• Kadın Çalışmalarında yararlanılabilecek kaynaklara ilişkin yaptığım araştırmada Ankara Üniversitesinin hazırlamış olduğu bir kaynakçaya ulaştım faydalanmak isteyenler için bu ileti altında paylaşıyorum:

  link: http://kasaum.ankara.edu.tr/...4%B0STES%C4%B01.docx

  İLETİŞİM YAYINLARI

  • Sanat, Cinsiyet ve Sanat Tarihi; Feminist Eleştiri – Ahu Antmen
  • Son Sömürge: Kadınlar – Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof
  • Bekaretin El Değmemiş Tarihi – Hanne Blank
  • Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar; Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu – Handan Çağlayan
  • Manevralar; Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar – Cynthia Enloe
  • Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi 1: Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729-2002
  • Kadınların Sınıfı; Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası – Aksu Bora ✔
  • Kızların Sessizliği; Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi – Elif Ekin Akşit
  • Başkalarının Kiri; Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri – Gül Özyeğin ✔
  • Erkekler Kadınlardan Neden Korkar – Jean Cournut
  • Bukalemun Erkek – Ayşe Saraçgil
  • Kadınlar Dile Düşünce – Jale Parla, Sibel Irzık ✔
  • Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik – Pınar İlkkaracan ✔
  • Cinsiyet ve Millet – Nira Yuval-Davis
  • Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet – Leonore Davidoff, Ayşe Durakbaşa
  • 90’larda Türkiye’de Feminizm – Aksu Bora, Asena Günal
  • Halide Edip; Türk Modernleşmesi ve Feminizm – Ayşe Durakbaşa
  • Vatan, Millet, Kadınlar – Ayşe Gül Altınay
  • Kaltak; Sıradışı Kadınlara Övgü – Elizabeth Wurtzel
  • Kadın Yurttaşın El Kitabı – Esra Güçlüer, Esra Koç
  • Nezihe Muhittin ve Türk Kadını; Türk Feminizminin Düşünsel Kökenleri ve Feminist Tarihyazıcılığından Bir Örnek – Ayşegül Balkan, Belma Ötüş-Baskett
  • Feminist Teori; Amerikan Feminizminin Entellektüel Gelenekleri – Josephine Donovan
  • Ben İşçiyim – Zehra Kosova
  • Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın – Şirin Tekeli
  • Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik – Sheila Rowbotham, Hilary Wainwright, Lynne Segal
  • Mesafeyi Aşmak; Barış Mücadelesinde Kadınlar – Cynthia Cockburn
  METİS YAYINLARI
  • Buradan Baktığımızda; Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi – Cynthia Cockburn ✔
  • Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar; Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler – Deniz Kandiyoti ✔
  • Cinsiyet Belası; Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi – Judith Butler
  • Çatışan Feminizmler; Felsefi Fikir Alışverişi - Judith Butler, Seyla Benhabib, Nancy Fraser
  • Demokrasinin Cinsiyeti – Anne Phillips
  • Erkeklik: İmkansız İktidar; Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler – Serpil Sancar
  • Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru – Catharine A. Mackinnon
  • Feminizm ve Doğaya Hükmetmek – Val Plumwood
  • Harem ve Kuzenler – Germaine Tillion
  • Hayat Yolları – Alice Miller
  • Hayatımı Yaşarken (2 cilt) – Emma Goldmann
  • Kadın Argosu Sözlüğü – Filiz Bingölçe
  • Kadın Hareketinin Kurumlaşması; Fırsatlar ve Rizikolar – Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
  • Kadınların Belleği - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
  • Kadınlara Karşı Savaş – Marilyn French
  • Osmanlı Kadın Hareketi – Serpil Çakır
  • Kadınsız İnkılap; Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği – Yaprak Zihnioğlu
  • Örtülü Kimlik; İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri – Aynur İlyasoğlu
  • Sıcak Yuva Masalı; Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz – Pınar İlkkaracan, Leyla Gülçür, Canan Arın
  • Tecavüz; Cinsel Şiddeti Anlamak – Diana Scully
  • Siyaset ve Cinsiyet; İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı – Heidi Wedel
  • Tarihin Cinsiyeti – Fatmagül Berktay
  • Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın - Fatmagül Berktay ✔
  • Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler – Evelyn Fox Keller
  • Cezayir’de Kadın Olmak – Halide Mesudi, Elisabeth Schemia
  • Sömürgeci Fanteziler; Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark – Meyda Yeğenoğlu
  • Batman’da Kadınlar Ölüyor – Müjgan Halis
  • Direniş ve İtaat; İki İktidar Arasında İslamcı Kadın – Ruşen Çakır
  • Kör Ayna, Kayıp Şark; Edebiyat ve Endişe – Nurdan Gürbilek (deneme) ✔
  • Kadınlığın 21 Hikayesi; Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle – Murathan Mungan (hzl.) (hikaye)
  BAĞLAM YAYINLARI
  • Psikanaliz Yazıları 2; Psikanaliz ve Kadın - Talar Parman (yay. yön.)
  • Psikanaliz Buluşmaları; Kadınlık
  • Beden ve Toplum Kuramı; Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine – İ. Emre Işık
  • İstanbul’da Onsekiz Yaşından Küçük Ticari Seks İşçisi Kız Çocuklar – Esin Küntay, Güliz Erginsoy
  • Kadın Yaşantıları – Ayşegül Yaraman (yay. haz.)
  • Kadınlara Dair, Akılda Kalanlar – Neşe Doster
  • Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili – Ayşegül Yaraman
  • Popüler Feminizm; Türkiye ve Britanya’da Kadın Dergileri – Süheyla Kırca
  • Resmi Tarihten Kadın Tarihine; Elinin Hamuruyla Özgürlük – Ayşegül Yaraman-Başbuğu
  PAYEL YAYINLARI
  • Bilim ve Cinsiyet Ayrımı – Evelyn Reed
  • Bilimde Cins Ayrımı – Evelyn Reed
  • Kadının Evrimi, Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye (2 cilt) – Evelyn Reed
  • Cinsel Politika – Kate Millet
  • Sokak Kadınları - Kate Millet
  • Cinselliğin Diyalektiği ve Kadın Özgürlüğü Davası – Shulamith Firestone
  • Cinsiyetler Arasında İşbirliği – Alfred Adler
  • Kadın Bilinci Erkek Dünyası – Sheila Rowbotham
  • Kadınlar Direniş ve Devrim - Sheila Rowbotham
  • Kadının Ruhsal Yapısı – Karen Horney
  • Kadının Yazısız Tarihi – Yıldız Yıldız
  • Kadın Saçı, Büyü ve Türban - Yıldız Yıldız
  • Tanrılar Kadınken – Merlin Stone
  AGORA YAYINLARI
  • Gölgenin Kadınları – Berat Günçıkan
  • Kadınlar; En Uzun Devrim – Juliet Mitchell
  • Dans Edemeyeceksem Bu Devrim Benim Devrimim Değildir – Emma Goldmann
  • Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği – Heidi Hartmann ✔
  • Toplumsal Cinsiyet; Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi – Joan Scoot
  • İhtiyaçlar Mücadelesi – Nancy Fraser
  • Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma – Judith Butler
  • Siborg Manifestosu – Dona Haraway
  • Kadın, İslam ve Sinema - Gönül Dönmez Colin
  • Feminist Sinema ve Film Teorisi – Anneke Smelik
  AYRINTI YAYINLARI
  • Kadınlık Arzuları; Günümüzde Kadın Cinselliği – Rosalind Coward
  • Şu Hain Kalplerimiz; Kadınlar Erkeklere Neden Teslim Olurlar - Rosalind Coward
  • Eleştirel Aile Kuramı – Mark Poster
  • Cinsel Şiddet; Yaşayanların/Yaşatanların Anlatımıyla – Alberto Godenzi ✔
  • İslamın Bilinçaltında Kadın – Fetna Ayt Sabbah
  • Sınırları Yıkmak; Feminist Yeşil Bir Sosyalizme Doğru – Mary Mellor
  • Erkek Akıl; Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın – Genevieve Lloyd
  • Kadınlar Neden Yazdıkları Her Mektubu Göndermezler – Darian Leader
  • Toplumsal Cinsiyet ve İktidar; Toplum, Kişi ve Cinsel Politika – R.W. Connell
  • Kurtlarla Koşan Kadınlar; Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler – Clarissa Pinkola Estes
