1000Kitap Logosu
Rumeysa Bal
TAKİP ET
Rumeysa Bal
@Robeysa
Mühendis
Lisans
Samsun
296 okur puanı
01 Nis 2019 tarihinde katıldı.
107
Kitap
21
İnceleme
1.077
Alıntı
11
İleti
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Rumeysa Bal
bir alıntı ekledi.
Madde 16 - Önleyici müdahale ve tedavi programları
2. Taraflar özellikle cinsel suç işleyenlerin yeniden suç işlemelerini önlemeye yönelik eğitim programları oluşturulmasını veya desteklenmesini mümkün kılacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Kolektif
Sayfa 17 - Ahbap Kitap, 1.Baskı: 2020
4
Rumeysa Bal
bir alıntı ekledi.
Madde 12 - Genel Yükümlülükler
5. Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde "namus" gibi kavramların bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir.
Kolektif
Sayfa 15 - Ahbap Kitap, 1.Baskı: 2020
1
8
Rumeysa Bal
bir alıntı ekledi.
Madde 12 - Genel Yükümlülükler
1. Taraflar kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır.
Kolektif
Sayfa 14 - Ahbap Kitap, 1.Baskı: 2020
1
7
Rumeysa Bal
bir alıntı ekledi.
Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir.
Kolektif
Sayfa 10 - Ahbap Kitap, 1.Baskı: 2020
1
6