Giordanisti, bir alıntı ekledi.
21 Mar 18:07 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Pablo Simon
Bir insan için en kötü şey,iyilik ve güzelliğin amacını ve anlamını bulamamaktır.İnsan duyumsuz bir şekilde ilerlediği bir yoldan,vahşi ve aslında tanrıtanımaz olan kişisel bir tanrı kavramına ulaşarak mutlu ya da mutsuz olur,kendisini öfkesine bırakarak sevdiği ya da nefret ettiği insanlar seçer ve böylece,sevgilerini tüm çocukları arasında paylaştıran babalar olan ölümlülerin büyük bir çoğunluğunu alçaklık ve kötülükte kat kat geride bırakır.

Simyacı, Jorge Angel Livraga (Sayfa 54 - Yeni Yüksektepe Yayınları)Simyacı, Jorge Angel Livraga (Sayfa 54 - Yeni Yüksektepe Yayınları)

Acaba onu artık sevmemekle alçaklık mı ediyorum diye düşünüyordu. Yoksa onu bir zamanlar sevmiş olmak mı bir suçtu?

Mandarinler, Simone De BeauvoirMandarinler, Simone De Beauvoir
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 19 Mar 19:11 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Cinsten gayetle kıymetli bir namussuzumuz daha
câr. Velâkin ne de olsa alçaklık mesleğinde Zübükzâ-
de ibraam Bey'in eline su dökemez. Bu Aklı Evvel Be¬
dir Hoca'nın Kara Belâ derler bir oğlu var ki düşman
başına... Biz öğretmenler Derneği'nde otururken, bu
Kara Belâ kapıyı yel gibi açıp gümp diye odanın or¬
tasına düştü.
— Dayılar, emiceler, hemşeriler, arkadaşlar,
duyduk duymadık demeyin haaa! diye tellâl gibi çı¬
ğırmaya başladı.
Tahrirat Kâtibi Rıza Bey çok kızdı, bunu bir gü¬
zel tersledi:
— Dur yiğit, dur!.. Dur koçum, yavaş hele... Sı¬
ğır bile sığırken yaylım dönüşü, ahırının kapısına gel¬
di mi bir böğürür. Bura nere? Muallimler bir karar
çıkarıp buraya adımını attırmasalar yeri ya... Sen bu
teşrifatsızlığı baban olacak katmerli gavattan mı tah¬
sil eyledin? Bir selâm ver bakalım şöyle efendi gibi..
Tahrirat Kâtibi Rıza Bey'den çekinirler. Kayma¬
kam olmadığı zaman, kaymakam vekilliği yapar da
ondan. Yaptığı kaymakam vekilliğini toplasan altı-yedi
yılı bulur ha... Sözünü de sakınmaz bir herif...
Oğlan tersi yiyince,
— Selâmünaleyküm, dedi.
— Ve aleykümselam... Di buyur bakalım, ne ol¬
muş, şimdi anlat!
— Aman Rıza Bey emice, havadisler var. Hem
de ne havadis... Elli yıl konuşulacak da, sonra da
unutulmasın diye tarihlere geçecek.
— Koçum, sen Aklı Evvel Hoca'nın oğlu değil
misin? Var git, tez babana söyle, gayri anandan hiç¬
bir şüphesi kalmasın içinde. Sen babanın has oğlu
olduğunu aha şimdi isbat ettin. Cinsini sevdiğimin,nasıl da cinsine çekmiş . Oğlum , sizin soyunuz uydur¬
mada birinci. Sizde havadis çoook.. .
— Uydurmaysa surdan sağ çıkmıyayım, Rıza
B ey emice.
— Havadis olsa olsa , alçaklıkta namı diyar-ı
Rum'a varan senin pederinle bir de Zübükzâde denen
başımızın belâsından olur. Onlar da olmasa ölü top¬
rağı serpilmi ş bu kasabada kimsenin sesi soluğu
çıkmıyacak da , memleke t haritasından silinip gide¬
ceğiz.
— Havadisi piç ettiniz ya sonunda...
— Heyri (*), havadis , havadis dersin , sakın bu
senin havadis dediğin , Zübükzâde İbraam Bey'e An¬
kara'dan gelece k hüküme t habercis i olmasın... Yok¬
sa o mu? Ocağın batsın heyri , onu sağır sultan bile
duydu . Zübükzâd e günlerdir tellâl çıkarttı. Nerdeys e
vilâyete koşup , belediyenin hoparlöründe n ilân etti¬
recek.
— Hakikat gelece k miymiş?
— Hüküme t habercis i ne deme k heyri , Allah bi¬
lir Maliye Vekili gelecek . Hükümetten , bir aydır Zü -
bükzâde'ye mektu p yazarlarmış. Mektupt a «Aman ib-
raam Bey» derlermiş . «Biz bu işleri karman çorma n
edip yüzümüze gözümüze bulaştırdık. İşler çorbay a
döndü . İçinden çıkamaz olduk . Yedi düvele ve cümle
ecnebiy e milletine rezil olacağız. Aman Zübükzâde ,
gayri mede t senden . Evelallah, sonra sana güve -
(*) «Heyri» : Bu konuşmaların geçtiği yerlerde çok sık
kullanılan bir ünlemdir. «Hieri», «hiğeri» gibi söyle¬
nir. «Hey arkadaş, birader, yahu» gibi bir ünlemdir.
«Herif» yada «hey herif», «hey oğul» dan bozma ol¬
duğu sanılır. Çünkü o dolaylarda bu ünlemler de ko¬
nuşma arasında çok sık geçer.