  • Seks İsyanları; Toplumsal Cinsiyet, Başkaldırı ve Rock’n Roll – Simon Reynolds, Joy Press
  • Şovale, Kadın ve Rahip; Feodal Fransa’da Evlilik – Georges Duby
  • Erkek Ortaçağ; Aşka Dair ve Diğer Denemeler - Georges Duby
  İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI
  • Kadınların Tarihi (5 cilt) – Michelle Perrot, Georges Duby (ed.)
  • 1.Cilt – Ana Tanrıçalardan Hristiyan Azizlere
  • 2.Cilt – Ortaçağın Sessizliği
  • 3.Cilt – Rönesans ve Aydınlanma Çağı Paradoksları
  • 4.Cilt – Devrimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı
  • 5.Cilt – Yürminci Yüzyılda Kültürel Bir Kimliğe Doğru
  • Türkiye’de Kadının Dünü Bugünü – Emel Doğramacı
  SEL YAYINLARI
  • Yerli Bir Feminizme Doğru – Aynur İlyasoğlu, Necla Akgökçe (hzl.)
  • Kadın Araştırmalarında Yöntem – Serpil Çakır
  • İslamcı Kadının Aynadaki Sureti – Hülya Demir
  • Ütopyanın Kadınları Kadınların Ütopyası – Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz
  • Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım – Roy Boyne
  • Bitmeyen Savaşım; Kadın Hareketleri Tarihi – Süheyla Kadıoğlu
  ÜTOPYA YAYINLARI
  • Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet – Sylvia Marcos
  • Kadın Yazıları – Sibel Özbudun, Temel Demirer
  • Kadın, Küreselleşme ve ‘Yeni’-Ataerki - Sibel Özbudun, Temel Demirer
  • Kadın Sözleri – Patricia Latour
  PENCERE YAYINLARI
  • Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri – Caroline Ramazanoğlu
  • Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı; Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar – Michele Barrett
  • Sınırsız Feminist; Clara Zetkin – Gilbert Badia
  • Kadınlar ve Perestroyka – Chanie Rosenberg
  • İğdiş Edilmiş Kadın – Germain Greer
  • Üçüncü Dünyada İkinci Cins – Miranda Davies
  • Kadın ve Eşitlik – Ann Oakley, Juliet Mitchell
  BELGE YAYINLARI
  • Faşizme ve Alman İşgaline Karşı: Silahlı Direnişte Kadınlar – Ingrid Strobl
  • Özgür Bir Kadın Komünistin Otobiyografisi – Kollontay
  KADAV YAYINLARI
  • Ataerkil Sistem: “Erkeklerin Dünyasında Yaşamak” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
  • Feminizm Üzerine: “Bazı Sorular” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
  • Toplumsal Cinsiyet: “Bize Yüklenen Roller” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan
  ÇİTLEMBİK YAYINLARI
  • Feminizm Herkes İçindir – Bell Hooks ✔
  • Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler; Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset – Cynthia Enloe
  YORDAM YAYINLARI
  • Kadının Görünmeyen Emeği – Gülnur Acar-Savran, Nesrin Tuna Demiryontan ✔
  • Genç Kız ve Ölüm – Aysel Özakın (roman)
  KANAT YAYINLARI
  • Eleştirel Feminizm Sözlüğü – Helena Hırata, Françoise Laborie, Helene Le Doare, Daniele Senotier
  • Beden-Emek-Tarih; Diyalektik Bir Feminizm İçin – Gülnur Acar-Savran
  DOST YAYINLARI
  • Feminizm – Margaret Walters
  • Cinsiyetler Siyaseti – Sylviane Agacinski
  • Feminist Tiyatro Metinleri (derleme)
  İMGE YAYINLARI
  • Kadının Konumu Nasıl Değişti; Feodalizmden Kapitalizme – Sheila Margaret Pelizzon
  • Sendikacı Kadın Kimliği – Gülay Toksöz, Seyhan Erdoğdu
  ARAS YAYINCILIK
  • Bir Adalet Feryadı; Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Feminist Yazar – Lerna Ekmekçioğlu
  LİBERTE YAYINLARI
  • Serbest Piyasa Feminizmi – David Conway
  YAZIN DERGİSİ YAYINLARI
  • Feminizm ve Sosyalizm – Anja Meulenbelt
  İZ YAYINLARI
  • Modern ve Postmodern Feminizm – Zekiye Demir
  • Global Konferanslarda Kadın Politikaları – Nazife Şişman
  • Emanetten Mülke; Kadın Bedeninin Yeniden İnşası - Nazife Şişman
  PAPİRÜS YAYINLARI
  • Alt Tarafı Bir Film (mi?); Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek – Tülin Tankut
  VERSUS YAYINLARI
  • Sultana’nın Rüyası Padmarag; Tarihin İlk Feminist Ütopyaları – Emre Mahir
  AVESTA YAYINLARI
  • Devletsiz Ulusun Kadınları; Kürt Kadını Üzerine Araştırmalar; Feminist Bir Yaklaşım – Shahrzad Mojab
  SAY YAYINLARI
  • Feminist Edebiyat Eleştirisi – Maggie Humm
  SARMAL YAYINLARI
  • Feminist İktisadın Bakışı – Ufuk Serdaroğlu
  OTONOM YAYINLARI
  • Uyanış ve Seçme Öyküler – Kate Chopin
  YAPI KREDİ YAYINLARI
  • Cinsiyetli Olmak; Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar – Zeynep Direk (drl.)
  • Cogito, Sayı 58, Feminizm
  BABİL YAYINLARI
  • Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm – Lindsey German
  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
  • Sınır Tanımayan Feminizm; Teoriyi Sömürgeleştirilmekten Kurtarmak, Dayanışmayı Örmek – Chandra Talpade Mohanty
  CHİVİYAZILARI YAYINLARI
  • Farklılık ve Diyalog; Feminizmler Küreselleşmeye Meydan Okuyor – Sylvia Marcos, Marguerita Waller
  YAZIN YAYINLARI
  • Feminizm ve Sosyalizm – Anja Meulenbelt ✔
  BİRİKİM YAYINLARI
  • Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat – Şirin Tekeli
  BGST YAYINLARI
  • Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2006-2007 Seçkisi – Derya Demirler, Fahriye Dinçer, Özlem Aslan
  TÜSTAV YAYINLARI
  • Kızıl Feministler; Bir Sözlü Tarih Çalışması – Emel Akal
  EPOS YAYINLARI
  • Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza – Fatima Mernissi
  EVEREST YAYINLARI
  • Lacan ve Postfeminizm – Elizabeth Wright
  BİREY YAYINLARI
  • Yüzde Bir Bile Yoktu; Tarihte Anarşist, Nihilist, Feminist Kadınlar – Işık Ergüden (çev.)
  • Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları – Ali Seyyar
  SOSYALİST YAYINLAR
  • Kadınlar, Irk ve Sınıf – Angela Davis
  BAYIR YAYINLARI
  • Halide Edip’in Romanlarında Feminizm Sorunu – Yahya Kanbolat
  SİMAVİ YAYINLARI
  • Feminizmin ABC’si – Necla Arat
  AFA YAYINLARI
  • Agorafobi; Eviyle Evli Kadınlar - Robert Seidenberg , Karen Decrow
  ALFA YAYINLARI
  • Türkiye’de Kadın – Aytunç Altındal
  KADIN ÇEVRESİ YAYINLARI
  • Feminizm – Andree Michel ✔
  AMAÇ YAYINLARI
  • Marksizm ve Feminizm; İki Ayrı Kuram – Joanne Naiman
  LİTERATÜR YAYINLARI
  • Avrupa Tarihinde Kadınlar – Gisela Bock
  TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM YAYINLARI
  • Toplumsal Cinsiyet Yazıları; Kadınlara Dair Birkaç Söz - Şengül Hablemitoğlu
  YAPRAK YAYINLARI
  • Psikanaliz ve Feminizm – Juliet Mitchell
  GRİ YAYINLARI
  • Cinsellik ve Sınıf Mücadelesi – Reimut Reiche
  ALAN YAYINLARI
  • Kadınlar İçin – Şirin Tekeli
  • Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Nesnesi Kadın – Ayşe Eziler-Kıran, Seçil Büker
  EFİL YAYINLARI
  • Feminist İktisadın Bakışı Postmodernist mi? – Ufuk Serdaroğlu
  • İktisat ve Toplumsal Cinsiyet – Ufuk Serdaroğlu (ed.)
  DERGİLER
  • Felsefelogos Dergisi, Feminist Felsefe, Sayı:15, Ağustos 2001
  • Mesele, Sayı:27, Mart 2009
  • Toplumsal Tarih, Sayı:87, Mart 2001
  • Cogito, Feminizm ve Hukuk, Sayı: 43, 2005
  • Cogito, Feminizm, Sayı:58, Bahar 2009
  • Yapıt, Kadın Sorunu Özel Sayısı, Sayı:9, Şubat-Mart 1985
  • Hürriyet Gösteri Dergisi, Feminizm Nedir Ne Değildir?, Sayı:32, 1983
  • Toplumbilim Dergisi Feminist Eleştiri Özel Sayısı, Mayıs 2002
  • 11. Tez Kitap Dizisi Sayı: 9 Marksizm ve Feminizm
  • Mimesis Tiyatro, Çeviri Araştırma Dergisi, Sayı: 12, Feminist Tiyatro Özel Sayısı
  YAYINEVİ BELLİ DEĞİL
  • Feminist Olarak Okumak – Jonathan Culler
 • KİTAP LİSTESİ  AD YAYINLARI

