Akış
Ara
Ne Okusam?
Giriş Yap
Kaydol

Gizem Demircan

Gizem Demircan
@BirUmut1
Sıkı Okur
“… ıstırap çekenler… düşünmeyi henüz unutmayanlardır. Düşünce, onlar için yalnız ıstırap kaynağıdır.” |
Oğuz Atay
Oğuz Atay
~~~~~~~~• “Biz insanlığın sevdalılarıydık.” |
Jack London
Jack London
~~~~~~~~•
Sabitlenmiş gönderi
“… felsefeden konuşmak, yahut başkalarını dinlemek benim için, faydası bir yana, doyulmaz bir zevktir.”
Reklam
“Anılmaz gülle bülbül destanı güzellik konusunda, Güzelsin bir perinin bir çiçekle konuşmasından!”
Sayfa 199Kitabı okudu
“Bir millet mevcudiyet ve istiklâlini temin için kabil-i tasavvur olan teşebbüsât ve fedakârlığı yaptıktan sonra muvaffak olur. Ya muvaffak olamazsa demek, o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Binâenaleyh millet, berhayat oldukça ve teşebbüsât-ı fedakâranesine devam eyledikçe adem-i muvaffakiyet mevzubahis olamaz.”
Sayfa 156 - Sadeleştirilmiş hâli yorumda.Kitabı okudu

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
“Plotinos’un metafiziği veya varlık felsefesi, kısaca değindiğimiz gibi her şeyin Bir veya Tanrı olarak adlandırılan bir şeyden çıktığı, bu şeyin veya ilkenin kendini üç farklı ana düzlemde veya aşamada ortaya koyduğu tezine dayanır. Plotinos mutlak anlamda tinsel bir yapıya sahip olduğunu ileri sürdüğü, varlığın içinde bulunduğu veya kendisini gösterdiği bu aşamalarının her birini teknik bir deyimle hipostaz olarak adlandırır ve böylece Plotinos’un metafiziği veya varlık felsefesi üç hipostaz veya hipostazlar kuramı olarak bilinir.”
Çok iyi.
“Bir kez sevmiş olan ve hâlâ sevmeye devam eden insan, kendini sevmeye uygun hale getirmenin ne kadar zor olduğunu, nasıl uzun sürdüğünü bilir. İşte acı içinde bir daha kolay kolay tekrarlanamayacağını düşündüğün şey, bu sevme çabasıdır. Çekilen bu acı insanın içinde bir sevme tembelliği yaratır. Acı çeken kişi birdenbire, bu zor işi boşu boşuna yaptığı korkusuna kapılır.”
Sayfa 122Kitabı okudu
Reklam
Beklemeye devam ediyoruz..:d
“… bazı zevâtın hakikati görmekteki hiss-i hasîs-i temerrüdlerinin zevâline intizâr eyleriz.”
Sayfa 167 - Sadeleştirilmiş hâli yorumda.Kitabı okudu
“Plotinos, felsefenin aynı zamanda dinsel bir anlam ve değeri olduğunu düşünmekle kalmamakta, daha da ileri giderek ancak ‘onun gerçek din olduğunu, olabileceğini ve olması gerektiğini’ ileri sürmektedir.”
34,9bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.