• TADEUSZ KOWALSKİ
  1889-1948
  Polonyalı Şarkiyatçı ve Türkolog.
  Polonya’nın yetiştirdiği en meşhur şarkiyatçı ve Türkologlarının başında gelir Tadeus Kowalski. Jagiellon Üniversitesi’nde Türkoloji çalışmaları, dünyaca ünlü Doğu bilimci ve Polonya’nın modern Türkolojisinin öncüsü olan Prof. Tadeusz Kowalski ile başlar.
  Fransa’nın Châteauroux şehrinde doğdu. Henüz lisedeyken Doğu bilimlerine ilgi duyarak Arapça ve İbrânîce öğrendi. 1907’de Viyana Üniversitesi’ne girdi ve David von Heinrich Müller, Maximilian Bittner, H. Junker ve R. Geyer’in derslerine devam etti. 1911 yılında “Der Dīwān des Kais ibn al-Hatim” adlı teziyle doktor unvanı aldı. 1912-1914 yıllarında Viyana’da Doğu Enstitüsü’nde çalıştı. 1914’te Jagellon Üniversitesi’nde doçent, 1919’da kadrosuz profesör, 1921’de de kadrolu profesör ve Doğu Dilleri Semineri’ne müdür oldu. (1)

  Prof. Kowalski, I Dünya Savaşı zamanında doçent olarak Osmanlıca-Türkçe dersleri vermiştir. Aynı anda Galiçya Cephesi’nde yaralanan ve Krakov hastanesinde tedavi gören 15. Kolordu askerlerine tercüman olarak hizmet veren Prof. Kowalski, askerlerden derlediği dil materyallerini bilim çalışmalarının kaynağı olarak kullanmıştır. 1919 yılında profesörlük unvanını aldıktan sonra aynı sene Doğu Dilleri Kürsüsü’nü kurmuştur. Arapça ve Farsçanın yanı sıra Osmanlıca-Türkçe dersleri vermiştır, Karayca gibi Türk lehçeleri, Türk diyalektolojisi, kültürü, edebiyatı ve folkloru ile de ilgilenmiştir. İki Dünya Savaşı arasında Doğu Dilleri Kürsüsü’nde öğretim gören Doğu bilimcilerinden birçoğu sonradan çeşitli akademik merkezlerde çalışmıştır. Mesela Prof. Kowalski’nin öğrencisi ve kısa bir süre asistanı olan Ananiasz Zajączkowski, 1932 yılında Varşova Üniversitesi’ne geçerek oradaki Türkolojinin kurucularından biri olmuştur. (2)

  Polonya’da ilk Türkoloji kürsüsü, daha öncede değinildiği gibi 1919 senesinde Krakov'daki Jagellon Üniversitesi'nde Profesör Tadeusz Kowalski tarafından kuruldu. Buradaki Doğu çalışmaları, pek çok Avrupa üniversitesinde önceden kurulu sisteme dayanarak örgütlendi. Burada karmaşık bir sistem söz konusuydu. Türkoloji öğrencileri Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve Farsça da öğrenmek zorundaydılar. Profesör Kowalski en başta Türk halklarının dili, tarihi ve kültürünün teorik bir bilgisinden sonra ancak günümüz Türkiye Cumhuriyeti'nde konuşulan konuşma diline geçileceğine inanıyordu. Öte yandan edebi Türkçe, Türk çalışmalarında ana konulardan biri olarak öğretiliyordu; bunlar arasına Türk şivelerini, halk edebiyatını, Eski Türkçe'yi ve diğer Türk dillerini -örneğin Karaim dili gibi- eklemeliyiz.

  Kowalski, Jagellon Üniversitesi’nde II. Dünya Savaşı’ndaki kesintiler dışında ölünceye kadar Arap, Fars ve Türk dilleri, edebiyat, tarih, coğrafya ve kültürleri üzerine ders verdi ve seminerler yönetti; ayrıca Krakow’daki Yüksek Ticaret Okulu’nda Arapça ve Türkçe okuttu. II. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından hapse atılan ve toplama kamplarında tutulan, maaş alamadan görev yaptığı işgal yıllarında evinin bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri satarak ailesini geçindiren Kowalski 1940’ta Ankara Üniversitesi’nin, savaştan sonra da Londra’daki School of Oriental Studies’in profesörlük tekliflerini geri çevirmiştir. 5 Mayıs 1948 tarihinde bağırsak kanserinden öldü. Polonya İlimler Akademisi ile (Polska Akademia Umiejetnosci) Polonya Şarkiyatçılar Cemiyeti’nin (Polskie Towarzystwo Orientalistyczne) üyesi olan ve bu kurumların başkanlıkları dahil çeşitli idarî kademelerinde görev yapan Kowalski, yurt dışında da Şam’daki Arap Akademisi’nin, Helsinki’deki Fin-Ugor Cemiyeti’nin ve Prag’daki Orientální Ústav’ın şeref üyesiydi. (3)

