• 352 syf.
  ·1 günde·7/10
  Aşk Laftan Anlamaz
  Holly Martin,
  Bir şey söyleyim ben hiç böyle bir kitap okumamışım. Hızlı okudum merak ederek okudum ama bazı yerlerinde /evlilik yaptığı kısımlarda / amma uzatmış sıkıldım. Kitabın konusunun farklı bir tadı vardı kabul ediyorum Tek takıldığım oğlumuz Harry Harryi anlayamadım ben . okurken bu çocuk ne yapıyor yahu diyerek okudum sonuna kadar merak ettim ne zaman son bulacak ne olcak diye .ne mi buldum Sonuç benim için hahahah. Tatmin etmedi malesef o kadar hayal kurmuşum oysa ki
 • 352 syf.
  kitap yeni bitti. Idare ederdi ama ozellikle evlenme teklifi ettigi bolumleri okurken birazcik sıkıldım.illa okuyun demiyorum. sahsen ben yazarin diger kitaplarini okumayi dusunmuyorum.
 • Dört nehir cennetten geliyorlar.
 • 283 syf.
  ·18 günde·Beğendi·10/10
  Yoğun olarak Selçuklular döneminde Anadolu'ya gelen Yörüklerin yerleşik hayata geçebilmesi oldukça uzun bir zaman almıştır. Yörükler son olarak 1865 yıllında, Derviş Paşa komutasındaki Osmanlı Fırka-i Islâhiyye ordusunun baskısıyla yerleşik hayata geçmeye zorlanmıştır. Türkmen Beyleri orduyla kavgaya tutuşmuş, çok kan akmış, çok can yitip gitmiştir.

  Osmanlı'da 1683'ten sonraki dönemde, yapılmakta olan seferler nedeniyle taşrada bulunan idarecilerin büyük çoğunluğunun sefere gitmiş olmasına bağlı olarak, ortaya çıkan otorite boşluğu, Anadolu’nun birçok bölgesinde karmaşanın, eşkıyalık olaylarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan aşiret kavgaları, karmaşa, eşkıyalık olaylarının en önemli unsurlarının arasında konar ve göçer olarak yaşayan Yörük aşiretleri vardır.

  Çukurova bölgesinde yaşayan konar ve göçer aşiretler, bölgenin iklim özellikleri ile birlikte, sahip oldukları hayvanlarına otlak bulmak amacıyla, yaz mevsimlerinde yaylaya giderler. Yaylaya gidiş ve gelişler sırasında bu aşiretlerin mensupları, yolları üzerinde bulunan yerlerdeki yerleşik halkın köyleri ve arazilerine zarar vermekteydiler. Genellikle ekili arazileri hayvanlarına otlatan bu aşiretlerin mensupları, bazı dönemlerde ise, adam öldürme, mal gaspı ile kadın ve kız kaçırma olaylarına da neden olmaktaydılar. Osmanlı bu durumu devletin varlığını ve yerleşik hayatın esası olan can ve mal güvenliğini tehdit eder bir hal olarak görmüştür.

  Bu aşiretlerin devlete vergi ödememesi, asker vermemesi gibi durumlarda söz konusudur. Osmanlı'nın ekonomik durumu ve asker ihtiyacı gibi durumlar da bu aşiretlerin düzenini sağlamak amacıyla zorunlu iskânlarına sebep olmuştur. Osmanlı bu iskân faaliyetleriyle her zaman için siyasi, iktisadi, askeri, sosyal vs. alanlarda hep bir çıkar, bir fayda ummuştur.

  Devlet idaresine karşı itaatsiz davranan ve eşkıyalık olaylarına karışan aşiret mensuplarına karşı yürütülen askerî faaliyetlerin sıklığına rağmen, Yörüklerin, tam olarak itaat altına alınması mümkün olmamıştır. Yapılan askerî harekatların sonucunda, dağlık bölgelere kaçarak buralara sığınan aşiret mensupları, kaçacak yerleri kalmadığı zaman, affedilmelerini talep etmişler ve çoğunlukla da affedilmişlerdir. Ayrıca yaylak-kışlak hayatı yaşayan Yörükler bu yaşam tarzlarından ötürü yerleşik hayatı bir türlü benimseyememişler ve yerleşik hayata adapte olamamışlardır.

