Başkalarıyla oldukça kendimi yalnız hissediyordum. Yalnız kendimle yalnız değildim

Ali Şeriati

Cahillik
Thomas Fuller için cahillik üç türlüdür.
1-Hiçbir şey bilmemek
2-Gerekeni bilmemek
3-Bir sürü gereksiz şeyleri bilmek

ne güzel demişti Ali Şeriati..
"insan ne kadar bilgili olursa, bilmedikleri de o oranda artar.”

İrem Berfin, bir alıntı ekledi.
10 saat önce · Kitabı okudu

Sen ateş içinde kıvranıyorsun. Halkın soydaşların bütün dünya halkları ve insan nesli ateşten gömlek haline gelmiş şu hayatın içinde kıvranmakta; sense bu sıcaklığı hissetmiyorsun bile! Sen kalkmış cehennem ateşinin ölümden sonra ki azabın dehşetinden dolayı gece gündüz kıvranıyorsun, ağlıyor, sızlıyorsun. Oysa benim derdim bugün bütün insanlığa musallat olmuş beni, seni, onu ve herkesi kuşatmış; içinde kıvranmakta olduğumuz bu ateştir. Ben bu alevleri dindirecek etkenlerin, onu söndürecek suların peşindeyim.

Anne Baba Biz Suçluyuz, Ali ŞeriatiAnne Baba Biz Suçluyuz, Ali Şeriati
Adem Oz, bir alıntı ekledi.
12 saat önce

"Öyleyse eğer dönüş ırka olursa bu rasizm olur, faşizm olur, nazizm olur, bir tür ahmakça cahiliye şovenizmi olur, bir tür yerli nasyonalizme dönüş ve gelenekçi bakışın dar hisarlarına dönüş olur. Bu kavim ve kabile durağanlığına dönüş demektir. Ben ırka dönmek istemiyorum. Yerli klasik hisarlara dönmek istemiyorum, insanları kana ve toprağa sürüklemek istemiyorum.''

Öze Dönüş, Ali ŞeriatiÖze Dönüş, Ali Şeriati

“İslam birine zulüm yapıldığında suskun kalan kimseyi bağışlamaz...”

Ali Şeriati

Adem Oz, bir alıntı ekledi.
14 saat önce

Mihrap harp kökünün mekan ismidir ve savaş sahnesi anlamına gelir.Ne kadar ilginç! Neden ibadet yerini savaş yeri diye adlandırmışlar? Mabed, mihrap ve ibadeti iyi tanıyanlar, burayı savaş yeri,savaş sahnesi olarak adlandırdılar, ama hangi savaştan bahsedilmektedir!

Yalnızlık Sözleri 1, Ali ŞeriatiYalnızlık Sözleri 1, Ali Şeriati
Adem Oz, bir alıntı ekledi.
16 saat önce

‘’ Mademki peygamberlerimiz, tarihe hükmeden şirk dinine karşı mücadele etmişler, öyleyse biz de bu mücadeleyi sürdürmekle yükümlüyüz. Nitekim bu güne kadar mele’, mütref ve onların uşaklarına karşı yapılan mücadeleler ve tarihin seyrinin değiştirilmesi için gösterilen çabalar tevhid dini adı altında gerçekleşmiştir. Bizim amacımız, geriye gitmek değil hak peygamberlerin yolunu takip etmektir. Zira onlar, halkın içinden çıkmış olan dolayısıyla da mele’ ve mütrefi emrindeki din adamları ve prensler ya da ağalarla bir şekilde irtibatı olanların karşısında yer alan peygamberlerdi.’’

Dine Karşı Din / Anne Baba Biz Suçluyuz, Ali ŞeriatiDine Karşı Din / Anne Baba Biz Suçluyuz, Ali Şeriati
Hichkas, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okuyor

Diktatörlerin ve köle sahiplerinin zulmünden kaçıp büyük dinlere sığınan ve peygamberlerin izinden yürüyen insanlar, cihat ve şehadetlerden sonra din adamlarının, halifelerin ve Brahmanların tutsağı olmuştur.

İnsan, Ali Şeriatiİnsan, Ali Şeriati
Hichkas, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okuyor

Aslında hümanizm, dinin, kültür ve ahlaka armağan ettiği ilahi değerler toplamıdır. Yeni ideolojiler, dini reddetmekle hümanizmi açıklamaktan aciz kalmışlardır. Neticede kendilerini tutucu bir şekilde realist sayan bu ekoller, hümanizmi savunmada Eflatun'dan daha idealisttirler. Kendilerini hümanizmin içine hapsetmektedirler. Zorunlu olarak, daima kurtuluş çabası içinde olan insan faciaya ulaşır.

İnsan, Ali Şeriatiİnsan, Ali Şeriati