  Çok iyi yetişmiş, edindiği bilgileri verdiği derslerle, yaptığı uygulama ve araştırmalarla geliştirmiş bir şarkiyatçı olan Kowalski Arap, Fars ve Türk dilleriyle edebiyatlarını çok iyi bilmesine rağmen çalışmalarını zamanla yalnız Türkoloji alanında yoğunlaştırmıştı. Türk diyalektolojisi ve folkloruyla ilgili çalışmalarına 1916’da Avusturya hastanelerinde bulunan yaralı Türk askerlerini dinleyerek başladı. Daha sonra bu konuyla ilgili çalışmalarını Balkanlar’dan ve Türkiye’den derlediği malzemeyle daha geniş bir şekilde sürdürdü. 1923-1924, 1927-1928, 1936, 1947 yıllarında Türkiye’ye geldi ve Anadolu’da dil, halk edebiyatı, folklor ve etnografya araştırmaları yaptı. Bu araştırmalarında yalnız Osmanlı sahasında kalmayarak Türkoloji’nin bütün meseleleriyle ilgilendi.

  Eserleri.
  Der Dīwān des Kais ibn al-Hatim (Leipzig 1914); Türkische Volksrätsel (Kraków 1919); Studien über Poesieform der türkischen Völker (Kraków 1922); Karaimische Texte im Dialekt von Troki (Kraków 1929); Omar Chayyam (Kraków 1934); Na szlakach Islamu (Kraków 1935); Un poème de Ka‘b ibn Zuhair (Dımaşk 1936); Zur semantischen Funktion des Pluralsuffixes -lar/lär in den Türksprachen (Kraków 1936); Sir Aurel Stein’s Sprachaufzeichnungen im Äinallu-Dialekt aus Südpersien (Kraków 1937); Relatio İbrâhim ibn Ja‘qûb de itinere Slavico, quae traditur apud al-Bekrî (Kraków 1946); Le dīwān de Ka‘b ibn Zuhair. Edition critique (Kraków 1950); Studia nad Şâhnâme, I-II (Kraków 1952).

  Makalelerinden bazıları şunlardır:
  “Nase und Niesen im arabischen Volksglauben und Sprachgebrauch” (WZKM, sy. 36 [1924], s. 193-218); “Die ältesten Erwähnungen der Türken in der arabischen Literatur” (KCs.A, sy. 2 [1926], s. 38-41); “Zu den türkischen Monatsnamen” (Ar.O, sy. 2 [1930], s. 3-26); “Türkische Volksrätsel aus Nordbulgarien” (Festschrift für Georg Jacob, Leipzig 1932, s. 128-145); “Türkische Volksrätsel aus Kleinasien” (Ar.O, sy. 4 [1933], s. 295-324); “Les turcs et la langue de la Bulgarie du Nord-Est” (Prace Komisji Orientalistyeznei, sy. 16 [1933], s. 1-28); “Türk Dilinin Komşu Millet Dilleri Üzerindeki Tesiri” (Ülkü, sy. 20 [Ankara 1934], s. 98-105); “Kasīdetün sāniyetün li-sāhibi kasīde (Bânet Süʿâd)”, (RAAD, sy. 14 [1936], s. 12-22). Başlıcaları yukarıda verilen eserlerinin sayısı iki yüzden fazladır (tamamının listesi için bk. RO, sy. 17 [1951-1952], s. XVII-XXXVI). (4)