  Bu Yörük aşiretleri yıllarca hem birbirleriyle, hem de başları sıkışınca birlik olup devlete karşı mücadele etmiş, kavga etmiş ve çatışmışlardır.

  Nitekim dünya ne Osmanlı Paşalarına, ne de Türkmen Yörük Beylerine kalmıştır. Geçip giden seneler nice yiğitleri alıp gitti. Nice geleneği, adeti, töreyi, güzelliği unutturdu. Derviş Paşa'nın zalimliği, Mürsel Bey'in Kozanoğlu'nun yiğitliği, Demirciler Piri Yörük kocası bu ocağın son ustası Haydar Usta'nın yaptığı göz kamaştıran kılıçları, güzellikleriyle dillere destan olan burnu hırızmalı Yörük kızları ve Ceren, ünü İran'dan Turan'a, Umur'dan Şam'a ulaşmış Türkmen destanları, Türkmen Ozanları, Yörük kilimleri, Yörük Ağaları, kolunda şahin gezdirip kuş avlayan Yörük çocukları ve Kerem, küsüp dağlara yaslanan Yörük gençleri ve Halil senelerdir dilden dile, kulaktan kulağa, nesilden nesile anlatılır durur.

  Son olarak kitaptan uzunca bir alıntı ekliyor, sizi Yaşar Kemal'in eşsiz üslubuyla baş başa bırakıyor, iyi okumalar diliyorum.

