Katılıyorum!
Vahiy haritan,nebi kılavuzun,akıl pusulan,iman sermayen,amel azığın,sevgi yakıtın,ahlâk karakterin,edep aksesuarın,merhamet sıfatın,şeref ve izzet adın olsun.
Sayfa 201 - Mavi Çatı YayınlarıKitabı okuyor
268 syf.
8/10 puan verdi
İki ana bölümden oluşan alt başlıklar ile detaya inen kitabın konusu birinci kısımda vahiy kaynaklı bir bağlayıcılık ikinci kısımda ise bu bağlayıcılık ile insanın özgürlüğü. İnsan nasıl bir varlıktır? Özgürlük nedir? Özgürlük insana neler kazandırır? İnsan ve sorumluluk ilişkisi
Dinin Bağlayıcığı ve İnsanın Özgürlüğü
Dinin Bağlayıcığı ve İnsanın ÖzgürlüğüÖmer Müftüoğlu · Ankara Okulu Yayınları · 20164 okunma
Akıl ile hakikati arayanlar, Hakikatin en aşağı mertebelerinde gezinenlerdir. İnsan aklın sınırlarını zorlayarak onun rehberliği ile Hakka varmak isterse Akıl, ona hayret ve şaşkınlıktan başka bir delil sunmayacaktır. ( ya da şüphe , inkar )ç Vahiy ise Allah tan insana doğru inmiştir. ve her bir sure bir menzildir. Her bir menzil , Hayret hissini ve marifeti bünyesinde barındırarak insanı yeni bir bilinmezin kapısına götüreceği işaretini vermektedir… Varlık bilgileri,
"Bir vahiy dininin tüm fikirlerini tehlikeli bir sapkınlık ve dindışı bir aldatmaca olarak reddetmek, Yaradan'ın karakterine saygı duyan, uydurma ıstıraplar listesini kısaltmak ve insanlığın arasına ekilmiş zulüm tohumlarını ortadan kaldırmak isteyen herkesin görevidir. Vahiy dini denen bu sahte şeyden neler öğrendik? insana yararlı olabilecek hiçbir şey, ama Yaradan'ın onurunu zedeleyecek her şeyi. Kitab-ı Mukaddes bize ne öğretir? Yağmacılık, acımasızlık ve cinayet. Yeni Ahit bize ne öğretmektedir peki? Tanrı'nın nişanlı bir kadının aklını çelip ondan bir çocuk sahibi olduğuna inanmayı ve bu inanca da iman dememiz gerektiğini."
Sayfa 166 - İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
"İnsanlığı sarsan en iğrenç kötülükleı; en korkunç acı­masızlıklar, en büyük sefaletler temelini vahiy ya da gökten indirilen din denilen bu olguda bulmaktadır. İnsanın yaratılışından bu yana yayılmasına çalışılan yüceliğin niteliğine karşı en onursuz inanç, ahlaka ve insanın mutluluğuna kar­şı en karşı en yıkıcı şey bu oldu. Binlerce şeytanın ortalıkta dolaşmalarına ve -eğer varsa- Şeytan öğretisini yaymaya çalışmalarına izin vermemiz, Musa, Yeşu, Samuel ve öteki Kitab-ı Mukaddes peygamberleri gibi düzenbaz ve canavarların dilindeki sahte Tanrı Kelamı ile bizden itibar görmesinden kat be kat iyidir"
Sayfa 165 - İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
"...vahiy sadece iletildiği söylenen kişi için geçerlidir, bunu bir başka kişiye söylemesi vahiy değildir; buna inanan kişi de bu vahyin geldiğini söyleyen aldatılmış, hayal görmüş ya da yalan söyleyen bir sahtekar olan kişiye inanmaktadır. Söylediği şeylerin doğru olduğunu kanıtlayacak bir araç yoktur; ahlaki olması bile vahyin bir kanıtı değildir. Tüm bu durumlara verilecek en uygun yanıt şu olmalıdır, "Bana doğrudan iletilirse bunun bir vahiy olduğuna inanabilirim; bundan önce bana söylenenlerin vahiy olduğuna inanmakla yükümlü değilim, ne bir kişinin sözünü Tanrı Kelamı olarak kabul etmem uygundur ne de o kişiyi Tanrı'nın yerine koymam."
Sayfa 164 - İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
_Az yemek, az uyku, az konuşmak ve herkesle düşüp kalkmamak. İşte doktora ihtiyaç olmaması için yapılması gerekenler bunlardır. _Az ye! Yedikten sonra hazmoluncaya kadar başka bir şey yeme! Zira şifa yemeğin hazmolunmasındadır. İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. Tıp ilmi ki beyte
akıl bilgi edinme noktasında önemli olmakla birlikte vehim, hayal, gazap ve şehvet gibi yanıltıcı tesirlere açıktır ve bu olumsuz tesirlerden ancak vahiy yardımıyla kurtulabilir.
Sayfa 111Kitabı okudu
"Sisteminizin sahteliğine, putperestliğine ve vahiy uydurmalarına karşı çıkan, saf ve ahlaki bir din olan deizme karşı hâlâ önereceğiniz bir şey var mı? Kitab-ı Mukaddes'i dolduran acımasız cinayet emirleri ve bu emirler sonucunda erkek, kadın ve çocukların işkenceyle katledilmeleri, hatırasına saygı duyduğunuz bir dostunuza atfedilmiş olsaydı, bu suçlamanın doğru olmadığını ortaya çıkarmaktan büyük bir memnuniyet duyar ve onun zedelenmiş onurunu savunmakla gururlanırdınız. Kitab-ı Mukaddes'in dehşet dolu hikayelerini katı bir duygusuzlukla okuyup dinlediğinize göre ya bağnazlığın acımasızlığına gömüldünüz ya da Yaratıcınızın onuruyla ilgilenmiyorsunuz."
Sayfa 95 - İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
_İnsan, Meleklerin Cevherindendir. _Nurlu bir cevher, melek gibi marifet-i ilahi ile süslü olunca, elbette meleklerin arkadaşı olur. _İnsanlar görünüşte insana benzeseler de hakikatte halleri başkadır. Kıyamet gününde manalar görünecektir. _İnsanın içindeki ahlakın tamamı 4 kısımdır. Hayvan,
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.