  Derleme; Dr.AA

  KAYNAKLAR
  1. Varşova Üniversitesi, Doğu Çalışmaları Enstitüsü, Türkoloji Bölümü,Prof. Dr. Tadeusz MAJDA
  2. https://tr.wikipedia.org
  3. Varşova Üniversitesi, Doğu Çalışmaları Enstitüsü, Türkoloji Bölümü,Prof. Dr. Tadeusz MAJDA
  4. Ahmet Caferoğlu, “Tadeusz Kowalski”, TDED, III/3-4 (1949), s. 245-255; J. Klima, “In memoriam Tadeusz Kowalski”, Ar.O, sy. 16 (1949), s. 322-323; A. Zajaczkowski, “Tadeusz Kowalski ve Şark Hakkındaki Eserleri”, Türk Dili Belleten, III. seri, sy. 12-13, İstanbul 1949, s. 93-97
 • 157 syf.
  Her bir kitabın karakterinde yazarın iç dünyasını bakış açısını hâleti ruhiyesini tanımlama imkanı da buluruz. Ali Ural kitapları ve yazarların oluşturduğu karakterleri anlatırken bu tahlili büyük bir ustalıkla gözler önüne seriyor.

  Kitabı okurken aklıma İsmet Özel'in : "Kitaplar insanı kitaplara götürür. Okumanın rehberi okumaktır" sözü geldi.

  Bu vesileyle uzunca bir okuma listesi çıkarmış oldum aynı zamanda. Karakterlerin tahlilini okumak, hayata dair kavramlara mercek tutmak zevk vericiydi. Tavsiye ederim. Lezzet alarak okuduğum kitaplardan biri oldu.
 • 1248 syf.
  ·17 günde·Beğendi·8/10
  #kitapyorum
  #limit
  #frankschätzing
  #2019
  -100.kitap
  #sayfasayısı 1248
  #firuzangürbüz çevirmen
  Merhaba arkadaşlar
  Kitabımızı bitireli bir süre geçmesine rağmen çeşitli nedenlerden dolayı bu güne kadar geldik.
  Alman yazarımız o kadar çok karakter koymuşki kitabin sonunda bir isim listesi oluşturmak zorunda kalmış.okuduğum ilk eseri "sürü "gibi bu eseride ufak punto olarak biraz gözlerimizin yorulmasına sebep verdi.Ama yine müthiş bir kurgu bizler ile buluştu.Zaman zaman durağanlık olsada heyecandan kitabın okunmasına hız verebiliyorsunuz.Çevresel faktörlerden sıkı kovalamaca ajan versiyonuna kadar ne ararsanız var kitapta.
  Şimdi düşünüyoruz ki ayda kıymetli bir enerji madenimiz var.Ve belirli bir yüksekliğe yapılan asansör vasıtasıyla maliyeti biraz düşürüyoruz.Tabi ki bu öyle nasa ile masa ile olucak şey degil.Biliyoruz ki enternasyonel petrol devleri ancak bu finansmanı karşılayabilir.Konsorsiyumun dışında kalan biri veya birileri bu işe çomak sokmak zorunda kalabilir.Hal böyle iken bizim yatırımcımız birde aya şöyle güzel bir otel yapayim demez mi.Yalnız hepsi şu mini atom bombalarının patladığını görecektir.
  2020 Kpss sorusuna geçelim
  İki atom bombası nerede patlayabilir?

  Hemen şıkları yazıyoruz.
  A-Ay oteli
  B-Abd üssü
  C-Çin üssü
  D-Kazı istasyonu
  E-Aydaki boş bir krater
  F-hiçbiri
  1248 sayfa bir kitabı 5 cm lik bir baskıya nasıl sığmış anlamış değilim.çocuklugumuzun resim defterinin kopya sayfası gibiydi.kitabin bir eksisi olarak kesinlikle aklımda kalacaktır.
  Kaliteli bir yayınevi de bu kitabı enaz 1600-1700 sayfa olarak basar bence.
 • Bay Keltoş’un gelmesini beklerken
  Oturup şiir ithaf edilecekler listesi çıkardık Zeyna'yla

  ŞİİR İTHAF LİSTESİ:

  Zeyna'nın büyük mavi gözlerindeki çapağa, Eski dünya düzenine,
  Camel paketlerine,
  Bay Keltoş'un keline,
  Camların çok kirlendiğini düşünen kadına,
  Boşver, yağmur yağacak diye camları silmekten vazgeçen kadına,

  Vazgeçmeye,
  Ve hatta yaşasın vazgeçenlere,
  Adımın göz anlamına gelmesinin bir rastlantı olup olmadığı
  hususlarına

