) (Sıradışı kabiliyetli bir çocuğun müzikteki başarısı ve ailesini bir arada tutma çabası anlatılmaktadır)
  93) Tabutta Rövaşata (Evsiz barksız bir adamın (hüzünlü) hikâyesini konu edinir)
  94) Anayurt Oteli (Otel müdürünün birbirine benzeyen olaylar içinde, iç dünyasındaki fırtınaları dizginlemeye çalışmasını anlatır)
  95) Kader ve Masumiyet (Hayat kadınına saplantılı bir adam olan Bekir (Haluk Bilginer), hapisten yeni çıkmış amaçsız biri olan Yusuf (Güven Kıraç) ve annesinin hamileyken yediği dayaktan dolayı sağır ve dilsiz doğan Çilem (Melis Tuna) etrafında gelişen sıradan olayları ele alır)
  96) Six Feet Under (Dizi) (Geçimlerini başkalarının ölümlerinden kazanan bir ailenin hikâyesi)
  97) Fil (Elephant) (Okulda şiddeti konu alıyor
  98) Prestij (Önceleri birlikte çalışan iki sihirbazın daha sonra rekabete ve hatta düşmanlığa dönüşen öyküsü anlatılmaktadır
  99) Korkuyorum Anne (İnsan nedir ki? Film bunu merak ediyor)
  100) Mama-Anne-(2013): Anne babalarının öldürülmesinden sonra ormanda kaybolan iki kız kardeşin hikayesi. Kızlar yıllar sonra kurtarılır ancak yeni hayata adapte olabilecekler mi ?
  101) Life Of Pi -Pi'nin Hayatı- (2012): Okyanusun ortasında bir salda mahsur kalan Pi'nin hayatta kalma savaşı. Pi keskin zekası ile bu savaşı kazanacak mı acaba ? Dev kaplan ile birlikte yaşamayı öğrenip adaya varacak mı ?
  102) Lorenzo'nun Yağı(1992): 7 yaşına kadar diğer çocuklar gibi normal bir hayat yaşayan Lorenzo amansız bir hastalığın pençesinde bulur kendisi. Gerçek bir hikayeden alınan filmde lorenzonun ailesinin mücadele azmini göreceksiniz. Ailesi Lorenzoyu bu amansız hastalıktan kurtaracak ilacı bulabilecek mi ?
  103) Fil Adam-The Elephant Man (1980): Genetik şekil bozukluğu. John Merrick'in hayatının anlatıldığı filmde John Merrick' in görünüşünden dolayı gördüğü kötü muamele ve biz insanların yapabileceği kötülüğün sınırının olmadığını gözler önüne seren bir baş yapıt.
  104) Yazı- Tura (2004): Doğu Anadolu bölgesinde askerlik yapan iki gencin hayatları boyunca atlatamadıkları travmalarını ele alıyor film.
  105) Cennetin Rengi (1999): Dramatik bir İran filmi. Görme engelli Muhammed'in çevresini sadece dokunarak ve duyarak anlamaya çalıştığı masalsı hikayesi. Baba evlilik planlarını bozacağından korktuğu Muhammed'ten kurtulabilecek mi ?
  106) Cennetin Çocukları (1997): Yoksul bir ailenin çocukları olan Ali ve Zehra'nın aynı ayakkabıyı paylaşmasının öyküsü.
  107) Mozart ve Balina(2005): Otizmin bir türü olan Asperger sendromlu olan iki gencin aşk hikayesi. Donalt ve Isabella toplumun baskısını, asperger sendromunun getirdiklerini yenip ortak bir hayat kurabilecekler mi ?
  108) 21 Gram(2003): Bir kaza sonucu yolları kesişen 3 kişinin yaşadıklarını ele alan filmde ayrıca "şans" denen şeyin geçmiş, şimdi ve gelecek zamanda hayatları nasıl etkilediği ele alınmıştır.
  109) Şifre Merkür(1998): 9 yaşında otistik bir çocuğun Amerikan hükümeti güvenlik birimi tarafından yapılan hiç kimsenin çözemeyeceği bir şifre olan "merkür"ü kırması ve başından geçenler anlatılmaktadır.
  110) Maraton-Marathon(2004): otistik Cho-won' un yılmamak ve yorulmamak prensibi ile devam ettirdiği hayatını ele alıyor film.
  111) Kelebekler Hürdür- Butterflies Are Free(1972): Don, ailesinde, toplumdan uzak hayatını devam ettirmeye çalışan bir genç. Yaşadığı yerde hippi bir kız olan Jill ile tanışır aşık olurlar. Jill Don'a yaşama sevinci aşılayabilecek mi ?
  112) Kelebeğin Rüyası(2013): Veremli iki şairin 2. dünya savaşı döneminde halka şiiri sevdirme çabası ve kendi geleceklerini kurabilme adına gösterdikleri çabayı ele alıyor film.
  113) Ben X(2007): Ben otistik bir gençtir. Çevresiyle uyum sorunları yaşamaktadır. Ben, internet ortamında oynanan bir oyunda gerçek hayatında olduğunun tam tersi bir hayat kuracaktır kendisine.
  114) Koro(2005): Müzik öğretmeni Clement yatılı bir okula müdür olarak atanır. Kendisinden bu yatılı okuldaki çocukları rehabilite etmesi beklenilir ancak çocukların umursamazlıkları ve baskıcı eğitim sistemi başlarda onu hayal kırıklığına uğratır ancak Clement müziğin gücünü kullanacaktır.
  115) Ron Clark'ın Hikâyesi-The Ron Clark Story(2006): Gerçek bir hikayeden alınan filmde öğretmen Ron Clark'ın öğrencilerinin hayatını nasıl etkilediğini izleyiciye sunan biyografi filmi.
  116) İnception-Başlangıç(2010) : Rüya içinde rüya. Bilim kurgu ve aksiyon dolu bir film. Filmin başrol oyuncusu Leonardo Dicaprio için zihnin bilinçaltı derinliklerinde saklı değerli bilgileri çalmak için rüya görme anı kadar daha değerli bir an olamaz.
