Nitekim Hz. Şeyh (r.a.) Fütûhât-ı Mekkiyye’nin evâilinde buyururlar: [10/54] Şiir: Tercüme: “Rab Hak’tır; ve nazar-ı hakîkatle bakılınca abd de Hak’tır. Mükellefin kim olduğuna şuûrum ve vukūfum ola idi ne olurdu! Eğer abddir desem, o ölüdür ve yoktur; ve eğer Hak’tır desem, teklîf olunan nerde?
Sayfa 682 - cilt 1
Aslında TOR kısmen ABD Donanması tarafından iyi niyetlerle geliştirilmişti ama “Gizli Hizmetler” için zemin teşkil etmesiyle ünlü: Bu hizmetleri sunan web sitelerinin fiziksel konumlarını tespit etmek imkânsız ve bu sitelere TOR olmadan girilemiyor. İnsanların Dark Web [Karanlık Ağ] olarak andıkları bu ortamda uyuşturucudan kitle imha silahı parçalarına kadar her şeyi satın almak mümkün. Dark Web'e şimdi bir de en bilineni Bitcoin olan birtakım anonim sanal para birimleri eklendi. Bu "kripto paralar" çevrimiçi nakit paranın yerine geçmesi için tasarlandı: Hem izlenemiyor hem de kolaylıkla transfer edilebiliyorlar.Dolayısıyla Europol'ün bulgularına göre suçlulardan suçlulara gönderilen para trafiğinin %40'ının bu teknolojiyle gerçekleştirilmesi şaşırtıcı değil.
Reklam
Che bu mücadelenin başlangıcında ülkenin deneyimsiz ordusuyla savaşacağını düşünürken, savaş teknikleriyle eğitilmiş özel birliklerin, CIA ve ABD nin de dahil olduğu bir savaşın ortasında kaldı.
Bolivya Başkanı Rene Barrientos, devrimci ekibin başında Che’nin olduğunu öğrendiğinde ordusuna onun derhal yakalanması emrini verdi ve ABD den yardım istedi.
SSCB'nin Önasya' da nüfuz alanının giderek artmasından çekinen ABD, Pakistan'da General Eyüb Han'a askeri darbe yaptırarak, yönetimi ele geçirdi .Yüzyılın başında Wilson Prensipleri’yle "kendi kaderini tayin hakkını” tanıyan ABD, kırk yıl sonra bağımsızlıklarını ilan eden ülkelere "savaş" açmıştı!
Sayfa 517 - KırmızıKediKitabı okudu
1960'lar ABD'sinde hareketler içindeki geleneksel 'politik' kesimler açısından, bu dönemde büyük bir hışımla her yerden fışkıran çeşitli kültürel deneyim biçimlerinin hepsi 'reel' politik ve ekonoımik mücadeleler çizgisinden bir tür sapma olarak ortaya çıkıyordu, ama bu kesimin göremediği şey bu 'sadece kültürel' denen deneyimin son derece derin politik ve ekonomik etkilerinin olduğuydu.
Reklam
ABD 5 Ocak 1957'de, "Ortadoğu'yu komünizme karşı savunmak amacıyla" Eisenhower Doktrini olarak bilinen resmi siyasetini açıkladı.Buna göre ABD, ekonomik ve askeri yardım ve hatta ülkelerine askeri çıkarma yapılmasını isteyen Ortadoğu devletlerine bu yardımları karşılamaya hazır olduğunu bildirdi.Sovyetler Birliği’nin Macaristan'a girişini protesto eden Türk basını, istenildiğinde ABD ordusunu Anadolu’ya çağırabilecek Eisenhower Doktrini'ni alkışlarla karşıladı.
Sayfa 511 - KırmızıKediKitabı okudu
Aylar süren Kongo Devrimi başarısızlıkla sonuçlandı. Che her ne kadar kimliğini gizlese de ABD onun Kongo’da olduğunu biliyor ve izliyordu. Bu yenilgiyi hazmetmesi kolay olmadı.
