Eileithyia profil resmi
Dünya vatandaşı
Öğrenci
Felsefe
Denizli
4 Kasım
Kadın
903 okur puanı
25 Haz 2016 tarihinde katıldı.
 • Butler'a gö­re cinsiyet, düzenlenmiş bir performanslar sistemidir. Dav­ranışların doğru bir biçimde tekrarlanması üzerine bina edilmiştir. Ancak her birimiz, küçük ya da saçma neden­lerle, bazen bu tekrarı mükemmelen yapamayız. Bu başarı­sızlık, cinsiyet sisteminin kurmacalığını gösterdiği kadar, cinsiyet normlarına karşı sürekli, planlanmamış bir direnç olduğunun da işaretidir. Hepimiz bu normlara maruz kalabiliriz ama aynı zamanda bunları ihlal etmekten de kendi­mizi alamayız. Cinsiyet askerleriyiz ama aynı zamanda ge­rillalarız da.
  Aksu Bora
  Sayfa 42 - İletişim Yayınları - 3. Baskı
 • 200 syf.
  ·7 günde·Puan vermedi
 • Eileithyia paylaştı.
  irem
  irem Homofobiyle Baş Etme Grup Rehberliği Programı'ı inceledi.
  93 syf.
  ·2 günde
  “Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar, bize eşcinselliğin değil homofobinin (heteroseksizmin/ heteronormativitenin) sorunsallaştırılması gereken bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. “ (Aslında bunu anlayabilmek için araştırma falan yapmaya/okumaya gerek yok; homoseksüellik tıpkı heteroseksüellik gibi bir cinsel yönelim iken homofobi insanları saldırganlığa ve şiddete iten bir korkudur ve insanlara zarar verir)

  Homofobi yüzünden “Ülkemizde eşcinseller dışlanmakta, öldürülmekte, ayrımcılığa uğramakta, intihara sürüklenmekte, cinsel yönelim ve cinsel kimliği sağlıklı geliştirme süreçleri engellenmektedir. Türkiye’de 2014 yılında yayımlanan ‘Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlall eri Raporu’nda, 315 vakadan 118’i cinayet, cinayete teşebbüs, fiziksel şiddet, silahla yaralama, tecavüz veya diğer cinsel saldırıları içermektedir (Kaos, 2014). Paralel olarak 2015 yılında yayımlanan raporda ise 5 nefret cinayeti, 32 nefret saldırısı (15’i birden fazla kişi tarafından, 2’si polis eliyle, 12’si kesici aletle, 2’si ateşli silahla, 1 kundaklama), 2 siber saldırı ve 3 intihar vakası rapor edilmeltedir (Kaos, 2015).”

  Bu yüzden de ahlaki olarak gelişememiş insanlara, ayrımcılığın neden etik olmadığını ve suç sayıldığını/ sayılması gerektiğini ve ayrımcılığın sonunun neden temel insan hakları ihalallerine kadar gittiğini anlatmak ve empati geliştirmelerini sağlamak gerekiyor.

  Hiçbir insan önyargılarıyla doğmuyor, bunları zamanla öğreniyor. Okullar ise bu önyargıların pekiştirildiği ve öğrenildiği yerler olabiliyor maalesef ki. Bu yüzden de öğretmenlere homofobiyle baş etme grup rehberliği programı uygulanmış. “Bu program, insancıl, feminist ve bilişsel davranışçı yaklaşımlara dayalı olarak hazırlanmış, öğretmenlerin eşcinsellere yönelik seksist, heteronormatif, homonegatif, önyargı ve ayrımcılık içeren tutum ve davranışlar yerine LGBT literatürüne ait temel kavramlarla birlikte kavram yanılgılarını ve gerçekçi olmayan düşüncelerini tespit etme ve bilgilendirme, eşcinsel bireylerle iletişim ve sosyal becerilerini geliştirerek homonegativizmle baş etmeleri hedeflenmiştir. Bununla birlikte, bu program ile heteroseksizm ve heteronormatiteyi sorgulamanın ve müdehale etmenin okullarda gerek akran zorbalığıyla baş etme açısındsn gerekse de diğer öğretmen, idareci ve okul personeli kıskacında eşcinsel öğrencinin temel insani hak ve hürriyetini koruma noktasındaki önemine farkındalık getirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.”