  117) Erkek Severse (1994): Alkolizmin pençesinde bir aile ve bu ailenin bu büyük soruna rağmen sevgi ve aşk ile birbirlerine destek olma çabaları
  118) Saklambaç(2005): Annesi intihar ettikten sonra Emily depresyona girer psikiyatrist olan babası kızına yardımcı olmaya çalışır ancak kendisi de çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Yeni taşındıkları evde Emily hayali bir arkadaş edinmiştir.
  119) Benden Bu Kadar(1997): Udall "obsesif kompülsif" başarılı bir yazardır.
  120) Kevin Hakkında Konuşmalıyız(2011): Çocuk gelişimi ve anne çocuk ilişkisini ele alan filmde anne Eva kariyerini ve planlarını bir kenara bırakarak çocuğu Kevini dünyaya getirir. Ancak Kevin toplumsal normlardan uzak kurallara aykırı bir hayat yaşar, çete gruplarına katılır. Anne Eva çocuğunun davranışlarından dolayı derin bir sorumluluk duymakta ve nerde hata yaptığını sorgular.
  121) Tehlikeli Oyun-Die welle (2008): 1967 yılında Kaliforniya'da geçen gerçek bir olayı perdeye aktaran filmde insanları robotlaştıran ideolojilerin insanlar ve toplum üzerindeki etkisi ele alınıyor. The Wave grubu ilk başlarda dayanışma, saf bir birliktelik olarak ortaya çıkmışsa da durum kontrolden çıkmaya başlar ve farklı boyutlara ulaşır
  Toplum psikolojisi nasıl harekete geçirilir nasıl bir tehlikeli bir hal alır, bunu anlatıyor. Olay bir lisede geçiyor. Basit bir proje ödevi olarak başlayan hareket, çok tehlikeli bir hale dönüşüyor.
  122) Experiment (Deney): Bir bilim adamı grubunun, hapishane ortamına deney yapmak amacıyla girmesini ve sonrasında işlerin çığırından çıkmasını konu almaktadır.
  123) Billy Elliot(2000): Billy 11 yaşında bir çocuktur ancak yaşına fazlasıyla olgundur. Yeri geldiğinde babası ve abisi ile birlikte grevlere katılmaktadır. Ancak Billy bir gün bale yapmak istediğini söylediğinde ailesi nasıl bir tepki verecektir ?
  124) 12 Kızgın Adam-12 angry man (1957): Grup psikolojisinin, yabancı düşmanlığının kararları vermede ne kadar etkili olduğunu ortaya koyan bir film. Filmde babasını öldürmekle suçlanan latin amerikalı genci suçlu bulan 11 jüri üyesi ve genci suçsuz bulan 1 jüri üyesinin arasında geçen muhteşem diyologlar.
  125) İçinde Yaşadığım Deri(2011): Tarantula adlı romandan çevrilen filmde Ünlü bir plastik cerrahın kaza sonucu yanan eşine deri yaratmak için 12 yıl boyunca uğraşması, eşinin intiharı ve bu intihar sonucu psikolojik travma yaşayan küçük kızını konu alır ancak olanlar sadece bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Plastik cerrahın kızı tecavüze uğrar ve baba intikam için tecavüzcü üzerinde deri deneyleri yapar.
  126) Amedeus (1984):8 dalda Oscar ve birçok ödül kazanan filmde ünlü besteciler Amadeus Mozart ile Antonio Salieri' nin başından geçenlere tanık olacaksınız.
  127) Beethoven'i Anlamak -Copying Beethoven (2006): Beethoven' ı daha iyi, daha yakından tanımak isteyenler için güzel bir film. Sağırlığı giderek artmakta olan Beethoven son bestesini bitirmeyi hedeflediği sürede bitirip başarısına başarı katabilecek mi ?
  128) Küçük Gün Işığım(2007): Hoover ailesinin küçük bireyi yarışmaya katılmak için ailesini ikna eder ve calofirniya' ya doğru eğlenceli bir yolculuk başlar.
  129) Bir Zamanlar Anadolu'da(2010): Bir Nuri Bilge CEYLAN filmi. Filmde cinayet soruşturmasında doktor ve savcının 12 saatlik gerilimli hikayesi.
  130) Baran -Yağmur(2001): Majid Majidi yapımı bir iran filmi. Büyük bir kinin derin bir aşka dönüşmesinin hikayesi.
  131) Kulübe-Enter Nowhere(2011): Gizem dolu izlenilesi bir film. Film ormanda kaybolan 3 gencin bir kulübede buluşması ve bir türlü kurtulamamalarını ele alıyor. Bu gençler farklı zamandan ve mekandan mı gelmişler ?
  132) Kız kardeşimin Hikâyesi(2009): Kate adından çocukları olan çift kısa bir süre sonra çocuklarının lösemi olduğunu ve ilik nakli yapılmazsa bir kaç yıldan fazla yaşayamayacağı bilgisi ile hayatları altüst olur. Çift bir çare olarak Anna adında bir bebek daha yaparlar ve 11 yaşında kate'e böbrek nakli yapılması gerekmektedir. Ancak anna kendisinin bu amaçla kullanılmasına karşı ailesine dava açar.
  133) Dorothy Mills(2008): Ailesini trafik kazasında kaybeden bir psikiyatrist ve daha sonrasında yolları kesişen aynı kazadan kurtulan bir kız çocuğu ile yaşadığı garip olaylar.
  134) Uyanış -Awakenings- (1990) (Dr. Sayer, uzun süre bilincini kaybetmiş hareketsiz bir nevi koma durumunda olan hastalarını iyileştirmek amacıyla çabalamaktadır. L-Dopa adlı ilacı deneyecektir ancak pahalı olduğu için sadece bir kişi üzerinde deneyecektir. Ancak ilacın yan etkileri de kaçınılmazdır.
  135) Behzat Ç. -Seni Kalbime Gömdüm-
  136) Aynı Yıldızın Altında (2014) – 3 yıldır troid kanseri ile boğulan 16 yaşındaki bir genç kız ve kanserli hastalar için oluşturulan terapi grubunda yaşadıkları.
  137) Lorenzo’nun Yağı(1992) –7 yaşına kadar diğer çocuklar gibi normal bir hayat yaşayan Lorenzo amansız bir hastalığın pençesinde bulur kendisi. Gerçek bir hikayeden alınan filmde lorenzonun ailesinin mücadele azmini göreceksiniz. Ailesi Lorenzoyu bu amansız hastalıktan kurtaracak ilacı bulabilecek mi ?
