• 528 syf.
  ·18 günde·6/10
  ABUM RABUM (Akatça) ( YÜCE BABA ) # Hz İbrahim #

  Ben bu kitabı sevdim mi ? Bu kitap bana ne verdi ?

  Edebi olarak hayır sevmedim.Fakat Mezopotamya uygarlıkları ve dinler tarihi konusunda beni merak ve araştırmaya sevk etti.

  Bu kitap bir tarih kitabı olmayıp roman olarak yazıldığından değerlendirmemi bu kapsamda yapacağım . Tabi bu benim tamamen şahsi değerlendirmem.Çünkü her okuyan bu kitapta kendine uygun bir şeyler bulabilir.

  Kitap bana kadim Mezopotamya uygarlıkları olan Sümer,Akad,Asur ve Babil uygarlıkları konusunda bir ön bilgi verdi.Bu uygarlıkların sosyal,kültürel ve dini yaşam tarzlarında bilgi sahibi olmamı sağladı.Bu ön bilgi bende meraka sebep olduğundan Mezopotamya uygarlıklarını araştırma mı tetikledi.

  Ayrıca dinler tarihi konusunda,.Hz.İbrahim’i her tek tanrılı (Musevilik,Hristiyanlık ve Müslümanlık ) dinin sahiplenmek istediğini fakat işte tamda bu noktada dinlere göre görüş farklılıklarının oluştuğunu kavrama mı sağladı.

  Hz.İbrahim’in inanç esasları;
  Temiz kalplilik
  Doğruluk
  Sabır
  Dilini Korumak
  Hoşgörü
  Merhamet
  Pak zihin
  Haddi aşmamak

  Görüldüğü gibi Hz.İbrahim’in görüşleri tüm dinlerin zaten ana teması,tüm dinler bu inanç felsefesi üzerine inşa edildiği bu nedenle Hz.İbrahim’i sahiplenmek istemektedirler.Fakat kendi aralarında bazı nüans farklılıkları da var örneğin 7.esasta islamiyet içki yasağı olarak yorumlarken diğer iki din ise sağlıklı düşünce olarak yorumluyor.

  Ayrıca Doğu-Batı medeniyetleri arasındaki kan uyuşmazlığı da kitabın ana konusu. Doğu medeniyetlerinin şimdiki batı medeniyetinden çok daha önce bazı ilerlemeleri kat ettiği fakat bu ilerlemelere maalesef tarihsel süreç içerisinde sahip olamadıklarından tümüne batı medeniyetleri sahip çıkarak sanki tüm icat ve gelişmeleri kendi medeniyetlerinin yaptığını ön plana çıkartmak istedikleri anlatılmaya çalışılmış.Yani aslında her zaman ışık doğudan yükselir denmekte.

  Bu konulara ilgisi olan veya bilgilenmek isteyen okurlar bu kitabı okuyabilirler.

  Ayrıca İskender Hoca bir polisiye yazarı değil.Bu nedenle de yazdığı romanda polisiye konular çok sakil durmuş.Polisiye roman ilmik ilmik dokunarak yazılır ve içeriğinde mantık hatalarının olmaması gerekir.Fakat maalesef fazla mantık hatası işlenmiş.Ya son kontrol edilirken gözden kaçtı veya alelacele ticari baskı ile hemen yayınlandı.

  İyi okumalar dilerim.