  "Kalktık Horasandan sökün eyledik. Parlar omuzumuzda uzun şelfeler. Kurt sürüleri gibi dağıldık dünyaya, yayıldık mağrıptan maşrıka dek. Kırmızı yakut gözlü, uzun boyunlu atlarımızı Sind suyuna, Nil suyuna sürdük. Memleketler, kaleler, şehirler aldık, devletler kurduk. Harran ovasına, Mezopotamyaya, Arabistan çölüne, Anadoluya, Kafkas dağlarına, geniş Rus bozkırlarına, on bin, yüz bin kara çadırla kartallar gibi indik. Uzun, yedi direkli, keçi kılından kara çadırlarımız… Her birinin içi insan hünerinin en büyük, en güzel, en ince renkleri, nakışlarıyla işlenmişti. Ya şelfelerimiz, ya kılıçlarımız, hançerlerimiz, fildişi sapları altın işleme tüfeklerimiz, dibeklerimiz ,hırızma, gerdanlık, tepeliklerimiz, kilim, keçe, çullarımız… Harran ovasında binlerce kişi ceylanlara karışıp semah döndük. Ulu şahinler gibi. Şölenler tuttuk, kutsal cemler büyüttük… Ulu denizlerden ulu denizlere dalgalarca çalkalandık. O kıyıdan bu kıyıya vurduk. Kaleler, şehirler, memleketler, ırklar, soylar karşımızda boyun eğdi. Tutsak kıldık bir çağı. Çok şey yaptık insanoğluna. Ama onları hiçbir zaman aşağılamadık, insanları aşağılamak geleneğimizde yoktu. Yoksula, yetime, düşmüşe, kadına, hangi soydan, hangi dinden, hangi ülkeden olursa olsun dokunmadık, saygıda kusur etmedik. Dost olsun, düşman olsun onları bizim düşkünümüzden, yaşlımızdan, çocuğumuzdan, kadınımızdan ayırt etmedik. Elaman demişin kılına dokunmadık. Kalın, işlemeli, türlü damgalı yurtlar yaptık keçelerden, sıcak sağlam. Hiçbir saray böylesine bu yurtlar gibi görkemli olamazdı. Dünyanın üstünde konduk kalktık, özgür, tutsak, yenilmiş, yenmiş… Yüzyıllar geçti, parça parça bölündük, küçüldük, kara çadırlar soldu. Ulu dağlara, sulara, topraklara, ovalara, ülkelere ad verip, damgamızı bastık. Anadoluda karşımıza çıktı Kayseri dağı, Ağrı, Süphan, Nemrut, Binboğa, Cilo dağı… Vardık Anadoluda da karşımıza çıktı Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Seyhan, Ceyhan suyu… Anadolu ovası, Tuz gölü, kehribar sarısı üzümleriyle Ege ovaları… Ve adlarımızı verdik sulara, ovalara, dağlara. Anadolu’nun her karış toprağına damgamızı bastık. Her karış toprağına bir ad bulduk, obamızın adını koyduk. Unutulmasın, bir ulu toprakta, soyumuz boy versin diye… Düşürdüler bizi tozlu yollara, aşırdılar bizi karlı dağlardan. Düşürdüler bizi halden hallere… Anadolu’nun taşıyla toprağıyla akan suyu, esen yeliyle, binlerce yıldan bu yana işlenmiş, gelişmiş, yeşermiş, boy atmış kervansarayları, sarayları, tapınakları, ulu şehirleri, türküleri, gelenekleri, görgüsü, bilgisiyle bir olduk kaynaştık. Etle kemik gibi… Yağmurla toprak gibi… Her bölüğümüz bir ilde, bir ülkede, bir toprak parçasında kaldı… Çadırımızın her bir parçası bir yerde unutuldu, bir toprakta çürüdü. Gür, sonsuz, ulu, kaynayan bir su gibi bir kökten çıktık. Göz göz olduk… Dağıldık, ufaldık, azala azala tükendik, bittik. Artık türkülerimiz belki de hiç söylenmeyecek, semahlarımız dönülmeyecek, dostlar, canlar, erenler bir yürek olamayacak. Ay gün bizim baktığımız gibi doğmayacak, batmayacak. Usumuz, geleneğimiz, göreneğimiz, ağacın tomurcuklanması, yelin esmesi, insanın doğması, büyümesi, ölmesi üstüne düşüncelerimiz, duygularımız, bilinmeyecek, anılmayacak. Çiçeğin açması, kaplanın heykirmesi, yağmurun yağması üstüne, toprağın yeşermesi, bir kartalın yumurtlaması, bir tor şahinin, uzun boyunlu tor atların alıştırılması, dünyaya, her yaratığa sevgimiz, dostluğumuz, onlardan bir parça olma gücünün harikulade sağlamlığı hiç bilinmeyecek, namımız insan soylarınca söylenmeyecek. Birdenbire değil, binlerce yıldan bu yana azala azala, ufalana, küçüle, her toprakta bir parçamızı bırakarak tükendik… Bir aydınlık su gibi bu toprağın üstünden aktık. Geldik Anadoluda da karşımıza çıktı Kayseri dağı. Ulu, temiz, alımlı, yakışıklı, ışığa batmış. Kırmızı yakut gözlü, uzun boyunlu atlarımız… Harran ovasında, Mezopotamyada yüz bin ulu kartal konmuş gibi kıl kara çadırlarımız. Binlerce kişi, binlerce ceylanla birlikte semah tuttuk üç gün üç gece, kırk gün, kırk gece…"
  (sf.263)
 • Sevgili kitap dostlarım,
  D & R' daki 5 TL kampanyasını gözlerimle görmek için Forum İstanbul mağazasına gittim ve hayal kırıklığına uğradım.
  http://www.dr.com.tr/...Kitaplar-5-TL/2082/0
  adresindeki kitaplardan Forum İstanbul mağazasında maalesef yoktu. Öylesine indirimli gibi 3-5 kitap konulmuştu. Geçen yıllardaki gibi 5 TL kampanyasından güzel kitaplar almayı planlamıştım....
  Ümidimi kaybetmeyip diğer İNDİRİMLİ KİTAP SATAN D & R mağazalarını bugün de gezmeye devam edeceğim.
  Bu arada D & R sayfasında 5 TL kampanyasında bulunun 1.142 kitap ile ilgili bir raporlama yaptım. D & R sayfasından sipariş verebilirsiniz. (sıralama: Yazar adı, kitap ismi, fiyatı, sayfa sayısı ve yayınevi)
  Umarım aradığınız okumak istediğiniz kitapları uygun fiyatla almanıza yardımcı olur...
  Sevgiler...
  TL SAYFA YAYINEVİ
  J.R. Lankford
  Tanrı'nın Kayıp Oğlu 5 360 MAYA KİTAP
  Kutsal Sahtekar 5 312 MAYA KİTAP
  Torino Kefeni 10 400 MAYA KİTAP