  138) Sevgili Öğretmenim (1967) – Asıl mesleği mühendislik olan Thackeray iş bulamadığından öğretmenlik yapar. Ancak idealist öğretmenimizi okulun haylaz öğrencileri rahat bırakmayacaktır. Thackeray pes edecek midir ?
  139) Tedavi – The Great Hypnotist(2014) – Xu, alanında uzman bir o kadar da ukala çinli, bir psikiyatristir. Hayalet gördüğünü iddia eden hastasına inanmamakta ve hastasını hipnoz terapisine alacaktır.
  140) Musaranas (2014) – 1950 İspanyasında geçen psikolojik gerilim filminde Montse agorafobisi (açık alan korkusu) bir bireydir. Hayatı bir apartman dairesinde geçmektedir. Montse hayatının kalanını bu apartman dairesinde mi geçirecek yoksa başına çok daha farklı olaylar mı gelecek ?
  141) Edit ve Ben (2009)– Psikoloji bölümü okuyan genç zekasını arttırmak amacıyla kendisine çip taktırır ancak içinde yapay bir benlik olması nedeniyle birçok tuhaf olay yaşayacaktır. Bir yandan da otistik olan matematik dehasının gizli araştırmanın formülünü çözmesi Edit ile yakınlaşmasını sağlar.
  142) İnfaz-Calvary (2014)– Psikolojik ögelerin yer aldığı bir kara komedi filmi. Günah çıkartmak için Rahibi ziyaret eden bir adam rahibe onu öldüreceğini söyler ancak rahip adamın yüzünü görememiştir. Rahip bir yandan ölüm hazırlıkları yaparken bir yandan da bu adamın kim olduğunu bulmaya çalışır.
  143) Koku -
  144) Yalanın İcadı –
  145) 12 yıllık esaret
  146) Şeytan Üçgeni -Triangle (2009) – Arabasıyla giderken çaptığı bir martı nedeniyle trafik kazası geçiren Jess, bu kazanın hayatının değiştireceğini sonradan öğrenecektir.
  147) İhtiyarlara Yer Yok (2007)- Birçok ödül alan filmde uyuşturucu çetelerinin kanlı bir pazarlığına denk gelen Moss'un hikayesine yer verilmektedir. Moss parayı alıp gidecektir ancak akşam yaralı birisine yardım amacıyla tekrar dönecektir. Ancak başına neler geleceğinin farkında değildir
  148) Yüksek Tansiyon (2003)– Psikopat bir katilin evdekileri teker teker öldürmesini ele alan gerilim dolu bir film.
  149) İhtiyar Delikanlı -Old Boy (2003)– Muhteşem bir psikolojik film. 15 yıl boyunca tek başına bir odada esir tutulan bir adam ve yaşadıklarının hikayesi. Aklını yitirmemesi için Oh Dae-Su' ya şizofreni ilaçları verilmektedir. Oh Dae-Su bu esaretten kaçıp kurtulabilecek mi ?
  150) Yalın Ayak -Barefoot(2014) – Annesini kaybetmiş, psikiyatrik bir hasta olan Daisy, zengin bir ailenin çocuğu olan Joy ile tanışır. Romantik komedi tadında saflık ve masumiyet dolu bir film.
  151) Kayıp Otoban -Lost Highway (1997) – Fred, eşinin geçmişinden habersiz onunla evlenir ancak işler yolunda gitmeyecektir. Fred' in kişilik bölünmesi yaşaması, cinayet, bir korku hikayesi ..
  152) Enter Nowhere -Kulübe (2011) – Gizem dolu izlenilesi bir film. Film ormanda kaybolan 3 gencin bir kulübede buluşması ve bir türlü kurtulamamalarını ele alıyor. Bu gençler farklı zamandan ve mekandan mı gelmişler ?
  153) Onur Savaşı (2012)– Küçük bir kız tarafından cinsel istismar ile suçlanan ve sonrasında da toplumsal histeriye maruz kalan bir adamın dramatik hikayesi. Film birçok ödül almıştır.
  154) Etki Altında Bir Kadın (1974) – Bir ev kadınının eşi ve çocuklarıyla kendini var etme çabası. Mabel'in manik davranışları, çok fazla gülmesi gibi bir çok psikolojik rahatsızlığı ile eşi baş edebilecek mi ? Toplumsal eleştiri ögelerini de barındıran film ağır gelebilir ancak izlenilmesi tavsiye edilir.
  155) Trainspotting (1996)-(Psikolojik, Macera, Uyuşturucu kullanımı)
  156) Öldüren Sis -The Mist (2007) – Tutucu insanların bulunduğu bir kasaba ve bu kasabada bulunan hür düşünceli gençler..
  157) İntihar Odası (2011) – ( Farklı bir birey olan Dominik depresyonun eşiğine gelmiştir. Ailesinden ilgi görmeyen ve sürekli dışlanan Dominin kendini internet oyununa verir. İşte bundan sonra olanlar olur.
  158) Davetsiz -The Uninvited (2009) – Annesinin ölmesi üzerine travma yaşayan ve bir süre psikiyatri kliniğinde yatan genç bir kızın hikayesi. Babasının bir hemşire ile evlenmesi genç kızın depresyon yaşamasına neden olacaktır.
  159) Bir Rüya İçin Ağıt (2000)– Uyuşturucu bağımlılığı olan bir genç ve televizyon bağımlılığı olan annesi arasında giderek yükselen bir uçurum ve iletişimsizlik.
  160) Şampiyon -The Wrestler (2008) – Ünlü bir güreşçinin kalp krizi sonrası şov dünyasına veda etmesi ve tezgahtar olarak işe başlaması. Ailevi bağları bozulmuş bir adamın hikayesi.
  161) Bipolar (2014) - Harry çekingen bir adam ve aynı zamanda bipolar bozukluğu olan bir hastadır. Yeni bir tedaviyi denemek üzere bir kliniğe yatar ve tüm günü kamera ile izlenilecektir. Harry düzelme gösterebilecek mi ?
  162) Kukla - The Beaver (2011) – Sıkıntılarla dolu günler sonrası hayatını ve ailesini yeniden keşfe çıkan bri adamın hem esprili hem de duygu yüklü hikayesi.
