• Düştü nazlı filintası aklına, 
     Yastığı altında küsmüş, 
     Düştü, Harran ovasından getirdiği tay 
     Perçemi mavi boncuklu, 
     Alnında akıtma 
     Üç topuğu ak, 
     Eşkini hovarda, kıvrak, 
     Doru, seglavi kısrağı. 
     Nasıl uçmuşlardı Hozat önünde!

  Ahmed Arif
 • "Boye pıxe der u ber guret bi "

  (Dayanilmaz kokular dağı taşı sarmıştı)
 • 33 KURŞUN

  Bu dağ Mengene dağıdır
  Tanyeri atanda Van'da
  Bu dağ Nemrut yavrusudur
  Tanyeri atanda Nem ruda karşı
  Bir yanın çığ tutar, Kafkas ufkudur
  Bir yanın seccade Acem mülküdür
  Doruklarda buzulların salkımı
  Firarı güvercinler su başlarında
  Ve karaca sürüsü,
  Keklik takımı...
  Yiğitlik inkâr gelinmez
  Tek'e - tek döğüşte yenilmediler
  Bin yıllardan bu yan, bura uşağı
  Gel haberi nerden verek
  Turna sürüsü değil bu
  Gökte yıldız burcu değil
  Otuzüç kurşunlu yürek
  Otuzüç kan pınarı
  Akmaz,
  Göl olmuş bu dağda...
  Yokuşun dibinden bir tavşan kalktı
  Sırtı alaçakır
  Karnı sütbeyaz
  Garip, ikicanlı, bir dağ tavşanı
  Yüreği ağzında öyle zavallı
  Tövbeye getirir insanı
  Tenhaydı, tenhaydı vakitler
  Kusursuz, çırılçıplak bir şafaktı
  Baktı otuzüçten biri
  Karnında açlığın ağır boşluğu
  Saç sakal bir karış
  Yakasında bit,
  Baktı kolları vurulu,
  Cehennem yürekli bir yiğit,
  Bir garip tavşana,
  Bir gerilere.
  D üştü nazlı filintası aklına,
  Yastığı altında küsmüş,
  Düştü, Harran ovasından getirdiği tay
  Perçemi mavi boncuklu,
  Alnında akıtma
  Üç topuğu ak,
  Ekşini hovarda, kıvrak,
  Doru, seglâvi kısrağı.
  Nasıl uçmuşlardı Hozat önünde!
  Şimdi, böyle çaresiz ve bağlı,
  Böyle arkasında bir soğuk namlu
  Bulunmayaydı,
  Sığınabilirdi yüceltilere...
  Bu dağlar, kardeş dağlar, kadrini bilir,
  Evvel Allah bu eller utandırmaz adamı,
  Yanan cıgaranın külünü,
  Güneşlerde çatal kıvılcımlanan
  Engereğin dilini,
  îlk atımda uçuran
  Usta elleri...
  Bu gözler, bir kere bile faka basmadı
  Ç ığ bekleyen boğazların kıyametini
  Karlı, yumuşacık hıyanetini
  Uçurumların,
  Önceden bilen gözleri...
  Çaresiz
  Vurulacaktı,
  Buyruk kesindi,
  Gayrı gözlerini kör sürüngenler
  Yüreğini leş kuşları yesindi...
  Vurulmuşum
  Dağların kuytuluk bir boğazında
  Vakitlerden bir sabah namazında
  Yatarım
  Kanlı, upuzun...
  Vurulmuşum
  Düşüm , gecelerden kara
  Bir hayra yoranım çıkmaz
  Canım alırlar ecelsiz
  Sığdıramam kitaplara
  Şifre buyurmuş bir paşa
  Vurulmuşum hiç sorgusuz, yargısız
  Kirvem, hallarımı aynı böyle yaz
  Rivayet sanılır belki
  Gül memeler değil
  D om dom kurşunu
  Paramparça ağzımdaki...
  Ölüm buyruğunu uyguladılar,
  Mavi dağ dumanını
  ve uyur - uyanık seher yelini
  Kanlara buladılar.
  Sonra oracıkta tüfek çattılar
  Koynumuzu usul - usul yoldayıp
  Aradılar,
  Didik - didik ettiler
  Kirmanşah dokuması al kuşağımı
  Tespihimi, tabakamı alıp gittiler
  Hepsi de armağandı Acemelinden...
  Kirveyiz, kardeşiz, kanla bağlıyız
  Karşıyaka köyleri, obalarıyla
  Kız alıp vermişiz yüzyıllar boyu,
  Komşuyuz yaka yakaya
  Birbirine karışır tavuklarımız
  Bilmezlikten değil,
  Fıkaralıktan
  Pasaporta ısınmamış içimiz
  Budur katlimize sebep suçumuz,
  Gayrı eşkiyaya çıkar adımız
  Kaçakçıya
  Soyguncuya
  Hayına...
  Kirvem, hallarımı aynı böyle yaz
  Rivayet sanılır belki
  Gül memeler değil
  D om dom kurşunu
  Paramparça ağzımdaki...
  Vurun ulan,
  Vurun,
  Ben kolay ölmem.
  Ocakta küllenmiş közüm,
  Karnımda sözüm var
  Haldan bilene,
  Babam gözlerini verdi TJrfa önünde
  Üç de kardaşını
  Üç nazlı selvi,
  Ömrüne doymamış üç dağ parçası.
  Burçlardan, tepelerden, minarelerden
  Kirve, hısım, dağların çocukları
  Fransız Kuşatmasına karşı koyanda
  Bıyıkları yeni terlemiş daha
  Benim küçük dayım N azif
  Yakışıklı,
  H afif
  İyi süvari
  Vurun kardaş demiş
  Nam us günüdür
  Ve şaha kaldırmış atını.
  Kirvem hallarımı aynı böyle yaz
  Rivayet sanılır belki
  Gül memeler değil
  Dom dom kurşunu
  Paramparça ağzımdaki...
 • Nasıl uçmuşlardı Hozat önünde!