Furkan Uzel

İslâmiyet, millî varlığı ve değerleri inkâr etmez, ondaki "küfrü" aylıklar milleti yıkmadan -bilâkis güçlendirerek- müslümanlaştırır.
Sayfa 57 - Burak YayıneviKitabı okuyor
Reklam
Biz, peygamber tebliğlerinin yozlaştırılabileceğine, istismar edilebileceğine, değiştirilebileceğine, yanlış yorumlanılabileceğine ve fakat sunî bue din kurulamayacağına inanırız. Zaten bugün yeryüzünü işgal eden birçok "bozuk din" maalesef çok defa bozulmuş, saptırılmış veya toplumun batıl itikatları ile karışmış peygamber tebliğlerini ve şaşırtılmış mukaddes inançlarını ifade eder.
Sayfa 53 - Burak YayıneviKitabı okuyor
Furkan Uzel
Bir kitabı okumaya başladı
Türk-İslam Ülküsü 1. Cilt
Türk-İslam Ülküsü 1. CiltSeyyid Ahmet Arvasi
9.5/10 · 271 okunma

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
104 syf.
5/10 puan verdi
·
3 günde okudu
Yazarın iddiasına göre bu eser, “muteber tarihi kaynaklara dayalı bilgileri, mezhep perspektifinden uzak, bir hikâye bütünlüğü içinde ve kısa analizlerle” mücehhezdir. Aslında yazarı, bir hikâye bütünlüğü oluşturma çabasında muvaffak olduğundan tebrik etmek gerekir. Bu konuda hakkını yiyemeyiz. Kronolojik sıraya ihtimam göstererek okuyucunun
Vefa Ve Cefa Yol Ayrımında Kerbela
Vefa Ve Cefa Yol Ayrımında KerbelaErsan Baydemir · Medine Yayıncılık · 20211 okunma
104 syf.
5/10 puan verdi
·
3 günde okudu
Vefa Ve Cefa Yol Ayrımında Kerbela
Vefa Ve Cefa Yol Ayrımında KerbelaErsan Baydemir
5/10 · 1 okunma
Reklam
Eslem, Kerbela'da bulunan Türk asıllı bir köleydi. Güzel Kur'an okumasıyla, Arap dilini ve şiirlerini iyi bilmesiyle öne çıkıyordu. Aynı zamanda İmam Hüseyin'in katipliğini yaptığı da bildirilmiştir.
Sayfa 55 - Medine.netKitabı okudu
128 syf.
9/10 puan verdi
·
6 günde okudu
Melikşah Sezen, “Devr-i Risalette İtikadî Meseleler” eseriyle başlattığı seriyi bu kitapla devam ettirmektedir. Hz. Peygamber’in ahirete irtihali akabinde siyasî, sosyal ve askerî uzantılı itikadî problemler hemen gün yüzüne çıkmış ve Hz. Ebu Bekir'in iki yıllık hilafetinde çetin hadiselere yol açmıştır. Halifelik seçimi, mütenebbîlerle savaş, ridde hadiseleri gibi birçok sorunun baş gösterdiği Hz. Ebu Bekir dönemi, İslâm tarihinin netameli süreçlerinden birisini temsil eder. Melikşah Sezen, böyle özgün bir eser ortaya koyarak, hem Hz. Ebu Bekir döneminin tarihî serencamını işlemiş hem de bu devirde kök salıp sonraki dönemlere akseden itikadî mevzulara eğilmiştir. Yazar, tarihî rivayetleri kritik ederek onları eleştiri süzgecine tabi tutmuş. Sahabîleri itham etmeden onları etkileyen olumsuz hadiseleri de dile getirmiş. Bu olayları, rivayetleri toptan inkâr etmek yahut sahabeyi bühtan etmek için kullanmaktan imtina etmiş; realite oldukları kabulüyle tetkikine eğilmiştir.
Hz. Ebû Bekir Devrinde İtikâdî Meseleler
Hz. Ebû Bekir Devrinde İtikâdî MeselelerMelikşah Sezen · Şamil Yayınları · 20233 okunma
Bu dönemde Hz. Ömer'in Hz. Fâtıma'yı darp ettiği, çocuk düşünmesine sebep olduğu türünden bilhassa Şiî kaynaklarda yer alan tüm anlatıların baştan sona mübalağa ve hatta asılsız nakiller olduğunu, bu tür rivayetlerle Şia'nın hulefâ-i râşidînin "gasıp" olduğu yönündeki iddiasını onlara ahlâkî zaaflar yükleyerek perçinlemek istediklerini ayrıca belirtmemiz gerekir.
Sayfa 45 - Şamil YayıneviKitabı okudu
96 syf.
8/10 puan verdi
·
29 saatte okudu
Süleyman Kocabaş, tarihçi kimliği taşımamasına rağmen arşivci bir edayla dönemin kaynak ve literatürünü elden geçirip kitaba eklemesiyle eserin mahiyetindeki keyfiyeti ortaya koymuştur. 1944 yılındaki Türkçü Turancı Davası'nın tarihî arka planını, gelişim sürecini ve yargılamaları ele almış, bu dönemi tahlile tabi tutarken çoğunlukla o dönemin hatırat, dergi, gazetelerini kullanmıştır. Tarihçi kimliği taşımaması, eserde yaptığı yorumlarda sırıtmaktadır. Akademik endişe taşıdığını ifade etse de üslubuna da bazen yansıttığı subjektif ifadeleri, maalesef ideolojik bir kalıba sığdırılabilir hâle geliyor...
Reklam
Türkçüler - Turancıları mahkum ve tasfiye etmek için yazılan yukarıdaki yazlar yanında, bunlara benzer yazılar, CHP'nin resmi tebliği ve tamimi, İnönü ve Yücel'in nutukları, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, bakanlığının matbaasında "Irkçılık - Turancılık" başlığı altında yayınlayarak, yurt genelinde dağıtıldı.
Sayfa 72 - Süleyman Kocabaş KütüphanesiKitabı okudu
Sabahattin Ali, önceleri Atsız'ın samimi bir arkadaşı idi. Araları "Sabahattin Ali'nin komünizme kaymasıyla" denilerek sonradan bozulmuş, S. Ali - Atsız hesaplaşması önceden başlamıştı.
Sayfa 56 - Süleyman Kocabaş KütüphanesiKitabı okudu
İnönü'nün yakın çalışma arkadaşı ve CHP milletvekili ve Genel Sekreteri Nihat Erim'in günlüğünden: “30 Nisan 1947 (Çankaya'da sofrada), İnönü ırkçıları 1944'te niçin takbih (çirkin görme) ettiğini anlattı: 'Almanlarla beraber olup Ruslara karşı harbe girmemizi istiyorlardı. Bilerek veya bilmeyerek Alman propagandasına alet oluyorlardı."
Sayfa 40 - Süleyman Kocabaş KütüphanesiKitabı okudu
Furkan Uzel
Bir kitabı yarım bıraktı
%31 (127/400)
Kartalların Savaşı
Kartalların SavaşıMuharrem Uçan
10/10 · 1 okunma
4.713 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.