  Lorenzo Carcaterra
  Suskunlar 5 418 ARTEMİS
  KARDEŞ GİBİYDİLER 15,75 350 REMZİ

  Darynda Jones
  Soldan İkinci Mezar 5 336 DOĞAN
  İlerden Üçüncü Mezar 16 344
  Sağdan Birinci Mezar 13,3 316 DOĞAN

  Küçük Prens Defter

  Tess Gerritsen
  Gece Nöbeti (Özel Baskı) 5 432 MARTI YAYINLARI
  Diriliş 11 464 MARTI YAYINLARI
  Çırak (Özel Baskı) 5 434 MARTI YAYINLARI
  Siliniş 5 416 MARTI YAYINLARI
  Günahkar (Özel Baskı) 5 416 MARTI YAYINLARI
  Bıçak Sırtı (Özel Baskı) 5 400 MARTI YAYINLARI
  ikiz bedenler 5 456 MARTI YAYINLARI

  Tuna Kiremitçi Kitapları
  Uçan Halıların Ayrodinamik Sorunları 191 11 DOĞAN KİTAP
  Selanik'te Sonbahar 288 5 DOĞAN KİTAP
  Gönül Meselesi 204 3,1 KIRMIZI KEDİ
  Güneş'i Kıskandıran Kız 96 5,2 KIRMIZI KEDİ
  Sonun Geldi Sevgilim 234 13 APRIL YAYINCILIK
  Hepimiz Birilerinin Eski Sevgilisiyiz 148 5 DOĞAN KİTAP

  Tuncer Günay Kitapları
  Jöleli P*şt 5
  Aziz Paul'dan Günümüze Misyonerlik ve Fener Rum Patrikhanesi
  Necmettin Erbakan Mukaddes Kavgam
  Kayıp Bozkurtlar
  Kan Baronlarıyla Müzakere Sanatı
  Baba Affet

   Sır Arthur Conan Doyle Kitapları
  Sherlock Holmes - Sürünen Adam
  Sherlock Holmes - Esrarengiz Konak
  Sherlock Holmes - Karton Kutu
  Sherlock Holmes - Boş Ev
  Sherlock Holmes - Korku Vadisi
  Sherlock Holmes - Altın Kelebek
  Böcek avcısı
  Ölümün fısıltısı
  Akıl Oyunlarının Gölgesinde
  Sherlock Holmes - Sır Perdesi Aralanıyor
  Suç Detayda Saklıdır
  Şüphe Asla Uyumaz
  Dörtlerin İmzası Kayıp Hikayenin İzinde
  brok sokağı
  mavi aykut
  dörtlü ittifak
  priory okulu
  şöhretli müşteri
  sarı surat
  bir kimlik vakası
  baskerville köpeği
  kızıl saçlılar kulübü
  iz peşinde

  Oray Eğin
  İmha Planı - Medya Nasıl Çökertilir 5 368 DESTEK
  BUNLARI KİMSE YAZMADI 8,84

  Gilbert Sinoue Kitapları
  Çarmıhtaki Kraliçe 5
  Nil'in Kızı
  Taşların Çığlığı
  Yasemin Kokusu
  Gökyakut Kitap

  Edith Wharton Kitapları
  Masumiyet Çağı
  Aşkın Öteki Yüzü 5
  İki Kız Kardeş 5
  Aşkın Öteki Yüzü
  Akşam Çayı 5

  Jeff Abbott Kitapları
  Mahzen
  Kuşku
  Güven Bana
  Adrenalin
  panik 5

  Harlan Coben Kitapları
  Şantaj
  Kapan (Özel baskı)
  Orman - Kampanya Boy
  Asla Vazgeçme - Kampanya Boy
  Geri Dönüş (Özel Baskı)
  oyunbozan
  kayıp
  ölüme 5 kala
  büyük vuruş
  kayıp 5