  163) Phobe Harikalar Diyarında (2008) – Geniş bir hayal gücüne sahip olan bir çocuk ve kendini Alice Harikalar Dünyasında piyesi için olan rolüne fazlasıyla kaptırması nedeniyle kendini birden bu dünyanın içinde buluverir.
  164) Sineklerin Tanrısı (1963) - Bütün yetişkin insanların öldüğü bir uçak kazasında hayatta kalan küçük bir grup küçük çocuk ve hayatta kalma savaşları.
  165) Aklım Karıştı (1999) Bir gencin 18 ay boyunca akıl hastanesinde kalışı ve yaşadıkları
  166) Ara (2008) - Tek bir apartman dairesinde geçen filmde 4 kişinin birbirini seven ve aldatan, kıran ama bırakmayan hikayelerini ele alınmaktadır.
  167) Aç Gözünü (1997) – Psikolojik gerilim filmi. Çok güvendiği güzel yüzünü kaybedince Cesar'ın hayatı çok farklı bir yöne doğru gidecektir.
  168) Beyaz Köpek (1982) (Klasik Koşullanma) Eski sahipleri tarafından sadece siyahları saldırması ve öldürmesi yönünde eğitilmiş bir köpek. Yeni sahibi bu köpeğin koşullamasını söndürebilecek mi ?
  169) Büyük Yalnızlık –
  170) Cennet –
  171) Gölgesizler –
  172) Güneş Yanığı –
  173) Küçük Kıyamet
  174) Solaris –
  175) Gerçeğe Çağrı –
  176) Küp –
  177) Ölüm Kitabı (Misery)
  178)Esaretin bedeli
  179)godfather 1-2
  180)kaplumbağlarda uçar
  181)bajrangi bhaijaan
  182)rab ne de bana di jodi
  183) Ekşi Elmalar
  184)Azap yolu
  185) Öteki
  186) Kadın kokusu
  187) La la land
  188)Benim komşum bir melek
  189)Bay hiçkimse
  190) Yaralı yüz
  191) Paramparça köpekler ve aşklar
  192) Ateş böceklerinin mezarı
  193) Cesur yürek
  194) Gladyatör
  195) Özgürlük yolu
  196) The İntouchables ( Can dostum )
  197) Aynı Yıldızın Altında
  198) Leon ( Sevginin gücü )
  199) Lucy
  200) Karanlıkta dans
  201) Remember ( Hatırla)
  202) Zorba
  203) Peekay
  204) Ekmek ve çiçek
  205) Sarhoş atlar zamanı
  206) Kirazın tadı
  207) Kış uykusu
  208) Üç maymun
  209) Şimdi yada asla
  210) Piyanist
  211) Yeşil yol
  212) Prestij
  213) Çingeneler zamanı
  214) August Rush
  215) Amelie
  216) Otomatik Portakal
  217) Ucuz Roman
  218) Rezervuar köpekleri
  219) Zincirsiz
  220) Kanlı elmas
  221) Adalet
  222) Schindler'in listesi
  223) Er Ryan'ı kurtarmak
  224) V for vandetta
  225) Köprüdeki kız
  226) The revenant ( Diriliş)
  227) Gone girl ( Kayıp kız )
  228) Titanic
  229) Nostalghia
  230) Libertarias
  231) Özgürlüğe giden uzun yol

  Film listesi Facebook/Yeraltı Edebiyatı Sayfası Admin’inin kişisel tercihleri ve sayfa üyelerinin desteği ile oluşturulmuş, yaklaşık bir yıldır faydalanmakta olduğum listedir. Ben sadece aracıyım, sitede böyle bir ihtiyaç gördüğüm için paylaştım. Teşekkürler oluşturulmasında emeği geçenleridir.
 • Film önerisi isteyenlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum..

  1- Yağmur Adam (Otizm)
  2- Benim Adım Sam (Zeka geriliği olan bir baba ve kızı)
  3- Sol ayağım (Fiziksel engeli olan bir adam)
  4- Guguk Kuşu (Psikiyatri kliniğinde geçen olaylar)
  5- Aklım Karıştı (Psikiyatri kliniğinde geçen olaylar)
  6- Akıl Oyunları (Şizofreni)
  7- Wilber Ölmek istiyor (İntihar ve Depresyon)
  8- İçimdeki Deniz (Ötenazi isteyen bir adam)
  9- Kimlik (Çoklu kişilik bozukluğu)
  10- Şanslı
  11- Atlı Karınca
  12- Zenne
  13- Siyah Kuğu (Mükemmliyetçilik psikolojik gerilim)
  14- Gözlerimi de Al (Karı koca ilişkisi)
  15- Karanlıktakiler (Sosyofobi- cinsel taciz)
  16- Otomatik Portakal (Vicdan deneyi- vicdan var mıdır? var edilebilir mi?)
  17- Sineklerin tanrısı (İnsanların medeniyetten uzaklaştıklarında “id” lerinin nasıl devreye giridğini anlatıyor)
  18- Babam Büfe (Fakir bir aile yapısı)
  19- Benny’nin Videosu (Psikolojik gerilim – Aile ilişkileri)
  20- Funny Games (Psikolojik gerilim – Aile ilişkileri)
  21- Hayat güzeldir (Nazi Almanyası, baba oğul ilişkisi)
  22-İnsomnia (Polisiye , gerilim uyuyamayan bir polisin maceraları)
  23- Akıl defteri (Hafıza Kaybı)
  24- Tehlikeli ilişki (Freud- jung)
  25- Dövüş kulübü (Saldırganlık)
  26- Ceket (Psikolojik gerilim)
  27- Truman şov (Kurgu bir yaşamda insan psikolojisi)
  28- Makinist (Uykusuzluk problemi- insomnia)
  29- Gizli pencere (Paranoya)
  30- Nietzsche Ağladığında
  31- Sen ne dilersen (İki kız kardeşin ilişkisi
  32- Dönüş (Aile içi ilişkiler)
  33- Yirmi Üç (Takıntılı kişilik)
  34- Sil Baştan (İki farklı kişiliğin beraberliği- bilinçte yolculuk)
  35- Piyano öğretmeni (Aşırı tutucu bir kişilik ve beraberinde getirdiği cinsel sapkınlığı anlatan bir film)
  36- Takva
  37- Büyük balık (Baba- oğul ilişkisi)
  38-Abim evin tek çocuğu (Aile ilişkileri- özellikle kardeş ilişkisi üzerinde durulmuş)
  39- Beyza’nın kadınları (Çoklu kişilik bozukluğu)
  40- Max ve Mary (Asperger sendromu)
  41- Babam ve Oğlum
  42- Benim Adım Khan / Konusu: Rizwan Khan Otizm türü rahatsızlığı olan sperger sendromu hastasıdır..