  Kitaptan alıntı paylaşırken bir alıntıma, bir öğrencinin ailesine okulundaki rehber öğretmen tarafından “ gidin tedavi ettirin” denildiğini söyleyen bir yorum yapıldı. Benzer şeyler benim okulumda da yaşanmıştı. Maalaef ki öğretmenlerin öğrencilere değil, öğrencilerin öğretmenlere öğretebildiği bir dönemden geçiyoruz. Edebiyat dersimizde divan edebiyatı işlenirken dönemin erkek şairleri tarafından erkeklere yazılan şiirler okunurken sınıftan bir ses “ıyy midem bulandı” diye yükselmişti; kendisini özgürlükçü ve feminist diye nitelendiren öğretmenimiz ise bu duruma hiç tepki vermeyerek başka bir dersimizde eşcinsel bireyler için “ahlaksız” demişti (Bu, birisine Türk olduğu içinahlaksız demeye benziyor. Öyle saçma şey). Tüm bunlar olurken sınıfımızda bir eşcinsel öğrenci, dışlanmış, ötekileştirilmiş ve aşağılanmış bir şekilde duruyordu. Bunu öğrenir öğrenmez çoğumuz ona destek olduk, kendini değersiz hissetmemesi için uğraştık. Ayrımcılığın hissedildiği yerlerde susmamak gerekiyor. Geçenlerde bir alıntı okumuştum ve kesinlikle katılıyorum: “Rahmetli nenem derdi, 'İnsanların utançlarını yüzlerine vurun, çünkü onlar utanmadıkça yaşadıklarımız değişmeyecek.”
  Ovada Paldır Küldür, Mustafa Orman

  Maalesef her insanın yaşama hakkına sahip olduğu, her insanın eşit muamele görmesi gerektiğine dair temel insan haklarını benimseyememiş toplumlarda haksızlık, yozlaşma ve türlü kötü durumlar kendini göstermektedir. Böyle bir toplumda yaşadığımızdan dolayı da insanların hak arama mücadelesi hep küçümseniyor, geçiştiriliyor, kabul edilmiyor. En kötüsü de eğer hak arayanlar kendinden değilse insanlar direkt yüzünü çeviriyor. Halbuki hayvan haklarını savunmak için kedi olmamıza, lgbt haklarını savunmak için lgbt olmamıza, kadın haklarını savumak için kadın olmamıza gerek yoktur. Bu şekilde kabul ettiğimden dolayı da lgbt haklarını insan hakları olarak görüyorum; her insan gibi yaşam haklarına, eşit muamele görme haklarına, saygı gösterilme haklarına sahip olduklarını düşünüyorum.

  **

  Program 8 oturumdan oluşmakta, her oturumun amaçları ve süreçleri farklı olmaktadır.

  Homofobiyle baş etme grup rehberliği programının kapsamı;
  •Öğretmenlerde homofobinin azaltılmasına yönelik geliştirilen grup rehberliği programını içeren çalışmadır.
  •Bu çalışma farklı seviyelerde homofobik tutuma sahip öğretmenlere yöneliktir.
  •Bu çalışma 29-50 yaş arası 20 öğretmenden oluşan bir grupla gerçekleştirilmiştir.
  •Haftalık grup oturumunları 120 dakikadan oluşmaktadır.