  Nermin Bezmen Kitapları
  Şeytanın İflası - Sırça Tuzak 2 5
  Sır
  Aurora'nın İncileri
  Kurt Seyt & Shura
  Kurt Seyt & Shura
  Sırça Tuzak 5

  Yalçın Doğan Kitapları
  Savrulanlar Dersim 1937-38 Hatta 1939
  Kodes A.ş.
  Fenerbahçe Cumhuriyeti - Dün , Bugün , Yarın ve Daima

  Jan Devletoğlu Kitapları
  İyi Kötü Ermeni
  Umut Yolcuları
  Umut Yolcuları
  İngiliz Arşivlerinde 12 Eylül'ün Ayak Sesleri 5

  Yasmine Galenorn Kitapları
  Değişim - Ayın Kardeşleri Serisi 2.Kitap
  Karanlık - Ayın Kardeşleri Serisi 3.Kitap
  Kemik Büyüsü - Ayın Kardeşleri Serisi 7.Kitap
  Hasat Avı - Ayın Kardeşleri Serisi 8.Kitap
  Şeytan Kadın - Ayın Kardeşleri Serisi 6.Kitap
  Cadı - Ayın Kardeşleri Serisi 1.Kitap 5

  Mehmet Coşkundeniz Kitapları
  Aşk Uykusu
  Ve Kadınlar, Ve Erkekler, Ve Aşk
  Aşkın El Kitabı
  Sevgiliye - Bu Sevdanın Yolunda
  Beni Bir Tek Aşk Aldatmadı
  Aşk ve Kül 5

  Ceyhan Altınyeleklioğlu Kitapları
  Güneşin İmparatoru Fatih
  Dul Kadının Oğlu 5

  Aytekin Gezici Kitapları
  Dünyayı Yöneten Gizli Örgütler
  Dünyayı Yöneten Gizli Örgüt İlluminati
  Derin Baba
  Osmanlı Tarihi
  Kürt Tarihi
  Atatürk'ün Şifresi 5

  Annemarie Schimmel Kitapları
  Ruhum Bir Kadındır
  Sayıların Gizemi
  Tanrının Yeryüzündeki İşaretleri
  Hallac - Kurtarın Beni Tanrı'dan
  Şark Kedisi
  Hazreti Muhammed 5

  Alex Scarrow
  Zaman Yolcuları 5

  Stefanos Dandolos
  Şeytanın Dansçısı 5

  Frank O'Connor
  Oedipus Kompleksim

  D.H. Lawrence Kitapları
  Lady Chatterley'in Aşığı
  Harman Yerinde Aşk
  Oğullar ve Sevgililer
  Aşık Kadınlar
  Adaları Seven Adam
  Aaron'ın Asası 5 390 AYLAK ADAM

  Jülide Sevim Kitapları
  Artık Ben...
  Kırılgan Kadınlar Kızgın Erkekler ve Hayat
  Boşanma Meleği 5

  Kurtul Altuğ
  Genelkurmay'ın Işıkları Yanıyordu 5 512 BİLGİ
  Ordu Siviller ve İhanetler
  Atatürk ve Cumhuriyete Saldırı Ergenekon Gerçeği

  Cem Sancar
  İndiragandi 5

   Zafer Doruk Kitapları
  Çal Dedim Klarnetçi Çocuğa
  Aşkgüzar
  Kanalköprü ve Denizli - Adana Kitaplığı 12
  Soyka

  Brooke Shields Kitapları
  The Blue Lagoon - Mavi Göl
  Furry Vengeance - Tüylü Bela
  Bebekten Sonra
  Endless Love - Affedilmeyenler
  Hayatımın En Güzel Günü Bugün Baba!
  Ve Yağmur Düştü 5

  Semih Günver Kitapları
  Bir Kiraz Ağacı Olsaydım
  Tac Mahal Oteli 5

  Will Self Kitapları
  Sert Çocuklara Sert Oyuncaklar
  Büyük Maymunlar
  Shark
  Şemsiye

