1000Kitap Logosu
Huzûru kalb ❀
Huzûru kalb ❀
@Huzuru_kalbim
Huzûru kalb ❀
tekrar paylaştı.
Üzerine Sabaha Kadar Konuşulabilecek Nitelikte ve Örneklikte Bir Konu
Düşmüş Rezil ve zelil olmuş Mâsiyeti büyük kul gün gelir tövbe kapısının bekçisi olur Mahcubiyet, aczin fırkasıdır adeta. Öyle değil midir ki Allah’ın Aslanı Hazreti Hamza’yı vahşice şehid eden Vahşi, tövbesiyle oluverdi Hazreti Vahşi.. Ne Büyük Ne Ulu Ne Rahmet Deryası Rab ki, Bağışlanmasına kalbi mutmain olmayan Vahşi kulunun kalbi mutmain olsun için ÜÇ AYET İNDİRDİ!! Vahşi’yi böyle büyük bir günah ve bu günahın peyda ettiği pişmanlık Hazreti Vahşi yaptı. Ondandır ki Hiç düşmemiş Rezil ve zelil olmamış Hayatının kırılma ve dönüm noktaları olmayan Sıradan insan korkutur beni Tüm potansiyelleri içinde barındıran ve ne vakit patlayacağı belli olmayan bir bomba gibi. Ve yine ondandır ki Harabat ehline hikmetle bakmak lazımgelir ki nice hazineleri içinde barındırır.. Dibini göremediğin bulanık suya Varsın temizdir tabelası assınlar Sen var git duru suya Varsın başına bulanık yazsınlar. İnsanlara görüntü itibari ile etiketler iliştirerek değil de özde nedir ne değildir diyerek bakmalı. Derviş hırkası giyen herkes aymış değil, Elinde şişe tutan herkes de ayyaş değil. Bir bakarsın hırka altındaki sarhoşa dönmüş Elinde şişe tutan aymaya durmuş.. Biz bilemeyiz Allah bilir :) ELHÂSIL; "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Ah bu Hadis-i Şerif’te ne manalar var ne manalar… Bir misal; Bir kul varmış günahın normal olduğu zamanlarda ve şartlarda ve durumlarda yaşar, kendini günahsız sayarmış.. Gün gelmiş bu günahlar onu büyük günahlara götürmüş, kul ne kadar günahkar olduğunu ancak anlayabilmiş, tövbe etmiş, pişman olmuş ve önceki haline bakıp aslında kendini günahsız gördüğü vakitlere hem şaşmış hem de ben bu günahları işlemeden önce ne de kendimi masum sayar, kibre kapılırmışım diye kendine hayret edermiş. Bir misal daha; Zamanın birinde iki Derviş varmış, Biri halkın içinde günahlar çoktur diyerek dağa çıkmış, yıllarca bir başına ibadet etmiş. Öbürü ise halkın içinde kalmış. Bir gün dağdaki derviş bir tülbente doldurduğu sütü şehirdeki dervişin dükkanına getirmiş (Keramet gösteriyor, bak hiç damlıyor mu diye.) Şehirdeki bizim derviş de dağdan gelen dervişe “Biraz dükkana bakar mısın, az bir işim var hemen geliyorum.” demiş. Sonra dükkana bir kadın gelmişşşşş - O kaç akçe - Bu kaç akçe - Şu ne işe yarar - Bunun neye faydası var Derken, derken…. Süt şıp şıp şıp damlamaya başlamııışşş Bizim derviş dükkana geldiğinde bir de ne görsün? Tülbentte damlaya damlaya süt kalmamış :) Yaaa demiş kardeşim dağa varınca herkes Veli olur, asıl iş halkın içinde Veli kalmakta :) Ne güzel kıssa ama :) Ah şimdi bu konulara ne misaller var ne misaller.. :) Burda çok öğüt var; Kendini günahkar görenlere müjdeler olsun Kendini günahsız görenlere vahvahlar olsun Kendini bilenler ezbere dursun :)
1
11
Huzûru kalb ❀
tekrar paylaştı.
