• 265 syf.
  Kitap hakkında yüzeysel araştıma yapan herkesin karşısına spiritüalizm kavramı çıkacaktır. Latince spiritus, yani ruh kavramından türetilmiş bu kelime, ruhçuluk olarak Türkçe’ye çevrilmekte.

  ~Burada hayatın anlamsızlığının nasıl anlama ve bütünlüğe dönüştürüleceği analatılıyor (s11).~

  Kitabımız “kitap”, “deneyim” ve “yol” başlıklı üç bölümden oluşmakta.

  ~Gerçek şu ki, zihnim uyanıkken “bilir” uykuda ise “inanır”(s35).~

  1- “KİTAP” bölümünde mistik öğretinin teorik anlatımı yer almakta. Derin düşünme, anlamaya istekli olmak, güç’ün varlığı, güç’ün kontrolü, içselyolun rehberi, içsel haller ve içsel gerçeklik gibi yirmi başlıktan oluşan bu bölüm daha çok neyin ne olduğu, nasıl anlaşılması gerektiği konusuna açıklık getirmekte.

  ~Bedende dolaşan Güç’ü yönlendirmenin ve yoğunlaştırmanın bir yolu var. (s45)~

  ~Şüphesiz, dini resimlerde azizlerin (veya büyük uyanmışların) bedenlerini ve başlarını saran haleler, bazen daha dışsal tezahür eden bu enerji fenomeni ile ilgilidirler (s47)~

  "Kitap" bölümünde sağlık, zaman ve cinsellik gibi pek çok konu hakkında çıkarsamalarda bulunulmuş.

  ~Her şey birlite ilerlerdiğinde iyidir, ayrı değil (s73)~

  2- “DENEYİM” bölümünde mistik öğretinin pratik anlatımı yer almakta. Rahatlama ve iyi hissediş dalgası yaratabilmek adına yapılacak törensel ayinlerin tarihi köklerini belirtmekten geri kalmamış yazar. Sonrasında ayinde yönetici, yardımcısı ve ayine katılan diğerlerinin neler yapması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılmış.

  ~Fiziksel, ekonomik, ırksal, cinsel, dinsel, psikolojik ve manevi her türlü şiddete karşı haklı direnişi kutsuyoruz (s223)~

  3- “YOL” bölümünde öğretinin kazandırmak istediği birçok şey kısa ve öz cümlelerle izah edilmekte. Bu cümleler oldukça hoş, sade cümleler. Bu cümlelerden sonuncusu şöyle:

  ~Öldüğünüzde yalnızlığın ebedileşeceğini düşünmeyin(s259)~

  -BİTTİ-

  EKLEMEK İSTEDİKLERİM

  *İspanyolca-Türkçe bakışımlı olarak okudum.

  *Kitap su gibi akıp gidiyor; okuması kolay. Herşeyi izah ediyor. Anlaması kolay. Zaten kim mürit kazanmak için yazdığı bi kitapta bilinmezlikler yaratır ki(!).

  *Kitapta hiç isim kullanılmamış. İsim kullanılmadan yazılan kitaplar özel ilgi alanım (Burada Y. Atılgana selam çakıyorum)

  *Silo hakkında araştırma yaparken ankara ve istanbulda müritlerinin olduğunu öğrendim. Facebook grubu kurmaktan öteye gidememiş gibi görünüyorlar :)