zülfikar profil resmi
zîr ü zeber
692 okur puanı
24 Ağu 2016 tarihinde katıldı.
zîr ü zeber
692 okur puanı
24 Ağu 2016 tarihinde katıldı.

Şu anda okudukları 7 kitap

 • Kamus-ı Türki (Osmanlıca)
 • İslam'da Hilafet
 • Gaybın Önünde
 • Veteriner Genel Patoloji
 • Devrimci İslam
 • Damlaya Damlaya
 • Yunus Emre Divanı

Okuduğu kitaplar 288 kitap

 • Tarih-Lenklere Cevaplar
 • İnilti
 • Gidiyorum Bu
 • İslam'ın Papa'ya Cevabı
 • Nüzhetü'l Ebrâr
 • Kızılderililer ve Türkler
 • Ağaçkakanlar
 • Turan Devleti
 • İşaret Çocukları
 • Gülücük

Okuyacağı kitaplar 156 kitap

 • 23. Sayı; İbnü'l-Arabi 2. Özel Sayısı
 • Rabıta-i Şerife
 • İnsan-ı Kamil
 • Vahdet-i Vücud ve İbn Arabi
 • İslâm Tasavvufunda Vahdet-i Vücûd
 • Vahdet-i Vücudçu Hezeyanlara İbn Teymiyye'nin Cevabı
 • Vahdeti Vücud Risalesi
 • Onur Ünlü: Bir Sürü Endişe
 • Vahdet-i Vücut Risalesi
 • Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi - Sayı 21

Kütüphanesindekiler 75 kitap

 • Tasavvufta Ricalül Gayb Anlayışı
 • El-Muhtarat Minel Fetava
 • Türk Tasavvuf Araştırmaları
 • Mevlevilik ve Musiki
 • İslam’da Namazın Tarihi
 • Psikososyal Çözümlemeler
 • Ahmed Avni Konuk Görünmeyen Umman
 • Nurlar Hazinesi
 • Kamus-ı Türki
 • Hz. Ali'nin Şiirleri

Beğendiği kitaplar 9 kitap

 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Tasavvuf
 • El-Muhtarat Minel Fetava
 • Ahmed Avni Konuk Görünmeyen Umman
 • Nurlar Hazinesi
 • At'a Senfoni
 • Hırka Kitabı
 • Özün Özü
 • Damlaya Damlaya
 • Yunus Emre Divanı

Beğendiği yazarlar 232 kitap

 • Muhammed İhsan Oğuz
 • İsmail Fenni Ertuğrul
 • Turgut Cansever
 • Mehmed Ali Ayni
 • Mehmed Said Çekmegil
 • Hâlid-i Bağdâdî
 • Ahmed Cevdet Paşa
 • Hüdaverdi Erer
 • Hasan Gümüşoğlu
 • İbn Rüşd