  Burada öğretmenler ile süreç odaklı olarak şu konular ele alınmaktadır;

  •Kendi homofobik ve heteroseksist tutumlarınn gelişmi,
  •Kendi homofobik ve heteroseksist tutumuna dair öz ve dış değerlendirme,
  •Grup üyelerinin güncel homofobik ve heteroseksist davranışları,
  •Homofobi ve heteroseksizmin sonuçları,
  •Homofobik ve heteroseksist olmayan iletişim ve ilişki geliştirme stratejileri,
  •Homofobik ve heteroseksist tutuma sahip olemanın eşcinsel öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri.
 • Kadınların günümüzde çok az ve mahcup bir şe­kilde ağlamaları beni şaşırtıyor. Utanç ve beceriksizliğin, böylesine do­ğal bir işlevi sinsice engellemeye başlaması beni endişelendirir. Çiçek açan ve nemli bir ağaç olmak esastır, aksi halde kırılırsınız. Ağlamak iyidir, doğrudur. İkilemi çözmez, ama sürecin çökmek yerine devam etmesini sağlar. Artık bildiği şekliyle hayatı, bu noktaya kadar gelen hayat anlayışı biten kız alt dünyanın başka bir düzeyine iner. Biz de onun ayak izlerini takip ederiz. İncinebilir, ego-koruyuculuğundan çok soyutlanmış bir durumda olsak da kabuğu soyulmuş bir ağaç gibi iler­leriz.
  Clarissa P. Estes
  Sayfa 456 - Ayrıntı Yayınları
 • 544 syf.
  ·31 günde·Puan vermedi
 • Eileithyia
  Eileithyia Homofobiyle Baş Etme Grup Rehberliği Programı'ı okumayı düşünüyor.
 • Kadınların hiçbir zaman akıtmadıkları okyanuslar dolusu gözyaşı vardır, çünkü annelerinin sırlarını, babalarının sırlarını, erkeklerin sır­larını, toplumun sırlarını ve kendi sırlarını mezara götürmek üzere eği­tilmişlerdir. Bir kadının ağlaması tamamen tehlikeli olarak değerlendi­rilmiştir, çünkü ağlamak, taşıdıkları sırların sürgülerini ve kilitlerini gevşetir.
  Clarissa P. Estes
  Sayfa 419 - Ayrıntı Yayınları
 • İnsan, bağışlayıp bağışlamadığını nasıl bilir? Olay karşısında öfke duymak yerine kederlenmek, o kişiye kızmak yerine onun için üzülmek eğiliminde olursunuz. Tüm bunlara ilişkin herhangi bir şey anımsama­ma eğiliminde olursunuz. İşin başında bu kırgınlığa yol açan ıstırabı an­larsınız. Ortamın dışında kalmayı yeğlersiniz. Bir şey beklemezsiniz.
  Bir şey istemezsiniz. Bileğinize dolanıp sizi oradan oraya sürükleyen bir kement yoktur. Gitmekte özgürsünüzdür. “Bundan böyle hep mutlu ya­şadılar” ile sonlanmasa da, bu günden itibaren sizi illa ki bekleyen taptaze bir “bir varmış bir yokmuş” duygusuna kapılırsınız.
  Clarissa P. Estes
  Sayfa 416 - Ayrıntı Yayınları
 • Birçok insanın bağış­lamayla sorunu vardır, çünkü onlara bunun bir celsede tamamlanacak tek bir eylem olduğu öğretilmiştir. Oysa böyle değildir. Bağışlamanın birçok katmanı, birçok mevsimi vardır. Kültürümüzde bağışlamanın bir yüzde 100 önermesi olduğu anlayışı vardır. Hep ya da hiç. Bağışla­manın göz ardı etmek, bir şey sanki hiç olmamış gibi davranmak anla­mına geldiği de öğretilir. Bu da doğru değildir.
  Clarissa P. Estes
  Sayfa 414 - Ayrıntı Yayınları
 • Eski yaralardan kalan öfke, şarapnel yarasının sebep olduğu trav­maya benzer. Merminin darmadağın olmuş metalinden kalan tüm parçalar toplanabilir, ama en küçük parçalar içeride kalır. Çoğu çıkarıldı­ğına göre, sorun olmayacağı düşünülür. Ama öyle olmaz. Bazı durum­larda, bu en ufak parçalar içeride dönüp durur ve öfkeyi doğuran yara­nın ilk anda hissetirdiğine benzer bir sızıya neden olur.
  Clarissa P. Estes
  Sayfa 403 - Ayrıntı Yayınları
 • Eileithyia paylaştı.
  Herkese merhaba.
  Üzülerek konuyla alakalı yazılıp çizilenleri takip ediyorum ben de bir süredir. Konu hassas ve yorum yapan birçok arkadaşın bilgisi çok yetersiz ne yazık ki.
  Oysa "yüzlerce" kitap okumuş birçok üye barındıran böyle bir platforma yakışır tartışmalar değil bunlar.
  Neyse demek ki insanlar ya gerçekten okumuyor ya da yanlış şeyler okuyor...