Zübük, Aziz NesinZübük, Aziz Nesin
Pelin b, bir alıntı ekledi.
18 Mar 23:04 · Kitabı okuyor

Artık her şeyi biliyorlar.Kendilerine yalan söylendiğini, bütün insanların kötü olduğunu ve alçaklık edebileceğini biliyorlar.Ana babalarını da sevmiyorlar artık,onlara inanmıyorlar.Kimseye güvenmemeleri gerektiğinin farkındalar,şu korkunç yaşamın tüm yükünü çelimsiz omuzlarında hissediyorlar.

Mürebbiye, Stefan Zweig (Sayfa 17)Mürebbiye, Stefan Zweig (Sayfa 17)
Entipuften, bir alıntı ekledi.
18 Mar 16:50 · Kitabı okuyor

Kimse kimseye güvenmiyor, her an karşısındakinden bir alçaklık bekliyor herkes.

Benim Adım Kırmızı, Orhan Pamuk (Sayfa 24 - YKY)Benim Adım Kırmızı, Orhan Pamuk (Sayfa 24 - YKY)

Bütün alçaklık tek türde toplayan ;esreful mahlûkat arasındaki çizgiye cildiriyorum

Burak, bir alıntı ekledi.
17 Mar 12:34

“İlk başta, Yeryüzü denilen bu acı ve kederle o denli hüzne boğulmuş sahnede olayların değişkenliği karşısında neredeyse tiksinti duyarsınız. Ama sabredin. Oyun yazarımız, beşinci perdeye gelindiğinde bu Vahşi Dram’ın ne anlama geldiğini gözler önüne serebilir.” LORD ALFRED TENNYSON

Tüm dünya bir sessizliğe gömülmüş, fakat bu, fırtınadan önceki sessizlik. Kulaklarımı ve tüm duyularımı sonuna kadar gerilen bir yelken gibi açı- yorum yaklaşmakta olan fırtınanın bir oyun oynayıp oynamayacağını anlamak için. Vakitsiz kopmaz umarım bu fırtına! Umarım ki vakitsiz kopmaz!1 Tedirgin olmama şaşmamak lazım. Düşünüyorum, yine düşünüyorum ve kendimi düşünmekten alıkoyamı yorum. Hayatın heyecan ve velvelesi içinde o denli uzun bir zaman geçirdim ki huzur ve sessizlik içimi daraltıyor; çok yakında patlak verecek o çılgın ölüm ve yıkım girdabı üzerine kafa yormaktan kendimi alamıyorum.

Ve yalnızım. Neler olacağını dü- şünmediğim zaman, eskiden olanları ve artık şimdi olmayanı – yorulmak nedir bilmez kanatlarıyla boşluğu döverek, güneşine, insan özgürlüğünün alev alev yanan ülküsüne doğru havada yükselen “Kartalımı” düşünüyorum.

.ve zihinleriniz kurulu düzeni payandalayan doktrinlerle dolu.

vasat insan bencildir,

erişebildiği her şeyi isteyen, acı ama gerçek.

söyler misiniz bana, hak ve adaletin hukukla bir ilgisi, var mı? Ingram tebessüm ederek ‘’Adaletin değil ama adalenin ilgisi var’’ dedi.

Onlar makineye bağlıdırlar ama o kadar göbekten bağlıdırlar ki , makinenin en tepesinde otururlar.

Çünkü biz havanın daha keskin ve pırıltılı olduğu insan için emek verilen ve alçaklık, çıkarcılık ve bencilliğin asla erişemediği yükseklerde yaşıyorduk. Biz aşka aşıktık ve bizim aşkımıza asla leke ve ayıp bulaşmadı. Tüm bunlardan geriye kalan şu: Başarısızlığa uğramadım. Başkaları için canla başla çalışan sevgilime gözleri yorgun ölümlü sevgilime huzur ve rahatlık verdim.

cesur bir adamı ölürken görmek, bir korkağın hayatının bağışlanması için yalvarmasını dinlemekten çok daha kolaydı.

bu seferlik kaybetmiş olabiliriz, canım sevgilim dedi, fakat bu sonsuza dek böyle sürmez. Dersimizi aldık. Dava yarın yeniden akıl ve disiplinin verdiği güçle donanmış olarak ayağa kalkacak.

Demir Ökçe, Jack LondonDemir Ökçe, Jack London

" Çok yükseğe çıkamam, bende yükseklik korkusu var. Kimseyi yarı yolda bırakamam, bende alçaklık korkusu var."

Oğuz ATAY

Soul, bir alıntı ekledi.
14 Mar 17:53

“Çok yükseğe çıkamam; bende yükseklik korkusu var. Kimseyi yarı yolda bırakamam; bende ‘alçaklık’ korkusu var."

Tutunamayanlar, Oğuz AtayTutunamayanlar, Oğuz Atay
İrfan, bir alıntı ekledi.
12 Mar 13:45 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Ancak çok açıktır ki alçaklık, tekrarlandıkça artar.

Diriliş, Lev Nikolayeviç TolstoyDiriliş, Lev Nikolayeviç Tolstoy