  43-Beşir'le Vals
  44- İnception
  45- 3 İdiot
  46- Her Çocuk Özeldir
  47- 28 Gün (Bağımlılık ve Alkol)
  48-Yukarıya Bak (Animasyon)
  49- Sybil
  50- Oğul Odası
  51) Ekim Düşü
  52) Muhteşem Üçlü
  53) Gökten İnen Melek
  54) Son Armağan
  55) Kırmızı Köpek
  56) Tavuklar Firarda
  57) Neşeli Günler
  58) Yumurcak (Yabancı Film)
  59) Altına Hücum
  60) Düşler Ülkesi
  61- Gen
  62- Ölü Ozanlar Derneği
  63- The Game
  64- Black (Kör bir kız çocuğunun hayatı)
  65- Billy Elliot
  66- Forrest Gump
  67- Atlıkarınca
  68- Tavşan Deliği
  69- Herkes Mi Aldatır?
  70- Mozart ve Balina
  71- Good Will Hunting (Can Dostum)
  72- American Psycho
  73- Rüzgar gibi geçti
  74- İn Treatment (Dizi Film, her bölüm bir danışma seansıdır)
  75- Lie To Me (Beden Dilini Anlatmaktadır)
  76- Sherlock Holmes (Psikolojik analizler ve vaka çözümlemeleri)
  77- Umudunu Kaybetme
  78- Zindan Adası
  79- Zoraki Kral
  80- Öğretmenim Mori
  81- Özgürlük Yazarları (Varoş bir okulda bir idealist öğretmenin verdiği mücadele)
  82) The Mentalist (Dizi)
  83- Uçurtmayı Vurmasınlar
  84- Kelebek Etkisi
  85-Çıldırış
  86- Ghajini
  87- Kuzuların Sessizliği
  88- Kır Zincirlerini
  89- Aile Babası
  90- Başkalarının Hayatları
  91) K Pax (Uzaydan geldiğini söyleyen bir adamın ilginç anlatıları)
  92) Shine (Pırıltı) (Sıradışı kabiliyetli bir çocuğun müzikteki başarısı ve ailesini bir arada tutma çabası anlatılmaktadır)
  93) Tabutta Rövaşata (Evsiz barksız bir adamın (hüzünlü) hikâyesini konu edinir)
  94) Anayurt Oteli (Otel müdürünün birbirine benzeyen olaylar içinde, iç dünyasındaki fırtınaları dizginlemeye çalışmasını anlatır)
  95) Kader ve Masumiyet (Hayat kadınına saplantılı bir adam olan Bekir (Haluk Bilginer), hapisten yeni çıkmış amaçsız biri olan Yusuf (Güven Kıraç) ve annesinin hamileyken yediği dayaktan dolayı sağır ve dilsiz doğan Çilem (Melis Tuna) etrafında gelişen sıradan olayları ele alır)
  96) Six Feet Under (Dizi) (Geçimlerini başkalarının ölümlerinden kazanan bir ailenin hikâyesi)
  97) Fil (Elephant) (Okulda şiddeti konu alıyor
  98) Prestij (Önceleri birlikte çalışan iki sihirbazın daha sonra rekabete ve hatta düşmanlığa dönüşen öyküsü anlatılmaktadır
  99) Korkuyorum Anne (İnsan nedir ki? Film bunu merak ediyor)
  100) Mama-Anne-(2013): Anne babalarının öldürülmesinden sonra ormanda kaybolan iki kız kardeşin hikayesi. Kızlar yıllar sonra kurtarılır ancak yeni hayata adapte olabilecekler mi ?
  101) Life Of Pi -Pi'nin Hayatı- (2012): Okyanusun ortasında bir salda mahsur kalan Pi'nin hayatta kalma savaşı. Pi keskin zekası ile bu savaşı kazanacak mı acaba ? Dev kaplan ile birlikte yaşamayı öğrenip adaya varacak mı ?
  102) Lorenzo'nun Yağı(1992): 7 yaşına kadar diğer çocuklar gibi normal bir hayat yaşayan Lorenzo amansız bir hastalığın pençesinde bulur kendisi. Gerçek bir hikayeden alınan filmde lorenzonun ailesinin mücadele azmini göreceksiniz. Ailesi Lorenzoyu bu amansız hastalıktan kurtaracak ilacı bulabilecek mi ?
  103) Fil Adam-The Elephant Man (1980): Genetik şekil bozukluğu. John Merrick'in hayatının anlatıldığı filmde John Merrick' in görünüşünden dolayı gördüğü kötü muamele ve biz insanların yapabileceği kötülüğün sınırının olmadığını gözler önüne seren bir baş yapıt.
  104) Yazı- Tura (2004): Doğu Anadolu bölgesinde askerlik yapan iki gencin hayatları boyunca atlatamadıkları travmalarını ele alıyor film.
  105) Cennetin Rengi (1999): Dramatik bir İran filmi. Görme engelli Muhammed'in çevresini sadece dokunarak ve duyarak anlamaya çalıştığı masalsı hikayesi. Baba evlilik planlarını bozacağından korktuğu Muhammed'ten kurtulabilecek mi ?
  106) Cennetin Çocukları (1997): Yoksul bir ailenin çocukları olan Ali ve Zehra'nın aynı ayakkabıyı paylaşmasının öyküsü.
  107) Mozart ve Balina(2005): Otizmin bir türü olan Asperger sendromlu olan iki gencin aşk hikayesi. Donalt ve Isabella toplumun baskısını, asperger sendromunun getirdiklerini yenip ortak bir hayat kurabilecekler mi ?
  108) 21 Gram(2003): Bir kaza sonucu yolları kesişen 3 kişinin yaşadıklarını ele alan filmde ayrıca "şans" denen şeyin geçmiş, şimdi ve gelecek zamanda hayatları nasıl etkilediği ele alınmıştır.