  Gelelim asıl konuya. Kısaca bazı kavramları tanımlamak istiyorum. Belki birazcık olsun katkım olur.

  --> Cinsel kimlik nedir, ilk başta bilmemiz gereken bu. Cinsel kimlik kendimizi "ben erkeğim" veya "ben kadınım" olarak tanımlamamızdır.

  --> Cinsel yönelim ise hangi cinse karşı ilgi duyduğumuzdur. Kişi kendi cinsine ilgi duyarsa homoseksüel (eşcinsel), karşı cinse ilgi duyarsa heteroseksüel, her iki cinse ilgi duyarsa biseksüel denir.
  Cinsel yönelimi belirleyen birçok faktör var ve bunlar DOĞUMDAN ÖNCE belirlenir. Yani cinsel yönelim bir TERCİH DEĞİLDİR. Çünkü tercihler değiştirilebilir ama yönelim DEĞİŞTİRİLEMEZ. "Aslan oğlum çok kızın canını yakacak." diye patolojik şekilde büyüttüğünüz çocuklarınızın yönelimi kendi cinsine olunca doktor doktor gezip çocuğunuzu "tedavi" ettirmeye çalışmayın. Çünkü bu bir HASTALIK DEĞIL.
  Kabul edin ve saygı gösterin!

  *Detaylı bilgi isteyen arkadaşlar pubmed veya scholar google'dan tarama yapabilirler. Erişebileceğiniz binlerce makale var.

  *Lütfen saygılı davranmaya özen gösterin.


  Sevgiyle kalın, nefretle çok uzağa gidemezsiniz!
 • Eileithyia paylaştı.
  bugün anasayfada biraz gezindim ve insanların, başka insanlardan nasıl da çok nefret ettiğine şahit oldun. dünyada nefret mağduru olan, bu nefretler yüzünden öldüründen tüm LGBT+ bireylerine hâlâ acımasızca küfürler, hakaretler ediliyor, üstüne "iyi ki öldürülmüş" diyorsunuz. ataerkil toplumda büyümüş ama bilinçli insanların da var olduğunu gördüm, bu haksız nefrete saygı duymuyor ve hiçbir şey bilmediklerini açıkça söylüyorlar. asıl onlar iyi ki varlar.

  eşcinsellik yönelimdir arkadaşlar, bir tercih değildir. tercih olsaydı eğer bir insan hakarete uğrayacağını, dayak yiyeceğini, öldürüleceğini bile bile bunu tercih eder miydi? sizden iki dakikalığına düşünmenizi istiyorum; ya siz eşcinsel olsaydınız. düşünün, bu haksız nefreti neden içinizde büyüttüğünüzü düşünün. eşcinsellik hastalık değil, yönelimdir. dünyada her zaman vardı, var olmaya da devam edecek. bu sadece ülkemizde yok, bu sadece insanlarda yok. eşcinsellik doğada da vardı, hâlâ var. bunun varlığını herkes kabullenmeli ve bunun bilincinde yaşamalıdır.

