Giriş Yap
Tengrigens
@Tukue
“Tarih, bir anlamda halkların kutsal kitabıdır.” M.İ. Karamzin Her akl-ı selim okuyucuya örnek olması dileğiyle! #171483220
Mos dha
2654 okur puanı
16 Nis 2019 tarihinde katıldı
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Kayseri
'Kayseri' kenti ve ilinin tarihi, Tunç Çağı'na (MÖ 3500-1000) dek uzanır. Kentin günümüzdeki yerine kurdukları kente Asurlular 'Mazaka' adını verdiler (MÖ 2. bin). Kent, Kapadokya Krallığı zamanında 'Mazaka', 'Mazaka-Eusebaia', 'Eusebaia' adlarıyla anıldı. Roma İmparatoru Tiberius, kendinden önceki imparator ve Roma'nın kurucusu sayılan üvey babası 'Augustus'un anısına kente antik adı 'Kaiserela'yı da göz önünde tutarak 'Caesarea' adını verdi (MS 17). Bizans döneminde 'Kaisareia', Araplar tarafından 'Kayseriyye' denilen kentin adı giderek 'Kayseri'ye dönüştü.
Reklam
Kastamonu
'Kastamonu' adı, Bizans döneminde yapılan bir kale olan 'Kastra Komneni'den gelir. Bu ad Bizans'ın son zamanlarında 'Ksatamon' ve 'Kstamonia' olmuş, Türkler zamanından önce 'Kastamoniye'ye, sonra da 'Kastamonu'ya dönüşmüştür.
Kars
Anadolu topraklarının en eski yerleşim alanlarındandır. MÖ 9. yüzyılda kentin bulunduğu yer ve yöresi Urartu egemenliğindeydi. Adının 'Korsa' ya da 'Kolsa' adlarından geldiği; Gürcü dilinde 'kapı kenti' demek olan 'Kariskalaki' den kaynaklandığı yolunda görüşler vardır. Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati't Türk'te 'Kars'ın anlamını 'Devetüyünden ya da koyunyününden yapılmış kaftan' olarak verir. Tarihçi 'Strabon' ise 'Kars'tan 'Korzene' diye söz eder.

Okur takip önerileri

Sinem
@1sinemsiTengrigens ile benzer
Sevgül Çakır
@sevgulcakirTengrigens ile benzer
Begüm Çakır
@begumcakirTengrigens ile benzer
Daha fazla göster
Fenerli gardeşlerim assın bayrakları
İstanbul'un ilçelerinden biri durumundaki 'Kadıköy', 'Bizantion'u kuran Megaralılar tarafından MÖ 6804' de, yani Bizantion' dan önce 'Khalkedon' adıyla kuruldu. Semte bu adın, karşı yakada 'Bizantion' kurulduktan sonra, 'Körler Ülkesi' anlamına verildiği yolundaki söylence ise, çoğu bilim adamlarınca bir 'şehir efsanesi' olarak nitelenmektedir. Semte Türkler İstanbul'u aldıktan sonra 'Khalkedon'dan hareket ve bir benzetme yakıştırma yoluyla önce 'Kadıköyü', sonra 'u'harfini atarak sadece 'Kadıköy' dediler ve ad bu şekilde kaldı.
İznik
MÖ 333 yılında Büyük İskender'in Frigya satrapı olarak atadığı Antigonos, günümüzde 'İznik'in bulunduğu alana kendi adıyla ve 'Antigoneia' diye anılan bir kent kurdu. Daha sonra kenti ele geçiren Trakya satrabı Lysimakhos, bu kente karısının adını vererek 'Nikaia' yaptı. 'İznik', bu adın değişikliğe uğramış şeklidir.
Reklam
2
1050
10,5bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42