  109) Şifre Merkür(1998): 9 yaşında otistik bir çocuğun Amerikan hükümeti güvenlik birimi tarafından yapılan hiç kimsenin çözemeyeceği bir şifre olan "merkür"ü kırması ve başından geçenler anlatılmaktadır.
  110) Maraton-Marathon(2004): otistik Cho-won' un yılmamak ve yorulmamak prensibi ile devam ettirdiği hayatını ele alıyor film.
  111) Kelebekler Hürdür- Butterflies Are Free(1972): Don, ailesinde, toplumdan uzak hayatını devam ettirmeye çalışan bir genç. Yaşadığı yerde hippi bir kız olan Jill ile tanışır aşık olurlar. Jill Don'a yaşama sevinci aşılayabilecek mi ?
  112) Kelebeğin Rüyası(2013): Veremli iki şairin 2. dünya savaşı döneminde halka şiiri sevdirme çabası ve kendi geleceklerini kurabilme adına gösterdikleri çabayı ele alıyor film.
  113) Ben X(2007): Ben otistik bir gençtir. Çevresiyle uyum sorunları yaşamaktadır. Ben, internet ortamında oynanan bir oyunda gerçek hayatında olduğunun tam tersi bir hayat kuracaktır kendisine.
  114) Koro(2005): Müzik öğretmeni Clement yatılı bir okula müdür olarak atanır. Kendisinden bu yatılı okuldaki çocukları rehabilite etmesi beklenilir ancak çocukların umursamazlıkları ve baskıcı eğitim sistemi başlarda onu hayal kırıklığına uğratır ancak Clement müziğin gücünü kullanacaktır.
  115) Ron Clark'ın Hikâyesi-The Ron Clark Story(2006): Gerçek bir hikayeden alınan filmde öğretmen Ron Clark'ın öğrencilerinin hayatını nasıl etkilediğini izleyiciye sunan biyografi filmi.
  116) İnception-Başlangıç(2010) : Rüya içinde rüya. Bilim kurgu ve aksiyon dolu bir film. Filmin başrol oyuncusu Leonardo Dicaprio için zihnin bilinçaltı derinliklerinde saklı değerli bilgileri çalmak için rüya görme anı kadar daha değerli bir an olamaz.
  117) Erkek Severse (1994): Alkolizmin pençesinde bir aile ve bu ailenin bu büyük soruna rağmen sevgi ve aşk ile birbirlerine destek olma çabaları
  118) Saklambaç(2005): Annesi intihar ettikten sonra Emily depresyona girer psikiyatrist olan babası kızına yardımcı olmaya çalışır ancak kendisi de çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Yeni taşındıkları evde Emily hayali bir arkadaş edinmiştir.
  119) Benden Bu Kadar(1997): Udall "obsesif kompülsif" başarılı bir yazardır.
  120) Kevin Hakkında Konuşmalıyız(2011): Çocuk gelişimi ve anne çocuk ilişkisini ele alan filmde anne Eva kariyerini ve planlarını bir kenara bırakarak çocuğu Kevini dünyaya getirir. Ancak Kevin toplumsal normlardan uzak kurallara aykırı bir hayat yaşar, çete gruplarına katılır. Anne Eva çocuğunun davranışlarından dolayı derin bir sorumluluk duymakta ve nerde hata yaptığını sorgular.
  121) Tehlikeli Oyun-Die welle (2008): 1967 yılında Kaliforniya'da geçen gerçek bir olayı perdeye aktaran filmde insanları robotlaştıran ideolojilerin insanlar ve toplum üzerindeki etkisi ele alınıyor. The Wave grubu ilk başlarda dayanışma, saf bir birliktelik olarak ortaya çıkmışsa da durum kontrolden çıkmaya başlar ve farklı boyutlara ulaşır
  Toplum psikolojisi nasıl harekete geçirilir nasıl bir tehlikeli bir hal alır, bunu anlatıyor. Olay bir lisede geçiyor. Basit bir proje ödevi olarak başlayan hareket, çok tehlikeli bir hale dönüşüyor.
  122) Experiment (Deney): Bir bilim adamı grubunun, hapishane ortamına deney yapmak amacıyla girmesini ve sonrasında işlerin çığırından çıkmasını konu almaktadır.
  123) Billy Elliot(2000): Billy 11 yaşında bir çocuktur ancak yaşına fazlasıyla olgundur. Yeri geldiğinde babası ve abisi ile birlikte grevlere katılmaktadır. Ancak Billy bir gün bale yapmak istediğini söylediğinde ailesi nasıl bir tepki verecektir ?
  124) 12 Kızgın Adam-12 angry man (1957): Grup psikolojisinin, yabancı düşmanlığının kararları vermede ne kadar etkili olduğunu ortaya koyan bir film. Filmde babasını öldürmekle suçlanan latin amerikalı genci suçlu bulan 11 jüri üyesi ve genci suçsuz bulan 1 jüri üyesinin arasında geçen muhteşem diyologlar.
  125) İçinde Yaşadığım Deri(2011): Tarantula adlı romandan çevrilen filmde Ünlü bir plastik cerrahın kaza sonucu yanan eşine deri yaratmak için 12 yıl boyunca uğraşması, eşinin intiharı ve bu intihar sonucu psikolojik travma yaşayan küçük kızını konu alır ancak olanlar sadece bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Plastik cerrahın kızı tecavüze uğrar ve baba intikam için tecavüzcü üzerinde deri deneyleri yapar.
  126) Amedeus (1984):8 dalda Oscar ve birçok ödül kazanan filmde ünlü besteciler Amadeus Mozart ile Antonio Salieri' nin başından geçenlere tanık olacaksınız.
  127) Beethoven'i Anlamak -Copying Beethoven (2006): Beethoven' ı daha iyi, daha yakından tanımak isteyenler için güzel bir film. Sağırlığı giderek artmakta olan Beethoven son bestesini bitirmeyi hedeflediği sürede bitirip başarısına başarı katabilecek mi ?
  128) Küçük Gün Işığım(2007): Hoover ailesinin küçük bireyi yarışmaya katılmak için ailesini ikna eder ve calofirniya' ya doğru eğlenceli bir yolculuk başlar.