  Rastlantının olup olmayacağına dair dini meselelere,
  Yazgısına küfredenlere,
  Onu koynunda besleyenlere,
  Raif Bey'in Zeyna'nın tüylerinden sıkılıp
  Beni ve Zeyna'nın tüylerini silkelemesine,
  Kuyruk acılarına,
  Ve sonunda ben gibi kuyruksuz kalanlara,
  Kuyruksuz kaldığı için bir daha kuyruk acısı duymayacak olanlara,
  Duysa da fark etmeyecek olanlara,
  Acı eşiğinin olmadığını söyleyen Emily Dickinson'a,

  Dilimin ucunda, dilimin ucunda deyip hatırlayamadıklarımıza,
  Ve hatta dilimizin ucuna,
  Şu an yaşadığım ithaf çılgınlığına,
  Az düşün çok ithaf et diyenlere,
  Hadi hiç düşünme diyenlere,
  İkide bir vasiyet yazanlara,
  Vasiyetlere,
  Sıhhi şairlere,
  Kibar beylere,

  Kadınlara,
  Bizim mamüllerimizi tercih edenlere, Acıkınca, ne gelir aklına
  Coca colaaaaa.........'ya...
 • Kendi hazırladığım bir liste bırakıyorum buraya. İzlediğim yabancı dizileri bulunduran. Kısa bilgi de barındıran.
  📀DİZİ LİSTESİ📀
  Not:⤵️
  ✨ Bitirdiklerim
  🌀 Yarım kalanlar
  🎈 Animasyonlar
  🛡️⚔️🗝️🤴👸🛡️⚔️🗝️💂🛡️⚔️🗝️👸🤴🛡️
  _TARİH_ ⤵️
  ✨ *MERLİN* harika seri ilk izlediğim dizilerden. Dostluk güzel şeylere inanç var hep içinde. Arthur'ün efsanesini anlatıyor ama tarihi sayılabilir. 5 sezon.
  ✨ *CHERNOBLY* (ÇERNOBİL) 5 bölüm ortalama 6 saat sürüyor toplam Çernobili anlatıyor. Tek sezon.
  ✨ *GAME OF THRONES* (TAHT OYUNLARI) Fantastik, kitaptan uyarlama büyük seri (kanlı ve açık sahne bol) fantastik bir seri ama tarihi yönü var. 8 Sezon. HBO kanalının dizisi.
  ✨ *VİKİNGS* (VİKİNGLER) mükemmel (kanlı) vikingleri anlatıyor. Başarılı bir yapım. HİSTORY kanalının dizisi. 6. Sezonu yayınlanıyor. (Açık sahne olabiliyor)
  ✨ *SALEM* salem cadılarını anlatan fantastik ama tarihi sayılabilir bir dizi. (Açık sahne olabiliyor)
  📏⚗️📏⚗️📏⚗️📏⚗️📏⚗️📏⚗️📏⚗️📏
  _BİLİM KURGU_⤵️
  ✨ *WEST WORLD* (BATI DÜNYASI) 2 sezon. Felsefe, sosyoloji ve bilim kurgu bir arada. Şaşırtan kaliteli yapim. HBO dizisi. (Açık sahne olabiliyor).
  ✨ *BLACK MİRROR* (KARA AYNA) Her bölüm ayrı hikaye düşündürücü mesaj içeren. 5 sezon ve geçenlerde ⤵
  ✨ *BANDERSNACHT* isimli interaktif filmi yayınladı beyin yakıyor. Film.
  🌀 *DOKTOR WHO* (DOKTOR KİM) bilim kurgu eskilerden beri olan bir dizi. Siyah beyaz sezonları bile var.
  ✨ *DAYBREAK* (KIYAMET)bilim kurgu, gençlik ve güzel anlatımı var,hoş 1 sezon yayınlandı henüz.
  ✨ *HUMANS"* (İNSANLAR) bilim kurgu. 3 sezon.
  ✨ *WEİRD CİTY* (GARİP ŞEHİR) , Black mirror tadında daha garip sadece yeni yayınlandı çıtır dizi. 1 sezon.
  ✨ *MR. ROBOT* (BAY ROBOT) bilim kurgu komplo tarzı. Kafa açıyor. 4 sezon. Son sezonu yayınlanıyor.
  ✨ *HANNA* 1 sezon yayınlandı güzel.
  ✨ *VWARS* (VAMPİR SAVAŞLARI) bilim kurgu ve fantastik türlerinin bir arada bulunduğu güzel mi güzel bir dizi yeni, tek sezon yayınlandı 10 bölüm ortalama 40 dk ilk bölüm dışında. Başarılı buldum.
  ✨ *THE SOCİETY* (TOPLUM) sosyolojiye giriş niteliğinde hoş 1 sezon.
  ✨ *THE HANDMAİD'S TALE* (DAMIZLIĞIN ÖYKÜSÜ bilim kurgu drama 3 sezon. (Açık sahne olabiliyor). Kitaptan uyarlama. Çok kaliteli oyunculuk. Çok sanatsal başarı. Renkler müzikler çoook yoğun ve doğru kullanılmış. Giderek devleşen bir başrol oyunculuğu. Psikolojik gerilim tadı da var biraz. Distopya.
