Giriş Yap
Kerem Şen
@Kermsn
Yükseklisans/Kelam
1455 okur puanı
26 Eyl 2019 tarihinde katıldı
Şu anda okuduğu kitap
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Sabitlenmiş gönderi
İç putçuluğu alt etmek, dış putçulukları yenmekten daha çok zordur...
·
1 yorumun tümünü gör
Evrim konusuna Kuran açısından baktığımız zaman sözü bahsedilen ayeti kerimelerden yola çıkarak ‘’Kuran, evrimi reddeder.’’ yaklaşımını doğru bulmadığımız gibi ‘’Kuran yaratılış konusunda evrimden tam olarak bahseder.’’ yaklaşımı da doğru değildir. Bizim burada yani Evrim meselesinin İslam’a aykırı olduğu veya İslam’da evrimin olduğu konusunda takınmamız gerekilen tavrın ‘’teolojik agnostik’’ bir tavır yönünde olması gerektiğine inanıyoruz... -Kerem Şen/ Yaratılış ve Evrim Düşüncesi
Reklam
Maturidi okulu, Kelam ilmini reddetme nedeninin, dini konularda inanmayanlarla tartışabilecek bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmaktadır. Hatta bu ilme karşı çıkanların bu alanda cahil olduklarını ve İslami delil ve delilleri bilmediklerini söylemektedir. Bu yüzden kafirlerle savaşmaya ve tartışmaya karşı çıktıklarını ifade etmiştir. Fakat ona göre Müslümanların, İslam dinini inanmayanlara tebliğ etmek için kendilerini yetiştirmeleri özellikle din işlerinde gerekli delil ve delilleri öğrenmeleri gerekmektedir. Çünkü iletişim sırasında muhatabı ikna etmek mutlaka gereklidir... -Kerem Şen/ Maturidi'nin Kelam İlmindeki Yeri
İbn Rüşd, Gazzâlî’nin filozoflara ve nedensellik anlayışına yönelik eleştirisini itibarsızlaştırmak için olsa gerek, onun İbn Sînâ’nın eserleri dışında felsefe kitabı okumadığını, felsefe bilmediği için sık sık safsata yaptığını ve sık sık çelişkiye düştüğünü söylemiştir. Ona göre Gazzâlî, kitap yazarken, belli bir mezhebe bağlanmayı bile gerekli görmemiş, Eş’arîlerle Eş’arî, sufilerle sufi, nihayet filozoflarla filozof olmaya kalkışmıştır.

Okur takip önerileri

é.
@ec__Kerem Şen ile benzer
Niloyanın Tosbiği
@gevezetosbikKerem Şen ile benzer
Meلike
@Hayal_PerisiiKerem Şen ile benzer
Daha fazla göster
İslam dünyasında Gazzali ile teşekkül eden ve İbn Rüşd’de karşılık bulan tehafüt/tutarsızlık tartışması, bütün tartışmaların düğüm ve odak noktasını nedensellik probleminin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kelamdaki nedensellik tartışması, daha çok dinsel bildirilerde yer alan Tanrı’nın kudreti ile Tanrı-Evren ilişkisine ait ifadelerin yorumlanmasına dayanır. Kelamcılar, antik atomcu gelenekten yola çıkarak , parçalı ve süreksiz bir evren modeli geliştirmişler, hem tanrısal hem doğal düzlemde nedensel zorunluğu reddetmişlerdir. Filozoflar ise, kendilerini Aristotales’in akılcı ve bilimsel felsefesinin geliştirici olarak kabul edip; Tanrı ilk neden olarak görülmüş, şeylerin Tanrısal sudur yoluyla neden-sonuç ilişkisiyle zorunluğu varlığa geldiği savunulmuştur.
Reklam
2
1050
10,5bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42