  Feministlere Masallar - Maeve Binchy
  AFA YAYINLARI

  Agorafobi: Eviyle Evli Kadınlar – Robert Seidenberg , Karen Decrow
  AGORA YAYINLARI

  Dans Edemeyeceksem Bu Devrim Benim Devrimim Değildir – Emma Goldmann

  Dünyanın Kökeni: Vajina - Jejto Drenth

  Feminist Sinema ve Film Teorisi – Anneke Smelik

  Gölgenin Kadınları – Berat Günçıkan

  İhtiyaçlar Mücadelesi – Nancy Fraser

  Kadın, İslam ve Sinema - Gönül Dönmez Colin

  Kadınlar: En Uzun Devrim – Juliet Mitchell

  Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği – Heidi Hartmann

  Siborg Manifestosu – Dona Haraway

  Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi – Joan Scoot

  Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma – Judith Butler

  West Mektuplaşmaları - Virginia Woolf, Vita Sackville
  AKADEMİ YAYIN

  Bilinen Sır: Erkeklik ve Sosyalist Erkeklik – Mesur Çeki

  Kadının Kurtuluşu İçin Yeni Perspektifler (Bir Polemik) - Monika Gartner Engel, Stefan Engel

  Kızıl Çin'de Kadınlar Göğün Yarısı - Janet Goldwasser, Stuart Dowty

  ALAN YAYINLARI

  Kadınlar İçin – Şirin Tekeli

  Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Nesnesi Kadın – Ayşe E. Kıran, Seçil Büker
  ALFA YAYINLARI

  Türkiye’de Kadın – Aytunç Altındal
  ALTÜST YAYINLARI

  Kadın Argosu Sözlüğü 2 – Filiz Bingölce

  Zenanname: Kadınlar Kitabı - Enderun Fazıl  AMAÇ YAYINLARI

  Marksizm ve Feminizm: İki Ayrı Kuram – Joanne Naiman
  ANKARA ÜNİVERSİESİ YAYINLARI

  Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği - Ahmet Makal, Gülay Tokgöz
  ARAS YAYINCILIK

  Bir Adalet Feryadı: Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Feminist Yazar – Lerna Ekmekçioğlu
  ARTEMİS YAYINLARI

  Gece Nöbeti– Sarah Waters

  Ustaparmak– Sarah Waters
  AVESTA YAYINLARI

  Devletsiz Ulusun Kadınları: Kürt Kadını Üzerine Araştırmalar: Feminist Bir Yaklaşım – Shahrzad Mojab  AYİZİ KİTAP