  D. H. Lawrence Kitapları
  Sons and Lovers Stage 4
  Ölen Adam
  Deniz ve Sardinya Adası
  The Rainbow
  Prusyalı Subay
  Ak Tavus Kuşu 5

  Richard Lloyd Parry
  Karanlığı Yiyenler 542 sayfa 5

   Seda Ersavcı Kitapları
  Kağıt Ev
  Çocuğum Yemek Yemiyor
  Mutluluğun Sakıncaları
  49 Numaralı Parçanın Nidası
  Robert Capa'yı Beklerken
  Sağırlar 5

  Peter James Kitapları
  Senin Gibi Ölü 5 665 ARTEMİS
  Ölü Adamın İntikamı 9
  Want You Dead 9
  Baby Dreams 17
  Yarın Biri Ölecek 5 512 ARTEMİS

  Tarık Dursun K. Kitapları
  Kırmızı Otobüs
  Hoşça Kal Küçük
  Benim Dedem Bir Tane
  Bir Varmış Bir Yokmuş Memleketin Birinde...
  Sevmek Diye Bir Şey 5
  Gönderdiğin Mektubu Aldım 5
  ömrüm ömrüm 5

  Müjdat Gezen Kitapları
  Oyunculuk Eğitimi 5
  Yapabilirsin
  Çizgilerle Nazım Hikmet 5
  Neden Dersen...
  Arkadaşım Maske
  Meşhur Yenikapı Cinayeti 5

  Refik Erduran Kitapları
  Tiyatro Açılımı
  Sekiz Oyun
  Er Oyunu
  Neşe'nin Şarkıları
  Kavşak 5

  Cezmİ Ersöz Kitapları
  Şizofren Aşka Mektup 5
  Kırk Yılda Bir Gibisin 5
  Şizofren Aşka Mektup 5
  Suçtur Umutsuzluğa Kapılmak 5
  Beni Asıl Hayat Aldattı 5
  Ancak Bir Benzerim Öldürebilir Beni 5
  yine seninle geldi hayat 5
  hayat bir emrin varmı 5
  annelik oyunu bitti 5
  açıkla bana bu ışığı 5
  yok karşılığı yüzünün 5
  hata yaptıysam aramızda kalsın 5
  ölürsem beni seninle ararlar şimdi 5
  kafka market 5
  zarfı ben açardım sana 5
  bana türkçe bir ekmek 5
  haritanın yırtılan yeri 5
  içime gir ama sigaranı söndürme 5
  çözülmeler 5

  Orhan Kemal Kitapları
  Kenarın Dilberi
  Bereketli Topraklar Üzerinde
  72.Koğuş
  Eskici ve Oğulları
  Eskici ve Oğulları
  Tersine Dünya 5

  Atilla Keskin Kitapları
  Acılara Yenilmeyen Gülümseyişler 5
  Baba,Ben Hiç Şeker Çalmadım! 5
  Bir Başka Kandil
  Çiçekler Susunca 5
  Noel Ağacı
  Herkesin Bir Deniz Gezmiş Öyküsü Vardır 5

  Victor Malarek
  Nataşalar 5

   Mustafa Akgün Kitapları
  Alparslan
  Şeyh Edebali
  Yunus Emre Aşkın Vav Hali
  Yahudinin Tahta Kılıcı - İsrail Vahşeti
  Uşak Hikayeleri
  Mevlana'dan Goethe'ye Sevgi Köprüsü 5

  Selva Nuaymi
  Haram 5

  M. Turhan Tan Kitapları
  Devrilen Kazan
  Topal Kasırga
  Son Akın
  Hürrem Sultan
  Esir Sultan
  Safiye Sultan 5

  Hasan Hüseyin Kitapları
  Becerikli Çocuğun Düşleri
  Oğlak
  Acıyı Bal Eyledik
  Kavel
  Haziranda Ölmek Zor
  Bıyıklar Konuşuyor 5

  Orhan Kemal Kitapları
  Kenarın Dilberi
  Bereketli Topraklar Üzerinde
  72.Koğuş
  Eskici ve Oğulları
  Eskici ve Oğulları
  Müfettişler Müfettişi 5