  129) Bir Zamanlar Anadolu'da(2010): Bir Nuri Bilge CEYLAN filmi. Filmde cinayet soruşturmasında doktor ve savcının 12 saatlik gerilimli hikayesi.
  130) Baran -Yağmur(2001): Majid Majidi yapımı bir iran filmi. Büyük bir kinin derin bir aşka dönüşmesinin hikayesi.
  131) Kulübe-Enter Nowhere(2011): Gizem dolu izlenilesi bir film. Film ormanda kaybolan 3 gencin bir kulübede buluşması ve bir türlü kurtulamamalarını ele alıyor. Bu gençler farklı zamandan ve mekandan mı gelmişler ?
  132) Kız kardeşimin Hikâyesi(2009): Kate adından çocukları olan çift kısa bir süre sonra çocuklarının lösemi olduğunu ve ilik nakli yapılmazsa bir kaç yıldan fazla yaşayamayacağı bilgisi ile hayatları altüst olur. Çift bir çare olarak Anna adında bir bebek daha yaparlar ve 11 yaşında kate'e böbrek nakli yapılması gerekmektedir. Ancak anna kendisinin bu amaçla kullanılmasına karşı ailesine dava açar.
  133) Dorothy Mills(2008): Ailesini trafik kazasında kaybeden bir psikiyatrist ve daha sonrasında yolları kesişen aynı kazadan kurtulan bir kız çocuğu ile yaşadığı garip olaylar.
  134) Uyanış -Awakenings- (1990) (Dr. Sayer, uzun süre bilincini kaybetmiş hareketsiz bir nevi koma durumunda olan hastalarını iyileştirmek amacıyla çabalamaktadır. L-Dopa adlı ilacı deneyecektir ancak pahalı olduğu için sadece bir kişi üzerinde deneyecektir. Ancak ilacın yan etkileri de kaçınılmazdır.
  135) Behzat Ç. -Seni Kalbime Gömdüm-
  136) Aynı Yıldızın Altında (2014) – 3 yıldır troid kanseri ile boğulan 16 yaşındaki bir genç kız ve kanserli hastalar için oluşturulan terapi grubunda yaşadıkları.
  137) Lorenzo’nun Yağı(1992) –7 yaşına kadar diğer çocuklar gibi normal bir hayat yaşayan Lorenzo amansız bir hastalığın pençesinde bulur kendisi. Gerçek bir hikayeden alınan filmde lorenzonun ailesinin mücadele azmini göreceksiniz. Ailesi Lorenzoyu bu amansız hastalıktan kurtaracak ilacı bulabilecek mi ?
  138) Sevgili Öğretmenim (1967) – Asıl mesleği mühendislik olan Thackeray iş bulamadığından öğretmenlik yapar. Ancak idealist öğretmenimizi okulun haylaz öğrencileri rahat bırakmayacaktır. Thackeray pes edecek midir ?
  139) Tedavi – The Great Hypnotist(2014) – Xu, alanında uzman bir o kadar da ukala çinli, bir psikiyatristir. Hayalet gördüğünü iddia eden hastasına inanmamakta ve hastasını hipnoz terapisine alacaktır.
  140) Musaranas (2014) – 1950 İspanyasında geçen psikolojik gerilim filminde Montse agorafobisi (açık alan korkusu) bir bireydir. Hayatı bir apartman dairesinde geçmektedir. Montse hayatının kalanını bu apartman dairesinde mi geçirecek yoksa başına çok daha farklı olaylar mı gelecek ?
  141) Edit ve Ben (2009)– Psikoloji bölümü okuyan genç zekasını arttırmak amacıyla kendisine çip taktırır ancak içinde yapay bir benlik olması nedeniyle birçok tuhaf olay yaşayacaktır. Bir yandan da otistik olan matematik dehasının gizli araştırmanın formülünü çözmesi Edit ile yakınlaşmasını sağlar.
  142) İnfaz-Calvary (2014)– Psikolojik ögelerin yer aldığı bir kara komedi filmi. Günah çıkartmak için Rahibi ziyaret eden bir adam rahibe onu öldüreceğini söyler ancak rahip adamın yüzünü görememiştir. Rahip bir yandan ölüm hazırlıkları yaparken bir yandan da bu adamın kim olduğunu bulmaya çalışır.
  143) Koku -
  144) Yalanın İcadı –
  145) 12 yıllık esaret
  146) Şeytan Üçgeni -Triangle (2009) – Arabasıyla giderken çaptığı bir martı nedeniyle trafik kazası geçiren Jess, bu kazanın hayatının değiştireceğini sonradan öğrenecektir.
  147) İhtiyarlara Yer Yok (2007)- Birçok ödül alan filmde uyuşturucu çetelerinin kanlı bir pazarlığına denk gelen Moss'un hikayesine yer verilmektedir. Moss parayı alıp gidecektir ancak akşam yaralı birisine yardım amacıyla tekrar dönecektir. Ancak başına neler geleceğinin farkında değildir
  148) Yüksek Tansiyon (2003)– Psikopat bir katilin evdekileri teker teker öldürmesini ele alan gerilim dolu bir film.
  149) İhtiyar Delikanlı -Old Boy (2003)– Muhteşem bir psikolojik film. 15 yıl boyunca tek başına bir odada esir tutulan bir adam ve yaşadıklarının hikayesi. Aklını yitirmemesi için Oh Dae-Su' ya şizofreni ilaçları verilmektedir. Oh Dae-Su bu esaretten kaçıp kurtulabilecek mi ?
  150) Yalın Ayak -Barefoot(2014) – Annesini kaybetmiş, psikiyatrik bir hasta olan Daisy, zengin bir ailenin çocuğu olan Joy ile tanışır. Romantik komedi tadında saflık ve masumiyet dolu bir film.
  151) Kayıp Otoban -Lost Highway (1997) – Fred, eşinin geçmişinden habersiz onunla evlenir ancak işler yolunda gitmeyecektir. Fred' in kişilik bölünmesi yaşaması, cinayet, bir korku hikayesi ..
  152) Enter Nowhere -Kulübe (2011) – Gizem dolu izlenilesi bir film. Film ormanda kaybolan 3 gencin bir kulübede buluşması ve bir türlü kurtulamamalarını ele alıyor. Bu gençler farklı zamandan ve mekandan mı gelmişler ?
