• Kitap okuyup okuduğunu üstünde taşımayanlar var. Kitap okuyup içi dolmayan, kitap okudukça küstahlaşan, kibirlenen, fildişi kulelerde ikamet eden insanlar var.
  Ne imiş? Kitap yüklü merkep olmamak gerekirmiş.
  Kitap okuyan bir insanın adab-ı muaşeret bilmemesi, saygısız olup sevmemesi düşünülemez. Bir insan kitap okuyup nasıl sevimsiz olur anlaşılır şey değil.

  Rica ederim okuduğumuzu giyinelim.
 • " Ey âşıklar, nefsinizi edeple süsleyin "
 • "Ey Allahın Rasulu. Seni boyle kim edeblendirdi"
  "Benim Rabbim edeblendirdi ve güzel terbiye verdi.
  (Ahlakı ise Kuran'ı Kerimdi)
  İşte Mürebbisi Allah olan Efendimiz s.a.v boyle edebin ufuk noktasındadır. Demekki edep öğrenmek isteyen O'na bakmalı ve O endam aynasında edebi kendi kametine uygun sekilde seyretmelidir.
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan Hocamızın “BEDEVİ” isimli kitabıdır.

  Kitabın Adı: Bedevi
  Kitabın Yazarı: Prof. Dr. Adnan Demircan
  Yayınevi, Basım Yeri ve Yılı: Endülüs Yayınları, İstanbul 2018
  Baskı Sayısı ve Sayfası: 1. baskı, 128 sayfa

  Elinizdeki kitap, Arap dünyasının önemli bir kesimini ifade eden bedeviler üzerinden Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) dönemine ilişkin bir projeksiyon denemesi yapmak; Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) muhataplarının bir kısmının hayatlarına ve duygu dünyalarına dair bir kesit ortaya koyabilmek amacıyla kaleme alınmıştır.

  Eser, zengin bir akademik literatür kullanılarak hazırlanmış olup alanında ciddi bir boşluğu doldurmakta, okuyucusunun bilgi dağarcığına ciddi bir katkı sağlamaktadır.

  Bedeviler İslâm’ın doğuş döneminde Arap toplumunun geleneksel sosyal ve siyasî yapısı çerçevesinde kendi alanlarında güçlüydüler. Onlara düzen veren, hayatlarına müdahale eden bir devlet ya da otorite yoktu. Bu durum, onlara sahip oldukları bölgelerde devlet gibi bir role sahip olma imkânı vermiştir. İleride bu sosyal ve siyasî koşulların bedevi hayatına yansımaları üzerinde duracağız.

  Bedevileri, hem İslâm öncesi hayatları, hem Hz. Peygamber (s) dönemindeki faaliyetleri, hem de İslâm medeniyetinin gelişim dönemindeki varlıkları açısından değerlendirmek gerekir. Kanaatimizce bedevi hayatı, İslâm’dan sonra çeşitli açılardan varlığını sürdürdüğü gibi İslâm medeniyeti içinde de etkili olmuştur. Zira bedevilik Arapların kültürel kodlarında önemli bir yere sahipti. Öte yandan Hz. Peygamber’in vefatından bir yıl önce hızla İslâm’a giren Arapların önemli bir kısmı bedeviydi. Bunlar fetihlerle birlikte diğer milletlerle karşılaştılar. Bu karşılaşma Araplarla diğer milletler arasında meydana gelmiş gibi görünse de Arapların önemli bir kısmının aynı zamanda bedevi kültürünü de temsil ettikleri bir gerçektir.

  Şehirleşmenin artmasıyla ve Abbasîler döneminden itibaren İslâm medeniyetine daha yoğun bir şekilde farklı etnik unsurların katılmasıyla birlikte Arapların devlet içindeki nüfuzu gerilemişse de bedevilik olgusu ve karakteri devam etmiştir.

  Kur’ân ve hadislerde bedeviler hakkında anlatılanların önemli bir kısmı onlarla ilgili olumsuz bir tablo çizmekte ve daha çok eleştirilecek karakteristik özelliklerine vurgu yapmaktadır. Bu bilgiler, nüzul döneminden sonra da bedeviler hakkında olumsuz bir algıyı beslemiş olmalıdır. Neticede gerek nastan gerekse sosyal, siyasî ve kültürel ilişkilerden beslenen onların adam satabilecekleri, ihanet etmelerine şaşırılmaması gerektiği, çıkarlarına uygun hareket ettikleri, kaba ve katı oldukları, kendilerini adab-ı muaşeret kurallarına uymak zorunda hissetmedikleri şeklinde yaygın bir kanaat oluşmuştur.

  Eserden Bazı Başlıklar
  Kabile ve Kimlik
  Hayat ve Ahlak
  Evlilik ve Aile
  Siyaset ve Yönetim
  Hukuk ve Adalet
  Savaş ve Barış
  Geçim ve Yiyecek
  Giyim ve Barınma
  Sağlık ve Ölüm
  Edebiyat ve Kültür
  Din ve Dindarlık

  Yayın dünyamıza bu çok değerli eseri kazandıran Adnan Demircan Hocamızı tebrik eder; başarılarının devamını dilerim.

  Kitap, Adnan Demircan Hocamızın diğer kitapları gibi dolu dolu olup gerçekten de başucu kitabı olarak bulundurmaya değer.

  Bu çok kıymetli eser, birçok kitap online satış sitesinden elde elde edilebilir.
 • Rabb’im Kelâm-ı Kadim’in ile ilmimi artır,
  Nebi’nin sünneti ile yolumu aydınlat,
  bana Kur’an ve Sünnet ile temiz bir hayat yaşat;
  beni müslim olarak öldür ve sâlihler zümresine ilhak eyle!
  Hidayetini ve tevfikını biz aciz kullarından esirgeme Allah’ım.