  ✨ *STRANGER THİNGS* (GARİP ŞEYLER) efso bilim kurgu geçmiş zaman da geçiyor. 3 sezon.
  ✨ *DARK* (KARANLIK) bilim kurgu beyin yakıcı. Alman dizisi. 2 sezon.
  ✨ *THE GOOD PLACE* (İYİ YER) komedi felsefik çerezlik dizi 20 dk yada 30 dk falan. 4 sezon.
  💎⚰️🔮⚔️🧟🧙‍♀️🧝🧞🧚🏼‍♀️🧛🧜‍♀️🔮⚰️💎⚔️
  _FANTASTİK_⤵️
  ✨ *YAŞAMAYANLAR* ilk Türk vampir dizisi güzel. 8 bölüm tek sezon.
  ✨ *THE WİTCHER* harika bir orta dünya şöleni. Oyunu ve kitabı var. 1 sezon 8 bölüm ortalama 1 saat. (Çıplaklık barındırıyor).
  ✨ *SHADOWHUNTERS* ( GÖLGE AVCILARI) - fantastik 3 sezon kitabi ve filmi var. Vampir, kurt adam, cadı, iblis.
  🌀 *LOST GİRL* (KAYIP KIZ) fantastik değişik konulu. Bitirmedim. Fena değil. Vampir, kurt adam, cadı ve daha başka şeyler. (Açık sahne olabiliyor) 5 sezonmus.
  ✨ *THE VAMPİRE DİARİES* ( VAMPİR GÜNLÜKLER) - fantastik 8 sezon. Kitaptan uyarlama. Vampir, kurt adam, cadı.
  ✨ *THE ORİGİNALS* (ORİJİNALLER) - Fantastik vampir günlüklernin yan dizisi ama bu sene bitiridiler aile dizisi tam bir. 5 sezon. Vampir, kurt adam, cadı.
  ✨ *DRACULA (2020)* Netflix yapımı mini dizi tadında. İlk sezon 3 bölüm. Ortalama 1 buçuk saat. Devam edecek mi bilmiyorum. Fakat anlatım başarılı. Klasik hikaye farklı işlenmiş. Hoş şeyler var. İzlenişi keyifli. Mide bulantısı yapabilir bazen. Alışkın olmayan için.
  ✨ *ATİYE* Netflix, ilk sezon bitti 8 bölüm. Ortalama 45 50 dk. Güzel başarılı. Kültürel ve efsane bulunduran.
  ✨ *LEGACİES* (MİRAS) the originalsin yan dizisi 2. Sezon yayımlanıyor. Vampir, kurt adam, cadı. Ek canavarlar.
  🌀 *SUPERNATURAL* (DOĞAÜSTÜ) 15. Sezon. fantastik biraz ürkütücü. Vampir, kurt adam, cadı ,iblis ve daha nicesi.
  🌀 *HEMLOCK GROVE* fantastik 3 sezon son sezonu izlemedim biraz değişik. Vampir, kurt adam, cadı.
  🌀 *BELİEVE* (İNANMAK) 1 sezonluk fantastik dizi. Psişiklik.
  🌀 *I ZOMBİE* (BEN ZOMBİYİM) 5 sezon polisiye. Zombi.
  ✨ *BİTTEN* (ISIRILAN) kadın kurt adam hikayesi 3 sezon.
  ✨ *BEİNG HUMAN* (İNSAN OLMAK) 4 sezon. vampir kurt adam ve hayalet aynı evde yaşarlar.
  ✨ *SHANARRA CHONİCLES* (SHANARRA GÜNLÜKLERİ) Fantastik ama 2. Sezonda iptal ettiler. Kitaptan uyarlama. Farklı bir orta dünya tasfiri.
  ✨ *CHİLLİNG ANDVENTURES Of SABRİNA*
  sabrına Spellman i anlatıyor ancak daha böyle ürkünç güzel Rİverdale yan kasabası greendale de geçiyor. 2 sezon. Cadı , iblis.
  ✨ *THE GİFTED* (YETENEKLİ) son sezonu iptal edildi 2 sezon. Mutant.
  🌀 *THE FLASH* yarım bıraktım ama şey kahraman dizisi. 6 sezon.
  ✨ *THE MAGİCİANS* (SİHİRBAZLAR) gittikçe güzelleşsen gördüğüm nadir dizilerden sihir dizisi. 4 sezon. Büyü vs.
  ✨ *WİTHCES OF THE EAST AND* (EAST AND CADILARI) cadı dizisi eski bir dizi. 2 sezon. Cadı.
  🌀 *EMERALD CİTY* bir bölüm falan izledim yarım kaldı fantastik bir tür. 1 sezon. Dizi iptal edilmiş. Öz büyücüsü hikayesi sanırım.
  ✨ *TEEN WOLF* (GENÇ KURT) efsane kurt adam dizisi 6 sezon. Güzel efsaneler var. Kurt adam dışında doğaüstü şeyler de var.