  153) Onur Savaşı (2012)– Küçük bir kız tarafından cinsel istismar ile suçlanan ve sonrasında da toplumsal histeriye maruz kalan bir adamın dramatik hikayesi. Film birçok ödül almıştır.
  154) Etki Altında Bir Kadın (1974) – Bir ev kadınının eşi ve çocuklarıyla kendini var etme çabası. Mabel'in manik davranışları, çok fazla gülmesi gibi bir çok psikolojik rahatsızlığı ile eşi baş edebilecek mi ? Toplumsal eleştiri ögelerini de barındıran film ağır gelebilir ancak izlenilmesi tavsiye edilir.
  155) Trainspotting (1996)-(Psikolojik, Macera, Uyuşturucu kullanımı)
  156) Öldüren Sis -The Mist (2007) – Tutucu insanların bulunduğu bir kasaba ve bu kasabada bulunan hür düşünceli gençler..
  157) İntihar Odası (2011) – ( Farklı bir birey olan Dominik depresyonun eşiğine gelmiştir. Ailesinden ilgi görmeyen ve sürekli dışlanan Dominin kendini internet oyununa verir. İşte bundan sonra olanlar olur.
  158) Davetsiz -The Uninvited (2009) – Annesinin ölmesi üzerine travma yaşayan ve bir süre psikiyatri kliniğinde yatan genç bir kızın hikayesi. Babasının bir hemşire ile evlenmesi genç kızın depresyon yaşamasına neden olacaktır.
  159) Bir Rüya İçin Ağıt (2000)– Uyuşturucu bağımlılığı olan bir genç ve televizyon bağımlılığı olan annesi arasında giderek yükselen bir uçurum ve iletişimsizlik.
  160) Şampiyon -The Wrestler (2008) – Ünlü bir güreşçinin kalp krizi sonrası şov dünyasına veda etmesi ve tezgahtar olarak işe başlaması. Ailevi bağları bozulmuş bir adamın hikayesi.
  161) Bipolar (2014) - Harry çekingen bir adam ve aynı zamanda bipolar bozukluğu olan bir hastadır. Yeni bir tedaviyi denemek üzere bir kliniğe yatar ve tüm günü kamera ile izlenilecektir. Harry düzelme gösterebilecek mi ?
  162) Kukla - The Beaver (2011) – Sıkıntılarla dolu günler sonrası hayatını ve ailesini yeniden keşfe çıkan bri adamın hem esprili hem de duygu yüklü hikayesi.
  163) Phobe Harikalar Diyarında (2008) – Geniş bir hayal gücüne sahip olan bir çocuk ve kendini Alice Harikalar Dünyasında piyesi için olan rolüne fazlasıyla kaptırması nedeniyle kendini birden bu dünyanın içinde buluverir.
  164) Sineklerin Tanrısı (1963) - Bütün yetişkin insanların öldüğü bir uçak kazasında hayatta kalan küçük bir grup küçük çocuk ve hayatta kalma savaşları.
  165) Aklım Karıştı (1999) Bir gencin 18 ay boyunca akıl hastanesinde kalışı ve yaşadıkları
  166) Ara (2008) - Tek bir apartman dairesinde geçen filmde 4 kişinin birbirini seven ve aldatan, kıran ama bırakmayan hikayelerini ele alınmaktadır.
  167) Aç Gözünü (1997) – Psikolojik gerilim filmi. Çok güvendiği güzel yüzünü kaybedince Cesar'ın hayatı çok farklı bir yöne doğru gidecektir.
  168) Beyaz Köpek (1982) (Klasik Koşullanma) Eski sahipleri tarafından sadece siyahları saldırması ve öldürmesi yönünde eğitilmiş bir köpek. Yeni sahibi bu köpeğin koşullamasını söndürebilecek mi ?
  169) Büyük Yalnızlık –
  170) Cennet –
  171) Gölgesizler –
  172) Güneş Yanığı –
  173) Küçük Kıyamet
  174) Solaris –
  175) Gerçeğe Çağrı –
  176) Küp –
  177) Ölüm Kitabı (Misery)
  178)Esaretin bedeli
  179)godfather 1-2
  180)kaplumbağlarda uçar
  181)bajrangi bhaijaan
  182)rab ne de bana di jodi
  183) Ekşi Elmalar
  184)Azap yolu
  185) Öteki
  186) Kadın kokusu
  187) La la land
  188)Benim komşum bir melek
  189)Bay hiçkimse
  190) Yaralı yüz
  191) Paramparça köpekler ve aşklar
  192) Ateş böceklerinin mezarı
  193) Cesur yürek
  194) Gladyatör
  195) Özgürlük yolu
  196) The İntouchables ( Can dostum )
  197) Aynı Yıldızın Altında
  198) Leon ( Sevginin gücü )
  199) Lucy
  200) Karanlıkta dans
  201) Remember ( Hatırla)
  202) Zorba
  203) Peekay
  204) Ekmek ve çiçek
  205) Sarhoş atlar zamanı
  206) Kirazın tadı
  207) Kış uykusu
  208) Üç maymun
  209) Şimdi yada asla
  210) Piyanist
  211) Yeşil yol
  212) Prestij
  213) Çingeneler zamanı
  214) August Rush
  215) Amelie
  216) Otomatik Portakal
  217) Ucuz Roman
  218) Rezervuar köpekleri
  219) Zincirsiz
  220) Kanlı elmas
  221) Adalet
  222) Schindler'in listesi
  223) Er Ryan'ı kurtarmak
  224) V for vandetta
  225) Köprüdeki kız
  226) The revenant ( Diriliş)
  227) Gone girl ( Kayıp kız )
  228) Titanic
  229) Nostalghia
  230) Libertarias
  231) Özgürlüğe giden uzun yol

  Film listesi Facebook/Yeraltı Edebiyatı Sayfası Admin’inin kişisel tercihleri ve sayfa üyelerinin desteği ile oluşturulmuş, yaklaşık bir yıldır faydalanmakta olduğum listedir. Ben sadece aracıyım, sitede böyle bir ihtiyaç gördüğüm için paylaştım. Teşekkürler oluşturulmasında emeği geçenleridir.