  Ateşle Oynamak - Richa Nagar, Sangtin Yazarları

  Baş Harfi F – Catherine Redfern-Kristin Aune

  Ben, Kendim ve Bergen – Ayşe Başak Kaban

  Feminizm Kendi Arasında – Aksu Bora

  Kimse Duymaz: Türkiye’de İnsan Ticareti Mağdurları Üzerine Bir Araştırma – Elif Özer

  Makbul Anneler Müstakbel Vatandaşlar – Sevi Bayraktar

  Mamak Kitabı: Biz Bir Orduya Kafa Tuttuk Arkadaş – Meral Akbaş

  Maskeler, Süvariler, Gacılar (Ülker Sokak: Bir Alt Kültürün Dışlanma Mekanı) – Pınar Selek

  Ne Değişti: Kürt Kadınalrın Zorunlu Göç Deneyimi – Handan Çağlayan

  O Hep Aklımda: Mamak Cezaevi Tanıklığı – Pamuk Yıldız

  Ohal'de Feminizm: Nebahat Akkoç Anlatıyor – Ceren Belge

  Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayışının Bir Hikâyesi – Aynur Demirdilek

  Tel Dolap – Semanur Sevim  AYKIRI YAYINCILIK

  Balığın Bisiklete İhtiyacı Ne Kadarsa Kadının Erkeğe İhtiyacı O Kadardır - Fay Weldon

  Rus Devriminin Gölgesinde Kadınlar – Sheila Fitzpatrick  AYRINTI YAYINLARI

  Anne: Melek mi Yosma mı? – Estela V. Welldon

  Cinsel Şiddet: Yaşayanların/Yaşatanların Anlatımıyla – Alberto Godenzi

  Eleştirel Aile Kuramı – Mark Poster

  Erkek Akıl: Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın – Genevieve Lloyd

  Erkek Ortaçağ: Aşka Dair ve Diğer Denemeler – Georges Duby

  Etin Cinsel Politikası – Carol J. Adams (2013)

  İktidarın Psişik Yaşamı: Tabiyet Üzeirne Teoriler - Judith Butler

  İslamın Bilinçaltında Kadın – Fetna Ayt Sabbah

  Kadın ve Bedeni: Dişilik, Güzellik Ve Şiddet Sarmalında - Altan Kar, Yasemin İnceoğlu

  Kadınlar Neden Yazdıkları Her Mektubu Göndermezler – Darian Leader

  Kadınlık Arzuları: Günümüzde Kadın Cinselliği – Rosalind Coward

  Kurtlarla Koşan Kadınlar: Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler – Clarissa Pinkola Estes

  Seks İsyanları: Toplumsal Cinsiyet, Başkaldırı ve Rock’n Roll – Simon Reynolds, Joy Press

  Sınırları Yıkmak: Feminist Yeşil Bir Sosyalizme Doğru – Mary Mellor

  Şovale, Kadın ve Rahip: Feodal Fransa’da Evlilik – Georges Duby

  Şu Hain Kalplerimiz: Kadınlar Erkeklere Neden Teslim Olurlar – Rosalind Coward

  Toplumsal Cinsiyet ve İktidar / Toplum, Kişi ve Cinsel Politika – R.W. Connell  BABİL YAYINLARI

  Cinsiyet, Irk ve Sınıf – Lynn S. Chancer, Bexerly Xaviera Watkins

  Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm – Lindsey German  BAĞLAM YAYINLARI

  Beden ve Toplum Kuramı: Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine – İ. Emre Işık

  İstanbul’da Onsekiz Yaşından Küçük Ticari Seks İşçisi Kız Çocuklar – Esin Küntay, Güliz Erginsoy

  Kadın Yaşantıları – Ayşegül Yaraman (yay. haz.)

  Kadına Melodram Yakışır: Türk Melodram Sinemasında Kadın İmgeleri – Hasan Akbulut

  Kadınlara Dair, Akılda Kalanlar – Neşe Doster

  Psikanaliz Buluşmaları 2: Kadınlık

  Psikanaliz Yazıları 2: Psikanaliz ve Kadın – Talar Parman (yay. yön.)

  Popüler Feminizm: Türkiye ve Britanya’da Kadın Dergileri – Süheyla Kırca

  Resmi Tarihten Kadın Tarihine: Elinin Hamuruyla Özgürlük – Ayşegül Yaraman-Başbuğu

  Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili – Ayşegül Yaraman  BAYIR YAYINLARI

  Halide Edip’in Romanlarında Feminizm Sorunu – Yahya Kanbolat  BELGE YAYINLARI

  Faşizme ve Alman İşgaline Karşı: Silahlı Direnişte Kadınlar – Ingrid Strobl

  Özgür Bir Kadın Komünistin Otobiyografisi – Aleksandra Kollontay

  Kadın Önderleşmesinde Roxa Luxemburg – Fusün Erdoğan

  Uluslararası Af Örgütü Türkiye Raporu – Kadınlara Yönelik Şiddete Son  BGST YAYINLARI

  Cinsiyet, Irk, Sınıf: Kadınlardan Yeni Bir Perspektif – Selma James

  Feminist Tarihin Peşinde - Joan Wallach Scott

  Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar

  2006-7 Seçkisi – Derya Demirler, Fahriye Dinçer, Özlem Aslan

  2009 Seçkisi

  2010 Seçkisi
  BİLGE KÜLTÜR SANAT

  Çöl Çiçeği - Waris Dirie  BİLGİ YAYINLARI

  Nataşalar: Yeni Küresel Seks Ticaretinin İçyüzü – Victor Malarek  BİREY YAYINLARI

  Yüzde Bir Bile Yoktu: Tarihte Anarşist, Nihilist, Feminist Kadınlar – Işık Ergüden (çev.)

  Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları – Ali Seyyar

  Türkiye’de Aile Şiddet ve Kadın Sığınma Evleri – Emine Öztürk  BİRİKİM YAYINLARI

  Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat – Şirin Tekeli  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

  Feminizm ve Tiyatro – Sue-Ellen Case

  Sınır Tanımayan Feminizm: Teoriyi Sömürgeleştirilmekten Kurtarmak, Dayanışmayı Örmek – Chandra Talpade Mohanty  CANUT YAYINLARI

  Kadının Özgür ve Bütünsel Gelişimi: Feminizm ve Marksist Hümanizmin Diyalektiği - Yang Feng
  CEYLAN YAYINEVİ

  Medyada Kadın - Hatice Akdoğan  CHİVİYAZILARI YAYINLARI

  Farklılık ve Diyalog: Feminizmler Küreselleşmeye Meydan Okuyor – Sylvia Marcos, Marguerita Waller  CİNİUS YAYINLARI

  Kadın Bedeni ve Cinselliğin Temsili – Tamer Kütükçü
  CUMHURİYET KİTAPLARI

  Şeriata Karşı Kadınlar: Afganistan Gerçeğinde – Galina Breitkreuz  ÇİTLEMBİK YAYINLARI

  Feminizm Herkes İçindir – Bell Hooks

  Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset – Cynthia Enloe
  DERGAH YAYINLARI

  Robert Kolej’in Kızları: Misyonerlik, Feminizm, Yabancı Okullar: Hester Donaldson Jenkins  DESTEK YAYINLARI

  Muhafazakarlığa Karşı Feminizm - Handan Koç  DİPNOT YAYINLARI

  Ataerki ve Birikim – Maria Mies (2012)

  İran Sineması’nda Kadın – Fatin Kanat

  Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri (Devlet, Ordu ve Toplumsal Cinsiyet) - Çiğdem Akgül

  Üniversitede Cadı Avı (1948 DTCF Tasfiyesi ve P.N.Boratav'ın Müdafaası) - Mete Çetik

  Yerel Yönetimler ve Cinsiyet Kadınların Kentte Görünmez Varlığı – Ayten Alkan
  DOĞAN KİTAP

  Gökyüzünün Yarısı: hayatlarını Değiştiren Kadınların Hikâyesi - Kolektif

  Kadının Adı Yok – Duygu Asena

  Kaç Zil Kaldı Örtmenim? - Filiz Aygündüz

  Satılık Erkeklik – Ayşe Kudat  DOMİNO YAYINCILIK

  Çoluk Çocuk – Patti Smith  DOST YAYINLARI

  Cinsiyetler Siyaseti – Sylviane Agacinski

  Feminist Tiyatro Metinleri (derleme)

  Feminizm – Margaret Walters  DÖNÜŞÜM YAYINLARI

  Rusya’da 1917 Sosyalist Devrimi ve Kadınları 1,2 – Gül Özgür  EBABIL YAYINCILIK

  Medya ve Kadın - Derleme  EFİL YAYINLARI

  Dünya Kadına Karşı: Kadına Duyulan Korkunun Temelleri – Pınar Uçar Özbirinci

  Göç ve Sosyal Dışlanma: Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar - Saniye Dedeoğlu, Çisel Ekiz Gökmen

  Feminist İktisadın Bakışı Postmodernist mi? – Ufuk Serdaroğlu

  İktisat ve Toplumsal Cinsiyet – Ufuk Serdaroğlu (ed.)

  Tesettürü Sorgularken: Müslüman Kadınlara Açık Mektuplar – Marnia Lazreg  EPOS YAYINLARI

  Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza – Fatima Mernissi
  EPSİLON YAYINLARI

  Şeyhin Konukları: Bir Irak Köyünün Kadınları – Elizabeth W. Fernea  ERBAİN YAYINLARI

  Tarihe İz Bırakan Kadınlar – Metehan K. Avcı  EVEREST YAYINLARI

  Bin Muhteşem Güneş - Khaled Hosseini

  Lacan ve Postfeminizm – Elizabeth Wright

  Toplumsal Kurgular ve Cinsiyetçilik – Yaşar Çabuklu  EVRENSEL BASIM YAYIN

  Fransız Devrimi’nde Kadınlar – Galina Serebryakova

  Masallar ve Toplumsal Cinsiyet - Melek Ö. Sezer (2010/11)

  Masal Masal Matitas (Yetişkinler İçin Masal Antolojisi) - Melek Ö. Sezer (2012)  GRİ YAYINLARI

  Cinsellik ve Sınıf Mücadelesi – Reimut Reiche
  GÜNİZİ KİTAPLIĞI

  Sütü Küstürmek: Almanya'daki Anadolu Kadınları - Metin Gür  İLETİŞİM YAYINLARI

  90’larda Türkiye’de Feminizm – Aksu Bora, Asena Günal

  Aklımdakı Yılan- Hatice Meryem

  Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar: Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu – Handan Çağlayan

  Başkalarının Kiri: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri – Gül Özyeğin

  Bekaretin El Değmemiş Tarihi – Hanne Blank

  Ben İşçiyim – Zehra Kosova

  Biz Bu dağın çiçeğiydik - Evrim Alataş

  Bukalemun Erkek – Ayşe Saraçgil

  Cinsiyet ve Millet – Nira Yuval-Davis

  Erkekler Kadınlardan Neden Korkar – Jean Cournut

  Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet – Leonore Davidoff, Ayşe Durakbaşa

  Feminist Teori: Amerikan Feminizminin Entellektüel Gelenekleri – Josephine Donovan

  Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik – Sheila Rowbotham, Hilary Wainwright, Lynne Segal

  Halide Edip: Türk Modernleşmesi ve Feminizm – Ayşe Durakbaşa

  Hat / Kıbrıs'ta Kadınlar, Taksim ve Toplumsal Cinsiyet Düzeni - Cynthia Cockburn

  Hayali Kahramanlar Hakiki Erkekler: Çizgi Roman ve Fotoromanda Erkeklik Temsilleri Üzerine Denemeler – H. Bahadır Türk

  Iraklı Kadınların Anlatılmayan Öyküsü: 1948’den Bugüne – Nadje SadigAl-Ali

  Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın – Şirin Tekeli

  Kadın Yurttaşın El Kitabı – Esra Güçlüer, Esra Koç

  Kadınlar Dile Düşünce – Jale Parla, Sibel Irzık

  Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası – Aksu Bora

  Kadınlık mı Annelik mi? – Elizabeth Badinter

  Kaltak: Sıradışı Kadınlara Övgü – Elizabeth Wurtzel

  Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi – Elif Ekin Akşit

  Kürt Kadınların Penceresinden (Resmî Kimlik Politikaları, Milliyetçilik, Barış Mücadelesi) – Handan Çağlayan

  Manevralar: Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar – Cynthia Enloe

  Mesafeyi Aşmak: Barış Mücadelesinde Kadınlar – Cynthia Cockburn

  Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik – Pınar İlkkaracan

  Nezihe Muhittin ve Türk Kadını: Türk Feminizminin Düşünsel Kökenleri ve Feminist Tarihyazıcılığından Bir Örnek – Ayşegül Balkan, Belma Ötüş-Baskett

  Öfkenin Şenliği- Jaklin Çelik

  Öykümü Kim Anlatacak– Şebnem İşigüzel

  Para ile Akraba: Kentsel Türkiye'de Kadın Emeği – Jenny B. White

  Sanat, Cinsiyet ve Sanat Tarihi: Feminist Eleştiri – Ahu Antmen

  Son Sömürge: Kadınlar – Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof

  Sürüne Sürüne Erkek Olmak – Pınar Selek

  Tamamlanmamış Devrim: Kadınların Yeni Rollerine Uymak – Gosta Esping Andersen

  Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti (Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar) - Serpil Sancar

  Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi 1: Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729-2002

  Vatan, Millet, Kadınlar – Ayşe Gül Altınay  İMGE YAYINLARI

  Aykırı Kadınlar / Osmanlı'dan Günümüze Devrimci Kadın Portreleri – Hüseyin Aykol

  Kadının Konumu Nasıl Değişti: Feodalizmden Kapitalizme – Sheila Margaret Pelizzon

  Sendikacı Kadın Kimliği – Gülay Toksöz, Seyhan Erdoğdu
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

  Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları: Toplumsal Cinsiyet, Kültür – Amila Buturovic  İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

  Kadınların En Güzel Tarihi - Françoise Heritier, Sylviane Agacinski, Nicole Bacharan, Michelle Perrot

  Kadınların Tarihi (5 cilt) – Michelle Perrot, Georges Duby (ed.)