? *EHL-İ BİD'ATIN ZARARLARI*
✅ Kim bid'at ehli birisini dinlerse, ALLAH teala ona dinlediği şeyden menfaat vermez. ✅ Kim de bid'at ehliyle musafaha yapar (el sıkışır)sa, muhakkak ki İslamı ilmek ilmek bozmuş olur. ◼️ (Süfyan-ı Sevri radıyellahu anh) ---------- ✅ İtikadı bozuk bir adamı hoca bile olsa, çok güzel de anlatsa sakın dinleme ve onun (manevi pisliği sirayet etmiş olan) elini de sıkma! 🔲 *BİD'AT EHLİNE SELAM VERME!* ✅ Süleyman El-Heysemi vefat hastalığına yakalandığı zaman şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. ✅ Ona: Niçin ağlıyorsunuz, yoksa ölümün korkusundan mı? dediklerinde, O şöyle cevap verdi: Hayır, lakin birgün bir kaderi (bidat ehli olan) birinin yanından geçerken ona selam vermiştim. ✅ Şimdi Rabbimin beni bundan dolayı hesaba çekmesinden korkuyorum. --------- ✅ Bazen yoruma ihtiyaç kalmaz 🙁 🔲 *BİD'AT EHLİ İLE OTURMA* ✅ Kim bid'at ehli ile oturursa, ALLAH (teala) onun amellerini iptal eder ve imanın nurunu onun kalbinden çıkartır. ◼️(Fudayl bin İyaz kuddise sirruhu) --------- ✅ Görüşme ehl-i bidat ile zulami ✅ Seni berbad eder, eyler melami ◼️(İsmet Garibullah kuddise sirruhu) 🔲 *BİD'AT EHLİ UYUZLU GİBİDİR* ✅ Bid'at ehlinden uzak durmak selef-i salihinin sünnetidir. ◼️(Şiratü'l-İslam) --------- ✅Bu sebeple bid'at ehlinden uzak durmalı. ✅ Zira onların uyuz gibi yaraları vardır, bulaşır. ◼️ Kemal Savaş Hoca Efendi
2
17
Huzûru kalb ❀
tekrar paylaştı.
Bir hocamız anlatırdı; Hayırlı bir evlilik için her gün bir tane cumâ süresi okunması gerekiyormuş. Hocamızın bir tanıdığı da bunu yaparak, her gün bir cuma suresi okumaya niyetlenmiş. Niyetlendiği tarihi de, cuma suresinin üst kısmına iliştirivermiş. Aradan belirli bir zaman geçmiş ve bu kişi evlenmiş. Evlendiği kişi dinine, diyanetine gayet düşkün kendisi ile uyumlu bir beyefendiymiş. Bir gün eşi hanımının Kuran-ı Kerim'ini almış ve cuma suresine gelmiş. Surenin üst tarafına iliştirilmiş olan tarihi merak eder ve hanımına bu tarihin ne olduğunu sorar merakla. Hanımı o tarihi oraya neden yazdığını anlatınca, eşi de hayretle bu tarihin onun dönüş yaptığı tarih olduğunu, namaza başladığı ve devam ettirdiği gün olduğunu söylemiş. Yani o hanımın hayırlı bir eşim olsun diye okumaya başladığı tarih, eşinin dönüş yaptığı tarih ile aynıymış. Kıssadan hissemiz olan kısım bana sıkça soruluyor. Bekâr olanlar hayırlı bir eş için, evli olanlar ise eşinin namaza başlaması için ne yapılması gerektiğini soruyor. Bu gibi zamanlarda gayret ile beraber yapılması en elzem olan şey; duadır. Dua kaderi güzelleştirir. Kıssadaki kardeşimiz gibi, dua ilerideki eşimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı koruma altına alır. Önemsiz gibi gösterilmeye çalışılan dua, aslında bizi birçok kötülüklerden korur. Bir imtihan içerisine girecek olsak bile, o imtihanı bizlere güzelleştirir. İmtihana dayanacak kadar imanı kalbimize bahşeder. Yeter ki isteyin diyen bir Allah'ımız var iken, dua etmekten bizi aciz bırakan tek şey şeytandır, şeytanlaşmış nefsimizdir. Tüm emekleri güzelleştiren asıl şey dua iken, dua etmekte acizlik göstermememiz gerekiyor. Her an dua içerisinde olmalıyız. Biz dualarımız kabul olmuyor gözüyle bakarken, Allah-u teala bizlere duamız ile ehemmiyet veriyor. Ayette de geçtiği gibi; ''Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var?'' •Furkan - 77 ~Alıntı~
6
30
2
...
8,5bin öğeden 11 ile 20 arasındakiler gösteriliyor.