• Ezoterizm ,yetkin olmayanlara kapalı olan gizli bir bilgiyi şart koşmaktadır.Dışarıda bulunan, ezoterik bir topluluğun, özellikle öne çıkmış bir üyesi (usta, büyücü guru) tarafından takdis edilen (ifşa/imitasyon), izahat(talimat) suretiyle, uygulamalar (dini törenler) ve gizli öğretilerle tanıştırılabilir. Yeni üye "arkan disiplini" gereği gizlilik ve sır saklamayla yükümlüdür. (Helmut Werner, Lexikon der Esoterik)
    Felsefe ,kadimlerin dini sır okullarından türemiştir. Ve pagan sır okullarının çöküşüne kadar dinden ayrı bir sey değillerdir.Dolayısıyla felsefi düşüncenin derinlerine nüfuz etmek istiyenler ilahi ilhamın ilk bekçileri olan INISIYE( gizli bilgilere sahip) rahiplerin öğretilerini öğrenmelidir. Pagan ilahi okulları, inisiyelerine gizlilik yemini ettiren ve kutsal bilgileri ifşa edenleri ölümle cezalandıran gizli cemiyetlerdi. Ezoteriklerin iddiasına göre, kadim inisiyeler öyle uzak görüşlüydü ki milletlerin doğup öldüğünü, imparatorlukların yükselip çöktüğünü kavramışlardı. Bu geleneği, bugün de bir kısım gizli bilgilere sahip" kadimlerin yolundan giden "SEÇİLMİŞ IRK" insanligin geleceğini düşünerek Yeni Dünya Düzeni kurmak iddiasında. İşte Türkiye ve Islam dünyasına dayatilan Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) Afganistan ve Irak'ı isgal edilerek "demokratikleştirilmesi"nin esas sebebi böyle bir ilahi emre dayanıyor.

    Ezoterizmin geleneksel temelli Yahudi mistisizmi Kabala. Ezoterizmin geleneksel alanları ise siyaset felsefesi, dinler, simya, antropozofi, astroloji büyücülük, mistisizm, parapsikoloji, teozofi, tarot, new age (yenicag) tarikatları, psikoterapi ve hayat desteği, mind machine (zihin makinesi), gizli tarikat ve cemaatler-topluluklar ve sayıların büyüsü ve çağdaş nümeroloji-ebcet.

    Görüldüğü gibi ezoterizm dinden siyasete, psikolojiden dini cemaatlere kadar insana ait ne varsa ilgileniyor. Ozellikle insanlarin ruhsal dünyasına, manevi değerlerine yönelik olanlar bir başka önem kazanıyor.