  1.Cilt – Ana Tanrıçalardan Hristiyan Azizlere

  2.Cilt – Ortaçağın Sessizliği

  3.Cilt – Rönesans ve Aydınlanma Çağı Paradoksları

  4.Cilt – Devrimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı

  5.Cilt – Yirminci Yüzyılda Kültürel Bir Kimliğe Doğru

  Tuhaf Bir Kadın - Leyla Erbil

  Türkiye’de Kadının Dünü Bugünü – Emel Doğramacı  İTHAKİ YAYINLARI

  Kadınlık Yeniden: Çağdaş Psikanalizin Bakışı – Bella Habib (ed.)  İZ YAYINLARI

  Emanetten Mülke: Kadın Bedeninin Yeniden İnşası – Nazife Şişman

  Global Konferanslarda Kadın Politikaları – Nazife Şişman

  Modern ve Postmodern Feminizm – Zekiye Demir  KABALCI YAYINLARI

  Kadın Filozoflar 1, 2 – Marit Rullmann  KADAV YAYINLARI

  Ataerkil Sistem: “Erkeklerin Dünyasında Yaşamak” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan

  Feminizm Üzerine: “Bazı Sorular” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan

  Şarkı Söylediğin Zaman – İnci Aral

  Toplumsal Cinsiyet: “Bize Yüklenen Roller” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan Kırmızı Kedi Yayınevi  KADIN ÇEVRESİ YAYINLARI

  Feminizm – Andree Michel  KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ

  Kadın: II. Meşrutiyet Döneminde Bir Jön Türk Dergisi 1908-1909 – Fatma Kılıç Denman

  Kadınların Dünyası: 1913-1921 (2 cilt) - Fatma B.Yılmaz, Tülay G. Demircioğlu  KANAT YAYINLARI

  Beden-Emek-Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin – Gülnur Acar-Savran

  Bedenin Farklı Halleri – Yaşar Çabuklu

  Eleştirel Feminizm Sözlüğü – Helena Hırata, Françoise Laborie, Helene Le Doare, Daniele Senotier

  Toplumsalın Sınırında Beden – Yaşar Çabuklu  KALKEDON YAYIN

  Biyoloji Kader Olunca: Weimar ve Nazi Almanyası’nda Kadınlar – Renate Bridenthal (ed.)

  Cadılığın Tarihi: Ortaçağ’da Bilge Kadının Katli – Lois Martin

  Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil – Ebru Tönel, İlknur Hacısoftaoğlu vd.

  Sosyalist Feminist Proje 1/2: Teori ve Politikanın Günümüz Okuması – Nancy Holmstorm  KAVRAM YAYAINLARI

  Sevgi ve Politika: Radikal Feminist ve Lezbiyen Teoriler- Carol-Anne Douglas  KAZANCI YAYINLARI

  Namus Cinayetleri: Töre Değil Ataerki – Av. Safiye Vardarlı  KIRMIZI YAYINLARI

  Kadınların Dünyası – Alain Touraine  KİTAP YAYINEVİ

  Bir Elde İğne Bir Elde Kitap: Şemseddin Sami ve Osmanlı Kadınları – Şemseddin Sami

  Doğu, Batı ve Kadın: Üç Kadın Seyyahımızın Kaleminden - Özlem Ezer

  Küresel Seks – Dennis Altman

  Nezihe Muhiddin / Bütün Eserleri – Yaprak Zihnioğlu  KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

  Birkça Arpa Boyu: 21. yya Girerken Türkiye’de Feminizt Çalışmalar – Pelin Özer, Serpil Sancar

  Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar) - Hülya Durudoğan

  Dönme Kadınlar (Toplumsal Cinsiyet, Kimlik ve Sınırlar) - Eric R. Dursteler  KURALDIŞI YAYINEVI

  Fahişelik Dosyası - Kate Millett  KÜLT NEŞRİYAT YAYINLARI

  Kişisel Olan Politiktir: Radikal Feminizm Üzerine – Carol Hanisch, Hanife Aliefendioğlu  LİBERTE YAYINLARI

  Serbest Piyasa Feminizmi – David Conway

  Son Kadınlar - Necati Güngör
  LİTERA TÜRK YAYINLARI

  Tarih İçinde Görünürlükten Kadınların Tarihine: Amerikan Kadın Romanında Feminist Bilinç ve Politika - Sema Zafer Sümer  LİTERATÜR YAYINLARI

  Avrupa Tarihinde Kadınlar – Gisela Bock  METİS YAYINLARI

  Batman’da Kadınlar Ölüyor – Müjgan Halis

  Benden Önce Bir Başkası -Nurdan Gürbilek

  Bildiğimiz Kapitalizmin Sonu: Siyasal İktisadın Feminist Eleştirisi – J.K. Gİbson-Graham

  Bu Kâbuslar Neden Cemil?: Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk – Umut Tümay Arslan

  Buradan Baktığımızda: Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi – Cynthia Cockburn

  Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler – Deniz Kandiyoti

  Cezayir’de Kadın Olmak – Halide Mesudi, Elisabeth Schemia

  Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi – Judith Butler

  Çatışan Feminizmler: Felsefi Fikir Alışverişi – Judith Butler, Seyla Benhabib, Nancy Fraser

  Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim Üzerine – Nilgün Abisel, Nejat Ulusay (vd)

  Demokrasinin Cinsiyeti – Anne Phillips

  Direniş ve İtaat: İki İktidar Arasında İslamcı Kadın – Ruşen Çakır

  Erkeklik: İmkânsız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler – Serpil Sancar

  Eşcinsel Kadınlar – Cenk Özbay, Serdar Soydan

  Fahişeliğin Öbür Yüzü: Onbeş kadının Tanıklığı – Fügen Yıldırım

  Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru – Catharine A. Mackinnon

  Feminizm ve Doğaya Hükmetmek – Val Plumwood

  Film Dilinde Mahrem: Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekân Temsili – Sezer Pekerman

