Rojhilat profil resmi
Rojhilat kapak resmi
"Zira en mukaddes maksadım, şeriatın ahkâmını tamamen icra ve tatbiktir." Bediüzzaman

Bu benim de maksadımdır, ki bu maksadımın mihenk taşı, Hz. Muhammed sav'dir. Ne faşist, ne şövenist, ne müstebit ideolojiler değil.
32 kütüphaneci puanı
1874 okur puanı
21 Oca 2017 tarihinde katıldı.
"Zira en mukaddes maksadım, şeriatın ahkâmını tamamen icra ve tatbiktir." Bediüzzaman

Bu benim de maksadımdır, ki bu maksadımın mihenk taşı, Hz. Muhammed sav'dir. Ne faşist, ne şövenist, ne müstebit ideolojiler değil.
32 kütüphaneci puanı
1874 okur puanı
21 Oca 2017 tarihinde katıldı.
"Zira en mukaddes maksadım, şeriatın ahkâmını tamamen icra ve tatbiktir." Bediüzzaman

Bu benim de maksadımdır, ki bu maksadımın mihenk taşı, Hz. Muhammed sav'dir. Ne faşist, ne şövenist, ne müstebit ideolojiler değil.
32 kütüphaneci puanı
1874 okur puanı
21 Oca 2017 tarihinde katıldı.

Okuduğu kitaplar 310 kitap

  • Telvihat-ı Tis’a
  • Asar-ı Bediiyye
  • Risale-i Nur Hakkında verilen Bir Konferans
  • Rahmet Ve Şefkat İlâçları
  • Hakikat Nurları
  • Miftahü'l İman
  • Nur Aleminin Bir Anahtarı
  • Latif Nükteler
  • Vesvese Risalesi
  • Koma Gotinan