  BURADA HASTALIĞA GİREN TEK ŞEY NEFRETİNİZDİR! HOMOFOBİ BİR NEFRETTİR VE BU HASTALIKTIR!

  bu ülkede eşcinsellerden nefret ettiniz ama Esar Vafkı'nda onlarda çocuğa yapılan taciz ve tecavüze sessiz kaldınız. bu ülkede namus adı altında öldürülen insanlara sesiz kaldınız. parka yürüyen bir kadına hamile kadının orada ne işi var diye dayak attınız. el ele tutuşan iki sevgiliyi görünce dayak attınız. bir imam(!) engelli bir genç kıza defalarca kez tecavüz etti sessiz kaldınız. bir baba, abi, amca, anne öz çocuğuna, yeğenine, kardeşine tecavüz etti siz yine SESSİZ kaldınız. toplumun utancı sizsiniz. sessiz kalıp olanlara göz yuman, ses çıkarana sus diyen kişiler, siz utançsınız. HAYATINI ÖZGÜRCE YAŞAMAK İSTEYEN İNSANLARDAN NEFRET EDEN KİŞİLER, SİZ BU ÜLKENİN UTANÇ KAYNAĞISINIZ.

  bu ülkede eşcinseller yüzünden deprem olmaz, şehirleri sel basmaz, hortum çıkmaz. ama sizin nefretiniz yüzünden onlarca insan öldürülür, tacize uğrar ve hayatını kaybeder.

  🌈 ONUR HAFTASI KUTLU OLSUN! 🌈
Dünya vatandaşı
Öğrenci
Felsefe
Denizli
4 Kasım
Kadın
903 okur puanı
25 Haz 2016 tarihinde katıldı.
2020
40/100
40%
40 kitap
11bin sayfa
3 inceleme
388 alıntı
3 günde 1 kitap okumalı.

Şu anda okudukları 10 kitap

 • 100 Soruda Bilim Tarihi
 • Felsefeye Giriş
 • Felsefenin İlkeleri
 • Sosyolojik Düşüncenin Evreleri
 • Felsefeye Giriş
 • Ada ya da Arzu
 • Nikomakhos'a Etik
 • Türk Tefekkürü Tarihi
 • İlyada
 • Kozmos - Evrenin ve Yaşamın Sırları

Okuduğu kitaplar 267 kitap

 • Kadınların Sınıfı
 • Vatan Millet Kadınlar
 • Kadınların Tarihi 1.Cilt
 • Bedenler Dinler ve Toplumsal Cinsiyet
 • Doğu Batı - Sayı 63
 • Kadınlık mı? Annelik mi?
 • Aile Sorgulanıyor!
 • Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın
 • Gerçek ve Bilim
 • Platon ve Platonculuk

Okuyacağı kitaplar 729 kitap

 • Homofobiyle Baş Etme Grup Rehberliği Programı
 • Kadının Görünmeyen Emeği
 • Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler
 • Manevralar
 • Et Pazarı
 • Bekaretin "El Değmemiş" Tarihi
 • Niçin Savaş?
 • Homofobi Sözlüğü
 • Bela Bedenler
 • Hayvan Yemek

Kütüphanesindekiler 129 kitap

 • Aile Sorgulanıyor!
 • Cinsiyet Belası
 • Devlet
 • Şölen - Dostluk
 • Gorgias
 • Felsefece Düşünmenin Yolları
 • Böyle Buyurdu Zerdüşt
 • Ecce Homo
 • Putların Alacakaranlığı
 • Deccal – Hıristiyan Karşıtı

Beğendiği kitaplar 67 kitap

 • Vatan Millet Kadınlar
 • Cinsiyet Belası
 • Böyle Buyurdu Zerdüşt
 • Walden
 • Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması
 • Toplum ve Bilim - Sayı: 101
 • Daktiloya Çekilmiş Şiirler (1977-1987)
 • İnsanca Pek İnsanca 1. Cilt
 • Putların Alacakaranlığı
 • Komünist Manifesto

Beğendiği yazarlar 34 kitap

 • Carl Sagan
 • Bell Hooks
 • Judith Butler
 • Virginia Woolf
 • Nilgün Marmara
 • Cesare Pavese
 • Henry David Thoreau
 • Cordelia Fine
 • Lili Elbe
 • Denis Diderot