Giriş Yap
Kuguduck
@Turkanyesil
"İstemez misin ya Ömer, dünya onların ahiret bizim olsun? "( Hazreti Muhammed (s.a.v) Dm'ye ilişmeyiniz!
çaylak yazar
Lisans-Mezun-
Uzay;)
20 Nisan
1111 okur puanı
24 Mar 2021 tarihinde katıldı
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Sabitlenmiş gönderi
İşte ey hikmet, halt etme ve safsata yapma!.. Gördüğün ve işittiğin gibi söyle!..
Sayfa 163 - Sözler Neşriyat
·
Arkadaş! Hayat, Hâlık'ın(yaratanın) ehadiyetine(zâtının birliğine) bürhan(kesin delil) olduğu gibi, mevt de devam ve bekâsına bir delildir. Evet, nasıl, akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin kabarcıkları ve yeryüzünde bulunan sair şeffaflar, şemsin/güneş ziya/ışığı ve timsallerini göstermekle şemsin vücuduna şehadet ettikleri gibi; o kabarcık gibi şeffaflar ölüp, söndükten sonra yerlerine müteselsilen/zincirleme gelip geçen emsalleri/örnek, yine şemsin ziya ve timsallerini gösterdiklerinden, şemsin devam ve bekâsına ve bütün o şuaat/ışınların, celevât ve timsallerin bir Şems-i Vahid'in eseri olduklarına şehadet ediyorlar. İşte o şeffaflar, vücutlarıyla şemsin vücuduna ve ademleri ve ölümleriyle de şemsin devam ve bekâsına delalet ediyorlar.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Meselâ: Bir ordu askere yapılan elbise tedariki için ne kadar âlât, edevat ve makine lâzımdır, bir neferin elbisesi için de o kadar âlât ü edevat lâzımdır. Ve kezâ, bir kitabın bin nüshasıyla bir nüshasının ücreti matbaaca birdir. Bazan da tek bir nüshanın tab'ı, daha fazla bir ücrete tâbi tutulur. Buna kıyasen, bir matbaayı bırakıp çok matbaalara baş vurulursa, bir kaç kat fazla ücretlerin verilmesi lazım gelir. Evet, kesret(çokluk) vahdete(birliğe) isnad edilmediği takdirde, vahdeti kesrete isnad etmek mecburiyeti hâsıl olur. Demek, dağınık bir nev'in icadındaki sühület-i harika, vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır.
Arza bak ne söylüyor! Sema ile aralarında alışverişi bulunduğu için: "Beni halk edebilen, ancak mecma-u kainatı halkeden zattır" diyor. Çünkü, aralarında tesanüt(dayanışma) vardır.
Eğer birşeye temellük etmeye niyetin varsa, meydana çık, kendini tecrübe et, bak ne söylüyorlar! En cüz'i bir fert: "Ancak nev'imi(türümü) yaratan. beni yaratabilir" diyor. Çünkü, efrad arasında misliyet vardır. Ve arzın her tarafında dağınık bir surette bulunan en küçük bir nev'i: "Beni yaratabilen ancak arzı yaratandır" söylüyor.
Evet, bir tarlaya tohum ekilmesinden anlaşılıyor ki, o tarla tohum sahibinin mülküdür. Ve o tohum da, o tarla sahibinin malıdır. Yani, o buna, bu da ona şehadet ediyorlar.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
739
7,4bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.17