  Harem ve Kuzenler – Germaine Tillion

  Hayat Yolları – Alice Miller

  Hayatımı Yaşarken (2 cilt) – Emma Goldmann

  İktidarın Mahremiyeti (İstanbul'da Hayat Kadınları, Seks İşçiliği ve Şiddet) - Aslı Zengin

  Kadın Argosu Sözlüğü – Filiz Bingölçe

  Kadın Hareketinin Kurumlaşması: Fırsatlar ve Rizikolar – Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

  Kadınlara Karşı Savaş – Marilyn French

  Kadınların Belleği: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

  Kadınlığın 21 Hikâyesi: Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle – Murathan Mungan (hz)

  Kadınsız İnkılâp: Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği – Yaprak Zihnioğlu

  Kendine Ait Bir Oda – Virginia Woolf

  Kör Ayna, Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe – Nurdan Gürbilek (deneme)

  Kültür Fragmanları: Türkiye'de Gündelik Hayat – Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber

  Lubunya: Transseksüel Kimlik ve Beden – Selin Berghan

  Osmanlı Kadın Hareketi – Serpil Çakır

  Örtülü Kimlik: İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri – Aynur İlyasoğlu

  Peruk Takan Kadınlar – Kutluğ Ataman

  Rüyanın Öte Yakası - Ursula K. Le Guin

  Sıcak Yuva Masalı: Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz – Pınar İlkkaracan, Leyla Gülçür, Canan Arın

  Sıfır Noktasındaki Kadın - Neval El Seddavi

  Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı – Heidi Wedel

  Tarihin Cinsiyeti – Fatmagül Berktay

  Tecavüz: Cinsel Şiddeti Anlamak – Diana Scully

  Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın – Fatmagül Berktay

  Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler – Evelyn Fox Keller

  Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın - Adem Yavuz Elveren, Saniye Dedeoğlu

  Sömürgeci Fanteziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark – Meyda Yeğenoğlu  NEMESIS KITAP

  Kadın Krallığı (Son Anaerkil Toplum) - Ricardo Coler  NAOS YAYINLARI

  Medyada Cinsiyet Streotipleri: Toplumsal Cinsiyet ve İletişim – Serdar Kaypakoğlu  NOTABENE YAYINLARI

  21. Yüzyıl Feminizmine Doğru (Neoliberalizmin Ötesinde Bir Kadın Hareketi İçin Tartışmalar) - Kolektif

  Alis, Harikalar Diyarı'ndan Tüymüş Bulunuyor / Kadınlardan Gülümseyen Öyküler - Kolektif

  Feminist Dergisi Tüm Sayılar Tıpkıbasımı - Kadın Kültür İletişim Vakfı

  Vejetaryen Külkedisi (Büyüklere Gerçekçi Bir Masal) – Nunila Lopez

  Yazko Somut 4. Sayfa - İlk Feminist Yazılar - Stella Ovadya (ed.)
  ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI

  Kadın Filozoflar Tarihi – Ingeborg Gleichauf  ÖZNE YAYINLARI

  Erkek Aşkının Ötesinde - Lillian Federman  OTONOM YAYINLARI

  Caliban ve Cadı (Kadınlar, Beden ve İlksel Birikim) - Silvia Federici

  Feminist Öznelerin Kuruluşu: Kathi Weeks

  Uyanış ve Seçme Öyküler – Kate Chopin  PAPİRÜS YAYINLARI

  Alt Tarafı Bir Film (mi?)/Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek – Tülin Tankut  PAYEL YAYINLARI

  Bilim ve Cinsiyet Ayrımı – Evelyn Reed

  Bilimde Cins Ayrımı – Evelyn Reed

  Cinsel Politika – Kate Millet

  Cinselliğin Diyalektiği ve Kadın Özgürlüğü Davası – Shulamith Firestone

  Cinsiyetler Arasında İşbirliği – Alfred Adler

  Kadın: İkinci Cins (1, 2, 3) - Simone de Beauvoir

  Kadın Bilinci Erkek Dünyası – Sheila Rowbotham

  Kadın Saçı, Büyü ve Türban – Yıldız Yıldız

  Kadınlığımın Hikayesi * Simone de Beauvoir

  Kadının Evrimi, Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye (2 cilt) – Evelyn Reed

  Kadının Gizlenmiş Tarihi - Sheila Rowbotham

  Kadının Ruhsal Yapısı – Karen Horney

  Kadının Yazısız Tarihi – Yıldız Yıldız

  Kadınlar, Direniş ve Devrim - Sheila Rowbotham

  Sokak Kadınları – Kate Millett

  Tanrılar Kadınken – Merlin Stone  PENCERE YAYINLARI

  Cinselliği Biten Kadın – Germain Greer

  Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri – Caroline Ramazanoğlu

  Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı: Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar – Michele Barrett

  İğdiş Edilmiş Kadın – Germain Greer

  Kadın ve Eşitlik – Ann Oakley, Juliet Mitchell

  Kadınlar ve Perestroyka – Chanie Rosenberg

  Kadın Gözüyle Batı Avrupada Fahişeliğin Tarihi- Jess Wells

  Sınırsız Feminist: Clara Zetkin – Gilbert Badia

  Tarsus’un Kırmızı Kilimleri: Bir Kadının 1909 Ermeni Katliamı Tanıklığı - Helen D. Gibbons

  Üçüncü Dünyada İkinci Cins – Miranda Davies
  PERİ YAYINLARI

  Kadın Sineması – M. Şehmus Güzel
  PHOENİX YAYINLARI

  Edebiyatımızda Kadın Yazarlar Sözlüğü – Neriman Ağaoğlu, Zerrin Saral

  İzmir Yahudi Cemaati Kadın Kimliği- Hale Okçay

  Tarihten Gizlenenler: Gey ve Lezbiyen Tarihine Yeni Bir Bakış - Martha J. Vıcınus, Martin Bauml Duberman, George Chauncey Jr
  POSTİGA YAYINLARI

  Namusun Halleri – A. Nevin Yıldız Tahincioğlu
  SAF YAYINCILIK

  Baş Düşman: Patriyarkanın Ekonomi Politiği - Christine Delphy  SARMAL YAYINLARI

  Feminist İktisadın Bakışı – Ufuk Serdaroğlu  SAY YAYINLARI

  Feminist Edebiyat Eleştirisi – Maggie Humm

  Feminizmin ABC’si – Necla Arat (simavi yayınlarında da var!)

