Giriş Yap
Süreyya
@Kitaplara_tutunan
Evli Nasıl biri diye sorarlarsa Beni, baharı ve şiiri sever de.
Süreyya Berfe
377 okur puanı
26 Oca 15:12 tarihinde katıldı
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Sabitlenmiş gönderi
“Ben kendi işime bakarım sen de kendi işine bak. Ben bu dünyaya senin beklentilerini karşılamak için gelmedim. Sen de benim beklentilerimi karşılamak için gelmedin. Sen sensin ve ben benim. Eğer tesadüf eseri birbirimizi bulursak bu çok güzel olur. Ama bulamazsak yapacak hiçbir şey yok.” Fritz Perls
·
2 yorumun tümünü gör
“Ey gü­zel, di­yor o, ke­der­ler sa­na ge­ce bas­kı­nı yap­ma­dan ev­vel gül ren­gin­de şa­rap ge­ti­ril­sin. Be­hey âkil ge­çi­nen ka­ra ca­hil, sen al­tın de­ğil­sin ki top­rak içi­ne gö­mül­dük­ten son­ra tek­rar top­rak­tan dı­şa­rı çı­ka­rı­la­sın!”
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Ev­len­mek in­sa­nı yal­nız­lık­tan kur­tar­maz, bel­ki da­ha müt­hiş bir yal­nız­lı­ğa atar. Bu iki ki­şi­nin bir ara­da ve ay­rı ay­rı yal­nız kal­ma­sı de­mek­tir ki ce­mi­yet­ten ge­le­cek im­da­dın da kıy­me­ti­ni sı­fı­ra in­dir­di­ği için en ümit­siz yal­nız­lık­tır.
İn­san­da ya­şa­mak hırsıyla be­ra­ber her an öl­mek hır­sı da var.
Ah, bu ga­ze­te­ci­ler. He­men hep­sin­de vakaları bil­mek ve şa­hıs­la­rı ta­nı­mak ih­ti­ra­sı var­dır.
...mi­de kâina­tın mer­ke­zi­dir.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
272
2.718 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14