Komünizmi önlemenin tek yolu ABD dolarıydı!.. Bir avuç dolar için Ankara, ABD Büyükelçiliğine bomba atıp, “Komünistler yapti," demekten bile geri durmadı.Evet neydi hesap: yeni kurulacak pakta Mısır’ı almak! Bu projenin Türkiye'deki en güçlü savunucusu Fatin Rüşdü Zorlu’ydu.
Sayfa 498 - KırmızıKediKitabı okudu
DP hükümeti tarımda makineleşme dönemini başlattı.İhracat 1953'te yüzde 60, ithalat da yüzde 85 arttı. Türkiye yine ürettiğinden fazla tüketiyordu. Dış ticaret açığı büyümeye başladı.Ancak imdada yetişen Amerikan kredileri ilk yıllarda bu açığı kapatıyordu.Bunun karşılığında Türkiye,Amerikan askerleriyle, ABD üsleriyle tanışıyordu.
Sayfa 488 - KırmızıKediKitabı okudu
Reklam
Devrimci hükümetin reformlarından fazlasıyla olumsuz etkilenen ABD, 13 Ekim 1960’ta Küba’ya gönderilen tüm mallara ambargo uygulamaya başladı. Ekonomi zorlu bir durumdaydı. Bankalar, şeker fabrikaları ve tesisler devletleştirildi. Kentsel bir reform yasası uygulanmaya başlandı, kiralar donduruldu.
Yeni küresel sahne ağırlıklı olarak üç mekanizma ya da aygıt etrafında tanımlanmış ve örgütlenmiştir: (1) Aşamalı bir biçimde ABD'den kaynaklanan hiyerarşik çizgilere paralel olarak dünya piyasasının yeniden biçimlenmesini sağlayan kolonilerin özgürleşme süreci; (2) üretimin aşamalı olarak merkezsizleşmesi; ve (3) birbiri ardından evrimler yoluyla disiplinci üretim rejimini ve disiplinci toplumu dünya çapında yayan bir uluslarası ilişkiler çerçevesinin oluşturulması.
387 syf.
·
Puan vermedi
·
Beğendi
·
4 günde okudu
Dünya liderlerinin danıştığı bir gelecekbilimci tarafından yazılan kitap önümüzdeki otuz yılı şekillendirecek sorular sorup yanıtlar veriyor. Gelecek bilimsel olarak öngörülebilir mi? Hangi teknolojiler gelecek yaşantımıza yön verecek? Yeni bir dünya savaşı olası mı? Demografik değişim hayatı nasıl etkileyecek? Dünyanın, Türkiye'nin kaderini belirleyecek Ortadoğu'da düzen ne olacak? .... Rusya, Doğu Avrupa'daki birçok ülkeyi ele geçirecek. ABD ve Rusya arasındaki mücadele 2020 yılında doruk noktasına çıkacak. Dünya demografik kış dönemine girecek. Nüfus 21. Yy. Sonunda 5-6 milyara düşecek. ABD, Ortadoğu'da dengeleyici rol oynaması için Türkiye'ye büyük yatırımlar yapacak. Türkiye yeniden süper güç haline gelecek. İsrail, çoğu Arap ülkesiyle Türkiye'nin arabuluculuğu ve güvencesi sayesinde barış anlaşması imzalayacak. Ayrıca kitapta Türk okuru için özel bir ön söz de var. Dipnot: Kitap ülkemizde 2011de basılmış ve yazarın bazı öngörüleri gerçekleşmiş durumda.
2050 İki Bin Elli
2050 İki Bin ElliDavid Passig · Koton Kitap · 2011360 okunma
● Siyonist işgalcileri protesto için kendini yakan ABD askeri Yemen'de anıldı. ● Gazze'deki 'soykırıma ortak olmayacağını' söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell, Yemen'in başkenti Sana'da anıldı. Başkent Sana'nın cadde ve sokaklarındaki panolara Bushnell'in resmi ve "Amerikan Soykırımını Reddetmenin Şehidi" ibaresinin yer aldığı büyük afişler asıldı.
Mısır-İsrail, ABD-Vietnam savaşı aynı silahlar farklı sonuçlar
Aynı silahlarla, bir halk dünyanın en güçlü ordusuna kafa tutabiliyorken, bir diğerinin küçük bir komşusu karşısında yenilgiye uğraması nasıl açıklanabilirdi ki?
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.