1000Kitap Logosu
ercanscgn.
TAKİP ET
ercanscgn.
@Parhesiastes
Ordu
27 kütüphaneci puanı
1112 okur puanı
http://Ins: secginn.rcn
06 Eyl 2017 tarihinde katıldı.
656
Kitap
95
İnceleme
4.324
Alıntı
90
İleti
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
ercanscgn.
bir alıntı ekledi.
Yezidiler.
Cenaze törenleri de uzun sürmektedir; onun şekilleri de eski milletlerin adetlerini hatırlatmaktadır. Mesela mevkice yüksek biri öldü mü, akrabası insan biçiminde, tahtadan bir kalıp hazırlarlar, buna cenazenin elbiselerini giydirirler. Ba­şında ağlanan, matem tutulan, mersiyeler okunan bu tahta parçasıdır. Üç gün halk onu ziyarete gelir; fakat gelenler, güya vakadan habersizdirler. Sorarlar: "Neniz var? Ne oluyorsunuz?" Ölü tarafı şu cevabı verir: "Oğlumuzu evlendiriyoruz, bu hazırlık onun yeni düğününün hazırlığıdır! " Üçüncü günü ölü, Müslümanlardaki gibi yıkanır, Yahu­dilerdeki gibi de kulakları, burun delikleri pamukla tıkanır. Şeyh dua okur ve sonra Şeyh Aadi'nin türbesinden getiril­miş toprağı suyla yoğurup cenazenin alnına, gözlerine, kol­tuk altlarına ve yüreğinin üzerine sürer; gömüldüğü zaman da şu hitapta bulunur: "Ey insanoğlu! Topraktan gelmiştin, bugün toprağa dönüyorsun! " "Ey insanoğlu! Topraktan gelmiştin, bugün toprağa dö­nüyorsun! " Fakat ölen adam kara cüppelilerden, yani şeyh merte­besindeyse, matem yasaktır; türküler çığrılarak şenlikler ya­pılır, gömülme işinden sonra da kurbanlar kesilip dağıtılır. Zira şeyhin ruhu doğruca, hiçbir iskeleye uğramadan, cen­nete gidecektir. Buna keder edilemez, sevinmelidir!
Refik Halid Karay
Sayfa 128 - İnkılap Kitabevi.
5
ercanscgn.
bir alıntı ekledi.
Musa'nın Sina Dağı'na çıktığı zaman Beni İsrail' in, Harun 'u dinlemeyerek bir altın buzağı heykeline taptıkları malumdur. Bu buzağı Apis'ten başka bir şey değil­di ve tapınılan da Apis'teki meziyetti!(uzvu)
Refik Halid Karay
Sayfa 123 - İnkılap Kitabevi.
6
ercanscgn.
bir alıntı ekledi.
Anladım ki Tavus Melek dedikleri ilah bizim şeytanımız­dan başkası değildir. Bizim şeytanımız ve eski İran dininin Ehrimen'i...Fakat aralarında şu fark var: Yezidi Ehrimen'i hem iyillik, hem de fenalık yapabilir: İyiliği sağ elinde, fena­lığı sol elinde tutar ve bunları istediğine, dilediği gibi dağı­tır. Şerrinden korunmak için bu tehlikeli mabuda yaranmak lazımdır. Asıl büyük Yaradan'a gelince, ondan çekinmeye lüzum yoktur; zira o, Yezdan, yalnız iyidir, iyiliğin züpdesi(özü), lübbül lübbüdür(özün özü); kemal, cemal sahibidir; intikamcı ve ceza verici değildir. Bütün fenalıkların kaynağı olan Tavus ne kadar şer varsa üzerine almıştır. İşte bundan dolayıdır ki Yezidi, şey­tandan ürker, ürktüğü için de onun hoşuna gitmeye çaba­lar, çabalanmanın şeklini tapmak derecesine vardırır. Yezidiler, kendi dinlerinden olmayanların bile şeytana saygı göstermesini isterler. Dillerinde şeytan telaffuzunu an­dıran ne varsa onunla başları hoş değildir: Maruldan , laha­nadan, domuz etinden bu sebeple kaçarlar. Yere tükürmezler. Belki Tavus o sırada yerdedir. Mavi renkte kumaş giy­mezler; zira beyaz maviye boyanabilir, lakin mavi tekrar be­yaz olmaz . Bunun manası şudur: Yabancı dinden bir adam, Yezidi imanıyla doğmamışsa mavi sayılır; o bir daha beyaz olamaz; halbuki Yezidi aslında aktır, dinini değiştirmiş de olsa, yani mavileşse de yine Yezidi itibar olunur...Yezidi Hıristiyan'a fazla bir ya­kınlık duyar; içlerinde kiliselere giren ve girerken eşiğini öpen çoktur. Hatta, kadınları Hıristiyan'dan örtünmez, evi­ne misafir eder, kızları hizmetine koşar. Bütün bunlar, ben­ce o cemaatin Hıristiyan'dan, komşu olmadığı cihetle zarar görmemiş olmasındandır. İsa'nın erenlerine, kendi azizleri derecesinde hürmet göstermeleri de bundandır.
Refik Halid Karay
Sayfa 120 - İnkılap Kitabevi.
5
ercanscgn.
bir alıntı ekledi.
'Gözyaşlarımız, biliyorsunuz, gözlerimizin koruyucusu­dur; tuzlu oluşları, içlerinde binde on dört klor dö sodyum mevcut olmasındandır. Ecnebi bir uzvun çarpışından müte­essir oldukları zaman unilateral(tek taraflı), acı, keder veya sevinç gibi psişik bir heyecana tutulduğumuz zaman da bilateral(iki taraflı) ifrazat yaparlar. Gözyaşlarımızı kaldırırsak gözlerimiz de şeffaflıklarını kaybederler.'
Refik Halid Karay
Sayfa 106 - İnkılap Kitabevi.
4
2
...
7,9bin öğeden 11 ile 20 arasındakiler gösteriliyor.