• 111 syf.
    ·3 günde·7/10
    Kitap, Remzi Şimşek'in üçüncü kitabı olarak Ketebe Yayınları tarafından basıldı. Remzi Şimşek'i POST Öykü dergisinden de tanıyoruz. Kitabın hikâyesi heyecanlı başlıyor. Üç bölümden oluşan kitapta ilk bölüm Sacit Kalamar'ın hikayesini, ikinci bölüm Reyhan'ın hayatını, üçüncü bölüm ise yazar ve Sacit Kalamar'ın hesaplaşmasını konu alıyor. İlk iki bölüm akıcı ve bağlayıcı bir yapıda iken üçüncü bölümde aynı akıcılıktan bahsedemeyiz. Sacit, kitabın adında da olduğu gibi alelade bir adam. İş ve ev döngüsünde yaşayan Sacit Kalamar seslendirmen olarak hayatını sürdürürken son yaptığı işin sahibinin hayatına girmesi ile başlayan süreçte aleladelikten sıyrılmaya çalışıyor. Önce Sacit'in, daha sonra da Reyhan'ın yaşayışını gördükten sonra hesaplaşmaya geçiyor yazar. işte bu üçüncü bölümde birkaç sıkıntı var. öncelikle, ilk bölümlerdeki Sacit'in dil ve üslubu ile son bölümdeki Sacit'in dil kullanımı birbirinden farklı. Hesaplaşma bölümüne göre yazar ve Sacit tanışıyor hatta bazı pasajlardaki duyguyu doğrudan hikâyenin kahramanına yöneltiyor yazar. Buradaki tutarsızlık şu: yazar, şizofreni hastası biri ve Sacit sadece bir yansıma ve kurtulmak için yazıyor. Ya da yazar hikâyeye kendini de ekliyor ama bu anlam karmaşası oluşturuyor. Yazar son bölümde çarpıcı bir gerçeklik yakalamaya çalışmış fakat çok fazla konu geçişi olduğu için vermek istediği mesajı bulamamış. Yine de Sacit Kalamar içimizden biri olarak varlığını buluyor.