  ✨ *HAKAN: MUHAFIZ* Netflixin ilk türk dizisi hikayesi güzel 2sezon oynadı. Efsane anlatıyor.
  ✨ *WOLFBLOOD* (KURTKAN) daha çok küçük yaş dizisi kurtadamlar falan var ama güzel. 3 sezon. Yeni versiyonu da varmış sanırım.
  ✨ *SİEMPRE BRUJA* (HER ZAMAN BİR CADI) 1 sezon 10 bölüm ispanyol dizisi. Cadı.
  ✨ *DİSCOVERY OF WİTCHES* (CADILARIN KEŞFİ) 1 sezon cadı fantastik dizi.
  ✨ *ORDER* (TARİKAT) 1 sezon cadı fantastik dizi.
  ✨ *MY BABYSİTTER'S A VAMPİRE* (BAKICIM BİR VAMPİR) Disney dizisi bir sezon 13 bölüm. Vampir.
  🌀 *MYSTERİOUS HİSTORY* (ESRARENGİZ TARİH) bulamadığım bir dizi önceden TV de bakardım
  ✨ *THE SECRET CİRCLE* (GİZLİ ÇEMBER) tek sezon cadı dizisi. Cadı.
  ✨ *TRUE BLOOD* (DOĞRU KAN) en kotu oyunculuk dizisi başrol çok kötü 7 sezon vampir fantastik Vampir, kurt adam, cadı, peri, şekil değiştiren ve daha nicesi.
  🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
  _TOPLUMSAL MESAJ_ ⤵️
  ✨ *ŞAHSİYET* çok guzel bir yapım. Başarılı oyunculuk, güzel senaryo.
  ✨ *THE FAMİLY* (AİLE) değişik bir belgesel 1 sezon.
  ✨ *13 REASONS WHY* (ÖLMEK İÇİN 13 NEDEN) efsane sosyolojik olaylar var gençlerin yaşadığı birbirine yaşattığı zorluklar var. 3 sezon.
  🏃🏾‍♀️🚶🏃🏾‍♀️🚶🏃🏾‍♀️🚶🏃🏾‍♀️🚶🏃🏾‍♀️🚶🏃🏾‍♀️🚶🏃🏾‍♀️🚶🏃🏾‍♀️
  _GENÇLİK ve ENTRİKA_⤵️
  ✨ *Fİ* kitap uyarlama, psikolojik, hoş. Sanırım tek sezon.
  ✨ *SKAM* (UTANÇ) Norveç dizisi bir sezon gay sezonu. kaos falan keyifli lise dizisi bu aralar italyan versiyonunu da izledim güzel. 4 sezon.
  ✨ *SKAM* ( italyan versiyon). 2 sezon.
  ✨ *ELİTE* (ELİT) lise draması.2 sezon. İspanyol.
  🌀 *SUBURGATORY* (VAROŞLAR) bulamadığım bir dizi önceden TV de bakardım.
  ✨ *RİVERDALE* kanada dizisi ilginç lise dramasi. Güzel gizemleri var. 4 sezon.
  🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
  Animasyon olarak yetişkin çizgi filmi yani
  🎈 *DİSENCHANTMENT* değişik noktalara değiniyor güzel. Tarihi, Fantastik.
  🎈 *RİCK AND MORTY* bol mesajı biraz argo izledim yeni sezon bekliyorum. Bilim kurgu.
  🎈 *THE SİMPSONS* mesajli değişik 20 kusur sezonlu tabiki bitmedi 😂
  🎈 *FAMİLY GUY* tabiki argolu ve komik arada denk geldim
  🎈 *FİNAL SPACE* çok hoş bir uzay animasyonu 2 sezon 23 bölüm ortalama 20 dk tam çerez. Bilim kurgu.
  🎈 *STAR KÖTÜ GÜÇLERE KARŞI* çizgi film güzel 🤭 fantastik.
  🎈 *WİNX* fantastik.
  🎈 *AY SAVAŞÇISI* Fantastik.
  🎈 *LİTTLE WİTCH ACADEMİA* cadı keyifliydi.
 • 2014 yılında UNESCO tarafından " insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsil listesi" ne dahil edilen süsleme sanatı hangisidir?
  A) Hat
  B) çini
  C) ebru
  D) minyatür
  E) tezhip
 • 170 syf.
  Avusturyalı psikoterapist V.Frankl. Yahudi olduğu için 2. Dünya Savaşı'nda Holokost'a maruz kalanlardan. Krematoryum, gaz odaları, dayak, soğuk sular, hastalıklar, açlık, özlem, tiksinti aşağılama ve insan dışı uygulamalar... Her şeyi birebir yaşayan bir doktor. Doktor olduğu için bir ayrıcalık tanınmamış, acının birebir gerçek yüzünü dürüstlükle birinci ağızdan dinleyeceğiniz Yahudi Soykırımının korkunç gerçekleri.