  Kadınların Gündemi – Necla Arat  SAYFA6 YAYINLARI

  Kim Lan Bu Hayatımın Erkeği – Deniz Özturhan  SEL YAYINLARI

  Amerikalı Anarşist Voltairine de Cleyre'nin Yaşamı - Paul Avrich

  Aşkın "L" Hali - Kolektif

  Bitmeyen Savaşım: Kadın Hareketleri Tarihi – Süheyla Kadıoğlu

  Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu – Valerie Solanas

  Felsefe-i Zenan (Letaif-i Rivayat/3. Cüz) - Ahmet Mithat Efendi

  Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım – Roy Boyne

  Gey ve Lezbiyen Yazını – Hugs Stevens

  Görgülü ve Bilgili Bir Burjuva Kadınının Mektupları - Kolektif

  İslamcı Kadının Aynadaki Sureti – Hülya Demir

  İşte Böyle Güzelim - Ayşe Gül Altınay, Esin Düzel, Hülya Adak, Nilgün Bayraktar

  Kadın Araştırmalarında Yöntem – Serpil Çakır, Necla Akgökçe

  Kendimizi Savunurken – Rosalind Wisemand

  Kukular Kitabı Juan Manuel de Prada

  Orgazmın Tarihi - Robert Muchembled

  Öteki Erkekler – Aras Güngör

  Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması – Cordelia Fine

  Ütopyanın Kadınları Kadınların Ütopyası – Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz

  Yeni Bir Çağ Hayali: Yirminci Yüzyılı Yaratan Kadınlar - Sheila Rowbotham

  Yerli Bir Feminizme Doğru – Aynur İlyasoğlu, Necla Akgökçe (hzl.)
  SENTEZ YAYINLARI

  Aristoteles Yazıları - Feminizm ve Aristotelesçi Feminizm Üzerine - H. Nur Beyaz Erkızan  SİYAHBEYAZ YAYINLARI

  "Sığınan" Kadın Fotoğrafları - Ayşe Küçükkurt

  Siyasetin Savurduğu Kadınlar – Günseli Özkaya  SİYAH-PEMBE-ÜÇGEN

  80’lerde Lubunya Olmak – derleme

  90’larda Lubunya Olmak - Yavuz Cingöz, Erdem Gürsu  SOKAK KİTAPLARI

  Anaerkil Toplumlar: Kadınların Görünmeyen Tarihi - Hikmet Durukanoğlu

  Çağların Değişmeyen Esareti: Fuhuş - Kurtuluş Tayanç Çalışır  SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI (SAV) YAYINLARI

  Hane, Devlet, Piyasa: Kadın Emeği ve Sosyal Politikalar Bağlamında Cinsiyetleştirilmiş Bütçe- Özgün Akduran

  Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Türkiye Örneği – Saniye Dedeoğlu, Melda Yaman Öztürk  SOSYALİST YAYINLAR

  Kadınlar, Irk ve Sınıf – Angela Davis  SU YAYINEVİ

  Evlerimizdeki Gündelikçi Kadınlar Cömert "Abla"ların Sadık "Hanım"ları – Helga Rittersberger Tılıç, Sibel Kalaycıoğlu

  Kutsal Fahişeden Bakire Meryem’e: Toprak ve Kadın – Emre Caner  TARİH VAKFI YAYINLARI

  Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları – Madeline C. Zilfi  TELOS YAYINLARI

  Kadınların Özgürleşmesi Üzerine – Marc Sautet  TİMAŞ YAYINLARI

  Çapraz Ateşte Bir Kadın: Suriye Devrim Günlükleri – Samar Yazbek

  Dağın Ardına Bakmak - Bejan Matur

  Duvarların Arkasında: Müslüman Ülkelerde Kadın – Ayşe Böhürler  TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM YAYINLARI

  Toplumsal Cinsiyet Yazıları: Kadınlara Dair Birkaç Söz – Şengül Hablemitoğlu  TURKUAZ KİTAP

  Kadın ve Mekan (Tutsaklık mı Sultanlık mı?) - Ayşe Akpınar, Gönül Bakay, Handan Dedehayır  TÜSTAV YAYINLARI

  Kızıl Feministler: Bir Sözlü Tarih Çalışması – Emel Akal (yeni baskı İletişim’den)  ÜTOPYA YAYINLARI

  Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet – Sylvia Marcos

  Kadın, Küreselleşme ve ‘Yeni’-Ataerki – Sibel Özbudun, Temel Demirer

  Kadın Sözleri – Patricia Latour

  Kadın Yazıları – Sibel Özbudun, Temel Demirer  VARLIK YAYINLARI

  Cins Cins Mekân – Ayten Alkan

  Cinsiyet Halleri – Nil Mutluer

  Sürgün Kadınlar – Mahnaz Afkhami  VERSUS YAYINLARI

  Sultana’nın Rüyası Padmarag: Tarihin İlk Feminist Ütopyaları – Emre Mahir

  Sylvia Pankhurst – Mary Davis  YAPI KREDİ YAYINLARI

  Başkalık Deneyimi – Zeynep Direk

  Cinsiyetli Olmak – Zeynep Direk

  Cogito: Feminizm (Sayı: 58)  YAPRAK YAYINLARI

  Psikanaliz ve Feminizm – Juliet Mitchell  YAZIN DERGİSİ YAYINLARI

  Feminizm ve Sosyalizm – Anja Meulenbelt  YENİ İNSAN YAYINLARI

  Kadınlar Ekolojik Dönüşümde – Emet Değirmenci
  YORDAM YAYINLARI

  Kadının Görünmeyen Emeği – Gülnur Acar-Savran, Nesrin Tuna Demiryontan

  Genç Kız ve Ölüm – Aysel Özakın (roman)  YURT KİTAP

  Peçenin Arka Yüzü: Ortadoğu’da Fuhuş Sektörü – John R. Bradley  DERGİLER

  11. Tez Kitap Dizisi Sayı: 9 Marksizm ve Feminizm

  Amargi Dergi

  Cin Ayşe (fanzin)

  Cogito: Feminizm ve Hukuk, Sayı: 43, 2005

  Cogito: Feminizm, Sayı: 58, Bahar 2009

  Doğu Batı Dergisi: Toplumsal Cinsiyet, S: 63

  Fe Dergi

  Felsefelogos Dergisi: Feminist Felsefe, Sayı:15, Ağustos 2001

  Feminist Politika

  Hürriyet Gösteri Dergisi, Feminizm Nedir Ne Değildir?, Sayı:32, 1983

  Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar

  Kürt Solu 9: Kadın Dosyası – Savaş Keskin, Özlem Kaşıkkırmaz

  Mesele, Sayı: 27, Mart 2009

  Mimesis Tiyatro, Çeviri Araştırma Dergisi, Sayı: 12, Feminist Tiyatro Özel Sayısı

  Notos Dergisi 42: Virginia Woolf (2013)

  Özne Felsefe Dergisi: Feminizm ve Felsefe, S. 18

  Toplumbilim Dergisi Feminist Eleştiri Özel Sayısı, Mayıs 2002

  Toplumsal Tarih, Sayı: 87, Mart 2001

  Yapıt, Kadın Sorunu Özel Sayısı, Sayı: 9, Şubat-Mart 1985

  https://ar-ar.facebook.com/...m/10151916176668817/