יָאִיר (Yā’îr) φ profil resmi
יָאִיר (Yā’îr) φ kapak resmi
8282 (29.09.2020)
Günün 12 saati ölü, 5 saati uyur-gezer
İstanbul
9 Haziran 1999
Erkek
251 okur puanı
23 Mar 2018 tarihinde katıldı.
8282 (29.09.2020)
Günün 12 saati ölü, 5 saati uyur-gezer
İstanbul
9 Haziran 1999
Erkek
251 okur puanı
23 Mar 2018 tarihinde katıldı.
8282 (29.09.2020)
Günün 12 saati ölü, 5 saati uyur-gezer
İstanbul
9 Haziran 1999
Erkek
251 okur puanı
23 Mar 2018 tarihinde katıldı.

Şu anda okudukları 6 kitap

 • Yaşamımdan Şiir ve Hakikat
 • Adlandırmanın Ontoteolojisi
 • Wittgenstein
 • Adlandırma & Zorunluluk
 • Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind
 • Human Knowledge: Its Scope and Limits

Okuduğu kitaplar 112 kitap

 • Oblomov
 • Freud Konuşmaları
 • Nermi Uygur'un Felsefe Dünyasından Kesitler
 • Fenomenolojiye Giriş
 • Neopozitivizm Eleştirisi
 • Pozitivizm
 • Fenomenoloji Üzerine Beş Ders
 • Prelüd - Bir Şairin Zihinsel Gelişimi
 • 100 Soruda Bilim Tarihi
 • 100 Soruda Mantık El Kitabı

Okuyacağı kitaplar 35 kitap

 • The Feminism Book
 • Wittgenstein'in Ardından Beden ve Zihin Hareketleri
 • Felsefenin Açılımı Kuramsal Yapılardan Yapı-Çözüme
 • Dune Tanrı İmparatoru
 • Dune Çocukları
 • Dune Mesihi
 • Dune
 • Matematik Tarihi ve Felsefesi
 • Ortak Benlik
 • Afektif Nörobilim

Beğendiği kitaplar 61 kitap

 • Biyoloji Budur
 • Freud Konuşmaları
 • Bunalımdan Yaşama Kültürü
 • Fenomenolojiye Giriş
 • Sanat ve Edebiyat Dünyamız
 • Matematik Felsefesi
 • Prelüd - Bir Şairin Zihinsel Gelişimi
 • 100 Soruda Mantık El Kitabı
 • Nesne ve Özellik
 • Tutarsızlığın İz Sürücüsü

Beğendiği yazarlar 14 kitap

 • David Buss
 • Güven Güzeldere
 • Gürol Irzık
 • Talha Gülmez
 • Yaman Örs
 • Cemal Yıldırım
 • Vehbi Hacıkadiroğlu
 • Öncül Analitik Felsefe Dergisi
 • Edmund Husserl
 • Yalçın Koç