  İzledikleriniz (aklıma hemen Schindler'in Listesi geldi), duyduklarınız, tüm gerçeğe yakın uyarlamalardan bambaşka. O yaşayan azınlıkta insanlardan biri. Ailesini kaybetmiş ancak yaşamayı her zaman değerli bulmuş. Dünya'nın 3. Viyana Psikoterapi Okulu'nu kurmuş. Freud, Adler ile birlikte adı anılan bir doktor.

  Peki bu kadar acıdan ve hayatta kalma savaşından sonra nasıl ayakta kalabildi? İnsanın bu hayattaki anlam arayışı, Yusuf Atılgan deyimiyle 'tutamağı' neydi?

  1. bölümde anlattığı otobiyografisi uç bir örnek olarak bu şekilde de daha inandırıcı olabileceğini düşünerek 2. bölüme zemin hazırlanmış. Kalbinizin acısını hissederek ama aynı zamanda da o zeka pırıltılarını derin bir anlayış ve kavrama ile size anlatan kişinin 2. bölümde bilim insanı tarafını göreceksiniz.

  Kendi teorisi: Logoterapi
  Kısaca: Gelecek üzerinde, yani hasta tarafından gelecekte yerine getirilecek anlamlar üzerinde odaklaşır.
  Yaşamın anlamı 3 farklı yoldan keşfedilebilir diyor:
  1) Bir eser yaratarak bir iş yaparak
  2) Bir insanı severek
  3) Acı çekerek

  "Varoluşsal boşluk" tanımı dikkatimi çekti. Her çağın kendine ait ortak bir nevrozu bulunuyor diyor. 'Günümüzün kitle nevrozu olan varoluşsal boşluk, özel ve kişisel bir nihilizm şekli olarak tanımlanabilir; çünkü nihilizm, varlığın hiçbir anlamı olmadığı inancıdır.' Günümüz insanın çektiği varoluş sancıları, tükenmişlik sendromları, her şeye sahip olup hiçbir şeye anlam yükleyememiz ve intiharlar ve kötü alışkanlıklarla yaşamımıza son verişimiz...

  3. bölümde ise "Trajik bir iyimserlik tartışması" yer alıyor.

  Son bir alıntı ile bitirmek istiyorum.
  *Her şey bir yana, insan, Auschwitz'in gaz odalarını icat eden varlıktır; ama dudaklarında duayla ya da Shema Yisrael ile gaz odalarına dimdik yürüyen varlık da insandır.