• Bir yıl kadar sonra, ekim ayında Orhan Erkip’le anlaşarak
  Markopaşa’nın yayın hakkını alan Aziz Nesin (Ilgaz, 1998:303),
  14 Şubat 1949’a kadar süren üçüncü bir dönemi başlatır.
  Bu dönemde de, gazeteyle ilgili davalar açılacaktır.
  Nesin, Ilgaz ve Erkip bu davalardan dolayı tutuklu kalacak,
  hapis cezaları alacaklardır.
  Aynı davaların sonucunda Markopaşa kapatılacaktır (14.2.1949).
  Nisan ayı başında gazete yeniden çıkar ve tek sayının sonunda tekrar kapatılır
  (1.4.1949).

  Nesin, Yedi-Sekiz Paşa adıyla 29 Nisan’da kısa ömürlü
  bir denemenin içinde daha bulunur. Bu arada, hapisten çıkan Rıfat Ilgaz,
  önceleri Orhan Erkip’le birlikte beş sayı, sonra tek başına,
  Aziz Nesin’in dahil olmadığı mesul müdürlüğünü Raci Dinçer’in
  yaptığı Hür Marko Paşa adlı bir dergi çıkarmaya başlar
  (16.5.1949; Bayram, 1978: 24; Akar, 1989: 114).

  Nesin, temmuz başında yine kısa ömürlü Bizim Paşa adlı bir rakip gazete çıkarır (1.7.1949). Yine kapanır.
  Hür Marko Paşa ise 12 Eylül 1949’a kadar 19 sayı yayımlanarak kapanır
  (Bezirci, 1992a: 45). Aynı gazete, Rıfat Ilgaz ve Raci Dinçer ortaklığında
  27 Mart 1950’de yeniden çıkmaya başlar.
  DP’nin iktidara gelmesiyle gazetenin leitmotifi olan CHP karşıtlığı
  gereksizleşerek, yaz başlarında gazetenin kapanmasına sebep olacaktır (10.7.1950).

  Markopaşa’nın üçüncü döneminin en önemli özelliği, Nesin ve Ilgaz’ın
  farklı isimlerde mizah gazeteleri çıkartarak birbirlerine rakip olmasıdır.
  İlk iki dönem kadar cezalandırmalar ve kapatmaların olmaması ise
  öncelikle dönemin değişen koşullarıyla ilgilidir.
  CHP iktidarının son yıllarında muhalefete karşı tutumunun
  belirli bir yumuşama içine girdiği söylenebilir.
  İkincisi, matbaaların Markopaşa’yı bazı şartlara uymaya zorlaması
  ve bu biçimde çıkan gazetenin muhalefetinin giderek ılımlılaşmasıdır.
  Sabahattin Ali’nin öldürülmesi ise muhaliflere karşı gerekirse
  nasıl davranılacağı hususunda –bu konu açıklıkla hiç zikredilmese bile–
  önemli bir tehdit malzemesi olacaktır.

  Ayrıca, o dönem Markopaşa, Nesin ya da Ilgaz ya da diğer
  kadrodan çok Sabahattin Ali’nin gazetesi olarak anılan,
  onun yazdığı yazılardan oluşan bir ürün sayılageldiği için ölümü,
  okuyucu nezdinde gazetenin önemini azaltmıştır.

  Yedi Sekiz Paşa’nın 29 Nisan 1949 tarihli ilk sayısında
  “Markopaşa’yı niçin toplarlar?” başlığı altında yayımlanan
  yazıda tüm Markopaşa’ların muhasebesi yapılacaktır:
  “1946 yılında Markopaşa nam bir gazete çıktı.
  1949 Nisan’ına kadar ancak 53 sayı çıkabildi
  (bu rakama Erkip’in yayınları –8 sayı– dahil edilmemektedir).
  Bu muntazam bir çıkış olsaydı bir senelik neşriyat idi.
  Halbuki bu bir senelik neşriyat tam 2.5 senede çıkabildi.
  Bu gazete muhtelif zamanlarda ayrı ayrı 6 isim, 8 neşriyat müdürü ve
  on bir matbaa değiştirdi. 53 sayı çıkabilen bu gazete aleyhine 28 dava açıldı.
  Dört muharrir hapse girdi ve ceman 21 ay hapis yattılar (...)
  53 sayı çıkabilen bu gazetenin 12 sayısı toplatılmıştır.”
  Levent Cantek
  Sayfa 18 - İletişim Yayınları - Markopaşa’ya Genel Bir Bakış