• "Ahh! Gandalf, my old friend. This will be a night to remember."
 • The Power of Words
  You, because, free, instantly, and new, these are the most powerful words in the English language. “You,” is an important word, because people love hearing about themselves. Listen to a 1-3-year-old talk next time you’re around them. “Me,” and “mine,” are likely going to be a huge part of their vocabulary. It might even be the first word most people learn!
  “Because,” is an important word, because many people are looking for an explanation. In a word with so many curiosities and possibilities, we can feel overwhelmed with how little we know. Humans are obsessed with labels, and most people like to know the reason behind something. When they hear the word “because,” their brain kicks on and becomes more alert, waiting for the explanation they’re so desperately seeking.
  “Free” is a popular word, for many reasons in our society. On one hand, it means free stuff! People will spend three hundred dollars on something they don’t need if it means they get one small FREE gift to go along with that. You can really hypnotize someone by using the word “free.”
  “Free,” is also an important word because so many people desire freedom and independence in their lives. Even the most codependent people like to hear the word “free,” even if it’s just them getting an illusion of what freedom might mean.
  “Instantly,” is a great word because so many people are obsessed with time. We all have to face the dark truth: we’re going to die one day. Even those that are in their 20s still have to know that their days are numbered. We try to fight change as much as possible, but time is unbeatable, so when we can get more of it, we’re hooked, someone promising something instant is going to be popular.
  “New,” is the last of the five most popular words. As humans, our brains are wired to constantly look for new growth. Some people might be afraid of change, but we still look for new things. “New,” represents growth and life at the same time. Some people might want to wear the same shirt they’ve had for years versus a brand new one. Still, if offered a new or an old sandwich, they’re going to go for the new one.
  These five words are very important to include in everyone’s vocabulary, whether you’re trying to persuade someone or not.
  What you do with your body is important, but the words that you decide to share are crucial as well. It’s important to remember not only with what you’re saying, but with what others are speaking as well. Not everything that is said is exactly what is meant.

  Çeviri: Kelimelerin gücü
  Çünkü, özgür, anında ve yeni, bunlar İngilizce dilinde en güçlü kelimeler. “Siz” önemli bir kelimedir, çünkü insanlar kendilerini duymayı severler. Bir dahaki sefere etrafınızda olduğunuzda 1-3 yaşındaki bir konuşmayı dinleyin. “Ben” ve “benim” sözcük dağarcığının büyük bir parçası olacaklar. Hatta çoğu insanın öğrendiği ilk kelime bile olabilir!
  “Çünkü,” önemli bir kelimedir, çünkü birçok insan bir açıklama arıyor. Çok fazla merak ve olasılık olan bir kelimeyle, ne kadar az bildiğimize boğulmuş hissedebiliriz. İnsanlar etiketlere takıntılıdır ve çoğu insan bir şeyin arkasındaki nedeni bilmek ister. “Çünkü” kelimesini duyduklarında, beyinleri devreye girer ve daha uyanık hale gelir ve umutsuzca aradıkları açıklamayı bekler.
  “Özgür” toplumumuzda birçok nedenden dolayı popüler bir kelimedir. Bir yandan, ücretsiz şeyler demek! İnsanlar ihtiyaç duymadıkları bir şeye üç yüz dolar harcayacaklar, bununla birlikte gitmek için küçük bir ÜCRETSİZ hediye alıyorlar. Gerçekten "ücretsiz" kelimesini kullanarak birini hipnotize edebilirsiniz.
  “Özgür” de önemli bir kelimedir, çünkü birçok insan yaşamlarında özgürlük ve bağımsızlık ister. En bağlı insanlar bile, özgürlüğün ne anlama gelebileceğine dair bir yanılsama alıyor olsalar bile, “özgür” kelimesini duymayı severler.
  “Anında” harika bir kelime çünkü birçok insan zamana takıntılı. Hepimiz karanlık gerçekle yüzleşmek zorundayız: bir gün öleceğiz. 20'li yaşlarında olanlar bile günlerinin sayılı olduğunu bilmelidir. Değişimle mümkün olduğunca mücadele etmeye çalışıyoruz, ancak zaman rakipsizdir, bu yüzden daha fazlasını elde edebildiğimizde, bağlandık, anında bir şey vaat eden biri popüler olacak.
  “Yeni”, en popüler beş kelimenin sonuncusudur. İnsanlar olarak beynimiz sürekli yeni büyüme arayışındadır. Bazı insanlar değişimden korkuyor olabilir, ama yine de yeni şeyler arıyoruz. “Yeni”, aynı zamanda büyümeyi ve yaşamı temsil eder. Bazı insanlar yepyeni bir gömlekle yıllarca aynı gömleği giymek isteyebilirler. Yine de, yeni veya eski bir sandviç önerilirse, yenisini alacaklar.
  Birini ikna etmeye çalışsanız da çalışmasanız da, bu beş kelimenin herkesin kelime dağarcığına dahil edilmesi çok önemlidir.
  Vücudunuzla ne yaptığınız önemlidir, ancak paylaşmaya karar verdiğiniz kelimeler de çok önemlidir. Sadece söylediklerinizi değil, başkalarının da konuştuklarını hatırlamak önemlidir. Söylenen her şey tam olarak kastedilen şey değildir.
 • Flattery gets you everywhere
  Sometimes, sucking up to someone can really work. You don’t want to be inauthentic or too over the top with what compliments you’re giving to another person, but it’s still important to remember just how much a little extra love can go. There’s a chance you’re already thinking the things you want to say anyway, so why not tell them how you feel, as long as it’s positive.
  Flattery doesn’t just have to be telling someone how gorgeous or smart they are. It can be as simple as picking up their favorite snack when you’re at the store or remembering to ask how their vacation went if you know they went away for the weekend. Some people might see these things as “kissing ass,” or “brown nosing,” but trying to make a positive connection should be part of our everyday life.
  Even if someone sees what you’re doing, they’re still appreciative of your conscious effort to make a connection. It can be pretty obvious in some instances that a person is trying to flatter you, especially if they’re normally closed off or seemingly careless. While some people can be bothered by this, most will still appreciate the effort you’re putting into trying to make a connection with them.
 • 200 syf.
  ·10/10
  Everyone on the Earth is turned into stone by a mysterious light. The story revolves around our protagonist called Senku İshigami who is a genius and very knowledgable about science. When he is unpetrified, he tries to survive in order to unpetrify every human being on the Earth. What Dr. Stone does best is to present very complex science stuff in a very a fun way so even if you are not fan of science, you still remember many things. Senku's character is brilliant and also his conflict between Tsukasa is very interesting. Definitely a good read, and also the anime is brilliant.

  Manga chapters 1-7
 • Did I hear a thunder?
  Did I hear you break?
  I can't quite remember
  Just what guided me this way,
  May I stand unshaken
  Amid, amidst a crashing world
 • Cath let herself look in his eyes for a moment. He looked tired - and yes, twitchy - but he was holding it together.
  "I still wish you'd get a dog," she said.
  "I'd never remember to feed it."
  "Maybe we could train it to feed you."
 • 'Katherina dreamt about a woman in the air. She didn't remember it until I told her the truth. It was her angel dream. That Christmas, after she fell off her bike, Katherina thought she was Theresa going to heaven. But Theresa had been FLYING IN REALTY, though he she did a plane. '
  Ruth Hamilton