ramazan k., bir alıntı ekledi.
06 Nis 15:55

erketelcilik - totaliterizm
Erktekelci bir yönetimde devlet güçlü değil zayıftır, bir partinin, bir ulu önderin ve bir nomenklaturanın emri altındadır. Bu yönetim hem adına konuştuğu halka zarar verir hem de kamu yönetimine kendi yandaşlarını getirerek devlete zarar verir.

Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, Alain Touraine (Sayfa 291 - yky)Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, Alain Touraine (Sayfa 291 - yky)
ramazan k., bir alıntı ekledi.
06 Nis 15:54

(erktekelcilik) Hannah Arendt ayrıntılı bir biçimde ele almıştır bu kavramı, ama birçokları bu kavram üzerinde düşünmekten kaçınmıştır, böylelikle Nazi yönetimiyle komünist yönetim ya da ulusçuluklarla bugünkü bütünleşmeci dinsel partiler arasındaki benzerlikleri görmemiştir.

Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, Alain Touraine (Sayfa 290 - yky)Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, Alain Touraine (Sayfa 290 - yky)
ramazan k., bir alıntı ekledi.
 06 Nis 15:44

Demokrasi
Demokratik düşüncede hiçbir ilke, temel insan haklarına uyması gereken şu ilkeden daha önemli değildir: Devletin sınırlanması ilkesi. Üstelik demokrasinin yüzyılımızdaki başlıca muhalifinin tanrısal adaletin tekerkliği ya da mal sahiplerinin ve derebeylerin bir takımerki değil, erktekelcilik olduğunu ve buna karşı koymak için, devletin erkinin sınırlarını belirlemekten daha iyi bir yol olmadığını nasıl unutabiliriz?

Demokrasi Nedir?, Alain Touraine (Sayfa 58 - yky)Demokrasi Nedir?, Alain Touraine (Sayfa 58 - yky)
selim koç, bir alıntı ekledi.
18 Şub 05:26

Önce Avrupa, sonra da ABD’de oluşan sanayi toplumu, kaba bir
kapitalizm tarafından ikiye bölünmüş izlenimi verir: Bir yanda, çıkar
ve bireysellik dünyası, ki Schopenhauer bu dünyanın, estetik
olarak ayyaşlarla dolu bir meyhane, entelektüel olarak bir tımarhane,
ahlaksal olarak da bir haydut yatağı olduğunu söyler; öte yanda
da, kişiye bağlı olmayan ve hesaplarla arasında bağlantı bulunmayan
bir arzu dünyası. Sahiplenici bencilliğin hizmetindeki araçsal
akıl, artık tasarımla değil de ancak algıyla kavranabilen yaşamın,
bedenin ve arzunun güçlerine hiçbir şeyle bağlı değildir.
Kant’ın ikiciliği trajik bir hal alır. Schopenhauer, insanın, kozmik
olarak yaşama arzusuyla kendisini bireyleşmeye sürükleyen hareket
arasında parçalandığından dolayı mutsuz olduğunu düşünür.

Modernliğin Eleştirisi, Alain TouraineModernliğin Eleştirisi, Alain Touraine

Demokrasi Üzerine Okuma Tavsiyeleri
İdeolojiler Antik Çağdan beri uzun tartışmaların konusu olmuştur lakin maalesef Demokrasi diğer ideolojilerden daha basit olarak algılanmış ve çerçevesi çok dar olduğu görüşü hakimdir günümüzde.Mutlakiyetçilik, Faşizm, Liberalizm, Sosyalizm ve Muhafazakarlık yanında herkes Demokrasi konusunda bilgi sahibi olduğu görüşünde.Ben de arkadaşlar bu konuda eğitimimin elverdiği kadarıyla okuduğum ve okumayı planladığım birkaç kitabı tavsiye ediyorum. Demokrasinin gerçekten ne olduğu sorusuna cevap vermek için.

Demokrasi Motifleri ( Modelleri ) - Arend Lijphart
Türkiye ve Radikal Demokrasi - Fuat Keyman
Demokrasi Üzerine ( Üstüne )- R.A. Dahl
Sosyal Demokrasi (Sosyal Demokrasi Nedir, Ne Değildir?) - İsmail Cem
Siyasi Düşüncelere Giriş - Ömer Çaha
Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İdeolojiler - Ömer Çaha, Bican Şahin
21. yyda Demokrasi Tartışmaları - Yılmaz Bingöl
Medeniyetler Çatışması - Samuel P. Huntington
Öteki olmak, Ötekiyle Yaşamak -Jürgen Habermas
Demokrasi Eleştirisi v Demarşi - Coşkun Can Aktan
Demokrasi,Poliarşi ve Demarşi - Coşkun Can Aktan
Demokrasi- Charles Tilly
Türkiye Demokrasi Tarihi- Mithat Atabay
Demokrasi Nedir? - Alain Touraine
Yurttaşını Arayan Demokrasi- Marcel Gauchet
Demokratikleşme Sürecinde Ordu- Narcis Serra
Kapitalizm Demokrasiye Karşı- Ellen Meiksins Wood
Modernleşme,Kemalizm ve Demeokrasi- Levent Köker
Demokraside Halk Her Zaman Egemendir (Yalan!)- Emilio Gentile
Demokrasi Nefreti-Jacques Rancière

Tavsiyesi olan arkadaşlar lütfen sizde iletinin altına yazmaktan çekinmeyin tavsiyelerinizi.Kitapla kalın.

selim koç, bir alıntı ekledi.
18 Ara 2017

Tek Boyutlu İnsan'ın temel savı şudur: "Bu durumda, özel yaşamla
kamu yaşamı arasında, toplumsal gereksinimlerle bireysel
gereksinimler arasmda artık hiçbir karşıtlık yoktur. Teknoloji, hem
yeni, hem daha etkili, hem de daha zevkli denetim ve toplumsal
tutarlılık biçimlerinin kurumlandırılmasına olanak sağlar." Marcuse,
ayrıca, teknolojinin bu etkisinin hem kapitalist, hem de komünist
toplumda yaygınlaştığını ve bu iki toplumu birbirine yaklaştırdığını
ekler. Teknolojinin toplumsal denetimini yaygınlaştırma
araçlarını mümkün kıldığım, hatta verdiğini kim reddedebilir ki?
Ama hangi hakla bu sıradan saptamadan yola çıkarak teknolojinin
gitgide daha tümel olan bu denetimi dayattığı ve hiçbir şeyin onun
etkisine direnemeyeceği iddiasına varılır, onu da düşünmek gerekir.
Edgar Morin'le birlikte, Durkheim'm bir ifadesini kullanarak
toplumsal yoğunluğun artmasının hem daha fazla karmaşıklık,
hem daha fazla denetim, hem daha fazla belirsizlik ya da özgürlük
olanağım da birlikte getirdiğini kabul etmek gerekir.

Modernliğin Eleştirisi, Alain TouraineModernliğin Eleştirisi, Alain Touraine
Hüseyin, bir alıntı ekledi.
22 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Tespit gibi tespit.
Toplumsal aktörler, ya toplumsal krizin vurduğu -siyasal bakımdan tepki veremeyecek- işsizlere, dışlananlara veya batmış tasarruf sahiplerine ya da giderek daha az toplumsal olan, daha çok evrensel, ahlaki veya kültürel bakımdan tanımlanan aktörlere dönüşür: krizin kurbanlarının bugünkü sessizliğini açıklayan da budur zaten.

Krizden Sonra, Alain Touraine (Sayfa 10 - Yapı Kredi Yayınları. (çev. Olcay Kunal). 1. Baskı, Haziran 2016, İstanbul.)Krizden Sonra, Alain Touraine (Sayfa 10 - Yapı Kredi Yayınları. (çev. Olcay Kunal). 1. Baskı, Haziran 2016, İstanbul.)
Hüseyin, bir alıntı ekledi.
18 Tem 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitlesel göç halkları birbirine karıştıracak, bu da büyük çoğunlukla bütünleşmeden ziyade çatışmalara yol açacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönettiği bir Batı'yla pek çok pazarı eline geçiren bir Çin arasında bölünmüş bir dünyada merkezi bir çatışmayı görmek giderek daha kolay olacak.

Krizden Sonra, Alain Touraine (Sayfa 25 - Yky)Krizden Sonra, Alain Touraine (Sayfa 25 - Yky)

Toplumsal bilinçte var olan kadın tanımlarına yapılmış başkaldırı niteliğinde olan kitap karşı cinsin kadını aslında bakış açısını değiştirdiğinde cok iyi anlayabileceğini anlatan tavsiye edilir bir eser..